Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008  ..
~
Η ταπείνωσις δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομεν. είμαι αμαρτωλός... και λοιπά. Η ταπείνωσις είναι η αλήθεια. Να μάθη κανείς ότι είναι μηδέν... Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίση ο άνθρωπος την αλήθειαν. και αυτή η αλήθεια είπεν ο Κύριος ελευθερώνει ημάς εκ της αμαρτίας.Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)


 
~ 21 Σεπτεμβρίου
Απόδοσις της εορτής της υψώσεως του τιμίου Σταυρού. Προφήτου Ιωνά. Αποστόλου (Ο΄) Κοδράτου του απολογητού (†130).Μαρτύρων Βάσσης της Τυρίας, Ευσεβίου του ομολογητού (1), Ζήνωνος και Νεστάβου. Νέστορος, Βούσιρι και Πρίσκου. Οσίων Ακακίου [Ισαακίου] και Μελετίου, επισκόπων Σίτης, Ιωνά του Σαβαίτου και Δημητρίου του Ρώσου.
(1) Ο Άγιος Ευσέβιος, παρουσιάστηκε αυθόρμητα μπροστά στον άρχοντα της Φοινίκης και του έκανε δριμύτατη παρατήρηση για τους διωγμούς των χριστιανών από τους ειδωλολάτρες. Εξοργισμένος ο άρχοντας διατάσει να τον βασανίσουν. Αφού τον έγδαραν, του έτριψαν τις πληγές με σχοινιά που ήταν πασαλειμμένα με αλάτι. Όταν είδε ο άρχοντας τον Άγιο αντί να πονάει να είναι χαρούμενος, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν.~ 
Στις 21/09/2017 εορτάζουν:
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτης Ιωνάς
~ Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
~ Σοφίας ταῖς ἀκτῖσι φαιδρύνας σου τὸν βίον, εἵλκυσας τοῦ Πνεύματος, μάκαρ, τὴν πυρίπνοον χάριν καὶ ηὔγασας δόγματα ζωῆς, Κορδᾶτε, ὡς ἀπόστολος Χριστοῦ· διὰ τοῦτο ὡς φωστῆρα σὲ ἀπλανῆ γεραίροντες ἐκβοῶμεν· δόξα τῷ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
~* Απολυτίκιο Αποστόλου Κορδάτου - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : https://youtu.be/31HOA-fne7o  .-
~
Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και....
 
Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου
 
Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής,
***  Επιστολή αγωνίας του Σάμου Ευσέβιου στον Αλέξη Τσίπρα για το μεταναστευτικό
 ~  Τον κώδωνα του κινδύνου στην Πολιτεία και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα κρούει ο που έστειλε επιστολή το Μαξίμου αναφερόμενος στο μετανασταυτικό και στις ροές που συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί και σε ολόκληρο το Αιγαίο, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα.
* Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:
Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ευσέβιος στα πλαίσια της ποιμαντικής του μερίμνης και εξαιτίας της κορυφούμενης ανησυχίας του ακριτικού μας Λαού, σχετικώς με το μεταναστευτικό πρόβλημα, απέστειλε χθες την υπ’ αριθ. Πρωτ. 449/18-09-2017 Επιστολήν προς τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν κ.κ. Αλέξη Τσίπρα, την οποία κοινοποεί τόσο προς τους Αξιοτίμους κ.κ. Νικόλαον Κατρακάζον, Αντιπεριφερειάρχην Σάμου και Μιχαήλ Αγγελόπουλον, Δήμαρχον Σάμου, όσο και προς τον Αξιότιμον κ.κ. Δημήτριον Σεβαστάκην, Βουλευτήν Σάμου.
Ο Σεβασμιώτατος στην εν λόγω επιστολή του εκφράζει την προσωπική του ανησυχία, διερμηνεύοντας παράλληλα και την αγωνία του ευσεβούς Λαού μας, ιδίως των κατοίκων του Βαθέος Σάμου «διά το άλυτον, ίσως δε και επικίνδυνον πλέον μεταναστευτικόν πρόβλημα…καθώς τον τελευταίον καιρόν παρατηρείται έντονος αύξησις της παραβατικότητος» και μεταξύ των άλλων επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Η κατάστασις εις την Σάμον, κατά το δη λεγόμενον, έχει ξεφύγει από κάθε δυνατότητα ελέγχου και δύναται ευθαρσώς να χαρακτηρισθεί δραματική.
Η εισροή των μεταναστών-προσφύγων γίνεται πλέον με ρυθμούς επέλασης, και το χειρότερον είναι, πως παρά τις από ετών συνεχείς εκκλήσεις μας, ομού μετά των άλλων φορέων της Σάμου, οι πρόσφυγες-μετανάστες δεν είναι διερχόμενοι, όπως υπεγραμμίσαμε, ως θα ενθυμείσθε, και εις την υφ’ Υμών συγκληθείσαν Σύσκεψιν την 6ην Νοεμβρίου 2015. Η παρουσία χιλιάδων πλέον προσφύγων-μεταναστών εντός της πρωτευούσης πόλεως του Βαθέος Σάμου μας επαναφέρει εις κατάστασιν χειροτέραν αυτής του 2015. Τότε οι Πρόσφυγες-Μετανάστες ήταν μεν πολλοί, αλλά ήταν διερχόμενοι!
…Κατά πληροφορίας, οι πρόσφυγες μετανάστες ανέρχονται πλέον εις πέντε χιλιάδας (5.000), καθ’ ην στιγμήν εις την πόλιν του Βαθέος κατοικούν μόλις εξ χιλιάδαι (6.000) κατοίκων. Ο χώρος παραμονής των προσφύγων-μεταναστών (hotspot), ο οποίος ευρίσκεται μόλις 200 μέτρα από την πόλιν, δύναται να φιλοξενήσει μόνον περί τα 800 άτομα.
~  Οι υποδομές πλέον έχουν υπερκορεσθεί και η διαβίωσις ακόμη και των διαμενόντων καθίσταται προβληματική και δημιουργεί εξάρσεις…
…Σας διαβεβαιούμεν, ότι όλοι εμείς παραμένομεν απλοί θεαταί ενός θεάτρου παραλόγου, βιούντες την εγκατάλειψιν της Πολιτείας και αδύναμοι εξ αυτού να αντιδράσωμε, απευχόμενοι απλώς τα χειρότερα, … και ο νοών νοείτω!
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Δεδομένου, ότι η διευθέτηση ενός τέτοιου κοινωνικού φαινομένου, όπως το μεταναστευτικό είναι πρωταρχικό μέλημα και ευθύνη του Κράτους και όχι της Εκκλησίας, η εν είδει παραινέσεως παρούσα επιστολή μας έχει σκοπόν: α) να εκφράσει την αγωνίαν του ευσεβούς ακριτικού μας λαού και να διερμηνεύσει τας δυσκολίας του, ου μην αλλά και τους φόβους του διά το μέλλον, καθώς ο λαός μας, εις το μεγαλύτερον μέρος του, απώλεσε δυστυχώς την εμπιστοσύνην του προς την κεντρικήν εξουσίαν, εξαιτίας των λαθών και της ολιγωρίας της.
Και β) (έχει σκοπόν) να παρακαλέσει διά την εν αγάπη και υπευθυνότητι επίλυσιν ενός τοιούτου μεγάλου προβλήματος, απτομένου τόσον της υλικής, όσον και της πνευματικής υποστάσεως της ζωής των Ακριτών μας, και κυρίως αυτής!
Διά ταύτα κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου και παρακαλούμεν διά την άμεσον εξασφάλισιν της κοινωνικής συνοχής και ενότητος του Λαού μας και την, ως οίον τε τάχιον, αποσυμφόρησιν της Σάμου από τόσο μεγάλο πλήθος προσφύγων-μεταναστών…».

***  Ελεύθεροι με περιοριστικούς πατέρας και γιοι για τη φυτεία στη Νέδουσα 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 55χρονος μαζί με τους δύο του γιους του, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την Παρασκευή από την Ασφάλεια Σπάρτης για καλλιέργεια χασισόδεντρων.
Οι αστυνομικοί της Σπάρτης ανακάλυψαν σε δασική περιοχή της Νέδουσας στον Ταΰγετο μια χασισοφυτεία με 43 δενδρύλλια, ύψους από 50 έως 150 εκατοστά περίπου. Το πρωί της Παρασκευής τη φυτεία προσέγγισαν ο 55χρονος που έχει απασχολήσει και άλλες φορές τις Αρχές και ο 18χρονος γιος του και συνελήφθησαν, ενώ σε κοντινή απόσταση τους ανέμενε ο άλλος γιος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, επίσης, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 8,3 γραμμαρίων, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 14 εκατοστών και ένα σουγιά με μήκος λάμας 10 εκατοστών, τα οποία κατείχε ο 55χρονος. Ακόμα δύο σουγιάδες με μήκος λάμας 10 εκατοστών, 38 φυσίγγια και ένα κυνηγετικό όπλο, τα οποία κατείχε ο 18χρονος. Τέλος, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

***  Θυμιάζοντας στο σπίτι μας
 ~  Όταν ξυπνήσουμε το πρωί και αφού έχουν φύγει τα πρόσωπα εκείνα που πιθανόν να τους ενοχλεί το για να μη τους δώσουμε αφορμή να αγανακτήσουν και να νευριάσουν και έτσι να χάσουμε την ήρεμη ψυχική κατάσταση που χρειάζεται για να λιβανίσουμε.
 * Ετοιμαζόμαστε λοιπόν και προτού πιούμε τον καφέ μας ή φάμε οτιδήποτε άλλο για πρωινό παίρνουμε το λιβανιστήρι.
Πρώτα λέμε την εξής : Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε.
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής· ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.
Παίρνουμε άνθη από επιτάφιο ή άνθη από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως που μας δίνει ο ιερέας δενδρολίβανο ή από την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου τον βασιλικό ή και των Βαΐων τα βάγια τα ξεραίνουμε καλά, όχι στον ήλιο για μερικές ημέρες.
Αφού λοιπόν ξεραθούν καλά, τα τρίβουμε να γίνουν μικρά κομματάκια σαν τα όσπρια. Τα φυλάμε για όλο το χρόνο μέσα σε γυάλινο ή χάρτινο κουτί. Παίρνουμε το λιβανιστήρι και ντύνουμε με αλουμινόχαρτο το σκαφάκι του, καθώς επίσης και το επάνω μέρος του λιβανιστηριού. Αυτό το κάνουμε για να μην τρίβουμε και να καθαρίζουμε το λιβανιστήρι που μετά από λίγο καιρό θα μαυρίσει και θα κολλάει. Κερδίζουμε έτσι κόπο και χρόνο.
Έτσι με αυτό τον τρόπο διατηρούμε το λιβανιστήρι μας καθαρό αφαιρώντας μόνο το αλουμινόχαρτο και βάζοντας καινούργιο μετά από λίγο διάστημα. Αφού λοιπόν ετοιμάσαμε έτσι το λιβανιστήρι μας και έχουμε έτοιμα τα αποξηραμένα άνθη παίρνουμε με την τσιμπίδα μας μερικά και τα βάζουμε στο λιβανιστήρι. Κατόπιν ανάβουμε το καρβουνάκι μας φυσώντας το συνέχεια μέχρις ότου κοκκινίσει καλά, και το βάζουμε αναμμένο επάνω στα άνθη του λιβανιστηριού.
Έπειτα παίρνουμε ένα σπυρί μοσχολίβανο εάν είναι μεγάλο ή τρία εάν τα σπυριά είναι μικρά. Βάζοντας τα επάνω στο αναμμένο καρβουνάκι το ένα σπυρί να λέμε ένας είναι ο Θεός. Εάν βάλουμε 2 να λέμε δύο είναι οι φύσεις του Χριστού Θεός και άνθρωπος (Θεάνθρωπος) Ένας Θεός. Εάν βάλουμε τα τρία μικρά να λέμε Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα ένας Θεός. Αρχίζουμε λοιπόν να λιβανίζουμε πρώτα το εικονοστάσι με τις εικόνες και να λέμε στο Χριστό.
 ~  Κύριε ελέησον και ευλόγησαν τον οίκο τούτον ως αγαθός και ελεήμων Θεός. Μετά στην Παναγία και να λέμε Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς και προστάτεψε τους δούλους του υιού σου. Μετά τους Αγίους και να λέμε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Δόξα σοι ο Θεός εν τοις Αγίοις αυτού δόξα σοι.
Αφού τελειώσουμε με το εικονοστάσι και τις εικόνες πηγαίνουμε σε κάθε ένα δωμάτιο και επάνω από το κρεβάτι του κάθε ατόμου να σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι λέγοντας.
Κύριε ελέησον και ευλόγησαν τον δούλον σου (τάδε ….. ) ως αγαθός και ελεήμων Θεός. Επαναλαμβάνουμε τρεις φορές. Τελειώνοντας τα δωμάτια βγαίνουμε στην εξώπορτα, και σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι λέγοντας τρεις φορές.
Κύριε αποδίωξαν κάθε εχθρό ορατών και αόρατων και πολέμιων εκ του οίκου τούτου ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός.
Τέλος βγαίνοντας στην μπαλκονόπορτα για να αφήσουμε το λιβανιστήρι λέμε και εκεί σταυρώνοντας τρεις φορές με το λιβανιστήρι και λέγοντας τρεις φορές το Κύριε αποδίωξαν κάθε εχθρό και πολέμιον εκ του οίκου τούτου ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός.
Μετά το λιβάνισμα του σπιτιού μας κάνουμε την προσευχή μας προσευχόμενοι μπροστά στο εικονοστάσι με τις εικόνες, ανάβοντας τρία καθαρά κεριά ή δύο ή ένα. Τα τρία είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τα δύο οι δύο φύσεις του Χριστού Θεού και ανθρώπου Θεάνθρωπος και το ένα δηλώνει τον ένα Αληθινό Θεό.
Μόλις τελειώσουμε την προσευχή μας τα σβήνουμε τα κεριά. Την στάκτη από το λιβανιστήρι την άλλη μέρα την βάζουμε σε μια χαρτοπετσέτα και την ρίχνουμε σε ένα τενεκέ και όταν μαζευτούν πολλά τα καίμε, και την στάκτη από τον τενεκέ την θάβουμε στον κήπο μας ή εάν δεν έχουμε κήπο όταν βρεθούμε στο ύπαιθρο. Λιβανίζουμε έτσι κάθε πρωί (αλλά και οποιαδήποτε ώρα μέρα ή νύχτα μπορούμε να λιβανίζουμε) ούτως ώστε να μας έχει φυλαγμένους όλη μέρα ο Θεός η Παναγιά μας και οι Άγιοί μας.

*** Ξεκίνησε κανονικά χθες η μεταστέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών 
Ξεκίνησε χθες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η μετακόμιση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών από το μισθωμένο κτήριο που βρίσκεται στη μαρίνα Καλαμάτας, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η δε μετακόμιση θα ολοκληρωθεί πλήρως στις 9 Οκτωβρίου.
  Μετακόμιση
Χθες το μεσημέρι ξεκίνησε η μεταφορά του εξοπλισμού της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.  Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, από τις 12.00 μ., θα ξεκινήσει η μεταφορά του Τμήματος  Αδειών Οδήγησης.
Το Τμήμα Αδειών Οδήγησης επί της οδού Σαλαμίνος 8  από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου θα υπολειτουργεί με μια θέση on-line στο 2ο όροφο, λόγω της μεταφοράς.
Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου οι θεωρητικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών θα διενεργηθούν κανονικά στη νέα θέση της Υπηρεσίας (1ος όροφος,  Διοικητήριο).
Την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, από τη 1.00 μ.μ., θα ξεκινήσει η μεταφορά των Τμημάτων  Αδειών Κυκλοφορίας και Τεχνικού Τμήματος.
  Επείγουσες υποθέσεις
Η Γραμματεία (Πρωτόκολλο) της Διεύθυνσης Μεταφορών θα λειτουργεί στην οδό Σαλαμίνος 8 έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.
Την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου  θα γίνει διακοπή του on-line συστήματος των Τμημάτων Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου.
Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου εκτιμάται ότι η υπηρεσία θα λειτουργεί πλήρως στο Διοικητήριο.
Επειδή η Υπηρεσία θα υπολειτουργήσει λόγω της μετεγκατάστασης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να μεταβούν για τη διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεών τους:
α) στο Τμήμα Αδειών Οδήγησης (διπλώματα) έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, και
β) στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.
Υπογραμμίζεται ότι για αρκετές διαδικασίες, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Μεταφορών (ιδιαίτερα ανανεώσεις διπλωμάτων οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Επίσης, από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου οι επιθεωρήσεις – επανέλεγχοι οχημάτων θα πραγματοποιούνται στο δημόσιο ΚΤΕΟ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2721365118.  Της Βίκυς Βετουλάκη      

*** Ποιές είναι οι συνέπειες της μαγείας;
~  Όσοι ασχολούνται με τα μάγια ή τρέχουν στις μαγείες, διαπράττουν μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού και εναντίον του Αγίου Πνεύματος, διότι αφήνουν το Θεό και ζητούν βοήθεια από το διάβολο. Αρνούνται τις προσευχές της Εκκλησίας και μπαίνουν στα σπίτια των μάγων.
*  Εγκαταλείπουν τους λειτουργούς του Χριστού και πηγαίνουν στους υπηρέτες του σατανά. Δηλαδή, αφήνουν το ζων ύδωρ, τον ιερέα και τη σωτήρια χάρη της Εκκλησίας και για τα εμπαθή και ανθρώπινα ενδιαφέροντά τους ζητούν τη συμπαράσταση των μάγων, που είναι εχθροί του Χριστού. Αρνούνται την αλήθεια και δέχονται το ψεύδος, διότι όλα τα μαγικά λόγια και επικλήσεις είναι ψεύδη και δαιμονικές απάτες.
Μια τέτοια μεγάλη αμαρτία δε συγχωρείται στους ενόχους ούτε στον παρόντα αιώνα ούτε στο μέλλοντα, όπως λέγει ο Χριστός, εάν δεν μετανοήσουν σ’ όλη τους τη ζωή. Εναντίον αυτών των μάγων ξεσπούν κάθε είδους κακίες και κίνδυνοι.
Πρώτα πρώτα τους ελέγχει η συνείδηση, διότι άφησαν το Θεό και ακολούθησαν το διάβολο. Κατόπιν κανονίζονται να απέχουν από τη Θεία Κοινωνία πολλά έτη, από 7 έως 15, και ακόμη μέχρι 20. Εκτός εάν τους οικονομήσει διαφορετικά ο πνευματικός, ανάλογα με την ειλικρίνεια της μετάνοιάς τους. Αυτοί που τρέχουν στους μάγους, αποβάλλουν από την ψυχή τους τη χάρη του Χριστού και βάζουν στο σπίτι της καρδιάς τους το πνεύμα του σατανά. Αρνούνται το Χριστό και ενώνονται με το διάβολο. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά αποστάτες. Τιμωρούνται από το Θεό με ασθένειες, και μάλιστα ανίατες, με οικογενειακά προβλήματα, με ζημιές και διενέξεις, με πτωχεία και φοβερό θάνατο.
~ Και εάν δεν εξομολογηθούν με δάκρυα, δε θα σωθούν. Ενώ από την Εκκλησία αποβάλλονται τελείως, δηλαδή χωρίζονται από το Χριστό και παραδίνονται με τη θέλησή τους στα χέρια του νοητού εχθρού. Εάν πεθάνουν στην αμαρτία τους αυτή, δεν κηδεύονται από ορθόδοξο ιερέα, αλλά όπως οι ειδωλολάτρες και οι αρνητές της πίστεως, οδηγούνται στην αιώνια τιμωρία τους, στα βάσανα της κολάσεως. Αυτές λοιπόν είναι ο φοβερές συνέπειες της μαγείας.
(Γέρων Κλεόπας)
Έλεγε ο π. Κλεόπας: «Να μη κάνεις κανένα έργο, χωρίς να το σφραγίζεις με τον Τίμιο Σταυρό! Όταν αναχωρείς για ταξίδι, όταν αρχίζεις το έργο σου, όταν πηγαίνεις να διδάξεις στο σχολείο σου, όταν είσαι μόνος σου ή και με άλλους μαζί, σφράγισε με τον παντοδύναμο Σταυρό το μέτωπό σου, το σώμα σου, την καρδιά σου, τα χείλη σου, τα μάτια σου, τα αυτιά σου και όλα τα μέλη σου να τα σφραγίζεις με το σημείο της νίκης του Χριστού επί του Άδου. Και τότε μη φοβάσαι από τα μαγικά ή τα ξόρκια και τους μάγους. Διότι όλα αυτά λύνονται από τη δύναμη του Σταυρού, όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φλόγα της φωτιάς και όπως φεύγει η σκόνη στον άνεμο!»  *Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων   Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη

***  Πρέπει να τους βοηθήσουμε ΟΛΟΙ! Οι ΕΛΛΗΝΕΣ της Χιμάρας τη ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ
 
~ Οι Έλληνες της Χιμάρας και του Αργυρόκαστρου χρειάζονται τη βοήθεια μας για τα ελληνικά σχολεία της ομογένειας.
Ας συνδράμουμε όλοι μαζί ώστε τα Ελληνόπουλα να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα μέσα για την εκπαίδευση τους.
Με επιστολή της, η ΕΑΑΣ Ξάνθης καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει:
Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για το προσεχές Προσκυνηματικό ταξίδι που θα πραγματοποιήσουμε στη Β. Ήπειρο, από 12-15 Οκτ. 2017, ως απότιση της οφειλόμενης ελάχιστης Τιμής στα 7976 Ελληνόπουλα εκείνα, που στο Έπος του 1940/41, αφού πολέμησαν γενναία για την Ελευθερία της Πατρίδος, έπεσαν ηρωϊκά στα πεδία των μαχών της Βορείου Ηπείρου. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να παραμένουν σχεδόν στο σύνολό τους άταφοι με τα οστά τους διάσπαρτα στα πεδία των μαχών ή προσωρινά θαμμένοι σε ομαδικούς τάφους και σε οστεοφυλάκια περιμένοντας την έγκριση για την ταφή τους.
Στο πλαίσιο του ταξιδιού μας αυτού, θα ξαναεπισκεφθούμε, (μετά την πρόσφατη επίσκεψη στις 26 Αυγ στα σχολεία του Αργυροκάστρου) και πάλι τα δύο (2) σχολεία της Ελληνικής Ομογένειας, στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ και τη ΧΙΜΑΡΑ. Συγκεκριμένα στο «9-χρονο Ελληνικό Σχολείο ΟΜΗΡΟΣ» (Δημοτικό- Γυμνάσιο) στην ΧΙΜΑΡΑ, στο οποίο φοιτούν περίπου 131 Ελληνόπουλα και το «9-τάξιο Ελληνοαλβανικό Σχολείο ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου», στο οποίο φοιτούν μαθητές της Εθνικής Ελληνικής Ομογένειας αλλά και άλλοι νέοι από την Αλβανία, που έχουν ως δόγμα τους τη Χριστιανική Ορθόδοξη Πίστη.
Στις πραγματοποιούμενες επισκέψεις αυτές τα παιδιά των σχολείων και οι δάσκαλοι & καθηγητές τους, μας υποδέχονται με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, εκδηλώνοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη τους, για τα βιβλία, τη γραφική ύλη και τα αναλώσιμα υλικά που τους μεταφέρουμε. Αισθάνονται ότι εμείς που ζούμε στην Μητέρα Πατρίδα την Ελλάδα, δεν τους ξεχνούμε και είμαστε στο πλευρό τους αναγνωρίζοντας έμπρακτα με την επίσκεψή μας το Εθνικό καθήκον που επιτελούν, κρατώντας ζωντανό τον Ελληνισμό και την Ελλάδα, στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της Ελληνικής Εθνικής Ομογένειας .
Τα ‘’δώρα’’ μας, ήταν από προσφορές των μελών μας, όπως και άλλα που μας χορήγησαν ή διέθεσαν ευγενικά οι Αρχές και οι συμπολίτες μας, από την Ξάνθη και όχι μόνον, αλλά ιδιαίτερα από τους Ομογενείς μας  από το Τορόντο του ΚΑΝΑΔΑ, οι οποίοι μας ενίσχυσαν με σημαντική Οικονομική Βοήθεια.

Σε επικοινωνία με τους διευθυντές και τους δασκάλους των σχολείων, μας ενημέρωσαν ότι οι Βιβλιοθήκες των Σχολείων γέμισαν και ταυτόχρονα μας παρακάλεσαν στη φετινή επίσκεψη μας, αν είναι δυνατόν, να τους μεταφέρουμε  είδη που αναγκαιούν στα σχολεία. Συγκεκριμένα από τα ακόλουθα:
 Γραφική ύλη (Κόλλες Α4 για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις. μολύβια, ‘’στυλό’’, χάρακες, γομολάστιχες κ.λ.π.).
 Mελάνια για πολυμηχάνημα CANON MG2450 (μαύρο ή έγχρωμο), Τoner για εκτυπωτή HPLASERJET P2015n και toner για φωτοτυπικό μηχάνημα KONICA MINOLTA bizhub Σε έρευνα αγοράς, το συνολικό κόστος είναι : 352 €.
 Εννέα (9) Πίνακες μαρκαδόρου ένα για κάθε τάξη για το Σχολείο ΧΙΜΑΡΑΣ (το οποίο έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες). Σε έρευνα αγοράς, το κόστος ανέρχεται σε 70€ / τεμάχιο. (σύνολο 630 €).
 Δύο εξωτερικά DVD players, με δυνατότητα εγγραφής. Σε έρευνα αγοράς, το κόστος ανέρχεται σε 50 € / τεμάχιο.( σύνολο 100 € )
 Μπάλες και άλλα αθλητικά είδη.
Απευθυνόμαστε σε όλους και παρακαλούμε για την οποιαδήποτε Οικονομική ή άλλη προσφορά σας, από τα παραπάνω είδη και σε θετική περίπτωση, για την ενημέρωσή μας, μέχρι 10 Οκτ.2017 (ΤΕΤΑΡΤΗ).
 Υπεύθυνος για συνεννόηση: Ο Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης Κουτσαϊμάνης, Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης. Τηλ. :+30 6937409943.
  Δεκτές προσφορές με κατώτατο όριο τα 5 €, στα Γραφεία μας, όπου υπάρχει σχετική Κατάσταση Εισφορών ή κατάθεση στον Τραπεζικό. Λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ :IBAN: GR GR 07017 16120 0066 1213 1621 083. (Δικαιούχος Iωάννης Κουτσαϊμάνης).
Τα είδη που θα αγοραστούν παραδίδονται στα Σχολεία με ‘’Πρωτόκολλο Χρέωσης-Επίδοσης’’ στο οποίο αναφέρονται οι δωρητές.
 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, προσδοκώντας στη θετική σας ανταπόκριση

***  Σημαντική μείωση ποινής σε πρώην τοξικομανή για μισό κιλό χασίς 
Φανερά μετανιωμένος και αλλαγμένος εμφανίσθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας ένας 47χρονος πρώην χρήστης σκληρών ναρκωτικών, ο οποίος είχε συλληφθεί να κατέχει περίπου μισό κιλό χασίς.
Όπως δήλωσε, έχει σταματήσει τη χρήση εδώ και τρία χρόνια και όσο έμεινε προφυλακισμένος, είχε την ευκαιρία να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, την οποία συνέχισε. Έτσι με πολύ αγώνα κατάφερε να απεξαρτηθεί.
  Από κάθειρξη σε φυλάκιση
Είχε, δε, δικασθεί σε 5 χρόνια κάθειρξης, ενώ αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που κατέθεσε ως μάρτυρας είπε ότι είχαν πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος διακινεί ναρκωτικά.
Σε έρευνα στο σπίτι του βρήκαν ναρκωτικά σε διάφορα σημεία: στην παπουτσοθήκη του μπάνιου βρέθηκαν 190 γραμμάρια, σε ξύλινο έπιπλο 1,5 γραμμάριο και 500 ευρώ, σε γυάλινο βάζο 24,7 γραμμάρια και σε εσοχή μεταξύ συρταριού και πατώματος 315 γραμμάρια. Επίσης, βρέθηκαν 72 κροτίδες, ένα σπρέι εκτόξευσης πιπεριού, τέσσερα βαζάκια με 18,5 γραμμάρια σπόρους κάνναβης και δύο ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας.
Ο αστυνομικός ανέφερε ακόμα ότι ο 47χρονος τους είχε πει, όταν συνελήφθη, ότι είχε προμηθευτεί την ποσότητα πριν από μια εβδομάδα από Αλβανό. Τέλος, είπε ότι ήταν συνεργάσιμος.
Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του για την κατοχή των ναρκωτικών ως τοξικομανής, αλλά όχι ως υπότροπος, όπως είχε καταδικασθεί.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση, του αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, μειώνοντας την ποινή σε φυλάκιση 2 ετών, την οποία μετέτρεψε προς 5 ευρώ ημερησίως.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  ΤΡΟΜΟΣ στον πλανήτη! Eνεργοποιήθηκε ηφαίστειο... 
~ O δεύτερος μεγάλος σεισμός στο Μεξικό, της τάξεως των 7,1 Ρίχτερ, πιθανότατα ενεργοποίησε το ηφαίστειο Ποποκατεπέτλ.
Η σεισμική δόνηση, που ήρθε λίγες ημέρες μετά τα 8,2 Ρίχτερ στη χώρα, έχει αφήσει πίσω της πάνω από 200 νεκρούς, ενώ, επηρέασε και την ηφαιστιακή ζώνη.
Το βίντεο είναι τρομακτικό. Το ηφαίστειο εκτοξεύει σκόνη και λάβα σε μεγάλο ύψος, με τους κατοίκους των γύρω περιοχών να έχουν λάβει προειδοποίηση για να βρίσκονται σε ετοιμότητα…
Momento exacto en que volcán Popocatépetl hace erupción durante el sismo del 19 de septiembre : https://youtu.be/Mcm4umvnoa4 .-

***  Χάνει για πάντα το δίπλωμα όποιος συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος για δεύτερη φορά 
Προς αυστηροποίηση βαίνει το νομοθετικό πλαίσιο των κυρώσεων για τις περιπτώσεις πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος από οδηγό, ο οποίος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ και για τις περιπτώσεις εγκατάλειψης θυμάτων, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, σε μητέρες θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.
Ειδικότερα, ο κ. Κοντονής δέχθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης τις μητέρες θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και παρουσίασε τις υπό διαβούλευση νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σχετικά με την αυστηροποίηση του πλέγματος διοικητικών κυρώσεων για τις περιπτώσεις πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος από οδηγό υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες προβλέπουν την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για μακρό χρονικό διάστημα και, σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής παράβασης του ΚΟΚ από τον ίδιο οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ, προβλέπεται η δια βίου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.
Παράλληλα, ο κ. Κοντονής επισήμανε, στις μητέρες των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, ότι ήδη προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις εγκατάλειψης θυμάτων από ασυνείδητους οδηγούς, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τα συναρμόδια υπουργεία για την επανεξέταση των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στον ΚΟΚ.
Από την πλευρά τους οι μητέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις θέσεις του κ. Κοντονή, αλλά και για τη συνάντηση που είχαν μαζί του και τόνισαν την ανάγκη επαγρύπνησης της πολιτείας στα ζητήματα αυτά.
kerdos.gr

***  Εισαγγελέας υπάρχει για τους δημοσκόπους;

~  Γράφει ο Θόδωρος Μεχλιζόγλου (Πολιτικός Αναλυτής)
 Όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετά χρόνια, ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αναξιόπιστες και φυσικά χειραγωγούμενες στην πλειονότητά τους!
 Γίνονται κατά παραγγελία, τις περισσότερες φορές και αναλόγως με αυτόν που έχει παραγγείλει και πληρώσει για την έρευνα, συνήθως προκύπτει και το αποτέλεσμα.
 Άλλωστε η αποτυχία τους στις προβλέψεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω! Πολλά είναι τα παραδείγματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάτσω να γράφω πολύ ώρα για να τις απαριθμήσω!
 Κι εδώ γεννάται το μεγάλο ερώτημα!Γίνονται πραγματικά όλες αυτές οι έρευνες; Έχουν αντιπροσωπευτικό δείγμα και τον αριθμό των ερωτώμενων που ανακοινώνουν; Και από ποιον γίνεται έλεγχος για όλα αυτά;
 Παρουσιάζονται νέα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση , με τον ίδιο τον παρουσιαστή να αναφέρει ότι είναι από τα λίγα κόμματα που παρουσιάζει συνεχώς ανοδικές τάσεις, και στην επόμενη μέτρηση το κόμμα Ελληνική Λύση δεν υπάρχει πουθενά!
 Μόλις χθες παρουσιάστηκε έρευνα από την εταιρία kapa-research για λογαριασμό της εφημερίδας ΒΗΜΑ, η οποία κόντεψε πραγματικά να μας τρελάνει! Η Δημοκρατική Συμπαράταξη  (ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ-ΚΛΠ) συγκεντρώνει ένα ποσοστό της ταξης του 6,9%, αλλά όταν γίνεται ερώτηση που αναφέρεται πάλι στον ίδιο χώρο με το όνομα «Νέος Κεντροαριστερός χώρος» υπό δημιουργία, λαμβάνει άνω του 10%.
 Η ίδια εταιρία πριν από μερικές ημέρες, είχε ξεκινήσει μεγάλη διαδυκτιακή έρευνα με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματολόγιο η οποία ως δια μαγείας εξαφανίστηκε, χωρίς καμία εξήγηση και χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα ευρήματα της έρευνας ! Εκεί βέβαια δεν υπάρχει κάποιο νομικό καθεστώς που να διέπει τις έρευνες!
 Για όλες τις άλλες όμως υπάρχει και στο άρθρο 3 αναφέρονται, όλα ρητά και κατηγορηματικά ξεκινώντας με την παράγραφο 1 που αναφέρει:  «Οι  φορείς  ή  οι  επιχειρήσεις  δημοσκοπήσεων  οφείλουν  να  διασφαλίζουν  την αμερόληπτη,  αξιόπιστη  και  χωρίς  επιρροές  διεξαγωγή  των  δημοσκοπήσεων  και εξαγωγή  των  αποτελεσμάτων  τους» (Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε όλο το νομικό πλαίσιο εδώ: http://sedea.gr/κωδικεσ-δεοντολογιασ/νομικο-πλαισιο/ )
 Γι’ αυτό λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το «πανηγυράκι» με τις δήθεν μετρήσεις! Φτάνει να ασχοληθεί επιτέλους η δικαιοσύνη με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αρκεί σε αυτό τον τόπο ο κάθε ένας από εμάς, να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν απέναντι στην κοινωνία!

***  Η απόλυτη απάντηση από τη ΡΩΣΙΑ στον Μόργκαν Φρίμαν!

~  Το βίντεο με τον ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν να λέει ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», δεν θα μπορούσε να μη σχολιαστεί από το Κρεμλίνο.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς, σχολίασε πώς τα λόγια του ηθοποιού ήταν «συναισθηματικά φορτισμένα»: «Πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι πέφτουν θύματα συναισθηματικού στρες χωρίς πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η εκστρατεία που πραγματοποιείται για να διερευνηθεί η υποτιθέμενη εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές- στην οποία εκστρατεία συμμετέχει ο χολιγουντιανός ηθοποιός- είναι «συνέχεια μιας μορφής Μακαρθισμού, με τον καιρό αυτό θα περάσει», εννοώντας ότι οι ΗΠΑ βλέπουν φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν και ασκούν κατηγορίες χωρίς αποδείξεις.

***  «Απόβαση» της ExxonMobil για γεωτρήσεις στην Ελλάδα...

~  «Απόβαση» της ExxonMobil για γεωτρήσεις στην Ελλάδα
Δημιουργία έδρας στην Ελλάδα επιθυμεί ο αμερικανικός κολοσσός, ισχυρό ενδιαφέρον και της Total για γεωτρήσεις στη νότια Κρήτη. Τα ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα.
Σοβαρές προοπτικές για την δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Ελλάδα και δη τη νότια Κρήτη, διαβλέπουν τεράστιοι πετρελαϊκοί κολοσσοί όπως η αμερικανική ExxonMobil και η γαλλική Total. Οι δύο ενεργειακοί «γίγαντες», που έχουν εμπλακεί ενεργά στη εξόρυξη υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, εκτιμούν ότι ο ελληνικός χώρος (Κρήτη αλλά και Ιόνιο), είναι «πλούσιος» σε κοιτάσματα και ως εκ τούτου δείχνουν και το ανάλογο ενδιαφέρον. Κατά πληροφορίες η ExxonMobil θέλει να δημιουργήσει έδρα στην Ελλάδα, μέσω της οποίας θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, όλες τις ενεργειακές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αν.Μεσογείου, με σημείο αιχμής το νέο διαγωνισμό για την Κρήτη.
Η πρώτη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους υδρογονάνθρακες στον ελληνικό χώρο, είχε καταγραφεί τον Μάιο, όταν εκπρόσωποι των δύο πετρελαϊκών κολοσσών (ExxonMobil, Total), καθώς και των Ελληνικών Πετρελαίων, συναντήθηκαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και τον υπουργό Ενέργειας Γιώργος Σταθάκη. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων, οι εκπρόσωποι των δύο ξένων εταιριών, πραγματοποίησαν τις πρώτες διερευνητικές κρούσεις για τις περιοχές της Κρήτης και για το Ιόνιο, επιχειρώντας να ανιχνεύσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Η Τotal επανήλθε και υπενθύμισε προς την κυβέρνηση, την επιθυμία της για ενεργειακή εμπλοκή της στην Ελλάδα, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Total Patrick Pouyanne, που ήρθε στην Αθήνα, επισήμανε την επιθυμία της γαλλικής εταιρίας για διεξαγωγή ερευνών στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί οι αιτήσεις για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών.
Ισχυρό ενδιαφέρον δείχνει και η ExxonMobil, η οποία αναζητά έδρα στην Ελλάδα, προκειμένου να συντονίζει καλύτερα τις δράσεις της στην χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
ΕxxonMobil και Total, έχοντας κυρίαρχο γνώμονα την ανακάλυψη του γιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ στην Αίγυπτου, εκτιμούν ότι η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και  ειδικότερα η ενεργειακή διαδρομή που «καλύπτει» την Αίγυπτο, τη νότια Κρήτη και φτάνει στην Κυπριακή ΑΟΖ, «κρύβει» πολύ σημαντικά κοιτάσματα.
 Τα πολλαπλά ενεργειακά και γεωπολιτικά οφέλη
Το ισχυρό ενδιαφέρον των κορυφαίων πετρελαϊκών εταιριών και ενδεχόμενη επένδυσή τους στην Ελλάδα, μπορεί να καταστήσει την τελευταία πρωταγωνίστρια στην ενεργειακή σκακιέρα αλλά και να ισχυροποιήσει τη γεωπολιτική της θέση στην ευρύτερη περιοχή.  Με τους κατάλληλους διπλωματικούς χειρισμούς, που περιλαμβάνουν χάραξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και την ενδυνάμωση της «ζεύξης» με την Αίγυπτο και την Κύπρο, τα κέρδη για την Αθήνα, σε ενεργειακό και πολιτικό επίπεδο, μπορούν να μεγιστοποιηθούν.
 Η Κύπρος δείχνει τον δρόμο
'Ακρως σημαντική πτυχή, που διαφάνηκε ξεκάθαρα στην περίπτωση της Κύπρου, είναι ότι ExxonMobil και Total έχουν πάντα στα «νώτα» τους, ως υποστηρικτή δύναμη για τις επενδυτικές τους προσπάθειες, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Οι τουρκικές απειλές προς τις δύο εταιρίες, πριν την έναρξη των γεωτρήσεων στα κυπριακά οικόπεδα, δεν έπιασαν τόπο, καθώς Παρίσι και Ουάσιγκτον, με άμεσο τρόπο (αποστολή πολεμικών πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ) ή έμμεσο, στήριξαν εξ ολοκληρου τις δύο εταιρίες, βάζοντας «πλάτη» και για την Κύπρο.  Νώντας Βλάχος  sofokleousin.gr

***  Προσεχώς ΕΠΙΔΟΜΑ! Δείτε αν το παίρνετε

~  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την χορήγησή του, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.
Ειδικότερα, και για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι δικαιούχοι-φοιτητές των κάτωθι Ιδρυμάτων…
ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ.

***  Ο Τραμπ καταζητείται ΝΕΚΡΟΣ ή ΖΩΝΤΑΝΟΣ! Παγκόσμιο ΣΟΚ

~ Σοκ έχει προκαλέσει η τρομοκρατική προπαγάνδα που ασκεί η Αλ Κάιντα, η οποία έβγαλε αφίσα στην οποία καταζητεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με το Newsweek η αφίσα δημιουργήθηκε την περασμένη Τρίτη και αναγράφεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος καταζητείται «νεκρός ή ζωντανός», για να λογοδοτήσει για όσα έχει κάνει στο Ισλάμ.

Ειδικότερα, η τρομοκρατική οργάνωση τον Τραμπ για «προδοσία, δολοφονία, αδικία, απαγωγή, σφαγή, εξτρεμιστιμό και μίσος».

*** Ψιμυθίωση ή Αναπαλαίωση ΣΟΚΑ;

~ Ψιμυθίωση ή Αναπαλαίωση ΣΟΚΑ;
 Κώστα  Δημ. Χρονόπουλου
(Αρθρογράφου -Σχολιογράφου)
 Μία ... "νέα / αναπαλαιωμένη ΣΟΚΑ (=Σοσιαλιστική Κεντροαριστερά) είναι προ των -κομματικών - πυλών.
Ως ... αναγκαιότητα σωτηρίας της Πατρίδας. Αν μη τι άλλο, συγκινητικό ακούγεται!  Το (νέο;) κόμμα "θα σώσει -ως ... κεντροαριστερός  προοδευτικός  Μεσσίας - την Ελλάδα".
Απορία: και πάλι; Αν ναι, με την ίδια καταστροφική ένταση και στην ίδια έκταση;  Αρκετός κόσμος του "Αριστερού" (;) χώρου που αισθάνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να του προσφέρει όραμα και προοπτική, ελπίζει πως τώρα, εκεί, ίσως βρει το δικό του λιμάνι παρηγοριάς.
Δυστυχώς η πρώτη μάζωξη όσων προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν ειλικρινά - ή να αυτοπροβληθούν επ' ευκαιρία - απογοήτευσε. Τι να αναστηλώσεις  / ανακαινίσεις  / αποκαταστήσεις με αυτούς  που παραβρέθηκαν. Απογοήτευση! Εικόνα (χαρωπού;) μνημόσυνου! ...
Δεν θα είχε νόημα να σταθώ στα πεπραγμένα των αλήστου μνήμης αυτών ατόμων. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τις τεράστιες (συν) ευθύνες τους στο κατάντημα του Τόπου.
Ούτε θα σχολιάσω το θράσος της επανεμφάνισης, το θριαμβευτικό ύφος, τα λόγια (αυτο) στήριξης τους, τα (κ)οπαδικά χειροκροτήματα που -άγνωστο γιατί- εισέπραξαν ορισμένοι κραυγαλέα αποτυχημένοι και παντελώς ανίκανοι (!)..
Θα επισημάνω μόνον το εξής:
Πιστεύει άραγε η παρούσα κα αρχηγός της προσπάθειας, ότι θα συγκινηθεί ο κόσμος των ... λωτοφάγων ιθαγενών από την ... "νέα Aλλαγή", το σύγχρονο "ΑΛΛΑΓΟΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ" με το οποίο θα ταΐσουν το πόπολο κάποιοι τελειωμένοι, στη συνείδηση του λαού καταδικασμένοι;
Αν όντως κάτι τέτοιο πιστεύει τότε φιλικά θα της συνιστούσα να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
Κάθε τι πραγματικά νέο, δυναμικό, φρέσκο, ξεσηκωτικό δεν φτιάχνεται με παλιά σιτεμένα και σαπισμένα πρόσωπα ή υλικά κατεδάφισης.
Ακούω τον αντίλογο: "Μα, έτσι δίνεται η εικόνα της συστράτευσης, της συμμετοχής όλων, παλαιών και νιόφερτων ώστε να δοθεί πανηγυρικός τόνος. Θα ρωτήσω-σκεπτικά - : Πανηγυρικός ή για τα ... πανηγύρια (... τόνος σανού ή ΚΟΜΜΑΤΟΤΟΝΟΣΑΛΑΤΑΣ);
 ΥΓ Η αναπόφευκτη φθορά της Συγκυβέρνησης δημιουργεί, αντικειμενικά, κενό στον ΚΟΜΜΑΤΟΧΩΡΟ το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Τελευταία συνωθούνται και αυτοπροτείνονται αρκετοί νέοι ηγέτες /σωτήρες . Επόμενο είναι.
      Αν και μου είναι παγερά αδιάφορο πως και από ποιούς καλύπτεται ο κάθε "χώρος", για λόγους ορθολογικούς, νοικοκυρέματος, τάξεως, θα τους συμβούλευα να προσπαθήσουν να αφυπνιστούν οι της παλαιοκομματικής (το ... παλαιολιθικής ταιριάζει γάντι) αντιλήψεως πολιτικάντηδες ώστε να αποφεύγουν να :
      - Υποτιμούν τη νοημοσύνη μας.
      - Συνεχίζουν την αυτογελοιοποίησή τους .
      (Προφανώς επειδή δεν έχουν αντιληφθεί απολύτως τίποτα , ή δεν τους αγγίζει /δονεί τίποτα)!

***  Η πολιτική παθολογία και η επίδραση της στην κοινωνία...

~ Η πολιτική παθολογία και η επίδραση της στην κοινωνία
 Γράφει η Σερένα Νομικού
 .Η τυραννία δεν ευδοκιμεί επειδή οι δράστες έχουν άγνοια των πράξεων τους, αλλά λόγω του ότι οι τύραννοι έχουν το ταλέντο να εντοπίζουν ενεργά όλους όσους προωθούν τη φαυλότητα ως ενάρετη πράξη.
.«Οι πολιτικοί είναι πολύ πιθανότερο να έχουν ψυχοπαθολογικές ασθένειες, από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός μίας χώρας, σύμφωνα με την πλειοψηφία των εμπειρογνωμόνων, στον τομέα της διαταραχής της προσωπικότητας. Το γεγονός αυτό επεξηγεί πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η χωρίς ντροπή δόλια πολιτική συμπεριφορά τους» (Dr. Martha Stout, clinical psychologist Harvard).
.Βλέποντας τη χθεσινή παράσταση στη Βουλή, με τους πολιτικούς να συμπεριφέρονται μάλλον σαν φύλαρχοι παρά σαν υπεύθυνοι ηγέτες μίας χώρας που καταρρέει, θυμήθηκα τα εξής:
Ορισμένοι πολιτικοί, όπως ακριβώς οι ψυχοπαθείς, έχουν την τάση να είναι εγωιστές, ανάλγητοι, ανελέητοι, εκμεταλλευτές των άλλων, ανεύθυνοι, παθολογικοί ψεύτες, ετοιμόλογοι, απατεώνες, αλαζόνες, ρηχοί ως χαρακτήρες και χωρίς τύψεις όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τους ειδικούς ψυχολόγους.
Ακόμη χειρότεροι είναι οι χαρισματικοί πολιτικοί, οι οποίοι μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με τους εγκληματίες ψυχοπαθείς. Τα κοινά τους χαρακτηριστικά είναι η γοητεία που ασκούν, η αδυναμία τους να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεων τους, η χρόνια αστάθεια τους, η μανιοκαταθλιπτική αλλαγή στρατηγικών κατευθύνσεων, η υψηλή αίσθηση αυτό-αξίας, ο κοινωνικά αποκλίνων τρόπος ζωής, η καταπιεστική ανάγκη συνεχών διεγέρσεων, ο παρασιτισμός και η μη ύπαρξη ρεαλιστικών στόχων.
Τέτοιοι ηγέτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αντιλήψεις του κόμματος που ανήκουν, δημιουργούν παθολογικά αρρωστημένες κοινωνίες, οι οποίες αυτό-καταστρέφονται στο τέλος. Εκτός αυτού, όταν καταφέρουν να ανέλθουν στην εξουσία, προσπαθούν να επιβάλλουν μία μορφή ολοκληρωτικής διακυβέρνησης ή «παθοκρατίας», όπως συνήθως ονομάζεται. Όταν τα καταφέρνουν, τότε «η κυβέρνηση τους λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα του λαού, εκτός από την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων ομάδων«, σύμφωνα με το συγγραφέα J.G. Long.
Κατά τον ίδιο, όταν μία χώρα εκλέγει έναν τέτοιο χαρισματικό πολιτικό, οπότε ψυχοπαθή στην εξουσία, ισοδυναμεί με ένα εθνικό χαρακίρι, με την τελετουργική πράξη δηλαδή της αυτοκαταστροφής και της αυτοκτονίας. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι συνήθως η διάλυση της δημοκρατίας και η τοποθέτηση των βάσεων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, είτε είναι αυτό μαύρο, είτε κόκκινο.
Όσον αφορά αυτούς που ανέρχονται στην εξουσία με τη βοήθεια της παροχής όλων εκείνων των υποσχέσεων που τους ζητούν οι ψηφοφόροι, οι ψυχοπαθείς πολιτικοί δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδοιασμό, αφού δεν θεωρούν το ψέμα ως τέτοιο, όπως όλοι οι υπόλοιποι θνητοί. Το ίδιο συμβαίνει και όταν εξαπατούν τους εκλογείς, αφού οι ίδιοι δεν θεωρούν κακή την απάτη, αλλά απολύτως φυσιολογική.
Συνεχίζοντας, η ψυχοπαθολογική συμπεριφορά δεν περιορίζεται δυστυχώς μόνο στα ηγετικά στελέχη μίας κυβέρνησης. Αντίθετα, μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα σαν ιός ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ σύμφωνα με μία αμερικανική μελέτη «Η τυραννία δεν ευδοκιμεί επειδή οι δράστες έχουν άγνοια των πράξεων τους, αλλά λόγω του ότι οι τύραννοι έχουν το ταλέντο να εντοπίζουν ενεργά όλους όσους προωθούν τη φαυλότητα ως ενάρετη πράξη«. Αρκεί δε να ταυτιστεί ένα άτομο με έναν συγκεκριμένο ηγέτη, με ένα κόμμα ή με μία κοινωνική ομάδα, για να γίνει «πράκτορας» του καλού ή του κακού, ανάλογα με το αντικείμενο του προσωπικού ταυτισμού του.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον καθηγητή Alex Haslam, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που οι ηγέτες καλλιεργούν την αίσθηση της ταύτισης με τους οπαδούς τους, από την «ταξική» τους πολιτική. Για να το πετύχουν, μεταξύ άλλων χρησιμοποιούν τη λέξη «εμείς» και όχι «εγώ» όταν απευθύνονται στο ακροατήριο τους, ενώ συγκεκριμενοποιούν όσο πιο καλά μπορούν την τάξη που θέλουν να ταυτίσουν μαζί τους.
Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε αντίσταση σε τέτοια καθεστώτα παθολογικών ηγετών εξαρτάται από την ισχύ των απόψεων στα μυαλά εκείνων που επιλέγουν να αντεπιτεθούν. Φυσικά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γνωρίζοντας επί πλέον πως απευθύνονται σε χειραγωγημένα πλήθη, τα οποία πολύ σπάνια ακούν τη φωνή της λογικής, όσο αυτονόητη και αν είναι.
Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι μάζες, εκτεθειμένες στη σχιζοφρένεια και διπολικότητα αυτού του είδους των ηγετών, στο κρύο και στη ζέστη μαζί, διαβρώνονται και χάνουν το λογικό τους υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν πλέον τη διαφορά ανάμεσα στο μαύρο και στο άσπρο, στην αλήθεια και στο ψέμα, στο λογικό και στο παράλογο ή στο εφικτό και ανέφικτο. Επομένως, δύσκολα μπορεί κανείς να τους αποδείξει πως βρίσκονται σε λάθος δρόμο, οδηγούμενες στην καταστροφή, ενώ διαπιστώνεται συχνά πως ακόμη και όταν πέφτουν στο γκρεμό δεν ανησυχούν, πιστεύοντας πως θα βγάλουν φτερά και θα πετάξουν.
Ένας ψυχοπαθής πολιτικός βέβαια μπορεί να μην ενδιαφέρεται για το ότι, οι ενέργειες του βλάπτουν τους άλλους ανθρώπους, αλλά νοιάζεται πάρα πολύ για να κρατήσει τη θέση του στην εξουσία, σύμφωνα με τον Beauchamp. Εάν λοιπόν υποχρεωθεί να λογοδοτεί για τις πράξεις του από ένα ανάλογα διαμορφωμένο πολιτικό σύστημα ή από τα ΜΜΕ που δεν κατέχει (παρά το ότι είναι τα πρώτα που ένας τέτοιος πολιτικός προσπαθεί να αποκτήσει), τότε μπορεί να κρατηθεί υπό έλεγχο, όσο ασυνείδητος και αν είναι.
Αυτό σημαίνει πως εάν η κάλπη αναδειχθεί στο μοναδικό όπλο των λαών για την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων, τότε η μάχη έχει χαθεί. Η αιτία είναι το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντισταθούν από μόνοι τους απέναντι στην εγγενή γοητεία των ψυχοπαθών πολιτικών, χωρίς τη βοήθεια του πολιτεύματος τους, καθώς επίσης των ΜΜΕ. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν ενσωματωμένοι στο πολίτευμα τους μηχανισμοί ασφαλείας και ελεύθερα, αντικειμενικά ΜΜΕ, τότε είναι καταδικασμένοι.
Κλείνοντας, αυτού του είδους οι πολιτικοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, οπότε δύσκολα μπορεί κανείς να τους αντιμετωπίσει και να αντισταθεί. Ειδικά όταν έχουν παραμείνει αρκετά στην εξουσία, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει δικούς τους μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης, για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους εκεί.

***  Η καταστροφική συμβολή του κ.Ανδρέα Γεωργίου...

~  Απαράδεκτη παρέμβαση των ιθυνόντων της Ε.Ε. υπέρ του κ. Γεωργίου
Η καταστροφική συμβολή του κ.Ανδρέα Γεωργίου
Η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη θα σώσει την υπόληψη της χώρας μας
 Γράφει: Νίκος Αναγνωστάτος
 Θεώρησα αναγκαίο να ασχοληθώ με την περιβόητη υπόθεση «Γεωργίου», η οποία όχι μόνο έχει ταρακουνήσει τη πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας μας, αλλά κινδυνεύουμε να θεμελιώσουμε ανεπανόρθωτα, να μπετoνάρουμε επί το λαϊκότερο,  τον χαρακτηρισμό της χώρας μας ως «μπανανία». Πρόκειται για τον κ.Ανδρέα Γεωργίου, στέλεχος του ΔΝΤ, τον οποίον, όλως τυχαίως (;), όρισαν πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προσδιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Στην πραγματικότητα να ευρεθεί έλλειμμα πάνω από 15%, διότι μόνο με ένα τέτοιο έλλειμμα θεωρείται μία χώρα σε κατάσταση πτωχεύσεως, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ανάλογοι μηχανισμοί. Για να το επιτύχει αυτό ο κ.Γεωργίου, άρχισε σταδιακά να το πηγαίνει αρχικά γύρω στο 11% με 12%, αλλά δεν ήταν αρκετό. Αποφάσισε λοιπόν, πρώτον, να μην συζητάει το θέμα με τα μέλη του Δ.Σ και να αποφασίζει μόνος του. Αυτό είναι το πρώτο του παράπτωμα που κρίθηκε ένοχος από την Δικαιοσύνη. Το δεύτερο παράπτωμά του ήταν να συμπεριλάβει στο δημόσιο χρέος τα χρέη των ΔΕΚΟ και άλλων οργανισμών, τα οποία κατά πάγια τακτική και σύμφωνα με την επικρατούσα πρακτική αλλά και νομοθεσία, δεν συμπεριλαμβάνονται, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ευρώπη. Έτσι με δική του μονομερή απόφαση, κατέληξε ότι το δημόσιο χρέος ήταν 15,2%! Επιτεύχθηκε έτσι το μαγικό νούμερο εκείνο που αιτιολογούσε την κατάσταση πτωχεύσεως της χώρας μας και επομένως χρειαζόμαστε χρηματική ενίσχυση από τον Μηχανισμό Στήριξης της Ε.Ε., με τους γνωστούς πλέον όρους. Τους λόγους θα τους αναπτύξω πιο κάτω.
Αμέσως ο αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Λογοθέτης και το μέλος η κ. Γεωργαντά, διαμαρτυρήθηκαν και δημόσια και υπέβαλαν και καταγγελία στην Εισαγγελία, για τα δύο πιο πάνω παραπτώματα του κ. Γεωργίου, διότι ήταν και οι ίδιοι θύματα και διότι έτσι απαξιωνόταν η επιστημονική τους υπόσταση. Η Δικαιοσύνη εξέτασε την πρώτη παράβαση του κ.Γεωργίου για αγνόηση των μελών του ΔΣ και κρίθηκε ένοχος για παράβαση καθήκοντος και εκκρεμεί να κριθεί η δεύτερη και ουσιαστική παράβαση, τον συνυπολογισμό στα ελλείμματα τα χρέη των ΔΕΚΟ κλπ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Το περίεργο που εύλογα δημιουργούν πολλά και σοβαρά ερωτήματα είναι ότι όλοι οι Ιθύνοντες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤ, έχουν πέσει με τα μούτρα να υπερασπιστούν τον κ.Γεωργίου, χωρίς καμία επιφύλαξη και κανένα δισταγμό που να αιτιολογούν την πρωτόγνωρη αυτή παρέμβαση στην ελληνική κυβέρνηση, αγνοώντας ότι κανείς και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στην ελληνική Δικαιοσύνη, όπως και στις χώρες τους υποθέτω. Έφθασαν μέχρι το σημείο να απαιτούν την απαλλαγή πάσης ευθύνης του κ. Γεωργίου, ως Μνημονιακό όρο (εντολή δηλαδή) και συγχρόνως να καλυφθούν από το δημόσιο όλα τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, κάτι που η κυβέρνησή μας δυστυχώς το έχει αποδεχτεί! Αν είναι δυνατόν; Τι έτι χρείαν μαρτύρων έχωμεν για να χαρακτηριστούμε ως χώρα «Μπανανία»!!! Ευτυχώς έχουμε ακόμη ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και Δικαστές τολμηρούς για να εκτελούν ανεπηρέαστοι το καθήκον τους, διαφυλάσσοντας έτσι την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, αλλά και την αξιοπρέπεια της χώρας μας.
Υπάρχει πληροφορία ότι η χώρα μας χρεωστούσε στη Γερμανία από εξοπλιστικά προγράμματα επί πρωθυπουργίας του κ.Σημίτη, 80 δις ευρώ, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει αν πως και πότε θα πληρωνόταν. Έτσι καταβλήθηκαν από τα 130 δις ευρώ που μας δάνεισε η Ε.Ε. τον Μάιο του 2010, με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου. Μια εξ αντικειμένου επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος αποτελεί η επιβράβευση, αμέσως μετά, του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου από την γερμανική κυβέρνηση με το ανώτερο ίσως βραβείο της «Πύλης του Βρανδεμβούργου», για τις υπηρεσίες του. Ποιες υπηρεσίες άραγε; Την αποδοχή του Μνημονίου και την εξ αυτού δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους μας των 80 δις ευρώ; Όσο φυσικό λοιπόν και αν είναι, τον υπερασπίζονται όλοι οι μεγάλοι αυτού του κόσμου, άλλο τόσο είναι και απαράδεκτο και απολύτως κατακριτέο! Είναι να απορεί κανείς πως δεν διστάζουν να εκτεθούν σε όλον το υπόλοιπο κόσμο, και δη με έναν τέτοιο χονδροειδή τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι έτσι αποκαλύπτονται οι λόγοι που μας έσυραν στα Μνημόνια με εντολοδόχο τον πρώην πρωθυπουργό Γ. Α. Παπανδρέου.
Πλήρη και νομική πλέον θεμελίωση της ανθελληνικής (μόνο;) αυτής ενέργειας του Γεωργίου Παπανδρέου, αποτελεί η μήνυση που υπέβαλαν οι Λεωνίδας Στάμου δικηγόρος και ο Νικολόπουλος Νίκος βουλευτής, για προσβολή του πολιτεύματος. Η μήνυση αυτή επικαλείται τις προϋποθέσεις και τις χρονικές περιόδους που ένας πρωθυπουργός δύναται να προβαίνει σε δηλώσεις έχουσες με τα οικονομικά του κράτους και ιδιαίτερα με το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, οι κυριότερες των οποίων είναι: α)Το έλλειμμα να έχει ελεγχθεί και εγκριθεί ή διορθωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάτι που θα γινόταν στο τέλος Αυγούστου του 2010. β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια του υπουργείου οικονομικών, διαβιβάζει την έκθεσή του που αφορά τον ισολογισμό και τον απολογισμό, στη Βουλή. γ)Αφού εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, διαβιβάζεται στην ολομέλεια της Βουλής «η οποία επικυρώνει ή απορρίπτει (ολικώς ή μερικώς) τον Ισολογισμό και Απολογισμό του Κράτους του προηγουμένου οικονομικού έτους». Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ του 2009 ΚΥΡΩΘΗΚΕ με τον Ν. 3930/2011 (ΦΕΚ 47 Α/10-03-2011.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος και τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο δεν μπορεί να προβεί αυθαίρετα, από μόνος του, στις ανωτέρω καταγγελλόμενες πράξεις, αλλά, αντιθέτως ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ από την εξής διαδικασία», και αναφέρει τις πιο πάνω αναφερθείσες προϋποθέσεις, με λεπτομέρειες, από τις οποίες δεν τηρήθηκε καμία, όταν το Απρίλιο του 2010, ο Πρωθυπουργός ΓΑΠ εξήγγειλε από το Καστελόριζο την προσφυγή μας στην Ε.Ε. «για την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης», δηλαδή στην υπογραφή του Μνημονίου, το οποίο εξαθλίωσε τη χώρα μας και τους Έλληνες. Η κατηγορία στηρίζεται στο άρθρο 134, παρ. 2, εδ. α, ΠΚ, για Εσχάτη Προδοσία.
 Νίκος Αναγνωστάτος    e-mail: nanagnostatos@gmail.com
Thiakos.blogspot.com

 ***  Αξιοθρήνητοι "παιδευτικοί" εμπαιγμοί...

~ Αξιοθρήνητοι "παιδευτικοί" εμπαιγμοί
 Κώστα  Δημ. Χρονόπουλου
(Αρθρογράφου - Σχολιογράφου)
 Επειδή πρέπει κάποιοι να βρίσκονται σε δουλειά - ώστε να δικαιολογούν και τις παχυλές, αδικαιολόγητες για την παρούσα οικονομική συγκυρία βουλευτικές αποδοχές τους- κάθε τρείς και λίγο γίνονται ... "αλλαγές" στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.                                                 Εδώ και δεκαετίες οι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι εναλλασσόμενοι Υπουργοί της ίδιας Κυβέρνησης θεωρούσαν ως ... προσφορά, έργο εξιέραστο και εθνωφελές την επέμβαση στην Παιδεία !
Με τέτοια επιμονή, εμμονή που θαρρεί κανείς πως επρόκειτο περί ιδιάζουσας διαστροφής.
Τα αποτελέσματα της αδικαιολόγητης αυτής συμπεριφοράς /τάσης/ επέμβασης είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα.
Σταδιακά - και βάσει διεθνών στατιστικών στοιχείων - η κατάταξη αξιολόγησης των Ανωτάτων (ιδίως) Ιδρυμάτων μας χειροτερεύει.
Ήκιστα κολακευτική για την Ελλάδα και την κληρονομιά της (Σ.Σ Δείτε την κατάταξη για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο 60 χρόνια πριν και σήμερα).
Οι νυν συγκυβερνώντες δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση ως άξιοι συνεχιστές της Νεοελληνικής ανικανότητας, ανευθυνότητας, επιπολαιότητας, αχαλιναγώγητης αυτοπροβολής και κομματισμού.
Δεν θα σταθώ στις διάφορες, γνωστές, λεπτομέρειες όπως τις διπλές εξετάσεις στο Λύκειο ή -και - την προσθήκη της προφορικής αξιολόγησης. Όχι επειδή είναι ήσσονος σημασίας, ή άμοιρες αρνητικών επιπτώσεων - αλλά γιατί δεν βρίσκεται εκεί η ουσία του προβληματισμού μου.
Απλώς σημειώνω (για την πληρότητα του κειμένου) ότι η διαφορά των νυν από τους προηγούμενους εντοπίζεται σε δύο κυρίως:
α. Το πρόσημο. Τώρα είναι ... α ρ ι σ τ ε ρ ό  (!).
β. Την ιδεοληψία.
Κατά μερικούς, ο συνδυασμός του α+β είναι επιβεβλημένος - μάλιστα και ενδιαφέρον, αφού συνδυάζεται με το ..."ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς".
Kατ' άλλους είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός.
Διαλέγετε και παίρνετε.
Προσωπικά ούτε θα διαλέξω, ούτε θα πάρω.
Θα τονίσω μόνον τούτο (Σ.Σ Το οποίο είναι πεποίθηση μου εδώ και δεκαετίες και το έχω γράψει κατ' επανάληψη)..
"Ουδείς δικαιούται /νομιμοποιείται να παίζει εν ου παικτοίς στο πεδίο της Παιδείας".
Υπάρχουν άλλοι τομείς επίδειξης προσωπικής ή κομματικής στρατηγικής, τακτικής, δράσης, αναγνώρισης, προβολής.
Ιερά και Όσια - όπως η Παιδεία - θα πρέπει να τυγχάνουν αμέριστου σεβασμού. Να προσεγγίζονται με την δέουσα ευλάβεια!.
Δυστυχώς όχι μόνον αυτό δεν συμβαίνει, αλλά -αντιθέτως- αποδεικνύεται, στην πράξη, ότι επιχειρείται μια ανίερη, αυτοχειριαστική μανία εκθεμελίωσης /κατεδάφισης.
Υπάρχει άραγε θεραπεία - σωτηρία; Ναι. Μια και μοναδική. (Σ.Σ Το ξαναεπαναλαμβάνω για πολλοστή φορά) :
Η επιλογή ενός ξένου συγκροτημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Μια διακομματική επιτροπή με την συνδρομή Ακαδημαϊκών, Καθηγητών, Εκπαιδευτικών, ανθρώπων των γραμμάτων, κ. α να επιλέξει ανάμεσα στα 3 καλύτερα. Αν ομόφωνα γίνει η επιλογή /προτίμηση, τότε καλώς. Αν υπάρξουν διαφωνίες, τότε  ο λαός - με Δημοψήφισμα - να αποφανθεί.
Κολοσσιαίας σημασίας επισήμανση:
Το όποιο σύστημα /πρόγραμμα επιλεγεί , να  ι σ χ ύ σ ε ι  α ν α λ λ o ί ω τ ο, α υ τ ο ύ σ ι ο, χωρίς επεμβάσεις /τροποποιήσεις / προσαρμογές  κ.ο.κ
Γιατί αν αρχίσουν οι ντόπιοι αδαείς φωστήρες να παρεμβαίνουν θα οδηγηθούμε σε εκτρωματικές μεταλλάξεις.
 ΥΓ Προσωπικά, ως Έλληνας λυπούμαι για ό, τι προτείνω αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν αναγνωρίσουμε /παραδεχτούμε την δική μας αδυναμία για βελτίωση της Παιδείας μας και δεν συνειδητοποιήσουμε τον ολισθηρό, αντεθνικό, ανθελληνικό κατήφορο στον οποίο, αναπόφευκτα, μας οδηγούν οι συνεχείς πειραματισμοί των άσχετων μαθητευόμενων μάγων της -εκάστοτε - εξουσίας, τελειώσαμε !....
      Αν απαξιωθεί /υποβαθμιστεί περαιτέρω  η Παιδεία, τότε χ ά ν ε τ α ι  ο Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς !!!
(Κάτι που οφείλουμε όλοι - εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι - να κατανοήσουμε).

***  Οι δελφίνοι της Γερμανίας και τα ΜΜΕ...

~  Οι δελφίνοι της Γερμανίας και τα ΜΜΕ
 Γράφει η Σερένα Νομικού
 Άποψη
Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από κομματική πολιτική, αλλά μπορώ φυσικά να κάνω λογικούς συνειρμούς, όπως όλοι οι άνθρωποι. Διακρίνω λοιπόν ξαφνικά μία έντονη ανησυχία στα έντυπα που πρόσκεινται φιλικά στην αξιωματική αντιπολίτευση, όσον αφορά τις πιθανότητες επανεκλογής της κυβέρνησης, η οποία μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Πρώτα-πρώτα ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση είναι αχόρταγη και σχεδιάζει να ελέγξει τα πάντα. Εδώ υποθέτω πως θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο τέχνασμα, όπως αυτό του πρωθυπουργού που κατηγορούσε προεκλογικά συλλήβδην τα ΜΜΕ, δηλώνοντας πως ήταν εναντίον του και υπέρ των μνημονίων, για να κερδίσει τη συμπάθεια του λαού.
Ειδικότερα αναφέρουν πως ο κ. Σαββίδης ελέγχει το ΕΨΙΛΟΝ, μαζί με τον κ. Λαζόπουλο και κάποιον άλλο, ενώ όλοι μαζί υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Επίσης πως ο ίδιος επιχειρηματίας πήρε τους τίτλους του ΈΘΝΟΥΣ και την ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, οπότε αποτελεί κίνδυνο για την αντιπολίτευση.
Επί πλέον ότι το ΑΝΤ1 και το STAR δεν είναι εναντίον του πρωθυπουργού, ενώ τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ του κ. Μαρινάκη επίσης. Επομένως το ίδιο θα συμβεί και με τα ΝΕΑ, με το ΒΗΜΑ ή με όποιο άλλο μέσο διαθέτει ο συμπαθέστατος εφοπλιστής, ενώ φυσικά η ΕΡΤ ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση. Ως εκ τούτου όλα τα μεγάλα ΜΜΕ είναι εναντίον του κ. Μητσοτάκη ή τουλάχιστον όχι υπέρ του, εκτός από το SKAI. Άρα δεν πρέπει να χειραγωγηθούμε, να πιστεύουμε αυτά που λέει το SKAI και να ψηφίσουμε τη ΝΔ!
Από την άλλη πλευρά υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά με το ποιόν θα στηρίξουν οι Γερμανοί για να κυβερνήσει την αποικία τους μετά τις εκλογές, όπου φαίνεται πως θα νικήσει πανηγυρικά η κυρία Merkel. Ο φόβος πως μάλλον θα είναι ο κ. Τσίπρας είναι εμφανής, αν και ίσως επιχειρείται η χειραγώγηση του πλήθους. Η αιτία είναι πως έχει υπογράψει τα πάντα χωρίς σημαντικές αντιρρήσεις, οπότε έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Γιατί λοιπόν να επιλέξουν κάποιον άλλο; Ποιός ο λόγος να χρησιμοποιήσουν τη ρεζέρβα τους, τον κ. Μητσοτάκη, όταν ο κ. Τσίπρας δεν τους έχει απογοητεύσει;
Τέλος επιχειρείται ο εκφοβισμός των Γερμανών για να υποστηρίξουν τον κ. Μητσοτάκη ως κυβερνήτη του προτεκτοράτου τους, με την επίκληση της κοινής γνώμης! Πως δηλαδή οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης, όταν θα ξεκινήσουν οι μαζικές κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί των σπιτιών τους, καθώς επίσης όταν υπογραφεί ένα επόμενο μνημόνιο που θα καταστρέψει ολοκληρωτικά τη χώρα.
Οι Έλληνες όμως γνωρίζουν πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πει ότι θα καταργήσει τους πλειστηριασμούς, τις κατασχέσεις, τις σκανδαλώδεις ιδιωτικοποιήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ακόμη χειρότερα δηλώνει πως θα αναλάβει την ιδιοκτησία των μνημονίων! Όλοι ξέρουν άλλωστε πως χωρίς μία επόμενη δανειακή σύμβαση που θα συνοδεύεται από ένα καινούργιο μνημόνιο, είναι αδύνατον να πληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα τοκοχρεολύσια. Ούτε μπορεί η Ελλάδα να βγει σωστά στις αγορές, χωρίς να προηγηθεί μία μεγάλη διαγραφή του χρέους της. Γιατί λοιπόν να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης και να τον προτιμήσουν; Τι καινούργιο τους προσφέρει;
Προκαλεί πάντως θυμηδία το γεγονός ότι, οι δελφίνοι της εξουσίας δεν προσπαθούν πια να κερδίσουν τη συμπάθεια του λαού, αλλά της Γερμανίας. Πως δεν χρησιμοποιούν μόνο τα δικά τους ΜΜΕ αλλά, επίσης, την προσωπική τους παρουσία. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του συμπαθέστατου αντιπροέδρου της ΝΔ στη γιορτή του κόμματος του κ. Σόιμπλε, για να υποβάλλει τα σέβη του. Για να υποκλιθεί και να δηλώσει την εκτίμηση του υποτελούς στον βασιλέα της Ευρώπης και στον νέο ιδιοκτήτη του κράτους του! Για να φωτογραφηθεί έστω πίσω από τη γυρισμένη πλάτη της καγκελαρίου (εικόνα), η οποία μάλλον ντράπηκε για τη στάση του (εγώ πάντως ντράπηκα χίλιες φορές περισσότερο).
Κλείνοντας, δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν τελικά οι Έλληνες. Το μόνο που γνωρίζω είναι πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία έστω λίγο σοβαρή επιλογή στη διάθεση τους. Λογικά λοιπόν δεν έχουν κανένα νόημα οι εκλογές, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Ούτε καν για έναν λαό που έχει σκύψει τόσο χαμηλά το κεφάλι, που δεν διαμαρτύρεται για τίποτα και που ανέχεται τα πάντα, σαν να είναι ήδη νεκρός. Ντρέπομαι φυσικά για το κατάντημα μας, αλλά προτιμώ να γράφω την αλήθεια, όσο και αν μου κοστίζει.

***  Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα: Ο «δεύτερος Παρθενώνας» 
Στην ευρύτερη περιοχή της Ανδρίτσαινας Ηλείας και της Αμπελιώνας Μεσσηνίας, στη θέση «Βάσσες» του όρους Κωτιλίου, δεσπόζει ένα από τα άριστα μνημεία στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα.
Πριν αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο για το ναό, επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της ορθής γραφής του επιθέτου που συνοδεύει το όνομα του Απόλλωνα, όταν αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα. Η ενδεδειγμένη γραφή είναι αυτή που φαίνεται και στον τίτλο του παρόντος άρθρου, δηλαδή επικούριος και όχι επικούρειος.
Είναι προφανές ότι ο επιβλητικός ναός δε συνδέεται με τον Επίκουρο (έναν από τους επιφανέστερους υλιστές φιλοσόφους της αρχαιότητας) ή τη φιλοσοφία του (κάτι τέτοιο θα δικαιολογούσε τη γραφή επικούρειος), αλλά με τη συνήθη επίκληση πολλών θεών που παρείχαν βοήθεια (επικουρία), κατεξοχήν όμως του Απόλλωνα, ο οποίος λατρευόταν ως τέτοιος (δηλαδή, επικούριος) από τους κατοίκους της γειτονικής Φιγαλείας, επειδή τους είχε απαλλάξει από επιδημία πανώλης κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Έργο των Κλασικών Χρόνων (τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.) που αποδίδεται στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα (εξ ου και «δεύτερος Παρθενώνας»), ο περικαλλής ναός ανεγέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο πλάτωμα από κατοίκους της Φιγαλείας, σημαντικής αρκαδικής πόλης της αρχαιότητας.
Στην ίδια κατά πάσαν πιθανότητα θέση είχε οικοδομηθεί προγενέστερος ναός του Απόλλωνα, από τον οποίο σώζονται πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμίδια και πήλινα ακροκέραμα.
O ναός αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα, καθώς συνδυάζει αρμονικά στοιχεία των τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών της αρχαιότητας: του δωρικού, του ιωνικού και του κορινθιακού.
Στην κατασκευή του περίπτερου ναού, που διέθετε πρόναο, σηκό, άδυτο και οπισθόδομο, χρησιμοποιήθηκε ανοιχτόχρωμος τοπικός ασβεστόλιθος, ενώ σε ορισμένα τμήματα της οροφής, στα κιονόκρανα του σηκού και στο γλυπτό διάκοσμο έγινε χρήση μαρμάρου.
Το σημαντικότερο διακοσμητικό στοιχείο του ναού ήταν η μαρμάρινη ιωνική ζωφόρος, που υπήρχε πάνω από τους ιωνικούς ημικίονες μέσα στο σηκό. Η ζωφόρος, έργο πιθανώς του γλύπτη Παιωνίου (δημιουργού του φημισμένου αγάλματος της Νίκης στην Αρχαία Ολυμπία), είχε συνολικό μήκος 31 μ. και συνίστατο από είκοσι τρεις μαρμάρινες πλάκες. Στις δώδεκα εξ αυτών απεικονίζεται η Αμαζονομαχία (μάχη ανάμεσα στους Έλληνες και τις Aμαζόνες) και στις υπόλοιπες έντεκα η Κενταυρομαχία (μάχη ανάμεσα στους Λαπίθες, γενναίο πολεμικό λαό της Θεσσαλίας, και τους Kενταύρους).
Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού αποτέλεσε στόχο των «αρχαιοφίλων» που έδρασαν στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι είκοσι τρεις μαρμάρινες πλάκες της ιωνικής ζωφόρου μεταφέρθηκαν το 1815 στο Bρετανικό Mουσείο του Λονδίνου (εκεί εκτίθενται έως σήμερα).
Στο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας εκτίθενται γύψινα εκμαγεία της ζωφόρου του ναού του Επικούριου Aπόλλωνα. 
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα υπήρξε το πρώτο μνημείο της ελληνικής επικράτειας που εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το 1986. Βαγγέλης Στεργιόπουλος  in.gr

***  992 αιτήσεις για την Τοπική Μονάδα Υγείας Καλαμάτας 
Τις πόρτες του στους πολίτες θα ανοίξει το επόμενο δίμηνο το ένα τρίτο των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), της νέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που σχεδιάζει η κυβέρνηση- μεταξύ αυτών και στην Καλαμάτα. Για να γίνει αυτό το υπουργείο Υγείας τρέχει να ολοκληρώσει άμεσα τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης γιατρών και λοιπού προσωπικού, η προκήρυξη για τις θέσεις των οποίων έκλεισε την περασμένη Παρασκευή.
Την ίδια ώρα, λόγω μειωμένης συμμετοχής γενικών γιατρών για την περιφέρεια και τις άγονες περιοχές, θα επαναπροκηρυχθούν σύντομα οι μισές θέσεις, αφού δεν πληρώθηκαν.
Συγκεκριμένα για 1.190 θέσεις γιατρών, κατατέθηκαν 583 αιτήσεις. Παράλληλα διαμορφώνονται οι 70-75 ΤΟΜΥ των 100-150 τετραγωνικών μέτρων, ενώ αναζητούνται σε συνεργασία με τους Δήμους οι υπόλοιποι χώροι.
Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, επισήμανε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που ψηφίστηκαν πρόσφατα.
Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου για τη θεσμική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ μέχρι το τέλος του χρόνου. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα σχεδιασμό που αφορά λίγο πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα αλλαγές, όπως, για παράδειγμα, αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων, αλλαγές στους οργανισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών, αλλαγές στον τρόπο επιλογής των γιατρών για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλαγές στη χωροταξία των Υγειονομικών Περιφερειών, αλλαγές στη διοίκηση του συστήματος, των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.
  Καλαμάτα
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας στην Καλαμάτα, κατατέθηκαν για τις διάφορες ειδικότητες περίπου 1.000 αιτήσεις (στις 992 φτάνει ο ακριβής αριθμός). Ειδικότερα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:
992 αιτήσεις
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Γενικής Ιατρικής - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Παθολογίας - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Παιδιατρικής - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 Η άλλη όψη…
Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης. Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς και τα κριτήρια μοριοδότησης, ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.
Ο νέος νόμος -όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας- έχει την έγκριση του ΠΟΥ, της Κομισιόν, της Ε.Ε. Η χρηματοδότηση για τη λειτουργία των ΤΟΜΥ είναι μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος (κάτι σαν τη Βοήθεια στο Σπίτι) για 4 χρόνια, ενώ η λειτουργία τους θα βασίζεται σε ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα και προγράμματα στοχευμένων δράσεων σε ομάδες πληθυσμού και σ’ έναν οικογενειακό γιατρό πολλαπλών σχέσεων εργασίας. Ευνοείται έτσι και πρακτικά η σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Ο νέος νόμος είναι νόμος του μνημονίου, με συγκεκριμένα δημοσιονομικά. Συνοδεύεται, όμως, από κυβερνητικές προσδοκίες για μελλοντική ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον κρατικό προϋπολογισμό και πλήρη ενσωμάτωσή της στο ΕΣΥ.
Καλές οι εξαγγελίες και οι προσδοκίες, αλλά η μέχρι τώρα πρακτική της κυβέρνησης δε μας αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.
Ποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να προετοιμάσει το υγειονομικό προσωπικό για τη ριζική αλλαγή - την «Τομή», όπως αρέσκεται να λέει; Τι έκανε για τις ήδη υπάρχουσες δομές των ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας; Του Αντώνη Πετρογιάννη

***  Η Στούπα έτοιμη να χορέψει συρτάκι για τρεις μέρες 
Λίγες ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη του τριημέρου εκδηλώσεων στη Στούπα, με αφορμή την 60ή επέτειο από το θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και τα 100 χρόνια από τη διαμονή του εκεί. Ειδικότερα, το νεοσύστατο Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση -NARTURA, σε συνεργασία με την ομάδα καλλιτεχνών ARTS CLUB STOUPA, διοργανώνει εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν αύριο Παρασκευή και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο ενός site specific φεστιβάλ. Από τότε, δηλαδή, που έδρασαν εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης ως ιδιοκτήτης των λιγνιτωρυχείων της Πραστοβάς (κοντά στη Στούπα), και ο Γιώργης Ζορμπάς ως μεταλλωρύχος.
Οι δύο ομάδες αποφάσισαν, όπως είπαν χθες, να τιμήσουν αυτό το ισχυρό, παγκόσμιο σύμβολο και τη συνεισφορά του στην τέχνη, ώστε να συμβάλουν κι αυτοί στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, χωρίς το φόβο των αδυναμιών, μεταλαμπαδεύοντας τη μεγάλη παρακαταθήκη του στις νέες γενιές!
Να σημειωθεί ότι μέσα από τη συνάντηση Ζορμπά και Καζαντζάκη γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στον τόπο της Στούπας μια δυνατή φιλία, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός παγκοσμίου φήμης και ίσως ενός από τους σημαντικότερους λογοτεχνικούς χαρακτήρες.
Η δράση αυτού του υπαρκτού, λοιπόν, προσώπου, του Ζορμπά, η οποία περιγράφεται στο μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», εκτυλίχθηκε στην περιοχή μεταξύ των λιγνιτωρυχείων της Πραστοβάς και της πανέμορφης, αμμουδερής, γραφικής παραλίας της Καλόγριας και των γύρω περιοχών.
Κλείνοντας οι διοργανωτές καλούν όλους μας να βρεθούμε αυτό το τριήμερο στη Στούπα για κάτι ξεχωριστό. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους, «ελάτε να αφήσουμε τα βλέμματά μας να περιπλανηθούν στα ίδια μέρη όπου είχαν περιπλανηθεί αυτά του Καζαντζάκη και του Ζορμπά, πριν από 100 χρόνια, εδώ, σ’ αυτόν τον τόπο. Ελάτε να νοιώσετε κάτι από τη μαγεία του τοπίου και να αισθανθείτε την ατμόσφαιρα εκείνη που ενέπνευσε και εμπνέει για δημιουργία και κατάκτηση αξιών στη ζωή μας, όπως αυτή της φιλίας και της ελευθερίας της έκφρασης».
Επίσης, συρτάκι θα χορέψουν όσοι βρεθούν στη Στούπα την Παρασκευή στις 5.30 μ.μ -όπου κι αν βρίσκονται… στο δρόμο, στην παραλία, στα μπαλκόνια, στις ταράτσες… παντού.
Το γεγονός αυτό θα βιντεοσκοπηθεί όπως είπαν οι διοργανωτές, με σκοπό μέσα από την καταγραφή να συνεχίσει να μεταφέρεται το μήνυμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όπως διευκρίνισαν, στόχος τους δεν είναι κάποια καταχώρηση στο βιβλίο Guinness, αλλά να μεταδώσουν αυτό το «ώπαα» της ψυχής μας! Το «ώπαα» της αδελφοσύνης μεταξύ των λαών και της σύμπνοιας! Το «ώπαα» ως τάση ηθικής ανύψωσης! Αυτό το «ώπαα» του Ζορμπά, που σβήνει –έστω και στιγμιαία- και μετουσιώνει την κάθε πίκρα σε χαρά! Το «ώπαα» που θα εμφυσήσει μέσα μας -ως υπενθύμιση- αυτά που ο Καζαντζάκης πάντα πρέσβευε μέχρι το τέλος της ζωής του… Την ελευθερία του πνεύματος… Την απελευθέρωση από όλα όσα μας κρατάνε δέσμιους και μας καθηλώνουν σε μια γενικότερη τάση απαξίωσης των πάντων, που τείνει να γίνει τρόπος ζωής μας!
Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Καζαντζάκης – Ζορμπάς – Στούπα… 100 χρόνια μετά», που θα διεξαχθεί στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ περιλαμβάνει θεματικές εικαστικές εκθέσεις, προβολές σχετικών ταινιών και ντοκιμαντέρ, έκθεση φωτογραφικού και άλλου έντυπου υλικού, από αρχεία που διατηρούν ντόπιοι, λογοτεχνικές βραδιές, διαλέξεις, ωριαία ραδιοφωνική εκπομπή-αφιέρωμα από την ΕΡT Καλαμάτας με τη δημοσιογράφο Μαρία Τομαρά, μουσική, χορό... και πολλές συμμετοχές- έκπληξη.
Π.Μπ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
17:00 – 18:00 Ραδιοφωνική εκπομπή στην ΕΡΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (107,2 | 104,4) με τη Μαρία Τομαρά. Η Κατερίνα Γεωργιλέα θα βρίσκεται στην εκπομπή και θα μιλήσει για τη σχέση της οικογένειάς της με το Ζορμπά και την ιστορία του στην περιοχή. Στην εκπομπή, επίσης, θα φιλοξενηθούν τηλεφωνικές συνεντεύξεις καταξιωμένων καλλιτεχνών που το έργο τους σχετίζεται με τον Καζαντζάκη και συνεντεύξεις διοργανωτών του Φεστιβάλ. 17:31 – 18:00“Όλοι στη Στούπα χορεύουν Συρτάκι!” Όταν θα ακουστεί το τραγούδι “Ζορμπάς” όλοι όσοι είμαστε στη Στούπα, οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε, χορεύουμε Συρτάκι!19:00 – 19:30Εγκαίνια των Εκδηλώσεων και της Εικαστικής Έκθεσης, στο εστιατόριο «Καλόγρια». Ομιλίες των εκπροσώπων της διοργάνωσης, Peter Kraaijmes, από την ομάδα ARTS CLUB STOUPA και Βασιλικής Κατέρη, από το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση «ΝΑΡΤΟΥΡΑ». Μεταφράζει η Βούλα Σπυρέα. 20:00 – 20:30Ομιλία της Κατερίνας Γεωργιλέα και του Θανάση Παντέ για τον Καζαντζάκη και το Ζορμπά, την περίοδο που βρίσκονταν στη Στούπα. Παράλληλα, προβολή φωτογραφικού υλικού από τον Walter Kagel .20:30 – 20:45Παρουσίαση βιβλίου «Τα γηραιότερα της Μάνης», από το συγγραφέα Ib Ivar Dahl  στο Εστιατόριο «Πρίτζηπας».20:45 – 21:45Προβολή αποσπασμάτων από την ταινία «Ζορμπάς», από τους Matt Dean και Lydia Ellis, στις ταβέρνες «Καλόγρια», «Το Παλιό Μποστάνι» και «Πρίτζηπας».22:00 Παραδοσιακοί χοροί με κοστούμια, από τον Χορευτικό Όμιλο «Λεύκιππος», στην ταβέρνα «Καλόγρια».
   Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΟλοήμεροΕικαστική Έκθεση στα εστιατόρια «Καλόγρια», «Το Παλιό Μποστάνι» και «Πρίτζηπας». Επιμελείται η Lee O’ Connor.Παιδική Εικαστική Έκθεση στη Γαλάζια και Λευκή καλύβα. Επιμελείται η Σοφία Φιλέα.Πώληση βιβλίων Ν. Καζαντζάκη. Διάθεση από το ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ - Δήμητρα Δημοπούλου – παραλία Καλόγριας10:30 – 12:00Βιωματικό Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά, στην ταβέρνα Ν. Καζαντζάκης «Ακολουθήστε τα χνάρια του Καζαντζάκη»: Ξενάγηση από την Κατερίνα Γεωργιλέα. Σημείο εκκίνησης, η Γαλάζια και Λευκή Καλύβα.19:00 – 20:00Ανάγνωση αποσπασμάτων από τα βιβλία του Καζαντζάκη, από τον ηθοποιό Φίλιππο Σοφιανό, συνοδεία ζωντανής μουσικής από το Λευτέρη Κρητικό και τη Ζέτα Ξαφάκη με τίτλο «Μουσικές συμπορεύσεις στην απολογία του Καζαντζάκη», στην ταβέρνα «Το Παλιό Μποστάνι».20:00 – 20:20Ελληνικοί Χοροί με παραδοσιακές στολές στην ταβέρνα «Καλόγρια», από τον Χορευτικό Όμιλο «Λεύκιππος».20:30 – 21:00Ταινίες ιστορικού περιεχομένου, για τη ζωή στη Μάνη 100 χρόνια πριν, στα εστιατόρια «Καλόγρια», «Το Παλιό Μποστάνι» και «Πρίτζηπας». 1) «Ζορμπάς, Καζαντζάκης και η Μάνη – 100 χρόνια πριν.»2) Εικόνες της Veronica Mclaughlin, από την ταινία του Peter Huby. 21:00 – 21:20 Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί  και στις τρεις ταβέρνες από τον Χορευτικό Όμιλο «Λεύκιππος». 21:30 – 22:00Παρουσίαση/δραματοποιημένη αφήγηση του πρώτου βιβλίου του Καζαντζάκη “Όφις και Κρίνο”, με τους Γιώργο Ηλιόπουλο & Σοφία Ειρήνη Γιαννοπούλου του Συλλόγου Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας»,  με τη συνοδεία πιάνου σε μουσική της Βάσσιας Φλώρου, στην ταβέρνα «Ν. Καζαντζάκης».    22:00 – 23:00Προβολή της ταινίας «Ελένη Πετρέα», του Peter Huby, στις ταβέρνες «Καλόγρια», «Το Παλιό  Μποστάνι» και «Πρίτζηπας».
  Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
ΟλοήμεροΕικαστική Έκθεση στις ταβέρνες «Καλόγρια», «Το Παλιό Μποστάνι» και «Πρίτζηπας». Επιμελείται η Lee O’ Connor.Παιδική Εικαστική Έκθεση στη Γαλάζια και Λευκή καλύβα. Επιμελείται η Σοφία ΦιλέαΠώληση βιβλίων Ν. Καζαντζάκη. Διάθεση από το ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ - Δήμητρα Δημοπούλου, στην παραλία Καλόγριας.10:30 – 12:00Βιωματικό Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά, στην ταβέρνα «Ν. Καζαντζάκης».«Ακολουθήστε τα χνάρια του Καζαντζάκη»: Ξενάγηση από την Κατερίνα Γεωργιλέα. Σημείο εκκίνησης, η Γαλάζια και Λευκή Καλύβα. 19:00 - 20:00  Μουσικές προσεγγίσεις πάνω στις «Τερτσίνες» του Καζαντζάκη, με το Λευτέρη Κρητικό και τη Ζέτα Ξαφάκη, στην ταβέρνα «Καλόγρια». 20:00 – 20:15Προβολή του τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καζαντζάκης», βασισμένη στη ζωή του συγγραφέα, στην ταβέρνα «το Παλιό Μποστάνι».Πρώτη προβολή: Νοέμβριος 201720:15 – 20:30Παρουσίαση βιβλίου «Τα γηραιότερα της Μάνης», από τοΝ συγγραφέα Ib Ivar Dahl, στην ταβέρνα «το Παλιό Μποστάνι».20:30 – 22:40 Εισαγωγή και προβολή της ταινίας «Ζορμπάς», στις ταβέρνες «Καλόγρια», «Το Παλιό Μποστάνι» και «Πρίτζηπας».

***

*** Αθλητική ενημέρωση  :

 
*** Για το κύπελλο Ελλάδας
Συνοπτικά το πρόγραμμα, έχει ως εξής:1ος όμιλοςΠλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης 1-0
Ηρακλής-ΟΦΗ 0-3 α.α.

2ος όμιλος
Τρίτη 19/9
Αιγινιακός-Απόλλων Πόντου 0-1

Τετάρτη 20/9

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 2-1

3ος όμιλος

Τετάρτη 20/9

ΑΕΚ-Λαμία 2-0

Πέμπτη 21/9, 18:15

Καλλιθέα-Απολλων Λάρισας

4ος όμιλος

Τετάρτη 20/9

Ατρόμητος-Κέρκυρα 1-0

Πέμπτη 21/9, 16:00

Σπάρτη-ΑΟ Τρίκαλα

5ος όμιλος

Τρίτη 19/9

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

Πέμπτη 21/9, 16:00
ΑΟΧ/Κισσαμικός-Αχαρναϊκός

6ος όμιλος

Τρίτη 19/9

Ξάνθη-Παναιτωλικός 2-0

Τρίτη 19/9

Πανσερραϊκός-Εργοτέλης 2-0

7ος όμιλος

Πέμπτη 21/9, 16:00

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα

Πέμπτη 21/9, 20:30

Παναιγιάλειος-Αρης

8ος όμιλος

Τετάρτη 20/9

Παναθηναϊκός-ΑΕΛ 2-0

Τετάρτη 20/9

Παναχαϊκή-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

***  Χοντρή ζημιά για Λουτσιάνο!
Άσχημα μαντάτα για Λουτσιάνο στον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος υπέστη σοβαρή ζημιά -σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση- στον χιαστό και αναμένεται να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης.               Τρομερή ατυχία με Λουτσιάνο στον Παναθηναϊκό.
Την ήμερα που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στα πράσινα και έδειχνε ότι σιγά-σιγά προσαρμόζεται στα «θέλω» του Μαρίνου Ουζουνίδη και στις απαιτήσεις που υπάρχουν από αυτόν, έπαθε σοβαρή ζημιά.
Ο Βραζιλιάνος άσος έγινε αλλαγή στο 78ο λεπτό (πήρε τη θέση του ο Μολίνς) της εντός έδρας αναμέτρησης με την ΑΕΛ για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου και κατευθείαν φάνηκε (λόγω και της αντίδρασής του), ότι πρόκειται για σοβαρή ζημιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι πρόκειται για πρόβλημα στον χιαστό και αυτό σημαίνει θα χρειαστεί να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης. Το τοπίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής, που θα υποβληθεί.

*** Κύπελλο Μεσσηνίας: Δύσκολη πρόκριση για τον Τσικλητήρα που θα αντιμετωπίσει στους «8» την Καλαμάτα 
Μπορεί η διαφορά δυο κατηγοριών που χωρίζει τη Μάνη με τον Τσικλητήρα να προϊδέαζε για εύκολη πρόκριση, όμως οι Πυλιώτες χρειάστηκε να φτάσουν στο 81’ για να …σπάσουν το ρόδι, έχοντας μάλιστα κινδυνέψει λίγο νωρίτερα να μείνουν πίσω στο σκορ. Ο βραδινός αγώνας στον Κορδία συμπλήρωσε το πρόγραμμα των «16» του Κυπέλλου Μεσσηνίας και με αυτό το 0-1 που πέτυχε ο Γιαννόπουλος, η ομάδα του Νίκου Κακαλέτρη πέρασε στους «8», όπου θα αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 4 μ.μ. στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, την Καλαμάτα, σε έναν πρόωρο τελικό και συνάμα σε μια πρόβα Γ’ Εθνικής.
Τίποτα από το α’ ημίχρονο δεν προμήνυε το ενδιαφέρον που θα επεφύλασσε το δεύτερο μισό του αγώνα. Το πρώτο 45λεπτο είχε μια ανούσια υπεροχή των φιλοξενουμένων, κόντρα στους αμυνόμενους Μανιάτες του Παναγιώτη Πολίμου, καταγράφοντας μόλις δύο αξιόλογες φάσεις: στο 32’ από κόρνερ του Τσάτσου και κεφαλιά του Μπίζου ο Π. Πουλάκος έδιωξε τη μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή του τέρματος και ένα σουτ του Μανιδάκη στο 39’ έξω από την περιοχή που έφυγε άουτ δίπλα στο κάθετο δοκάρι.
Στο β’ ημίχρονο ο Τσικλητήρας ξεκίνησε δυνατά, με την είσοδο και των Χατζηστάμου-Γιαννόπουλου, με το δεύτερο να αναδεικνύεται σε άνθρωπο του αγώνα. Και οι Μανιάτες όμως ανέβηκαν κατακόρυφα επιθετικά, διεκδικώντας στα ίσα το ματς, ενώ εκφράζουν και παράπονα για τη διαιτησία του κ. Ψηλοπαναγιώτη, ιδιαίτερα στη φάση πριν το γκολ, θεωρώντας ότι με υπόδειξη του βοηθού Παναγιωτόπουλου (πρώτη ήταν η κα Τσαούση) καταλογίστηκε ανάποδο πλάγιο άουτ υπερ των αντιπάλων, καθώς επίσης λίγα λεπτά πριν την υπόδειξη επιθετικού φάουλ σε βάρος του Πουλάκου που έμπαινε με προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή.
Το φιλμ του αγώνα στο β’ μέρος έχει ως εξής:
Στο 47’ δυνατό σουτ του Χατζηστάμου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, μπλόκαρε ο Καστριτσέας.
Στο 54’ προσπάθεια του Μανιδάκη και σέντρα από αριστερά στον Χατζηστάμο κι εκείνος πάσαρε στον Τσάτσο, το σουτ του οποίου απέκρουσε πάλι ο γκολκήπερ της Μάνης.
55’ νέο σουτ του Ακασού κράτησε πάλι το «0» ο Καστριτσέας
60’ ωραίο γυριστό σουτ του Χατζηστάμου έξω απο την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το απέναντι «Γ»
65’ ο Ξεροβάσιλας έχασε τη φάση του αγώνα, όταν μετά απο βαθειά μπαλιά του Καμπανάρου κέρδισε τη μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά το πλασέ του, με τον Μπροκάκη εκτός θέσης, πέρασε βασανιστικά άουτ δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της Πύλου
74’ μετά από μια σύγχυση μέσα στην περιοχή της Μάνης, με τον Τσάτσο να βρίσκεται στο έδαφος μετά από μια διεκδίκηση, επωφελήθηκε ο Χατζηστάμος, όμως το συρτό σουτ του πέρασε αουτ
81’ το γκολ της λύτρωσης για τον Τσικλητήρα μετά από διαγώνια μπαλιά του Γεωργιόπουλου από δεξιά, «στρώσιμο» του Πήλιου μεσα στην περιοχή στον επερχόμενο Γιαννόπουλο, ο οποίος με κοντινό σουτ νίκησε αυτή τη φορά τον τερματοφύλακα της Μάνης.
ΑΕ ΜΑΝΗΣ: Καστριτσέας, Καμπανάρος (82’ Αράπι), Π. Πουλάκος, Πιχιγιόνι, Πετριτάι, Μέτσο, Ξεροβάσιλας, Μανωλέας, Κυρ. Πουλάκος, Χατζηπαναγιώτης, Δασκαλάκης (75’ Γιαννόπουλος).
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ: Μπροκάκης, Σβίγγος (46’ Χατζηστάμου), Μπίζος, Μούσα Γκάι, Αμπραχαμιάν, Τσάτσος, Γεωργιόπουλος (45’+1’ Μάραντος), Ακασού, Οντβόνγκ (46’ Γιαννόπουλος), Πήλιος (44’ Κωστόπουλος), Μανιδάκης.
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δεν σκόραρε, αλλά είχε δοκάρι και άρεσε στην Αμαλιάδα

Μπορεί να μην κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, καθώς η φιλική αναμέτρηση στην Αμαλιάδα κόντρα στον Αστέρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το πρωταθλημα της Γ’ Εθνικής, σφραγίστηκε από λευκή ισοπαλία, όμως η Καλαμάτα παρουσίασε ιδιαίτερα θετική εικόνα. Είχε μάλιστα και την πιο σημαντική στιγμή του ματς, όταν στο 35’ ο Καμινιώτης με μακρινό σουτ «σημάδεψε» το δοκάρι, καθώς και μια ακόμη πολύ καλή στιγμή, λίγα λεπτά πριν το φινάλε, με τον νεαρό Χελά να πλασάρει άουτ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΚΑΒΑΚΑΣ): Καβουσάκης, Παγώνης, Παπαδόπουλος, Μπουτσικάκης, Κασάπης, Ρόβας (65' Κασνέτσι), Μπανούσης, Κέρι (74' Κυριάκος), Τόρες (70' Σταθάτος), Μαρουκάκης, Μπαρμπαρούσης (63' Μπουρντουζάν)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΖΑΛΙΚΑΣ): Γκόμεζ, Κουρέλλας (80' Βασιλόπουλος), Νικολόπουλος Ορέστης, Παπουτσογιαννόπουλος, Καντούτσης, Τσεμπερίδης (72' Νικολόπουλος Νίκος), Καμινιώτης (65' Μερκούρης), Ρονκάτο (55' Καλογερόπουλος), Τσουλάκος (85' Δημητρίου), Γουέρε (77' Χελάς), Λιόλιος.

~  ** ΑΝΑΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  :
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  01 Σεπτεμβρίου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το   2008  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-01-2017.html .-ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας ..!   
~*  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας ... το  Α  και  το  ..Ω  στη ζωή μας ..
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .- ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ με πολύ ΥΓΕΙΑ για όλους μας  !! 

~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Σάββατο  02 Σεπτεμβρίου 2017  :
~
Στο αγιάζι  της ενημέρωσης  ..από  το  2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-02-2017.html  .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από  το  2008  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-03-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου  2017 : Στο  αγιάζι της ενημέρωσης .... από  το 2008  :!   http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-04-2017.html .-   
~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 2 και 03  Σεπτεμβρίου  2017 :Αθλητική ανασκόπηση της βδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/09/2-03-2017.html .- 
~*  Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....  από το 2008 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-05-2017.html .- 
~* 
Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από  το   2008 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-06-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από  το  2008 : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-08-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008* : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-09-2017.html .- 
~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το 2008  : http://snsarfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-10-2017.html .-
~* ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 09 και 10  Σεπτεμβρίου 2017: Αθλητική εφημερίδα με ενημέρωση για όλα όσα συνέβησαν τη βδομάδα που πέρασε  ..http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/09/09-10-2017.html .-
 ~* 
Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το 2008 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-11-2017.html .-  

~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ... από το 2008:  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/09/news-12-2017.html .- 
~* H Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...  από το   2008 :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/09/news-13-2017.html .-

~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ..... από το  ....2008 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-14-2017.html .-  
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το  2008  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-15-2017.html .-  
~*   Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ....από το 2008 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/news-16-2017.html .- 
~* 
   Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008: http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-17-2017.html .-
~**
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΡΑΣΕΙΣ .. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟ .. :
Κυριακή 17  Σεπτεμβρίου  2017 
 : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .-

~* Αθλητικό Σαββατοκύριακο 16  και 17  Σεπτεμβρίου  2017 : Μια αθλητική ενημέρωση ..για την βδομάδα που πέρασε : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/09/16-17-2017.html .-  
 ~*   Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-18-2017.html .-
~*  ΑΘΩΣ-Αθωνική  Πολιτεία- Άγιον Όρος -Τι  Περιβόλι της Παναγιάς  μας :Δευτέρα 18  Σεπτεμβρίου 2017 : Όλα  όσα πρέπει να γνωρίζουμε ,προσκυνητές -επισκέπτες :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/09/18-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το  2008  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-19-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-20-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης ...από το 2008  :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-21-2017.html .- 
~*
 ***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5804   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3706   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3706  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.216   βίντεο   .- 


 The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 
 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-
https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-
https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
arfara1947news stamos
arfara1947news stamos  
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-   
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 
 

.,
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου