Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

 Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  ...από  το  2008  ...
~
Πουλιά του κλουβιού και πουλιά του κλαδιού
Όσιος Παΐσιος ο ΑγιορείτηςΥπάρχουν πουλιά του κλουβιού και πουλιά του κλαδιού. Κάποιοι μοναχοί μοιάζουν με τα πουλιά του κλουβιού και επιζητούν τα μοναστήρια (κοινόβια), ενώ άλλοι μοιάζουν με τα πουλιά του κλαδιού και επιζητούν μια ελεύθερη ζωή στην έρημο. Εκεί, βέβαια, υπόκεινται σε περισσότερους πειρασμούς.

~ Φωτογραφίες  από το νησάκι Πρώτη και από Μ.. Εσπερινό το 2015  :
~ 7 Σεπτεμβρίου: Εορτή του Αγίου Σώζοντος

~ Ο Άγιος Σώζων έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. Πατρίδα του ήταν η Λυκαονία και σαν εθνικός ονομαζόταν Ταράσιος. Όταν βαπτίσθηκε χριστιανός, ονομάσθηκε Σώζων. Βοσκός στο επάγγελμα, προσπαθούσε να μιμείται την ημερότητα των προβάτων, που θαύμαζε πολύ.
* Πολλές φορές τον ενοχλούσαν και τον αδικούσαν οι άλλοι βοσκοί, αλλά αυτός πάντοτε στάθηκε πράος απέναντι τους. «Μου είναι ντροπή», έλεγε, «να γίνω κατώτερος από τα πρόβατα που βόσκουν». Μελετούσε με επιμέλεια την Αγία Γραφή, και όταν στην εξοχή συναντούσε ειδωλολάτρη, προσπαθούσε να τον κατηχήσει στο Χριστό.
Κάποτε ο Σώζων πήγε στην Πομπηϊούπολη της Κιλικίας, όπου υπήρχε ένα χρυσό ειδωλολατρικό άγαλμα. Μόλις το είδε, η ψυχή του πράου Σώζοντα παροργίστηκε. Τότε, με θάρρος πολύ έσπασε το δεξί χέρι του χρυσού αγάλματος, το πούλησε και τα έσοδα διαμοίρασε στους φτωχούς. Ο έπαρχος Μαξιμιανός αναστατώθηκε και φυλάκισε πολλούς ανεύθυνους.
Όταν το έμαθε αυτό ο Σώζων, παρουσιάστηκε στον έπαρχο και στις απειλές του με ήρεμο ύφος απάντησε ότι μέσα στο ναό το άγαλμα ήταν άχρηστο, ενώ έτσι ωφέλησε και κάποιους φτωχούς. Αμέσως τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τον έριξαν στη φωτιά, όπου ο πράος και ζηλωτής βοσκός απήλθε προς τον Κύριο.
~ Απολυτίκιον
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.
Δι’ όμφης ουρανίου πιστωθείς προς τα κρείττονα, τους της ευσέβειας αγώνας, άπτοητως διέδραμες· και ώφθης του Σωτήρος κοινωνός, αθλήσας Μάρτυς Σώζων άνδρικως· διά τούτο διασώζεις εκ πειρασμών, τους πίστει προσιόντας σοι. Δόξα τω παρασχόντι σοι ίσχυν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ένεργουντι διά σού πάσιν ιάματα.
Έτερον Απολυτίκιον
Ήχος δ’.
Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σού του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.
Κοντάκιον
Ήχος β’. Τους ασφαλείς.
Τον αληθή, και θεοφόρον Μάρτυρα, και αθλητήν της ευσεβείας δόκιμον, συνελθόντες ανυμνήσωμεν, μεγαλοφώνως πάντες σήμερον, Σώζοντα τον θείον μύστην της χάριτος, ιάσεων δοτήρα πλουσιώτατον· πρεσβεύει γαρ τω θεώ, υπέρ πάντων ημών.
Κάθισμα
Ήχος δ’.
Ταχύ προκατάλαβε σωθείς διά πίστεως, Σώζων πολύαθλε, σωτήριος γέγονας, χειμαζομένων λιμήν, προνοία Χριστού του Θεού· βρύεις γαρ ιαμάτων, ποταμούς τοις ποθούσι, παύεις αρρωστημάτων, τον φλογμόν καθ᾿ εκάστην· διό την θείαν μνήμην σου, πίστει γεραίρομεν.
~ 7 Σεπτεμβρίου
Οσίων Λουκά και Πέτρου του ευλαβούς και Ιωάννου επισκόπου, του Ρώσου. Οσίας Κασσιανήςτης μοναχής και ποιήτριας, πολιούχου και προστάτιδας της νήσου Κάσου. Αποστόλων (Ο΄) Ευόδου και Ονησιφόρου (1). Ιερομάρτυρος Στεφάνου, πάπα Ρώμης. Μαρτύρων Ευψυχίου και Σώζοντος (2) (†304).
(1)Οι άγιοι Εύοδος και Ονησίφορος υπήρξαν εκ δύο εκ των Ο΄Αποστόλων. Ο Εύοδος έγινε επίσκοπος στην Αντιόχεια, όπου και κήρυξε με τόλμη το Ευαγγέλιου διάγοντας ενάρετον βίο. Απεβίωσε ειρηνικά. Ο Ονησίφορος έγινε επίσκοπος κστην Μ. Ασία και διακρίθηκε στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το οποίο υπερασπίσθηκε με τόλμη μέχρι θανάτου.
(2) Ο Άγιος Σώζων, καταγόταν από την πόλη Λυκαονία της Μ. Ασίας. Βοσκός στο επάγγελμα, γρήγορα βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Σώζων. Ήταν άνθρωπος ενάρετος και θεοσεβής. Μελετούσε τις άγιες γραφές και κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Κάποια μέρα μπήκε σε έναν ειδωλολατρικό ναό όπου είδε ένα άγαλμα φτιαγμένο από χρυσό. Οργίστηκε με τη σκέψη ότι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, ενώ οι ειδωλολάτρες φτιάχνουν πολυτελή είδωλα. Έτσι έκοψε το ένα χέρι του αγάλματος και αφού το πούλησε μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς χριστιανούς. Ο ηγεμόνας της περιοχής όταν έμαθε τι είχε συμβεί άρχισε να συλλαμβάνει και να τιμωρεί χριστιανούς. Ο Σώζων τότε παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα και ομολόγησε με θάρρος και χωρίς να έχει μετανιώσει. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του μαρτυρικά στο Θεό. ~
Σήμερα 07/09/2017 εορτάζουν:
Προεόρτια της Γέννησης της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, Άγιος Σώζων, Οσία Κασσιανή η Υμνογράφος
~
Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος....
 
Άγιος Μίκαλλος

Άγιος Μίκαλλος
 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
~ Η αμετανόητη γυναίκα!
~  Κάποτε, μία γυναίκα ζούσε με Νηστείες και .
Φαινόταν εξωτερικά ευλαβής, είχε όμως πολλή υπερηφάνεια και πίστευε πώς ήταν αγία.
* Είχε επίσης τόση μνησικακία, πού, αν μάλωνε με κάποια άλλη, όχι μόνο δεν τη συγχωρούσε, μα ούτε ήθελε νά την ξαναδεί στα μάτια της.
Κάποτε αρρώστησε και κάλεσε τον πνευματικό, άλλά δεν εξομολογήθηκε καθαρά.
Αυτό το συνηθίζουν μερικοί επιπόλαιοι χριστιανοί, πού κρύβουν τις μεγάλες αμαρτίες και φανερώνουν τις μικρές. Τέλος, όταν ο ιερέας έφερε τα ‘Άγια για να την κοινωνήσει, εκείνη γύρισε στον τοίχο το πρόσωπο και δεν μπορούσε ούτε να αντικρίσει τον Θειο μαργαρίτη.
Την ίδια στιγμή, με θεία παραχώρηση, ομολόγησε με δυνατή φωνή:Όπως εγώ από υπερηφάνεια δεν συγχωρούσα όσους μου έφταιγαν, αλλά τούς αποστρεφόμουν, έτσι τώρα αποστρέφει και ο Κύριος Το πρόσωπό Του από μένα και δεν θέλει νά μπει στην ανάξια ψυχή μου. δεν θα τον δω στην ουράνια βασιλεία, αλλά θα καίγομαι στην αιώνια κόλαση!
Και μ’ αυτά τα λόγια ξεψύχησε…
Από: ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

*** Στον Άθωνα βρίσκονται τα πιο πολλά απ’ τα ιερά και τα όσια του γένους!
~  Στο φυλάσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών χειρογράφων στον κόσμο και μάλιστα εικονογραφημένων (περισσότερα από 30.000). Μάλιστα, η συμβολή τους στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική.
*  Οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες, παράλληλα μέ τούς ἀγῶνες τους γιά ἰσάγγελη πολιτεία, κάθαρση, θεῖο φωτισμό καί θέωση, εἶχαν καί ἔχουν πρωταρχικό μέλημά τους τήν περιφρούρηση καί τη μετάδοση τῆς ὀρθόδοξης πίστης, τῆς κατά Θεόν σοφίας καί τῆς ἀνόθευτης ἀλήθειας, μέσω τοῦ γραπτοῦ κυρίως λόγου, μέ στόχο τήν ἀναβάθμιση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τόσο τῶν ἴδιων τῶν μοναχῶν ὅσο καί τῶν συνανθρώπων μας.
Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ὀργάνωσης τοῦ μοναστικοῦ βίου ἡ συγγραφή καί η ἀντιγραφή χειρογράφων θεωρήθηκαν ἀναπόσπαστες πτυχές τῆς δραστηριότητας τῶν μοναχῶν. Ἔτσι, ἀναπτύχθηκαν στόν ἱερό αὐτόν τόπο, μέ πρωτοβουλία -τίς περισσότερες φορές- τῶν ἴδιων τῶν ἱδρυτῶν καί κτητόρων τῶν ἁγιορειτικῶν μονῶν, ἐργαστήρια ἀντιγραφῆς χειρογράφων. Βλέπουμε λοιπόν τόν διοργανωτή τοῦ ἀγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ ὅσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, τόν κτήτορα τῆς Μεγίστης Λαύρας (ἔτος 963), ἀλλά καί στή συνέχεια τούς κτήτορες καί τῶν ἄλλων ἀθωνικῶν μονῶν, νά προβλέπουν τήν ὕπαρξη χώρων εἰδικῶν γιά τή στέγαση καί τη φύλαξη τῶν χειρογράφων βιβλίων στά ὑπερῶα τῶν κεντρικῶν ναῶν, ἀλλά καί νά ἱδρύουν καί νά λειτουργοῦν ἐργαστήρια ἀντιγραφῆς χειρογράφων (scriptorium) ὄχι μόνο θρησκευτικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου, ἀλλά καί φιλοσοφικοῦ, ἰατρικοῦ, νομικοῦ, ἱστορικοῦ, ἐκπαιδευτικοῦ καί μουσικοῦ. Τά ἐργαστήρια αὐτά ὠργανώθηκαν περισσότερο κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο, ὅταν τό Ἅγιον Ὄρος, μετά τήν πτώση τῆς βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἀνέλαβε ἡγετικό ρόλο στήν πνευματική ζωή, στά γράμματα καί στίς τέχνες.
Περισσότεροι ἀπό 60 εἶναι οἱ μέχρι σήμερα γνωστοί ἐπώνυμοι ἁγιορεῖτες μοναχοί πού ἀντέγραψαν χειρόγραφα, καί σέ πολλές ἑκατοντάδες ἀνέρχονται τά σωζόμενα ἐνυπόγραφα χειρόγραφα πού γράφηκαν ἐντός τῆς ἀθωνικῆς χερσονήσου.
Ἀνάμεσα στούς ὀνομαστότερους καί ἱκανότερους βιβλιογράφους, βρίσκουμε τόν ὅσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, τόν μαθητή του, μοναχό Ἰωάννη Λαυριώτη (10ος αἰ.), τόν ὅσιο Εὐθύμιο τόν Ἰβηρίτη, τόν Θεοφάνη τῆς Μονῆς Ἰβήρων (α΄ τέταρτο 11ου αἰ.), τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Κουκουζέλη, τόν μοναχό Νεῖλο Λαυριώτη, τόν ἱερέα Ἄνθη (ἔτος 1106), Ἰωάννη, Κάλλιστο (ἔτος 1322), Γρηγόριο καί Φιλόθεο τούς Βατοπαιδινούς, τόν ὅσιο Διονύσιο τόν Ρήτορα (16-17ος αἰ.), τόν ὅσιο Θεόφιλο τόν Μυροβλύτη (17ος αἰ.), τόν μοναχό Εὐφρόσυνο Κουτλουμουσιανό, τόν ἱερομόναχο Ἰωνᾶ Καυσοκαλυβίτη (18ος αἰ.), τόν μοναχό Ἰάκωβο Νεασκητιώτη (19ος αἰ.), τόν Χαρίτωνα τόν Πνευματικό (19ος αἰ.) κ.ἄ. Σ᾿ αὐτόν λοιπόν τόν ἱστορικό καί ἁγιασμένο τόπο διατηρεῖται ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός ἀπό τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ γένους μας, ἀπό τήν βυζαντινή καί τη μεταβυζαντινή περίοδο τῆς ἱστορίας του. Στόν Ἄθω φυλάσσεται ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός ἑλληνικῶν χειρογράφων καί μάλιστα εἰκονογραφημένων στόν κόσμο, ἀφοῦ στά 20 κοινόβια μοναστήρια, στίς 12 σκῆτες καί στά 1.000 ἄλλα καθιδρύματα φυλάσσονται περισσότερα ἀπό τά μισά σωζόμενα διεθνῶς ἑλληνικά χειρόγραφα. Ἀνάμεσά τους καί περίπου 3.000 μουσικά χειρόγραφα, τῶν ὁποίων ἡ μελέτη συνέβαλε σέ καίριο βαθμό στήν συνέχιση τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς ἐθνικῆς μας μουσικῆς. Σήμερα στό Ἅγιον Ὄρος φυλάσσονται περισσότερα ἀπό 30.000 χειρόγραφα, ἀπό τά ὁποῖα τά μισά περίπου κατέχουν οἱ τρεῖς μεγάλες μονές Μεγίστης Λαύρας, Βατοπαιδίου καί Ἰβήρων.
~ Ἡ μεγάλη προσφορά τῶν βυζαντινῶν προγόνων μας στήν ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος παραμένει ἡ διάσωση καί παράδοση οὐσιαστικῶν τμημάτων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας. Καί μπόρεσαν νά φέρουν σέ πέρας αὐτό τό ἔργο μέ τή βοήθεια τῶν φιλολόγων τῆς ἐποχῆς καί τῶν ἀντιγραφέων (μοναχοί κυρίως) τῶν χειρογράφων πού παρέδιδαν τά κλασικά κείμενα. Αὐτοί οἱ μορφωμένοι καλλιγράφοι μοναχοί μᾶς διέσωσαν τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία ἤ, τουλάχιστον, ἕνα σημαντικό μέρος της.
Ἡ συμβολή τῶν χειρογράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι πολύ σημαντική, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τά γράμματα ὅσο καί τίς τέχνες. Ταπεινά φρονοῦμε, εἶναι δύσκολο νά ἐκτιμήσει κανείς πώς θά ἦταν ὁ κόσμος, ἄν οἱ πατέρες δέν ἀντέγραφαν στά βιβλιογραφικά ἐργαστήρια καί δέν φρόντιζαν μέ τόν τρόπο αὐτόν γιά τή διάσωση καί τή διάδοση τῶν καρπῶν τοῦ πνεύματος καί τῆς σοφίας τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας.

***  Ο πρόεδρος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ! Θα γίνει ΠΟΛΕΜΟΣ

~ Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απεύθυνε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως αν το Πεντάγωνο στείλει στην Ουκρανία αμυντικά όπλα,, τότε η ένταση θα «ανάψει».
«Αυτό συνιστά απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών ως κυρίαρχου κράτους” η οποία δεν θα ωφελήσει στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης, αλλά το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση»  υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Η αποστολή όπλων δεν θα αλλάξει στο ελάχιστο την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, αλλά θα αυξήσει τον αριθμό των θυμάτων. Εκτός των άλλων, μια τέτοια απόφαση των ΗΠΑ πιστοποιεί ότι οι αμυντικές δυνάμεις των αυτοανακηρυχθέντων δημοκρατιών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ διαθέτουν επαρκή οπλισμό, και οπλισμό μεταξύ άλλων που έχουν πάρει από τον εχθρό».
Επιπλεόν, επεσήμανε πως «σε περίπτωση που τα αμερικανικά όπλα φθάσουν στην ζώνη της διένεξης, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα αντιδράσουν οι αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες, ενδεχομένως να στείλουν τα ήδη υπάρχοντα όπλα τους σε άλλες ζώνης της διένεξης»

***  Αβεβαιότητα για την πώληση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων 
Μέσα σε έντονο και εκρηκτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Ενημέρωση για την πώληση του ακινήτου», με την παρουσία των νομικών εκπροσώπων των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με το gargalianoionline, «Στον “αέρα” η πώληση του Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων – “Αλλάζει” την αρχική συμφωνία ο υποψήφιος αγοραστής. Η πώληση των εγκαταστάσεων φαίνεται να “διχάζει” τους συνεταίρους – Ζητείται άμεσα λύση για τους παραγωγούς που κάνει να παίρνουν χρήματα». Στο ρεπορτάζ αναφέρεται: Η συνέλευση διήρκησε για περισσότερες από δύο ώρες, προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ακούστηκαν πολλές απόψεις, ωστόσο μόνο ως «εποικοδομητική» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες φορές που υπήρξαν φραστικές αντεγκλήσεις ανάμεσα στους συνεταίρους, ενώ το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο πλευρών δέχτηκαν πληθώρα ερωτήσεων.
Να θυμίσουμε πως στις 23 Απριλίου 2017 τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού (με 82 ψήφους για την πρόταση της πώλησης, 30 ψήφους για την πρόταση σωτηρίας και 3 λευκά) εξουσιοδότησαν το Δ.Σ. να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πώληση ποσοστού 100% των εγκαταστάσεων του συνεταιρισμού, με το αντίτιμο να είναι στα 2.800.000 ευρώ και με τον όρο πως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής με την υπογραφή του προσύμφωνου θα προκατέβαλε ως εγγύηση το ποσό των 200.000 ευρώ και τα υπόλοιπα χρήματα με την υπογραφή των συμβολαίων. Η διαδικασία προέβλεπε πως η έναρξη των διαδικασιών πώλησης θα ξεκινούσε 30 μέρες μετά τη λήξη της συνέλευσης (όπως προβλέπεται από το καταστατικό) σε περίπτωση που κάποιο μέλος ήθελε να προσβάλει την απόφαση της πώλησης.
Γεγονός είναι πως από την πλευρά του αγοραστή κατατέθηκε το ποσό των 200.000 ευρώ, με την υπογραφή του προσυμφώνου, ενώ κατατέθηκε και ένα ποσό ακόμη, της τάξεως των 31.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη συνέλευση. Ωστόσο υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά την ολοκλήρωση του φακέλου πώλησης, από την πλευρά του συνεταιρισμού, καθώς έπρεπε να γίνουν ορισμένες νομιμοποιήσεις που αφορούσαν το κτίριο του συνεταιρισμού, όπως και έγιναν.
Η νέα πρόταση
 Ο εκπρόσωπος των αγοραστών, δικηγόρος κ. Ε. Μαργαρίτης,  αναλύοντας τη νέα πρόταση είπε, πως η αλλαγή στην πρόταση οφείλεται στο γεγονός πως το επιχειρηματικό ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον επενδυτή, ενώ αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα με τον έλεγχο που έγινε, όσον αφορά τα ποσά που οφείλονται, εξηγώντας πως για κάποιον που πρέπει να δώσει 3.000.000 δεν είναι τόσο εύκολο. Μιλώντας για την νέα πρόταση από την πλευρά του επενδυτή είπε τα εξής, «Η νέα πρόταση υποβάλλεται, από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε το μνημόνιο συνεργασίας. Δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος εντός 40 ημερών και μάλιστα δόθηκαν και 31.000 ευρώ εκτός προσυμφώνου. Η ισοτιμία δολαρίου δεν βοήθησε, καθώς από το 1 προς 1 πήγε στο 1.2, που σημαίνει πως από τα 2.800.000 δολάρια που ήταν το αρχικό ποσό αγοράς το ποσό εκτοξεύτηκε στα 3.600.000 δολάρια».
Ο δικηγόρος κ. Μαργαρίτης ζήτησε να παρθεί μια ομόφωνη απόφαση,  προκειμένου να καταβληθεί 1.000.000 ευρώ, να δοθούν τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα για να ξεκινήσει η μονάδα, και εντός 6μηνου να δοθούν τα υπόλοιπα 669.000 ευρώ με εξασφάλιση. Η εξασφάλιση σημαίνει πως σε περίπτωση που δεν δοθούν τα χρήματα από τον επενδυτή, τότε ο συνεταιρισμός παίρνει πίσω το κτήριο χωρίς να επιστρέψει το 1.331.000 ευρώ που θα έχει καταβληθεί, ενώ θα αναλάβει και την πληρωμή του δανείου στην τράπεζα. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή είναι η τελική πρόταση έπειτα από διαπραγμάτευση, καθώς αρχικά ο επενδυτής συζητούσε για 700.000 ευρώ προκαταβολή. Από την πλευρά του, το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού ζήτησε να τηρηθεί η αρχική συμφωνία, η οποία προέβλεπε την εφάπαξ εξόφληση των παραγωγών, δείχνοντας πως δεν συμφωνεί με τη νέα πρόταση, αφήνοντας τους παραγωγούς – μέλη να πάρουν μια απόφαση.
Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης οι παραγωγοί απεύθυναν πολλές ερωτήσεις προς το προεδρείο και τους νομικούς συμβούλους των δύο πλευρών, ωστόσο αυτό που φάνηκε είναι πως ο χρόνος πιέζει και άμεσα έπρεπε να παρθεί μια απόφαση. Στο σημείο εκείνο έγινε πρόταση από το προεδρείο να γίνει μια νέα ψηφοφορία για το αν δέχονται τα μέλη τη νέα συμφωνία. Ωστόσο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους, καθώς θεώρησαν ότι η συνέλευση είχε σαν μοναδικό θέμα την ενημέρωση και όχι τη λήψη απόφασης. Μάλιστα, ακούστηκε πως σε περίπτωση που προχωρήσει η ψηφοφορία θα προσβάλουν την οποιαδήποτε απόφαση πάρει η γενική συνέλευση. Έτσι, δεν πάρθηκε καμία απόφαση, ενώ θα πρέπει να περάσει διάστημα 15 ημερών για να γίνει νέα γενική συνέλευση και να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις. Αυτό που μένει από την όλη συζήτηση της βραδιάς είναι πως, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς που τους οφείλονται χρήματα, παρατείνεται η αγωνία και ενώ βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. Μάλιστα, τη στιγμή που τα περισσότερα ελαιοτριβεία της περιοχής προετοιμάζονται για τη νέα ελαιοκομική περίοδο, το εργοστάσιο του συνεταιρισμού παραμένει σε καθεστώς «ομηρίας», χωρίς να γνωρίζει κανείς αν, πότε και από ποιον θα λειτουργήσει.

*** O Τραμπ άνοιξε τα χαρτιά του! Τι θα κάνει με τη Β. Κορέα

~ Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση κατά της Βόρειας Κορέας δεν είναι η πρώτη επιλογή, ενώ, τόνισε ότι μια δυνατή και ειλικρινή συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τσινπίνγκ για το συγκεκριμένο θέμα.
«Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να κάνει κάτι. Θα δούμε αν μπορεί ή όχι να το κάνει. Ωστόσο, δεν πρόκειται να ανεχτούμε αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Κορέα» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου.
«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Xi συμφωνεί μαζί μου 100 τοις εκατό», πρόσθεσε.

***  Παράταση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου για τους δασικούς χάρτες 
Τελευταία παράταση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντάς την ως «απόλυτη καταληκτική ημερομηνία».
Όπως είπε, με συγκεκριμένη τοπολογία που κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή, στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών με τη βελτίωση της υποβολής αντιρρήσεων, αλλά και η εναρμόνιση των επτά τελευταίων Δήμων με τις απαιτήσεις των δασικών χαρτών.
Ταυτόχρονα, στην εν λόγω τροπολογία νομοθετείται και η «υπουργική απόφαση Τσιρώνη» για τις οικιστικές πυκνώσεις, προκειμένου, όπως είπε ο κ. Φάμελλος, να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ξεκαθάρισε μάλιστα, ότι η εν λόγω απόφαση δεν πρέπει να συγχέεται με το νόμο των αυθαιρέτων, αλλά εξυπηρετεί την εξέλιξη του έργου των δασικών χαρτών, ενώ «σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την πολεοδόμηση των συγκεκριμένων περιοχών» όπως είπε. Επιπλέον, εξήγγειλε τη διαδικασία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, προκειμένου να συντάξει σχετικό νόμο για το ζήτημα των αυθαίρετων οικιστικών πυκνώσεων.
Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει το παράβολο και το έννομο συμφέρον, δέκα ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης, ενώ συμπληρωματικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά και φωτοερμηνείες, μέχρι και μία ημέρα πριν την εξέτασης της αντίρρησης.
Επίσης, πρόκειται να σταλούν και ενημερωτικά σημειώματα, προκειμένου να γνωρίζει ο κάθε πολίτης πότε θα λήξει η προθεσμία για την υποβολή τους. Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, για περιπτώσεις αγροτών που είναι οι πιο ευαίσθητες για εξαγορά ή αλλαγή χρήσης, απαιτείται μόνο η αίτηση και το τοπογραφικό.
Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε επίσης, ότι ήδη υπάρχει προγραμματισμός για μερική κύρωση, σε όσους δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, δηλαδή για το 35% των δασικών χαρτών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προκήρυξη για το 47% των Δασικών Χαρτών.
Επίσης, ο κ. Φάμελλος έκανε γνωστό ότι στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται η ανάρτηση του 17% των δασικών χαρτών, στην οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν και τα όρια των αναδασωτέων περιοχών, που επλήγησαν από πυρκαγιές.
Υπογραμμίζεται επίσης ότι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, 205 Δήμοι θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει τις οικιστικές πυκνώσεις, ενώ 153 έχουν ήδη συμμορφωθεί.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 59.462 αντιρρήσεις, εκ των οποίων 9.800 χωρίς παράβολα, 14.217 χωρίς την καταβολή του τέλους αντίρρησης και 9.045 αφορούν αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος.
Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, «το 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των δασικών χαρτών», ενώ πρόσθεσε: «Κανείς δεν πίστεψε ότι θα γίνει το έργο των δασικών χαρτών. Το μόνο πρόβλημα που παραμένει είναι η πολύ μεγάλη έκτασή του, σε συνάρτηση με τις νομικές συνδέσεις που την επηρεάζουν».
Επισήμανε δε ότι «αλλάχτηκαν πολλές διατάξεις, όλες προς εξυπηρέτηση του πολίτη» και υπογράμμισε «τη μεγάλη συμμετοχή των Δήμων και των πολιτών που συνέβαλαν στις θετικές εξελίξεις».

*** EKTAKTO! Παρέμβαση Ρωσίας για τη Β. Κορέα

~ Το Κρεμλίνο σχολίασε την πρόταση της Σεούλ να σταματήσει τις προμήθειες πετρελαίου στη Βόρεια Κορέα, ως απάντηση στην πρόσφατη πυρηνική δοκιμή.
Μιλώντας για την αναστολή των ρωσικών αποστολών πετρελαϊκών προϊόντων στη Βόρεια Κορέα ως μέρος της πολιτικής κυρώσεων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, την χαρακτήρισε «άσκοπη».
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Ρώσος Πρόεδρος  επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι ο όγκος της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας και της προσφοράς πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Κορέα είναι σε ασήμαντο επίπεδο. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι λογικό να συνεχίσουμε να μιλάμε για αναστολή. Δεν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες εκεί».
Επιπλέον, ο Πεσκόφ υπογράμμισε για άλλη μια φορά ότι το Κρεμλίνο τάσσεται κατά των πιέσεων στην Πιονγιάνγκ και ότι προτιμά τον δρόμο της διπλωματίας.
«Η Β. Κορέα πρέπει να εμπλακεί στο διάλογο, πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες στις οποίες η Πιονγιάνγκ θα νιώθει ασφαλής και αυτό θα μας επιτρέψει να αναζητήσουμε λύσεις για την κρίση», υπογράμμισε.

***  Στα 3 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα έσοδα από τη χασισοφυτεία των Γαργαλιάνων 
Παλιοί γνώριμοι της Δίωξης και οι δύο συλληφθέντες
 Ακόμα και τα λάστιχα που πότιζαν είχαν βάψει με πράσινη μπογιά, ώστε να μην ξεχωρίζουν μέσα στη βλάστηση, οι δύο καλλιεργητές της μεγάλης χασισοφυτείας που ανακαλύφθηκε προχθές από τη Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας στους Γαργαλιάνους.  Όμως παρά τα μέτρα προφύλαξης που έπαιρναν, οι αστυνομικοί της Δίωξης κατάφεραν να τους παραπλανήσουν και να τους συλλάβουν μέσα στη φυτεία, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία τους.
Όταν οι αστυνομικοί τους αιφνιδίασαν, διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε δύο παλιούς τους γνώριμους. Έναν 50χρονο από τη Μεθώνη, που τα προηγούμενα χρόνια καταδικάσθηκε για συμμετοχή του σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Πυλίας και έναν 47χρονο από τους Γαργαλιάνους που το 2007 είχαν συλλάβει για καλλιέργεια χασίς.
Το επόμενο που εξέπληξε τους αστυνομικούς ήταν τα υπερμεγέθη δέντρα χασίς που έφταναν ακόμα και τα 4,5 μέτρα. Συνολικά μέτρησαν και κατέστρεψαν 1.142 πολυκλαδικά χασισόδεντρα, τα οποία εκτιμούν ότι θα απέφεραν κέρδος στους καλλιεργητές ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
  Την παρακολουθούσαν
Η φυτεία εντοπίσθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από το ελικόπτερο της Αστυνομίας, παρά τα υψηλά μέτρα προστασίας που είχαν λάβει οι καλλιεργητές. Μπορεί η φυτεία να είχε καλλιεργηθεί σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο Γαργαλιάνων – Ρωμανού (μόλις 150 μέτρα), στην αγροτοδασική περιοχή «Κοκκινοχώραφα» Γαργαλιάνων, όμως στο συγκεκριμένο σημείο, η βλάστηση ήταν πολύ ψηλή και πυκνή και προσέφερε φυσική κάλυψη.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία και επίγεια, λαμβάνοντας δε μέτρα, κατάφεραν να μη γίνουν αντιληπτοί και να τη θέσουν σε διακριτική παρακολούθηση. Είχαν διαπιστώσει, ότι είχε διαμορφωθεί ειδικά και είχε εκχερσωθεί ένας χώρος 3 στρεμμάτων, στον οποίο είχαν σχηματισθεί αναβαθμίδες για την καλλιέργεια των φυτών. Τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη, με το μικρότερο να έχει ύψος 2 μέτρα και τα μεγαλύτερα να έχουν φτάσει τα 4,5 μέτρα. Ήταν εύρωστα και υγιή και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να ξεκινήσει η συγκομιδή του χασίς. Τα δέντρα ήταν πολυκλαδικά, με φούντα χασίς και στους χαμηλούς κλώνους και οι έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εκτιμούν ότι κάθε δέντρο θα μπορούσε να δώσει και πάνω από ένα κιλό χασίς, άριστης ποιότητας. Έτσι, υπολόγισαν ότι το όφελος που θα τους απέφερε η καλλιέργεια αυτή θα ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
  Με σακίδια
Σε όλη την έκταση της καλλιέργειας είχε αναπτυχτεί δίκτυο ποτίσματος με πλαστικούς σωλήνες, με σύστημα αυτόματου ποτίσματος και χρονοδιακόπτες (στάγδην), ώστε να εξασφαλίζεται η μη συνεχής ανθρώπινη παρουσία για τη φροντίδα της. Το δε νερό για το πότισμα, οι καλλιεργητές εξασφάλιζαν από παράνομη σύνδεση που είχαν κάνει με κεντρικό αγωγό άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή.
Μάλιστα, οι καλλιεργητές κάποια από τα λάστιχα για το πότισμα τα είχαν βάψει με πράσινο χρώμα, ώστε να μην διακρίνονται από αέρος και προκαλούν υποψίες.
Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο 50χρονος και ο 47χρονος έφτασαν στο χώρο της φυτείας, έχοντας μάλιστα μαζί τους σακίδια πλάτης και φορώντας γάντια στα χέρια τους. Όταν μπήκαν μέσα στη φυτεία, οι αστυνομικοί τους αιφνιδίασαν και τους συνέλαβαν. Όπως αποδείχτηκε, στόχος τους ήταν να εγκατασταθούν για το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στη φυτεία, καθώς στα σακίδια που είχαν μαζί τους βρήκαν όλα όσα χρειάζονταν για να παραμείνουν αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να βγουν έξω από αυτή. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν να έχουν στα σακίδια τρόφιμα, νερό, καλλιεργητικό εξοπλισμό, αλλά και είδη υγιεινής.
Όλα αυτά κατασχέθηκαν, μαζί και τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν επάνω τους, ενώ σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στα σπίτια τους, βρήκαν στο σπίτι του 47χρονου στους Γαργαλιάνους μια μικρή ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 0,6 γραμμαρίων.
Χθες, αργά το μεσημέρι και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελέως Κυπαρισσίας, η οποία τους άσκησε διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, ενώ από τον Ανακριτή ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.
Της Βίκυς Βετουλάκη

*** Eπόμενος σταθμός: ΤΡΙΚΑΛΑ! Ο Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έτοιμος να δώσει ΛΥΣΗ...

~  Μετά την καλοκαιρινή ξεκούραση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, ξεκινά νέο μαραθώνιο ενημέρωσης των πολιτών, με ομιλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η οικονομική ανάταση της Ελλάδας μέσω της παραγωγής πλούτου είναι το κέντρο του κυβερνητικού προγράμματος του Κ. Βελόπουλου, χωρίς όμως αυτό να μη σημαίνει πως παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και του κάθε επαγγελματικού κλάδου.
Ελάτε να ακούσετε και να μάθετε τον οδικό χάρτη για την έξοδο από την οικονομική κρίση αλλά και τη γεωστρατηγική πολιτική που πρέπει να ασκήσει η Ελλάδα για να επιστρέψει στο προσκήνιο.
KYΡΙΑΚΗ 10/09  στα Τρίκαλα στις 11,30 το πρωί στο ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νεάρχου και Κλειδωνοπούλου)
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/09 στα Ιωάννινα στις 12,00 στο HOTEL DU LAC (Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ & ΙΚΚΟΥ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09 στο Περιστέρι στις 18,30 στην Αίθουσα ΚΥΒΕ (Εθνάρχου Μακαρίου 1)
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09 στην Καλαμάτα στις 18,30 στην Αίθουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ (Ψαρρών 15)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9 στα Καλύβια Αττικής στις 18,30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Σαρωνικού (Αθηνών και Ρήγα Φεραίου Καλύβια)

***  Επιβάλλεται…σιγή στην κεραία κινητής τηλεφωνίας στον Αντικάλαμο μετά από δυο και πλέον χρόνια 
Ο αγώνας που ξεκίνησε, επί της ουσίας μόνος του, κάτοικος του Αντικάλαμου, εναντίον της τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία γειτνιάζει, σχεδόν, με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, φαίνεται ότι δικαιώνεται, μετά και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αλλά και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του δήμου Καλαμάτας.
Μάλιστα, το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης, όταν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μανώλης Μάκαρης έθεσε το θέμα, σημειώνοντας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, τόσο για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών που επισκέπτονται το Νοσοκομείο, όσο και από το γεγονός ότι στους χώρους του υπάρχει και μαιευτική κλινική.
Θα πρέπει, δε, να σημειώσουμε, ότι στην προσπάθεια αυτή η Δημοτική Αρχή δεν συνέδραμε στο παραμικρό, ενώ από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και ειδικότερα το Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων, για να ληφθεί απόφαση πέρασαν περίπου 2,5 χρόνια (!) και εστάλησαν 13 (!) ενημερωτικά έγγραφα.
Με απόφασή της στις 23 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους η ΕΕΤΤ, αφού εξέτασε το θέμα, αποφάσισε τα εξής: 1. Επέβαλε στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, "δεδομένου ότι προέβη δίχως την απαιτούμενη κατά Νόμο άδεια στην εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας - ΕΚΚΧΟ- στις ζώνες του φάσματος των 90 ΜΗz σε κτήριο έναντι της πύλης του νέου Νοσοκομείου  Καλαμάτας, στο 7ο χιλιόμετρο Καλαμάτας- Τρίπολης Δήμου Καλαμάτας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, τη διοικητική κύρωση του προστίμου, το ύψος του οποίου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, καθώς συντρέχει η παράβαση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν..4070/2012.
Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη όλων των αναφερθέντων στο υπόμνημα της καθή,ς σε σχέση με τον εν λόγω σταθμό, κρίνεται εύλογο, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, να τής επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ένδεκα χιλιάδων ευρώ (11.000), καθώς προέβη μεν στην εγκατάσταση των εν λόγω κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας πριν τις νομιμοποιήσει στην ΕΕΤΤ, όμως εν τέλει αποκατέστησε εν μέρει τη νομιμότητα σε σχέση με την εν λόγω κατασκευή κεραίας, απενεργοποιώντας την στη ζώνη του φάσματος των 900ΜΗz, όπως επιβεβαιώθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ με την από 07/12/2015 αυτοψία του.
2. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στην ως άνω Εταιρεία, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας για τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει και
3. Εντέλλεται τη διαβίβαση της Απόφασης αυτής και του σχετικού Φακέλου στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω".
Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Πολεοδομίας, με έγγραφό της στις 2 Αυγούστου 2017, ξεκαθαρίζει ότι "σύμφωνα με την ΕΕΤΤ η κατασκευή της συγκεκριμένης κεραίας είναι παράνομη και επιβάλλονται συγκεκριμένες κυρώσεις και πρόστιμα. Αναφέρει επίσης η ΕΕΤΤ  ότι η συγκεκριμένη κεραία δεν έχει δυνατότητα περαιτέρω νομιμοποίησης.
Επίσης, με δικαστική απόφαση (184/2016) το Πρωτοδικείο Καλαμάτας απαγορεύει προσωρινά τη λειτουργία του σταθμού βάσης και των κεραιών  που έχουν εγκατασταθεί σε μισθωμένο χώρο του 1ου ορόφου και της ταράτσας.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται περίπτωση δομικής νομιμότητας υποστηρικτικών στοιχείων και εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Επομένως, θα πρέπει με μέριμνα του κατόχου των κεραιών να απομακρυνθεί η εγκατάσταση και τα παρελκόμενά της από τους συγκεκριμένους χώρους που καταλαμβάνει".
Η τελική απόφαση θα κριθεί από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας στις 5 Οκτωβρίου. Του Αντώνη Πετρογιάννη

*** Δείτε την ξεφτίλα του ΛΕΒΕΝΤΗ και της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ...

~ Είναι άξιο απορίας πώς κάποια κόμματα έχουν καταφέρει να μπουν στη Βουλή, όχι μόνο λόγω έλλειψης προγράμματος αλλά και γιατί πάσχουν εσωτερικά.
Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου αποχώρησε από την Ένωση Κεντρώων και όπως θα ακούσετε στο παρακάτω βίντεο, ο λόγος είναι απίστευτος.
«Έφυγα από την Ενώση Κεντρώων γιατί ο Πρόεδρος μου όρισε συνεργάτες στους οποίους είχε υποχρέωση», αναφέρει και προσθέτει: «Mου όρισε σαν συνεργάτες έναν που είχε μαγαζί με ηλεκτρονικά και έναν ηλεκτρολόγο. (…) ο οποίος μάλιστα δεν είχε και ελληνική υπηκοότητα, δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Είχε σπουδάσει κάπου στη Συρία ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να με βοηθήσει».
Μεγαλοοικονόμου: Αποχώρησα από το κόμμα λόγω Λεβέντη (απίστευτες κατηγορίες) : https://youtu.be/fd8YwvmDtU0  .-
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τον τρόπο που λειτουργεί και η Ένωση Κεντρώων και ο κύριος Λεβέντης…

*** Ο Π. Τατούλης για την ελληνογερμανική συνέλευση: «Θεμέλιο πολιτισμικής συνεργασίας και φιλίας» 
  «Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει πλέον καθιερωθεί στη συλλογική συνείδηση ως ένα κρίσιμο θεμέλιο της Ελληνογερμανικής Φιλίας και Συνεργασίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Bernd Vohringer, Δήμαρχο του Sindelfingen, όπου θα λάβει χώρα η 7η Διάσκεψη τον προσεχή Νοέμβριο.
Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η διοργάνωση της προηγούμενης Διάσκεψης στην Πελοπόννησο και το Ναύπλιο ήταν η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του θεσμού και αυτή, η οποία έδωσε νέα προοπτική εμβάθυνσης και αποτελεσματικότητας της συνεργασίας Ελληνικών και Γερμανικών αυτοδιοικητικών φορέων.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πλέον έχουν αρθεί όλες οι αμφισβητήσεις που αντιμετώπισε ο θεσμός, σημείωσε ότι το επόμενο βήμα θα πρέπει να έχει σημείο αναφοράς την πολιτισμική προσέγγιση των δύο χωρών και τη συνεργασία των Περιφερειών και των Δήμων, όχι στο επίπεδο της ανταλλαγής επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά καλών πρακτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο κ. Τατούλης πρόσθεσε ακόμη ότι μέριμνα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποτελέσει η ανάπτυξη της εκατέρωθεν αλληλεγγύης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, ώστε να απαλλαγούμε οριστικά από το σύνδρομο των δύο παγκοσμίων πολέμων, αλλά και η υπεράσπιση από τους ΟΤΑ της παράδοσης και του πολιτισμού της Ευρώπης.
Ο Δήμαρχος του Sindelfingen κ. Vohringer από την πλευρά του εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Ευρωπαϊκό περιεχόμενο της Συνέλευσης και πρότεινε οι θεματικοί άξονες που έθεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου να αποτελέσουν αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της προσεχούς Διάσκεψης.

***  ΕΚΤΑΚΤΟ: Τέθηκε ΕΠΙΣΗΜΩΣ θέμα Γερμανικών ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ! Ραγδαία εξέλιξη...

~ Πάνω από 1 τρις δολάρια ως αποζημίωση για τις καταστροφές που υπέστη από τη Γερμανία κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, ότι θα διεκδικήσει η χώρα.
Χωρίς καν να υπολογιστούν οι ανθρώπινες απώλειες, η Πολωνία υπέστη πάνω από 3 τρις δολάρια ζημιές κατά την Γερμανική εισβολή και κατοχή, και ο Βιτόλντ Βαστσικίφσκι τόνισε ότι θα διεκδικήσει πάνω από 1 τρις.
Φυσικά τέτοιες δηλώσεις τολμάνε να κάνουν μόνο οι Πολωνοί, στην Ελλάδα είχε ειπωθεί μόνο ως προεκλογικό αρτί, ενώ μετά ξεχάστηκε παρά τις δεκάδες προσπάθειες του Μανώλη Γλέζου.
Ας παίρνουμε παράδειγμα, λοιπόν...

***  Φίδι προκάλεσε μηχανική βλάβη σε αυτοκίνητο στην Καλαμάτα (φωτογραφίες) 
Έκπληκτοι έμειναν οι μηχανικοί αυτοκινήτων στο συνεργείο του Θεόδωρου Καλογερόπουλου  όταν στην προσπάθεια τους να επισκευάσουν βλάβη σε ένα ΙΧ εντόπισαν μέσα στη μηχανή του νεκρό φίδι.Φαίνεται μάλιστα ότι ο «απρόσκλητος» αυτός επισκέπτης ήταν και η αιτία της μηχανικής βλάβης που εμφάνισε το αυτοκίνητο. Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες το φίδι είχε μπει στο χώρο της μηχανής κάτι που του προκάλεσε και το θάνατο του ερπετού, ωστόσο πρόλαβε να κάνει τη ζημιά στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε φίδια μέσα σε αυτοκίνητα, ειδικά σε αγροτικές περιοχές είναι κάτι που συμβαίνει συχνά σχετικά αλλά τις περισσότερες φορές αυτά εντοπίζονται στους τροχούς.
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος φαίνεται πως ήταν πιο άτυχος καθώς το φίδι του προκάλεσε βλάβη στο όχημα του.
Επίσης αρκετά σύνηθες είναι η εμφάνιση αρουραίων μέσα σε αυτοκίνητα, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές βλάβες καθώς τρώνε διάφορα καλώδια μέσα στο όχημα.
Όσοι έχουν τα αυτοκίνητα τους στην εξοχή, καλό θα είναι να είναι πιο προσεκτικοί και ας ενημερωθούν από ειδικούς για το πώς θα μπορούν να αντιμετωπίσουν προληπτικά ανάλογα φαινόμενα…

***  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από ΟΝΝΕΔίτισα! Ανέφερε τα Σκόπια ως "Μακεδονία"... (ΕΙΚΟΝΕΣ)

~  Σε μια απερίσκεπτη κίνηση προχώρησε ένα στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, η Ναυσικά Βρεττάκη, η οποία ευρισκόμενη στις Βρυξέλλες για ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ για νέους, έγραψε τα Σκόπια “Μακεδονία” στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

 Να την χαίρονται στη Νέα Δημοκρατία, και κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι ο Άδωνις Γεωργιάδης...

***  Drones κατά εμπρηστών! 
Όταν το οργανωμένο έγκλημα… οργανώνεται και εκσυγχρονίζεται, οι διωκτικές αρχές, αν θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πρέπει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
Έτσι, χθες είδαμε τη συνεργασία Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, για την πρόληψη πυρκαγιών στο νησί της Ζακύνθου, με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί.
Ξεκίνησαν οι πτήσεις δύο μη στελεχωμένων αεροσκαφών (τύπου drones), με  σκοπό να προληφθεί – αποτραπεί η εκδήλωση πυρκαγιών και να συλλεχτούν στοιχεία που ενδεχομένως σχετίζονται με απόπειρες εμπρηστικών ενεργειών.  Β.Β.

***  Το Μεσολόγγι ΑΝΑΣΑΝΕ! Ο Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ έδωσε τη ΛΥΣΗ...

~ Με ανανεωμένες δυνάμεις από την ξεκούραση του καλοκαιριού, ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, ξεσήκωσε το Μεσολόγγι τη Δευτέρα 4/9, με σύνθημα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ».
Πλήθος κόσμου έδωσε το βροντερό ‘παρών’ καθώς η αγάπη του κόσμου για τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του κόμματος έχουν προκαλέσει ΑΝΑΤΑΣΗ ΗΘΙΚΗ στους ΕΛΛΗΝΕΣ και ανησυχία στο πολιτικό κατεστημένο.
* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 04/09/2017 : https://youtu.be/dLP7FPDl1yk  .-
* ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΥΣΗ Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 04/09/2017 2  : https://youtu.be/NPZG8XnasFM .- Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ θέλει να ευχαριστήσει όσους παρευρέθησαν στην ομιλία.

***  Επιστολή από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
Από τον κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, έλαβα την παρακάτω επιστολή, την οποία δημοσιεύω:
Αγαπητέ Κύριε,
Εξ αρχής θέλω να εκφράσω την αγάπη μου και το σεβασμό μου στην Ελλάδα και στους Έλληνες, γιατί έχουν προσφέρει πολλά στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Επειδή πολλοί Έλληνες δε με γνωρίζουν, επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα στοιχεία για το πρόσωπό μου:
Γεννήθηκα το 1942 στο Φράιμπουργκ. Σπούδασα Νομικά και Οικονομικά στα Πανεπιστήμια του Φράιμπουργκ και του Αμβούργου και έλαβα διδακτορικό στα Νομικά. Έχω εργαστεί ως εφοριακός και ως δικηγόρος. Είμαι παντρεμένος με την οικονομολόγο Ίνγκεμποργκ Σόιμπλε, την οποία αγαπώ πολύ, και έχουμε αποκτήσει τέσσερα παιδιά.
Τον Οκτώβριο του 1990, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, δέχθηκα δολοφονική επίθεση. Μετά το τέλος μιας προεκλογικής ομιλίας μου, συνομιλούσα χαλαρά με τους πολίτες. Τότε, ο 31χρονος βοηθός τοπογράφου Ντίτερ Κάουφμαν έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον μου. Δύο από τις σφαίρες με πέτυχαν. Τραυματίστηκα σοβαρά στο πρόσωπο και στη σπονδυλική στήλη. Έμεινα παράλυτος στα κάτω άκρα. Έκτοτε, ζω και εργάζομαι σ’ ένα αναπηρικό καροτσάκι. Για την ιστορία σημειώνω ότι εκλέχτηκα πανηγυρικά βουλευτής στις εκλογές του 1990. Το 1995 συγχώρεσα δημοσίως τον παρ’ ολίγον δολοφόνο μου.
Ο δράστης ήταν γιος δημάρχου της περιοχής. Το 1991 προσήχθη σε δίκη, αλλά κρίθηκε ανίκανος για τον καταλογισμό της πράξης του, επειδή έπασχε από βαριάς μορφής σχιζοφρένεια. Κλείσθηκε σε ψυχιατρείο και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους το 2004.
Σήμερα, είμαι Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Εκτός από αυτά τα καθήκοντά μου, ασχολούμαι ενεργά με το αναπηρικό κίνημα.
Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα είμαι αντιπαθητικός. Κι όμως, έχω αφιερώσει πολύ χρόνο για τα προβλήματα της Ελλάδας, που σχετίζονται με την χρεοκοπία.
Ως γνωστόν, η χώρα σας χρεοκόπησε και προσέφυγε για δανεισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι τρεις αυτοί θεσμοί, μετά από διαπραγματεύσεις, υπόγραψαν με την Ελλάδα το γνωστό μνημόνιο. Σύμφωνα με το μνημόνιο, οι τρεις θεσμοί θα δάνειζαν την Ελλάδα, ενώ η Ελλάδα δεσμευόταν να κάνει μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη κ.τ.λ.
Εκτός από την Ελλάδα, και άλλες χώρες είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και με τις χώρες αυτές υπογράφτηκαν αντίστοιχα μνημόνια. Μάλιστα, όλες αυτές οι χώρες βγήκαν από τα μνημόνια, εκτός από την Ελλάδα. Γιατί άραγε;
Διότι, όπως επανειλημμένα έχω αναφέρει, στην Ελλάδα, τόσο οι πολιτικοί όσο και οι πολίτες δε θέλησαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έψαχναν - και βρήκαν- εχθρούς για να τους φορτώσουν τις δικές τους ευθύνες. Κυρίως, οι Έλληνες πολιτικοί αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Αντί να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχαν υπογράψει, άρχισαν κινητοποιήσεις εναντίον των μνημονίων. Δηλαδή, εναντίον των δανειστών τους και πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Ίσως χρειάζεται να υπενθυμίσω στους φίλους Έλληνες ότι:
Πρώτον, η Γερμανία έχει δανείσει τα περισσότερα χρήματα από όλες τις χώρες, γιατί είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ε.Ε. Ίσως γι’ αυτό οι άλλες χώρες έχουν παραχωρήσει την «πρωτοκαθεδρία» των διαπραγματεύσεων στη Γερμανία.
Δεύτερον, όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν δανείσει την Ελλάδα. Ασφαλώς, κάθε χώρα ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας της. Πάντως, κάποιες χώρες είναι πιο φτωχές από την Ελλάδα, γι’ αυτό και αντιδρούν σε διάφορα αιτήματα της χώρας σας.
Τρίτον, σας διαβεβαιώ ότι οι δανειστές προσπαθούν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Και οι τρεις θεσμοί έχουν πραγματοποιήσει «αμέτρητες» διαβουλεύσεις με «αμέτρητες» ώρες εργασίας. Για καμιά άλλη χώρα δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ, τόσο πολλοί άνθρωποι. Από την άλλη μεριά, οι πολιτικοί καμιάς χώρας δεν κωλυσιεργούν και δεν ταλαιπωρούν άσκοπα τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Φαίνεται πως οι Έλληνες πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών.
Τέταρτον, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα σας. Ένα παράδειγμα μόνο: η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος. Βέβαια, έχετε κάνει αρκετά, αλλά χρειάζονται περισσότερα. Ενημερωτικά σας αναφέρω, ότι εμείς στη Γερμανία, πριν από είκοσι χρόνια περίπου, λάβαμε γενναία μέτρα για το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό. Επιπλέον, σήμερα διεξάγεται συζήτηση για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 69 έτη, διότι το 2050 θα έχουμε πρόβλημα με τις συντάξεις.
Τελειώνοντας, χωρίς να θέλω να κάνω υποδείξεις, επιτρέψτε μου το εξής: μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρώτα εντοπίζονται τα αίτια που δημιουργούν τα προβλήματα και μετά παίρνονται ορθολογικές αποφάσεις για την επίλυσή τους. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος, αλλά οι μεταρρυθμίσεις. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες θα επιλύσουν τα προβλήματά τους.
Βερολίνο, Σεπτέμβριος 2017                                       Για την αντιγραφή
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε                                                   Παύλος Μάραντος
      Κάθε Κυριακή με Θάρρος  Γράφει ο Παύλος Μάραντος* 
  *Ο Παύλος Μάραντος είναι Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης.
marantosp@gmail.com


***  ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνελήφθησαν δύο ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ με ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ! Θα ΑΝΑΤΙΝΑΖΑΝ εκκλησία...

~ Μια έκτακτη είδηση έρχεται από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από προάστιο του Παρισιού σχετικά με τρομοκράτες.
Συγκεκριμένα, δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς η αστυνομία ανακάλυψε εκρηκτικά και εξαρτήματα βόμβας σε ένα διαμέρισμα στο Villejuif, ένα προάστιο του Παρισιού.
Οι άνδρες αυτοί, κατηγορούνται για τρομοκρατία, καθώς σχεδίαζαν να ανατινάξουν μια εκκλησία.   Με πληροφορίες από AFP & RT

***  Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για τις περσινές πλημμύρες: Έγιναν αρκετά, απομένουν περισσσότερα… 
Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τις καταστροφικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου του 2016 εξέδωσαν οι βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Κοζομπόλη και Γιώργος Κατρούγκαλος. Οι δύο βουλευτές αναφέρονται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν και κυρίως στη διάθεση 15.000.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Σημειώνεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ:
«Η συμπλήρωση ενός χρόνου από τις φονικές πλημμύρες εκείνης της Τετάρτης φέρνει στις μνήμες τις δυο ανθρώπινες ζωές συμπολιτών μας που χάθηκαν, τις εικόνες της οδού Γλαύκου που θύμιζε βομβαρδισμένη περιοχή, των αυλών στην Ράχη, τους παράδρομους της Αθηνών, την Αύρας και αλλού που είχαν μετατραπεί σε λίμνες. Του Μεσσηνιακού που από καταγάλανος είχε μεταμορφωθεί σε καφετί.
Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από ακραία ισχυρή βροχόπτωση. Η έκταση των καταστροφών καθορίσθηκε από την έλλειψη επαρκούς αντιπλημμυρικής θωράκισης: συγκεκριμένα από την ελλιπή συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων αλλά και την ανεπάρκεια του υπάρχοντος δικτύου.
Η κυβέρνηση, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η κομματική οργάνωση στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων. Στο μέτρο του δυνατού (όχι του συνήθους) επιτάχυναν τη λήψη αποφάσεων για οικονομική στήριξη και απόδοση των ενισχύσεων στους πληγέντες.
 Κυρίως όμως η κυβέρνηση διέθεσε σημαντικά ποσά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (περίπου 15εκ. ευρώ) για την επέκταση του αντιπλημμυρικού δικτύου, η οποία ήδη πραγματοποιείται με την συνεργασία της Περιφέρειας και των Δήμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • Τη χρηματοδότηση από του Υπουργείο Υποδομών τριών αντι-πλημμυρικών έργων στο Δήμο Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Το πρώτο από αυτά, από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο ήδη υλοποιείται. Το δεύτερο, από το Νοσοκομείο μέχρι το Ασπρόχωμα είναι υπό έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το τρίτο, από Παναγίτσα έως Νέδοντα, θα δημοπρατηθεί σύντομα.
 • Την εκπόνηση συνολικής μελέτης μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου από την Καλαμάτα μέχρι το Πήδημα, για να αντιμετωπιστούν τα σχετικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη λαγκάδα της Βαγγ. Δράκου, στο Φραγκοπήγαδο και στις Οδούς Γλαύκου και Μπακογιάννη. Η χρηματοδότηση της εκτέλεσης προβλέπεται να προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μεσσήνης και του αεροδρομίου, με έργα και παρεμβάσεις στον ποταμό Πάμισο και στον άξονα Φράγμα Άρι-Μεσσήνη-εκβολές στη θάλασσα, καθώς και του ρέματος Άρι στα ανατολικά του αεροδρομίου Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Επιμέρους πιστώσεις από το Υπ. Εσωτερικών, περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για το «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ…» της χώρας.
 • Ανάλογες χρηματοδοτήσεις έχουν δοθεί στους πληγέντες, από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για ζημιές σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, καθώς και από το Υπ. Εσωτερικών, αλλά και το ΤΑΣ για ζημιές σε σπίτια.
 \Έχουν γίνει αρκετά, όμως πολλά απομένουν να γίνουν, κυρίως με γνώμονα πάντα την προστασία των πολιτών, αλλά και του υλικού και ζωικού κεφαλαίου κι όχι με έργα βιτρίνας, αλλά με πραγματική βελτίωση της θωράκισης της περιοχής από τις πλημμύρες».

*** Η Μεσσήνη θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Παπά-Παναγιώτη 
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσσήνης, από το άκουσμα της είδησης για τον ξαφνικό θάνατο, του ιδιαιτέρως αγαπητού, Ιερέα των «Τριών Ιεραρχών» πάτερ Παναγιώτη Μάντη, σε ηλικία 56 ετών. Ο θάνατος του ιερέα οφείλεται σε ανεύρυσμα στην καρδιά. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5μ.μ. από τον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στη Μεσσήνη. 

***  Ήδη παραχωρήθηκαν 72 θέσεις και λούνα παρκ για το πανηγύρι της Κυπαρισσίας 
Μεγάλη και με πληθώρα εμπορευμάτων και ειδών θα είναι και φέτος η Παντριφυλιακή παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρις της Κυπαρισσίας, που θα λειτουργήσει από τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας μέχρι και τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.
Το πανηγύρι εκτείνεται σε κεντρικούς δρόμους πέριξ του ιερού ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και συγκεκριμένα οι χώροι λειτουργίας του με παράγκες εμπόρων και μικροπωλητών έχουν ως εξής:  1. Τα δύο οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στην πανηγυρίστρια: α) πλατεία απόδημου Ελληνισμού που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, 28ης Οκτωβρίου, Ευαγγελιστρίας και Κολοκοτρώνη και β) το κάτω αυτής τετράγωνο με γκαζόν που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, 28ης Οκτωβρίου, Γ. Καρατσάμη και Κολοκοτρώνη. 2. Το πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως τη συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας. 3. Την οδό Ναυαρίνου, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. 4. Την οδό Ευαγγελιστρίας, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. 5. Τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως και τη συμβολή της με την οδό Γρηγοριάδη. Στο οικοδομικό τετράγωνο 111 που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ3, επί της οδού Ναυαρίνου, απέναντι από την Εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, θα εγκατασταθεί Λούνα Παρκ με ψυχαγωγικά παίγνια για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.
Η μεγάλη αλλαγή και διαφοροποίηση του φετινού πανηγυριού με όλα τα προηγούμενα, είναι ότι φέτος απομακρύνθηκαν από το σημείο που ήταν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και στην αρχή της Ναυαρίνου οι παράγκες με ψησταριές και άλλαξε η χωροθεσία πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων για χορήγηση εδεσμάτων - ποτών και τροφίμων στους επισκέπτες (σ.σ. ψησταριές) και, πλέον, η νέα θέση τους βρίσκεται προς την έξοδο του πανηγυριού προς τα Φιλιατρά, στο τετράγωνο με τη χλωρακιά, κάτω από την πλατεία Απόδημου Ελληνισμού και εκεί θα λειτουργήσουν επτά παράγκες (ψησταριές).
Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι και την Πέμπτη που συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Κυπαρισσίας και έγινε παραχώρηση των θέσεων για τις οποίες μέχρι τότε είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον με υποβολή σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών, οι αιτήσεις και, κατά συνέπεια, θέσεις που παραχωρήθηκαν ανέρχονται σε 72, εκ των οποίων 7 για ψησταριές και 65 για εμπόρους - μικροπωλητές και μαζί με τη θέση για το Λούνα Παρκ, συνολικά σε 73. Τα έσοδα του δήμου Τριφυλίας, από αυτές τις 73 θέσεις, ξεπερνούν τις 54.000 ευρώ και το σημαντικό αυτό ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί από ενδιαφερόμενους που θα παρουσιάζονται μέχρι και την επίσημη έναρξη του πανηγυριού. Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Η Costa Navarino θα…μιλήσει γαλλικά 
Τα «πρώτα ονόματα» του γαλλικού και του ελληνικού επιχειρείν θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν επί αθηναϊκού εδάφους αύριο και μεθαύριο, με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα.
Η Le Figaro ανέδειξε, χθες, το γεγονός ότι από τους 40 περίπου επιχειρηματίες που θα συνοδεύσουν τον Γάλλο πρόεδρο, οι δέκα είναι επικεφαλής (και όχι απλώς εκπρόσωποι) των μεγαλύτερων και στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων της Γαλλίας, δηλαδή των Τotal, Suez, EDF, Sanofi, Orpea, Bpifrance και Engie.
Δεδομένου ότι ο στόχος αυτής της… απόβασης είναι «η επιστροφή των επενδύσεων στην Ελλάδα» (σ.σ. μετά την αποχώρηση γαλλικών επιχειρήσεων που «πλήρωσαν την ελληνική κρίση όπως οι Carrefour, Crédit Agricole και Société Générale»), εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ελληνικό επιχειρηματικό team που θα πάρει μέρος στις συζητήσεις.
Όπως έχει επισημανθεί πολλάκις το τελευταίο διάστημα, έχει ανοίξει… υπερμεγέθης βεντάλια διμερών επενδυτικών αναζητήσεων που αφορά κυρίως σε υποδομές, ενέργεια, τράπεζες, υγεία, ασφάλειες, τουρισμό, νέες τεχνολογίες, start up, καινοτομία -δηλαδή «στα πάντα».
  Το ελληνικό επιχειρηματικό team
Η προετοιμασία έγινε από τα διπλωματικά γραφεία του Αλέξη Τσίπρα και του Εμανουέλ Μακρόν σε συνεργασία με τις δύο πρεσβείες. Επίσημη «λίστα» για τη σύνθεση της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής δεν έχει δοθεί, κατά τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων έχουν προσκληθεί για το ελληνο-γαλλικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ιδρυμα Νιάρχος και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ως εκπρόσωπος της Costa Navarino.

***  Εργασίες ευπρεπισμού στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας 
Την προσεχή Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, αρχίζουν εργασίες ευπρεπισμού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, που θα αφορούν στο πράσινο (κλάδεμα δένδρων, αφαίρεση ανεπιθύμητης βλάστησης), σε ελαιοχρωματισμούς, συντήρηση περιφράξεων και οριοθέτηση parking.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν εν όψει της ανάθεσης εργολαβίας συντήρησης οικίσκων του Σιδηροδρομικού Σταθμού για την εγκατάσταση κοινωνικών φορέων, μουσείου κ.λπ., με ολοκλήρωση εργασιών στα τέλη Νοεμβρίου, όπως εκτιμάται. Δυστυχώς, οι ρυθμοί είναι αργοί, καθώς απαιτούνται άδειες για όλα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και τον ΟΣΕ.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε αίτημα για να του παραχωρηθεί ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασπροχώματος, ενώ για το ισόγειο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας, που πρόκειται να ελευθερωθεί, υπάρχει συνεννόηση με τη ΓΑΙΑΟΣΕ να το πάρει ο Δήμος Καλαμάτας. Ο χώρος αυτός προορίζεται για τη στέγαση της Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία».

***  Δεν παρουσιάσθηκε για την υπεξαίρεση στον ΟΤΕ Μεσσήνης και απορρίφθηκε η έφεση 
Απορρίφθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Καλαμάτας, η έφεση που είχε ασκήσει πρώην ταμίας του ΟΤΕ στη Μεσσήνη, η οποία είχε καταδικασθεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 2 ετών για υπεξαίρεση 27.000 ευρώ.
Η έφεση κρίθηκε από το δικαστήριο ανυποστήρικτη, καθώς δεν παρουσιάσθηκε σε αυτό ούτε η κατηγορουμένη, αλλά ούτε και πληρεξούσιος δικηγόρος. Στο δικαστήριο βρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής Θανάσης Ηλιόπουλος.
  Εισέπραττε λογαριασμούς
Η υπεξαίρεση είχε γίνει από την τότε ταμία (το 2010) και όπως είχε επισημανθεί κατά την αποκάλυψη της υπόθεσης από την εταιρία, δεν στάθηκε δυνατόν κατά τον έλεγχο που έκαναν να υπολογισθεί τα ακριβές χρονικό διάστημα που γινόταν αυτή.
Το έλλειμμα στο ταμείο αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2011, όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο της κατηγορούμενης ταμία, καθώς αφαιρώντας χρήματα δεν μπόρεσε να τα επιστρέψει, όπως συνήθιζε.
Η ταμίας εργαζόταν στον Oργανισμό επί μια 15ετία. Αυτό που αποκαλύφθηκε πως έκανε, ήταν πως όταν ένας πελάτης πήγαινε να εξοφλήσει ένα λογαριασμό, δεν το έκανε μέσω του on-line συστήματος του ΟΤΕ, αλλά χειρόγραφα.
Αντί λοιπόν να περνάει το λογαριασμό από το σκάνερ και να γίνεται η εξόφληση, έθετε τη σφραγίδα εξόφληση επάνω στο λογαριασμό, ώστε να είναι εντάξει με τον πελάτη. Τα χρήματα όμως δεν τα έβαζε στο ταμείο, αλλά  στην τσέπη της και φρόντιζε πριν τη λήξη του λογαριασμού, να τον εξοφλήσει κανονικά, να ενημερώνεται το σύστημα του Οργανισμού και να βάζει τα χρήματα στο ταμείο για να μην αποκαλυφθεί.
Το ποσό όμως που είχε αφαιρέσει κάποια στιγμή έφτασε τα 27.000 ευρώ και ήταν αδύνατο να το καλύψει και έτσι αποκαλύφθηκε η πράξη της.
Πάντως, η ταμίας από την αρχή παραδέχτηκε την πράξη της, δικαιολογώντας την ότι χρωστούσε χρήματα σε τράπεζες και τοκογλύφους και επειδή είχε δεχτεί απειλές από τοκογλύφους, κατέληξε να πάρει αυτή την απόφαση.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Συνάντηση Επιτροπής Αγώνα Μάνης με Γραμματέα της ΝΕ ΠΑΣΟΚ για Δασικούς Χάρτες 
Ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία της Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας με τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Γιάννη Πάζιο και την Αναπληρωτή Γραμματέα Ευγενία Κουτσοσταθοπούλου, πραγματοποίησαν με πρωτοβουλία τους, την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου,  εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα Μάνης για τους Δασικούς Χάρτες.
Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα τόνισαν τις διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που δεν μερίμνησαν έγκαιρα για την ορθή δημιουργία του δασολογίου και του κτηματολογίου. Υπογράμμισαν ότι η ερήμωση της υπαίθρου και ιδιαίτερα της Μάνης έγινε με ευθύνη όλων των μεταπολεμικών κυβερνήσεων, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών και στο άγριεμα των πατρογονικών τους κτημάτων, τα οποία σήμερα η κυβέρνηση, μέσω των Δασικών Χαρτών, βαφτίζει «δασικά». «Είναι παράλογο», τόνισαν, «σε περιοχές όπως η Μάνη, όπου η τουριστική πίεση για εξοχική κατοικία είναι μεγάλη, να καταναλώνουμε από την ελάχιστη γόνιμη γη για δόμηση και να προστατεύουμε τα βράχια και τις αφάνες!».
Καυτηρίασαν την πολιτική που έχει εφαρμοστεί για τα δάση που εγκλώβισε χιλιάδες πολίτες και ιδιαίτερα τους Μανιάτες στις Διευθύνσεις Δασών και ευνόησε τους καταπατητές. Βασική τους διεκδίκηση αποτελεί η αναθεώρηση του ορισμού του Δάσους, που θα απεγκλωβίσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, η μέριμνα για τους δασωμένους αγρούς ως απότοκο της έλλειψης πολιτικών στήριξης του πρωτογενή τομέα, ειδικότερα για την περιοχή της Μάνης, με τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χρήση γης, οι οποίοι πρέπει να αποδοθούν άμεσα στους ιδιοκτήτες τους χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις, η εξέταση των υπολοίπων ακόμη και των Δ.Δ. που υπάρχουν αντιρρήσεις από επιτροπές μέσω αυτοψιών, αλλά και ευρύτερα η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων στην τεκμηρίωση του χαρακτήρα των εκτάσεων. Ενημέρωσαν πως στις 6 Δεκεμβρίου εξετάζεται η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσουν πρόταση νόμου σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες και την περιοχή της Μάνης, την οποία και θα καταθέσουν σε όλα τα κόμματα ώστε να πάρουν θέση. Την πρόταση νόμου έχει δεσμευτεί ότι θα προωθήσει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Φάμελλος.
Εκ μέρους της Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας ο Γραμματέας Γιάννης Πάζιος τόνισε πως η περιοχή της Μάνης διαχρονικά έχει εγκαταλειφθεί από όλες τις κυβερνήσεις και στο μέτρο των ευθυνών που αναλογούν στο χώρο του ζήτησε συγγνώμη και ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στις διαχρονικές ευθύνες για την έλλειψη κτηματολογίου και δασολογίου. Ανέφερε πως δυστυχώς δεν υιοθετήθηκαν πολιτικές ενεργού στήριξης των πληθυσμών της περιοχής (κάτι που διαφαίνεται από την δημογραφική συρρίκνωση) και δεν εφαρμόστηκε ποτέ κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης του φυσικού πλούτου και στήριξης του αγροτικού πληθυσμού που κινδυνεύει να αλλοιωθεί από την άναρχη οικιστική επέκταση λόγω τουριστικής πίεσης και τώρα με τους Δασικούς Χάρτες δέχεται το τελειωτικό χτύπημα. Τόνισε πως η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας τρεις μέρες μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών πήρε ξεκάθαρη θέση για τις συνέπειες που θα έχει η προχειρότητα και ο φοροεισπρακτικός χαρακτήρας της διαδικασίας και πρότεινε το πάγωμα τους και την επανεξέταση κάθε πτυχής με τεχνοκρατική υποστήριξη, μιας και με την προτεινόμενη από την κυβέρνηση διαδικασία θ’  ανοίξει ο ασκός του Αιόλου με τραγικές επιπτώσεις. Ενώ και κεντρικά έχουν κατατεθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης τόσο στις 27 Ιανουαρίου, όσο και στις 13 Φεβρουαρίου από σύσσωμη την Κοινοβουλευτική ομάδα ερωτήσεις στην Βουλή αναδεικνύοντας σωρεία προβλημάτων στην διαδικασία. Ενδεικτικά ανέφερε πως η διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος συνιστά την παραδοχή από πλευράς του κράτους της αναξιοπιστίας των προτεινόμενων χαρτών. Δυστυχώς όμως η περήφανη κυβέρνηση Καμμένου – Τσίπρα αγνοώντας προκλητικά χιλιάδες ιδιοκτήτες προβάλλει ως προτεραιότητα της, την άρον άρον ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαλούμενη το μνημόνιο, προτιμώντας την σταδιακή δήμευση εκτάσεων πολιτών, τινάζοντας στον αέρα τοπικές οικονομίες, γόνιμες γαίες που προσέφεραν προστιθέμενη αξία και προκαλώντας παραλυτικά φαινόμενα στην αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αγρότες.
Μάλιστα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως άμεσα θα ενημερώσει τους υποψήφιους Προέδρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να πάρουν θέση απέναντι στο ζήτημα που ταλανίζει χιλιάδες συμπολίτες μας. Και θα σταθεί αρωγός τόσο στην προτεινόμενη νομοθετική παρέμβαση όταν την παρουσιάσει η Επιτροπή Αγώνα όσο και σε αιτήματα που θα στοχεύουν στην επίλυση παθογενειών που ταλανίζουν την Μάνη. 

***  Διαγωνισμός για το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας 
Έφθασε στο Δήμο Καλαμάτας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η έγκριση διακήρυξης για την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας. Θα ακολουθήσουν η δημοσίευση της διακήρυξης και η διενέργεια του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την πραγματοποίηση του έργου.
  Τι προβλέπει η μελέτη
 Σύμφωνα με τη μελέτη, το Ανοιχτό Θέατρο θα έχει 1.800 – 2.000 θέσεις καθημένων θεατών, χωροθετείται στο φυτώριο του Δήμου Καλαμάτας (συμβολή της οδού Σπάρτης και της παλιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη, βορειότερα της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας) και το κοίλο θα είναι στραμμένο προς το Κάστρο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 998.000 ευρώ.
Το έργο, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, είναι εξόχως αναγκαίο για την πόλη, προκειμένου να είναι δυνατόν να οργανώνονται ανταποδοτικές εκδηλώσεις, επομένως αυτό να είναι ελκυστικό για τα καλλιτεχνικά σχήματα και, επίσης, γιατί το θέατρο του Κάστρου δεν μπορεί, πλέον, να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες της Καλαμάτας για θερινές εκδηλώσεις.
Τέλος, ο συγκεκριμένος χώρος επελέγη γιατί είναι στην «καρδιά» της πόλης, έχει εύκολη προσβασιμότητα και εκατοντάδες θέσεις για στάθμευση οχημάτων.
Αναφορικά με την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου, θα εφαρμοσθούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα διατηρηθεί η απρόσκοπτη κίνηση του αέρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, που αποτελεί στοιχείο του μικροκλίματος και παράγοντα δροσισμού του χώρου. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα δέντρα, πλην ορισμένων γηρασμένων και θα φυτευθούν καινούργια. Επίσης, θα κατασκευασθούν χαμηλού ύψους κτήρια υποδομών, των οποίων τα δώματα θα φυτευθούν.
Οι κερκίδες θα κατασκευασθούν από μεταλλικά δικτυώματα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χώρου με κατασκευές και την αποτροπή δημιουργίας φραγμάτων στην κίνηση του αέρα. Ο χώρος που θα καλύπτουν, θα φυτευθεί με αρωματικά φυτά ή θα καλυφθεί με βότσαλα, ώστε να υπάρχει συνέχεια της φύσης.
  Το Θέατρο
 Επιλέχθηκε και μελετήθηκε η κατασκευή ενός υπαίθριου Θεάτρου με χωρητικότητα έως 2.000 ατόμων, εκ των οποίων 1.600 – 1.800 θα κάθονται σε μεταλλικές κερκίδες με πλαστικά μόνιμα ή ανακλινόμενα καθίσματα και 150 άτομα σε μία μικρή κερκίδα από λιθοδομή και καθίσματα από πλάκες μαρμάρου Πάρνωνα, που θα κατασκευαστεί πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Επίσης, θα δημιουργηθούν περιμετρικές διαδρομές περιπάτου και διαπλατύνσεις ανάπαυσης με καθιστικά, έτσι ώστε να μπορέσει η περιοχή να αποτελέσει ένα λειτουργικό χώρο υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στην περιοχή πίσω από τη σκηνή θα κατασκευασθεί ένα μονώροφο κτίριο 350 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα στεγασθούν αποδυτήρια καλλιτεχνών, χώροι υγιεινής και ένα κυλικείο. Το δώμα του κτηρίου θα είναι φυτεμένο, έτσι ώστε να αποτελεί τη συνέχεια του τοπίου.
    Αντιδράσεις
 Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου έχει την καθολική αντίθεση των δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης. Όπως έχουν υποστηρίξει το Ανοιχτό Θέατρο δεν μπορεί να λειτουργήσει στη μη οριοθετημένη κοίτη του Νέδοντα (Μιχάλης Αντωνόπουλος), αλλά και ότι από την αρχαιότητα αποφεύγεται η κατασκευή τέτοιων έργων στα ποτάμια και επιλέγονται επικλινείς επιφάνειες. Τέτοια επιφάνεια, σύμφωνα με τον Μανώλη Μάκαρη, βρίσκεται σε μια γειτονική θέση, εκεί που ο Δήμος σχεδιάζει να λειτουργήσει σταθμό μεταφόρτωσης των σκουπιδιών, στο πεδίο βολής. A.Π.

***  Εγκρίθηκε το δάνειο ύψους 2εκατ. Ευρώ του Δήμου Μεσσήνης για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου 
Εγκρίθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μεσσήνης, το δάνειο των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για έργα ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Δήμου.
Ο Δήμος είχε αναζητήσει δανειοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες, όμως καμία από τις τέσσερις μεγάλες ιδιωτικές, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Μεσσήνης δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον.
  Δάνειο
Πρόσφατα, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο Μεσσήνης για την εκτέλεση του έργου: «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης», από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Ταμείου.
Η χρηματοδότηση θα γίνει κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Ταμείου.
Όσον αφορά το επιτόκιο, για το ποσό από πόρους της ΕΤΕπ είναι το Εuribor 12μήνου + 1,97% αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 εκάστου έτους και για το ποσό από πόρους από το Τ.Π και Δανείων το Euribor 12 μήνου + περιθώριο 3,70%, επίσης αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 εκάστου έτους.
Το δάνειο χορηγείται για 20 χρόνια και η παρεχόμενη ασφάλεια για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου  θα είναι με την παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που αναλογούν στο Δήμο, σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται οι δόσεις.
  Κόντρες
Η λήψη του δανείου, είχε προκαλέσει σκληρή αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, καθώς ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Στάθης Αναστασόπουλος, είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της υλοποίησης του έργου, αλλά κατά της λήψης δανείου. Είχε δε κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή, ότι θα μπορούσε να είχε αναζητήσει χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, ότι μπορούσε να χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο πόλεων, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συνεργασία που έχουν το Άργος με το Ναύπλιο για το πρόγραμμα αυτό.
Η Δημοτική Αρχή είχε αντιδράσει επιτιθέμενη στον κ. Αναστασόπουλο, ότι πριν καταλήξει σε δανεισμό αναζητήθηκαν όλοι οι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης του έργου ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου της Μεσσήνης και σε ότι αφορά το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση, ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν το 2014, όταν Δημοτική Αρχή ήταν η παράταξη του κ. Αναστασόπουλου.
Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται των οδών 28ης Οκτωβρίου, Μερλοπούλου, Μεσολογγίου, Καρατζά, Δημ. Σ. Τσούση και Πολυτεχνείου.
  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Ένας χρόνος από τη μεγάλη πλημμύρα 
Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την καταστροφική πλημμύρα του Σεπτεμβρίου 2016. Γι' αυτό το γεγονός, ο Δήμαρχος έκανε την παρακάτω δήλωση: «Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την καταστροφική πλημμύρα της 7ης/9/2016 και ο νους μας γυρίζει, πρώτα απ' όλα, στους ανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα, αλλά και στις μεγάλες καταστροφές, που συνέβησαν σε περιουσίες στον αστικό χώρο και σε καλλιέργειες, στη δυτική Καλαμάτα, στη Θουρία, το Πήδημα, τ' Αρφαρά, την ορεινή ζώνη.
Ένα χρόνο μετά, η πόλη και ο Δήμος θωρακίζονται σιγά σιγά με την οικονομική βοήθεια, ασφαλώς, του Κράτους, αφού ήδη έχουν διατεθεί 8 εκατ. ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, στους άξονες από τη Θουρία μέχρι το Ασπρόχωμα και από την Παναγίτσα μέχρι τον Νέδοντα. Δεκάδες εργολαβίες αποκατάστασης εκτελέστηκαν ή είναι σε εκτέλεση ή υπό ανάθεση και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ασφαλώς, οι πληγές δε γιατρεύτηκαν. Υπάρχουν αιτήματα που δεν ικανοποιήθηκαν, κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων και των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.
Για το Δήμο Καλαμάτας είναι αναγκαίο ένα μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να αντιμετωπισθούν στο μέλλον ανάλογες με εκείνη του Σεπτεμβρίου 2016 καταστάσεις και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών».

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  ΣΑΡΩΣΕ η Εθνική! Κατατρόπωσε την Πολωνία...

~  Επιστροφή δεν θα υπήρχε σε περίπτωση ήττας, οι Έλληνες διεθνείς το γνώριζαν και δεν επέτρεψαν στους εαυτούς τους να μην αρπάξουν την τελευταία ευκαιρία για πρόκριση στους «16». Οι Έλληνες διεθνείς ήταν αυτοί που έπρεπε στο κρίσιμο σημείο και πήραν το εισιτήριο για την Κωνσταντινούπολη και τη φάση των νοκ-άουτ. Η αρχή φυσικά θα γίνει το Σάββατο (6/9) με το ματς απέναντι στους Λιθουανούς, οι οποίοι τερμάτισαν 1οι στον Β' όμιλο.
Η Εθνική δεν... χάλασε την παράδοση με το κάκιστο ξεκίνημα στα παιχνίδια της. Η αμυντική προσήλωση απουσίαζε ξανά και παρά τα δύο γρήγορα σουτ του Σλούκα για το 8-4, οι Πολωνοί έφεραν άμεσα το ματς στα μέτρα τους στηριζόμενοι στους Κόζαρεκ και Κούλιγκ (14-20, στο 7'). Η ομάδα του Τέιλορ κατάφερε να φτάσει τους 29 πόντους μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου, ενώ ο «Σλου» μείωσε σε 23-29.
Σαφώς πιο συγκεντρωμένοι μπήκαν στη δεύτερη περίοδο οι Έλληνες διεθνείς και με γρήγορο 9-0 πέρασαν μπροστά με 32-29. O Παπανικολάου ήταν «ζεστός» και πέτυχε συνεχόμενους πόντους για το 37-31, ενώ ο Παππάς με δύσκολο μακρινό σουτ αύξησε κι άλλο την απόσταση (44-37, στο 18'). Με «γκολ-φάουλ» και... έκρηξη του Σλούκα, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 49-43.
«Υπνωτισμένοι» ήταν οι διεθνείς μας στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα ο εξαιρετικός Κούλιγκ να ισοφαρίσει σε 51-51. Ο Κόζαρεκ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Τέιλορ με τρίποντο (58-59, στο 25'), αλλά η Εθνική βρήκε λύσεις για το 62-59. Μέχρι το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, το ματς κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο και έκλεισε με σκορ 70-67.
Ο Καλάθης πήρε την κατάσταση πάνω του και με συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το +6 (77-71, στο 33'). O Σλούκας προσέθεσε ένα ακόμη μακρινό σουτ για το 80-71, ενώ οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο με σκορ 80-73. Ο Παπαγιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά για το 84-75 και ακολούθησε σημαντικό τρίποντο του Πρίντεζη που «κλείδωσε» το ματς. Μάλιστα, η διαφορά ανέβηκε μέχρι το τελικό 95-77 .- sdna.gr

***  Αστέρας Βλαχιώτη – Κλαμάτα 2-0: «Την …πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα…» 
Μπορεί στο πρώτο φιλικό στο γήπεδο του Μεσσηνιακού η Καλαμάτα να είχε επικρατήσει με 3-0, αλλά ο Αστέρας Βλαχιώτη πήρε χθες στην έδρα του την άτυπη ρεβάνς με σκορ 2-0 και δύο δοκάρια. Η Μαύρη Θύελλα παρατάχθηκε με όλα τα τελευταία μετεγγραφικά της αποκτήματα, αλλά αυτό αποτέλεσε ίσως και το δίκοπο μαχαίρι, καθώς η παρουσία πολλών φρέσκων προσώπων σίγουρα προϋποθέσει χρόνο προσαρμογής. Ο Νίκος Ζαλίκας ξεκίνησε στην αρχική 11άδα τους Τσεμπερίδη, Παπουτσογιαννόπουλο και τους Κουρέλα, Ρονκάτο, που είχαν κάνει ντεμπούτο στην Πύλο.
Οι Λάκωνες που είχαν δείξει καλά στοιχεία από το πρώτο παιχνίδι, ευνοήθηκαν χθες στο α’ ημίχρονο από τον αέρα και ευτύχησαν να προηγηθούν στις καθυστερήσεις με απ’ ευθείας σουτ του Τσιάνου, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν στο 30’ και κεφαλιά του Ίλιεφ στο δοκάρι.
Το τελικό 2-0 «σφραγίστηκε» από τις αρχές του β’ μέρους και πιο συγκεκριμένα στο 50’ με σουτ του Γεμιστού, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε ένα ακόμα δοκάρι, περίπου 10 λεπτά αργότερα.
Η Καλαμάτα είχε κάποιες καλές στιγμές με τους Ρονκάτο, Γουερέ, Τσουλάκο, Ζαχαρόπουλο, Καντούτση, χωρίς να ικανοποιήσει με την παρουσία της, αλλά και χωρίς να υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα ή την εικόνα της, αφού βρίσκεται ακόμα σε στάδιο προσαρμογής.
Διαιτητές: Αγρανιώτης, Χατζημανώλης, Ροζάκης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ (Μίκι Τσίρκοβιτς): Παλιούρας, Τσιάνος (63’ Λεϊμονίτης), Κολιάκος (75’ Βλάχος), Χρήστου (58’ Σαρίδης), Ίλιεφ, Μπριλάκης, Σταμογιάννος, Τσιμικλής, Κατσικάς (55’ Κόντης), Γεμιστός (55΄ Μαναρίτσας), Τσουκαλάς.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Νίκος Ζαλίκας): Γκόμεζ, Παπουτσογιαννόπουλος (68’ Βασιλόπουλος), Κουρέλλας (60’ Καντούτσης), Λιόλιος, Ορ. Νικολόπουλος, Τσεμπερίδης (68’ Καλογερόπουλος), Σαραντόπουλος (60’ Χελάς), Καμινιώτης (76’ Ν. Νικολόπουλος), Τσουλάκος (60’ Μερκούρης), Ρονκάτο (52’ Ζαχαρόπουλος), Γουερέ.

*** 
~
~ ~**  ΑΝΑΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  :
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  01 Σεπτεμβρίου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το   2008  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-01-2017.html .-ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας ..!   
~*  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας ... το  Α  και  το  ..Ω  στη ζωή μας ..
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .- ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ με πολύ ΥΓΕΙΑ για όλους μας  !! 

~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Σάββατο  02 Σεπτεμβρίου 2017  :
~
Στο αγιάζι  της ενημέρωσης  ..από  το  2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-02-2017.html  .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από  το  2008  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-03-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου  2017 : Στο  αγιάζι της ενημέρωσης .... από  το 2008  :!   http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-04-2017.html .-   
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 2 και 03  Σεπτεμβρίου  2017 :Αθλητική ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/09/2-03-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....  από το 2008 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-05-2017.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από  το   2008 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-06-2017.html .- 
~*

~* ****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5804   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3706   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3706  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.216   βίντεο   .- 


 The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 

 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-

https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-

https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
arfara1947news stamos
arfara1947news stamos  
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-   
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 
  ~** 

16 σχόλια:

 1. Χρειάζεστε ή θέλετε να επενδύσετε σε διάφορους τομείς. Η ομάδα τραπεζών Finance είναι εδώ για να σας βοηθήσει από όλους. Παρέχουμε δάνεια από € 2000 έως € 300.000 με επιτόκιο 3%. Για ό, τι θέλουν να επενδύσουν είμαστε επίσης διαθέσιμοι για να σας καλωσορίσουμε τότε οι άνθρωποι μου έκαναν το αίτημα δανείου σας και την επένδυση από τη διεύθυνση: vasilikhpalaiologou@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. γεια
  Έρχομαι με αυτές τις διαφημίσεις δανείου μεταξύ του ιδιωτικού διαδικτύου για να σας πω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους λεγόμενους δανειστές που θα επικοινωνήσουν μαζί σας γιατί υπάρχουν δύο μήνες που ήμουν στην κατάσταση .Darnaque πρέπει να το συναντήσω από κακοπροαίρετα άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία μου για να με εξαγάγει κοντά σε 8300 € αλλά σήμερα συνάντησα έναν πολύ έντιμο κύριο με την επωνυμία TEODORINO DOPEZ που με έκασε αυτό το δάνειο σε πολύ καλή κατάσταση. πάντα ενδιαφέρω μπορώ να σε βάλω σε επαφή μαζί του εδώ είναι το email του: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  Αριθμός που κάνει: +229 96207893

  Αριθμός Vibe: +229 96207893

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. γεια
  Έρχομαι με αυτές τις διαφημίσεις δανείου μεταξύ του ιδιωτικού διαδικτύου για να σας πω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους λεγόμενους δανειστές που θα επικοινωνήσουν μαζί σας γιατί υπάρχουν δύο μήνες που ήμουν στην κατάσταση .Darnaque πρέπει να το συναντήσω από κακοπροαίρετα άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία μου για να με εξαγάγει κοντά σε 8300 € αλλά σήμερα συνάντησα έναν πολύ έντιμο κύριο με την επωνυμία TEODORINO DOPEZ που με έκασε αυτό το δάνειο σε πολύ καλή κατάσταση. πάντα ενδιαφέρω μπορώ να σε βάλω σε επαφή μαζί του εδώ είναι το email του: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  Αριθμός που κάνει: +229 96207893

  Αριθμός Vibe: +229 96207893

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. γεια
  Έρχομαι με αυτές τις διαφημίσεις δανείου μεταξύ του ιδιωτικού διαδικτύου για να σας πω να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους λεγόμενους δανειστές που θα επικοινωνήσουν μαζί σας γιατί υπάρχουν δύο μήνες που ήμουν στην κατάσταση .Darnaque πρέπει να το συναντήσω από κακοπροαίρετα άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την αγωνία μου για να με εξαγάγει κοντά σε 8300 € αλλά σήμερα συνάντησα έναν πολύ έντιμο κύριο με την επωνυμία TEODORINO DOPEZ που με έκασε αυτό το δάνειο σε πολύ καλή κατάσταση. πάντα ενδιαφέρω μπορώ να σε βάλω σε επαφή μαζί του εδώ είναι το email του: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: teodorinodopez@gmail.com


  Αριθμός που κάνει: +229 96207893

  Αριθμός Vibe: +229 96207893

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γεια σας
  Ψάχνετε για ένα δάνειο ή επενδυτή για τα έργα σας, εμπορικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, σπίτι, δάνειο, έτοιμο αυτοκίνητο, φοιτητικό δάνειο, δάνειο σταθεροποίησης χρέους, το χρέος... είστε στο σωστό μέρος για λύσεις έτοιμο ! Είμαι δανειστή (επενδυτή), τα ιδιωτικά, χορήγηση δανείων ή των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις και τα άτομα που κυμαίνονται από 3000€ έφθασε τα 9.000.000€ με επιτόκιο 1.99% ανά έτος. Μπορείτε να επιστρέψει σε μια περίοδο από 1 έως 20 χρόνια, το μέγιστο σύμφωνα με το δάνεισε το ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μου e-mail διευθύνσεις :
  E-mail: diderotoni@gmail.com, davyletoi@gmail.com, facebook: didero τόνι, tweeeter :@diderotoni-11,google+ didero toni

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γεια σας
  Ψάχνετε για ένα δάνειο ή επενδυτή για τα έργα σας, εμπορικό δάνειο, προσωπικό δάνειο, σπίτι, δάνειο, έτοιμο αυτοκίνητο, φοιτητικό δάνειο, δάνειο σταθεροποίησης χρέους, το χρέος... είστε στο σωστό μέρος για λύσεις έτοιμο ! Είμαι δανειστή (επενδυτή), τα ιδιωτικά, χορήγηση δανείων ή των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις και τα άτομα που κυμαίνονται από 3000€ έφθασε τα 9.000.000€ με επιτόκιο 1.99% ανά έτος. Μπορείτε να επιστρέψει σε μια περίοδο από 1 έως 20 χρόνια, το μέγιστο σύμφωνα με το δάνεισε το ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μου e-mail διευθύνσεις :
  E-mail: diderotoni@gmail.com, davyletoi@gmail.com, facebook: didero τόνι, tweeeter :@diderotoni-11,google+ didero toni

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χρειάζεστε ή επιθυμείτε να επενδύσετε σε περισσότερους από έναν τομείς. Η Τράπεζα Group Finance είναι εδώ για να σας βοηθήσει με τα πάντα. Χορηγούμε δάνεια από € 2.000 σε € 3.000.000 με επιτόκιο 3%. Για ό, τι θέλει να επενδύσει, είμαστε επίσης διαθέσιμοι για να σας καλωσορίσουμε, ώστε οι κάτοικοι μου έκαναν την αίτηση δανείου και την επένδυσή σας από τη διεύθυνση: vasilikhpalaiologou@gmail.com

  Viber: +22962026090

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χρειάζεστε ή επιθυμείτε να επενδύσετε σε περισσότερους από έναν τομείς. Η Τράπεζα Group Finance είναι εδώ για να σας βοηθήσει με τα πάντα. Χορηγούμε δάνεια από € 2.000 σε € 3.000.000 με επιτόκιο 3%. Για ό, τι θέλει να επενδύσει, είμαστε επίσης διαθέσιμοι για να σας καλωσορίσουμε, ώστε οι κάτοικοι μου έκαναν την αίτηση δανείου και την επένδυσή σας από τη διεύθυνση: vasilikhpalaiologou@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ψάχνετε για ένα δάνειο επειγόντως είτε

  - Για να αναζωογονήσετε τις δραστηριότητές σας

  - Ανακαίνιση του εσωτερικού του διαμερίσματος, του σπιτιού, του κτιρίου κτλ ...

  - Για την υλοποίηση ενός έργου

  - Ή για άλλους λόγους

  Αλλά δυστυχώς η τράπεζα καθορίζει προϋποθέσεις που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε. Χωρίς άλλες ανησυχίες, δίνουμε δάνεια που κυμαίνονται από € 3.000 έως € 500.000 με επιτόκιο 3%.

  Σημείωση: "Το δάνειο σας δεσμεύει και πρέπει να επιστραφεί. Ελέγξτε τις δυνατότητες αποπληρωμής πριν δεσμευτείτε »μόνο σοβαρό άτομο.

  Άμεση επικοινωνία Email: irabebeirapyrgos@outlook.fr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. αξιόπιστη και σοβαρή προσφορά δανείου

  Γεια σας, είμαι ένα πρόσωπο που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων, το οποίο κυμαίνεται από 4.000 έως 500.000 ευρώ σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. "Χρηματοπιστωτικά δάνεια, υποθήκες, δάνεια επένδυσης, δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια Είμαι διαθέσιμος για να ικανοποιήσω τους πελάτες μου εντός 3 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο dimopouloualexandra71@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δείχνει πολύ σοβαρό δάνειο γρήγορη και αξιόπιστη σε 72 ώρες


  Κύριε Skyvalakis Konstantinos ( konstantinosskyvalakis@gmail.com ) με έκανε ευτυχισμένο άτομο, μέσα από ένα συνάδελφο ότι είμαι ευτυχισμένος, εμένα και την οικογένειά μου ευχαριστίες στον Κ. Skyvalakis Konstantinos, ο οποίος μου έδωσε ένα δάνειο ύψους € 25.000 χωρίς καμία δυσκολία. Έκανε δάνειο χωρίς δέσμευση με πολλά οφέλη ανεξάρτητα από την τραπεζική σας κατάσταση. Σας συμβουλεύω να μην κάνετε λάθη, αν πραγματικά θέλετε να εφαρμόσετε για ένα δάνειο για το έργο σας και οποιαδήποτε άλλη. Δημοσιεύω αυτή τη θέση, επειδή ο κ. Skyvalakis Konstantinos μου έκανε καλό με αυτό το δάνειο με ποσοστό 3 %. Χάρη σε έναν συνάδελφο συνάντησα τον κ. Skyvalakis Konstantinos και πολύ γενναιόδωρο, μπόρεσα να πάρω αυτό το δάνειο. Τότε σας συμβουλεύω να επικοινωνήσετε μαζί του και θα σας ικανοποιήσει για όλες τις υπηρεσίες που του ζητάτε.

  Αυτή είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του( konstantinosskyvalakis@gmail.com )


  Ηλεκτρονική διεύθυνση ( konstantinosskyvalakis@gmail.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή