Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Φωτπγραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Φωτπγραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή  22 Απριλίου 2012  :
1975-76 ΑΛΕΞΑΣΜΔΡΟΥΠΟΛΗ
Το μικρό μας ποντικάκι παρουσιάζει ! :
Φωτογραφίες του χθες !!! Από το στρατό 1974-1976
Κυανή - Κουφόβουνο  Διδιμοτείχου 1975-76
Επιστράτευση 32 μήνες  φαντάρο !
Κυανή Έβρου Ερυθροπόταμος 2ος λόχος Υγειονομικό 50  Σ.Π.
Με τον επιλοχία παίζουμε τάβλι σε ώρα ανάπαυσης
Στο Διοικητήριο του 2ου λόχου Υγειονομικού βγάζοντας τις υπηρεσίες
Από το 211 Τ.Υ. της Δράμας με τον 2ο Λόχο στα σύνορα του Έβρου 1975
Επικοινωνίες με το τηλέφωνο του Λούχου 1974-75
Στο  λόχο στην Κυανή  σε ώρα διασκέδασης 
                                έφοδος σε σκοπιές στον Έβρο  1975  
Η σύζυγος  Δέσποινα σε τζαμι στο Διδιμότοιχο  1975
Με  στρατιώτες του λόχου στην Κυανή του Έβρου το 1975
Στο Κουφόβουνο του Έβρου το 1975
Στο καφενείο του Κυρ-Μήτσου στην Κυανή το 1975
με τον επίατρο και τα  μέλη διοίκησης του λόχου
Κυανή -Διδιμοτοίχου στον Έβρο 1975
Στο Ερυθροπόταμο του Έβρου έζω από το χωριό  Μεταξάδες
Στην Κυανή του Έβρου το 1975
Αναμνήσεις στρατού από 6ο Σ.Π. Κορίνθου (κατάταξης) , Υγειονομικό στην Χίο , 211 Τ.Υ.  Δράμμας   και 2ο Λόχο Υ. στον Έβρο το 1974-75
Με τα ρούχα εξόδου από το ΔΥΓ  - ΤΑΣ  Υγειονομικού Γ.Ε.Σ. στην Αθήνα 1976
Στην Χίο  Πάσχα του 1974 ψήνοντας τα αρνιά ....
Στο χωριό Τριφύλι στον Έβρο το 1975
Μαζί με την Επιλοχία μετά από έφοδο στις σκοπιές του Έβρου 1975
Η  γυναίκα στρατιωτίνα στην Κυανή του Έβρου το 1975
Στην Αλεξανδρούπολη το 1975
Αναμήσεις από την επιστράτευθση στον Έβρο
Με την γυναίκα μου στον Έβρο
Στο 211 Τ. Υ. στην Δράμα γραφείο Διοίκησης 1974
** Φωτογραφείες από όμορφες οικογενειακές στιγμές αναπόλησης :
Anastasia Bl. Blasiou - Simeon Atlamazoglou 1972-73 Salonika
* Thessaloniki  1981 Blasis - Nikos -Basilis S. Skoulika
Kanadas time Greece 1979
Στην Αγία Θεοδώρα Αρκαδίας - Μπάστα 1982
Αρφαρά  Μεσσηνίας 1981-82
Αρφαρά 1980 γιαγιά - μαμά και  εγκονός
Αρφαρά 1977-78
Καλαμάτα 1981
Καλαμάτα  1981
1981 βάπτιση Βασίλη με νονό Ηλ. Κοντόπουλο
στο εξωκκλήσι Προφήτου Ηλία και Αγίου Νεκταρίου στο Αρφαρά
Από το Μυστήριο βάπτισης νουνός και αναδεξιπνιός 1981
Δέσποινα -Συμεών Βλ. Βλασίου μετά την βάπτιση 1981
 τα παιδιά Βασίλης ,Βλάσης και Νίκος  Στ. Σκούλικα
Μαθητική φωτογραφία
Θεσσαλοινίκη  1968
Θεσσαλονίκη 1966-67 ο ανθρωπος της ζωής μου
Θεσσαλονίκη 1970-71

**

~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 :

*** http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2012/04/31032012-01042012.html , Αθλητικό Σ/Κ 31/03/2012 και 01/04/2012 .-

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/2-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ‘-

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2012/04/3-2012.html   , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Τρίτη 3 Απριλίου 2012


**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/5-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 .-

** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2012/04/5-2012.html , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης  , Πέμπτη  5 Απριλίου  2012 .-
~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 .-

~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή  6 Απριλίου 2012 .-

~*** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/7-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης   Σάββατο 7 Απριλίου 2012 .-
~*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/8-2012.html , Κυριακή  των Βαϊων  8 Απριλίου 2012 κοντά σας .-

*** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/04/9-2012.html , Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-

~** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/10-2012.html ,  Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012 των Παθών του Κυρίου μας στην ενημέρωση .- nm

~**  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/04/10-2012.html , Στην καθημερινότητα μας Μεγάλη Τρίτη 10  Απριλίου  2012 .-
*** http://stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/11-2012.html , Μεγάλη  Τετάρτη ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11 Απριλίου  2012.-
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2012/04/12042012.html , Μεγάλη  Πέμπτη 12/04/2012  στην καθημερινότητα της ενημέρωσης  .-
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/13-2012.html , Μεγάλη Παρασκευή  13  Απριλίου  2012 σατο αγιάζι της ενημέρωσης.-
~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2012/04/14-2012.html ,  Μέγα Σάββατο 14 Απριλίου  2012 στην ενημέρωσή μας .-
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2012/04/k-15-2012.html , Kυριακά  15  Απριλίου  2012  ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΑΤΑΣΕΩΣ .. στην ενημέρωση.-

~** http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/16-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 16 Απριλίου 2012 .-

~** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/17-2012.html , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη  17 Αποριλίου  2012 .- & ΦΏΤΟ-Αλμπουμ  .

~**  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/18-2012.html  , AΠΟΨΕΙΣ -Θέσεις -Σχόλια -Παρουσιάσεις Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 .-

~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/18-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινής ενημέρωσης Τετάρτη 18 Απριλίου 2012  Foto - Album .- 

~**  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/04/19-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 19 Απριλίου 2012  FotoAlbum .-

~** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/04/19-2012.html , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης Πέμπτη 19  Απριλίου  2012  φωτογραφίες  ~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/20-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Παλιές Φωτογραφίες  .-
~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/21-2012.html , ΠΑΛΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για μιά θύμηση Σάββατο  21 Απριλίου  2012 .-
  
~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/21-2012_21.html , ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ενημέρωση και Άλλα  Σάββατο 21 Απριλίου  2012 , Φωτογραφίες από προσωπικό άλμπουμ .-
~** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/22-2012.html , Φωτογραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή 22 Απριλίου 2012 .-

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

AΠΟΨΕΙΣ -Θέσεις -Σχόλια -Παρουσιάσεις Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

AΠΟΨΕΙΣ -Θέσεις -Σχόλια -Παρουσιάσεις Τετάρτη  18 Απριλίου  2012 :


Το ποντικάκι στην ενημέρωση ! :

~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/18-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινής ενημέρωσης Τετάρτη 18 Απριλίου 2012  .- 


  ~** Καλημέρα, Χριστός Ανέστη!

Μετά την τόση προσμονή πέρασε και φέτος το Πάσχα.

Αρκετός κόσμος τηρώντας χριστιανικά έθιμα και παραδόσεις του τόπου, έκανε νηστεία για 40 ήμερες και μετά …όλα τα πατροπαράδοτα.

 Την Κυριακή του Πάσχα γινόταν χαμός. Στις γειτονιές (ναι υπάρχουν ακόμα) η τσίκνα από τις σούβλες σου έσπαγε την μύτη. Αρνιά , κοκορέτσια , γαρδούμπες, κοντοσούβλια ήρθαν και «έκατσαν» με τα την μαγειρίτσα της ανάστασης. Τις περισσότερες φορές είμαστε και τις υπερβολής. Ακούς συχνά, « εάν δεν περισσέψει, πάει να πεί ότι δεν έφτασε».   Πόσο αντέχουμε όμως? Δυστυχώς όχι πολύ. Η υπερβολή δεν μπορεί να κάνει καλό πουθενά. Ας μην ξεχνάμε το «παν μέτρον άριστον». Και καλύτερα πιστεύω έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Το ζητούμενο όλων είναι μια σιλουέτα που θα κόβει την ανάσα. Είμαστε έτοιμοι για αυτό? Μάλλον ναι. Και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. – Μην καταφύγετε σε λύσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. – Η δίαιτα του «τάδε» star δεν είναι η ιδανική και για τον δικό σας οργανισμό. – Όχι στις στερήσεις. -Μακριά από μονοφαγία. Προσέχουμε από τώρα για μην τρέχουμε την τελευταία ώρα. Λύσεις υπάρχουν πολλές και όλες δουλεύουν αρκεί να έχουμε πειθαρχεία και αυτοσυγκράτηση. Για εσάς που θέλετε μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική λύση, δείτε την λύση της Herbalife. Είναι οικονομικό, μόλις 2€ ανά γεύμα. Εύκολα προσαρμόζεται στις δίκες καθημερινές συνήθειες, δεν στερούμαστε τίποτα από τις αγαπημένες μας γεύσεις και το σημαντικότερο έχουμε αποτελέσματα που διαρκούν. Επιλέξτε ποιο είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα διατροφής της Herbalife και παραγγέλλετε το άμεσα.   Το καλοκαίρι είναι κοντά.

~** Χέρι – χέρι ο Δημαράς με τον Καμμένο!

Την κοινή κάθοδό τους στις εκλογές της 6ης Μαϊου ανακοίνωσαν οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες”του Πάνου Καμμένου και το “Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών” του Γιάννη Δημαρά. Για την ακρίβεια, ο κ. Δημαράς και τα άλλα στελέχη του “Άρματος” θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος του κ. Καμμένου.
Ο κ. Δημαράς επισημαίνει επίσης ότι “ο μόνος πολιτικός χώρος ο οποίος από την πρώτη στιγμή και επανειλημμένα μας προσκάλεσε σε συνεργασία, ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες”.

~** ΕΛΕΓΑ ΠΟΣ ΕΙΣΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΔΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΛΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΣΕ . ΦΙΛΑΡΑΚΟ .
~ Οι επιθανάτιοι σπασμοί του ΛΑ.Ο.Σ έχουν προκαλέσει πανικό στον Καρατζαφέρη και κυρίως στους «νταβάδες» που εναγωνίως μοχθούν να διασώσουν το «λαγό» τους…
Αυτοί, βεβαίως, οι επιθανάτιοι σπασμοί (σαν αυτούς του σφαγμένου κόκορα), βγάζουν στην επιφάνεια όλα τα απορρίμματα του γελοίου και του γλοιώδους της καρατζαφέρειας κακοήθους αθλιότητας.
Υπογραμμίζαμε στο προηγούμενο άρθρο μας:
«Οι αγρίως επιδοτούμενοι “προβοκάτορες” των “νταβάδων”»
«Το σύνθημα αυτής της πιο αιχμηρής καθεστωτικής «τσόντας» είναι: «Καιροσκόποι, πολιτικάντηδες και τηλεοπτικά «κόπρανα» όλης της χώρας ενωθείτε»!!!»....

Ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ:   >>>>>>>>>> 
Θαυμάστε τις τελευταίες «επιδοτήσεις» του ΛΑ.Ο.Σ:
Λευτέρης Κωνσταντινίδης: Πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος το 2009 είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ αριστερός για να χωρέσω σε ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ» (τώρα παραχώρεσε!!!)…
[b]Σπύρος Χατζάρας: Ο γραφικός τραμπούκος της ανδρεϊκής ΕΡΤ και σφόδρα διαπλεκόμενος. Μέχρι χθες σκυλόβριζε τον Καρατζαφέρη και πόζαρε σαν νέος «εθνοσωτήρας»… [/b]
Βάνα Μπάρμπα: Άλλο πασοκικό βυθοκόρυμα. Είχε αποκαλέσει και τα Σκόπια Μακεδονία…
Το καινούργιο φρούτο είναι ο διαβόητος δημοσιογράφος της καθεστωτικής διαπλοκής, Γιώργος Κύρτσος: Ακραίος νεοφιλελεύθερος και «μνημονιακός»!!!
Ακούγεται και ο «μεγάλος» προπονητής Αλέφαντος, άλλος φανατικός Ανδρεϊκός…
Και ακόμα η «λίστα» δεν έχει ολοκληρωθεί…
Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο κλόουν της πολιτικής μας ζωής και μας διασκεδάζει, στις μαύρες μέρες που ζούμε. Είναι από αυτά τα πολιτικά ανέκδοτα που αποτελούν το «αντίδοτο» στην τρέλα της φρίκης που ζούμε…
Και όμως τα κανάλια των «νταβάδων» αυτήν την άθλια και φρενοβλαβή αστειότητα την προβάλλουν σαν σοβαρό πολιτικό παράγοντα-«αναλυτή» και μάλιστα καθημερινά και αφηνιασμένα…
~**  Ο Λαυρεντιάδης πίσω από το "γάμο" Κύρτσου Καρατζαφέρη
~ Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόσωπο το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην συνεργασία Καρατζαφέρη Κύρτσου είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ όσο και με τον κ. Κύρτσο.
Ο επιχειρηματίας ο οποίος προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσει ασπίδα προστασίας ...για τις δραστηριότητες του ,συμμετέχοντας σε πολλά μέσα ενημέρωσης , υπήρξε μέτοχος στην καθημερινή εφημερίδα City Press που εκδίδει ο κ. Κύρτσος.
Παράλληλα φήμες αναφέρουν ότι ο κ. Λαυρεντιάδης εδώ και πολύ καιρό επιχείρησε να δημιουργήσει προβλήματα σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον όμιλο Βαρδινογιάννη ενώ είναι γνωστή η κόντρα που είχε εδώ και πολλά χρόνια με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Κύρτσος.
Έτσι η κίνηση του κ. Καρατζαφέρη να τον ορίσει εκπρόσωπο Τύπου του ΛΑΟΣ ερμηνεύεται από πολλούς ότι κρύβει πίσω της τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι η «κουμπαριά» Λαυρεντιάδη στον «γάμο» Καρατζαφέρη-Κύρτσου έχει σχέση με την προσπάθεια του επιχειρηματία να δημιουργήσει νέα αναχώματα προστασίας για τον εαυτό του ενόψει του δικαστικού μαραθώνιου που έχει μπροστά του το επόμενο διάστημα.

~ ** Ο Γιώργος Κύρτσος στο ΛΑ.Ο.Σ.


~Έλα μ@&ν* στο τόπο σου το ζήσαμε και αυτό ο πρώην αριστερός Κύρτσος στο ΛΑΟΣ...
Φορτσάρει το κόμμα του κωλοτούμπα στις μεταγραφές αλλά από ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν τον σώζει τίποτα ...
Σε δηλώσεις του μετά την προσχώρηση του στο ΛΑΟΣ ο Γ.Κύρτσος έκανε τις εξής δηλώσεις:
  «Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Είμαστε παλιοί γνωστοί, παλιοί φίλοι, έχουμε μεγάλες διαδρομές στον εκδοτικό και πολιτικό και δημοσιογραφικό φυσικά χώρο και απαντώ θετικά στην πρόσκληση που είναι ταυτόχρονα και πρόκληση...
Στην πρόσκληση ενός ηγέτη ο οποίος έχει ανοίξει το δρόμο και στον οποίο χρωστάμε πολλά και στην πρόσκληση επίσης στελεχών και της βάσης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που δίνουν ένα παράδειγμα αγωνιστικότητας και ανιδιοτέλειας και αυτό με ωθεί να συμπαραταχθώ μαζί τους.
Ταυτόχρονα η πρόσκληση είναι και πρόκληση, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να βρούμε τον τρόπο να σταματήσει η κατάρρευση της οικονομίας.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική αποσύνθεση και να βρούμε τον τρόπο να υπάρξει μία κοινωνική συσπείρωση, γιατί χωρίς την κοινωνία ενωμένη δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και έχουμε βέβαια και μία πρόκληση να υπερασπίσουμε την τιμή της πατρίδας μας.
Ο Γιώργος Κύρτσος θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
~** Οι επιθανάτιοι σπασμοί του ΛΑ.Ο.Σ έχουν 
  ~** Μεγάλη αδυναμία στα ακίνητα είχε ο...Ωραίος Μπρούμελ του ΠΑΣΟΚ‏ :
~ Στα 6,5 εκατ. ευρώ κοστολογείται η επένδυση της συζύγου του κ. Τσοχατζόπουλου στο γνωστό σπίτι τςη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ωστόσο, η ακίνητη περιουσία συμφερόντων του πρώην "ωραίου Μπρούμελ" προσλαμβάνει ...μυθικές διαστάσεις στα μάτια ενός απλού πολίτη. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η αξίας 1,5 εκατ. ευρώ κατοικία που αγόρασε ο κ. Τσοχατζόπουλος για την πρώην σύζυγό του στο Παλαιό Ψυχικό, τα δύο διαμερίσματα συνολικής εμπορικής αξίας 380.000 ευρώ στην οδό Κομνά Τράκα στο Πεδίον του Αρεως, το σημερινής αξίας περίπου 700.000 ευρώ διαμέρισμα στην οδό Νίκης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η αξίας 350.000 ευρώ εξοχική κατοικία στον Κόρφο Κορινθίας.
~ Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί και το πρώτο σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου στο Χαλάνδρι, τότε η συνολική ακίνητη περιουσία του ίδιου και της οικογένειάς του αγγίζει τα 10 εκατ. Ευρώ!...
 Σε μια ήσυχη γειτονιά κοντά στο Πεδίον του Αρεως βρίσκεται το ακίνητο στο οποίοδιαθέτει δύο διαμερίσματα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Ακης Τσοχατζόπουλος. Στο ακίνητο της οδού Κομνά Τράκα, στον αριθμό 3, ο κ. Τσοχατζόπουλος αγόρασε τον Ιούνιο του 2004, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αντί 115.000 ευρώ (αξία που δηλώθηκε στα συμβόλαια) δύο διαμερίσματα. Ιδιοκτήτης εμφανίζεται συνταξιούχος του ΙΚΑ, ο οποί- ος πούλησε στον πρώην υπουρ-γό ένα διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο μαζί με μια αποθήκη, αλλά και ένα διαμέρισμα στο ημιυπόγειο. Το πρώτο έχει εμβαδόν 142,30 τ.μ., ενώ το δεύτερο 59,20 τ.μ. Σύμφωνα με εκτιμητές ακινήτων, η συνολική εμπορική αξία και των δύο διαμερισμάτων στην οδό Κόμνα Τράκα 3 αγγίζει τα 380.000 ευρώ. 
Και στο ακίνητο της Κομνά Τράκα, όπως και σε εκείνο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, υπάρχουν μια σειρά από περίεργες συμπτώσεις, στις οποίες εμπλέκονται offshore εταιρείες... Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στις 29/1/2001 η «Torcaso», υπεράκτια κυπριακή εταιρεία, είχε πουλήσει το ακίνητο στην επίσης υπεράκτια «Nobilis Int. LLC», η οποία μεταπώλησε το οίκημα στη σύζυγο του κ. Τσοχατζόπουλου, κυρία Βίκυ Σταμάτη. Πρόκειται μάλλον για μια εταιρεία-παραγγελιοδόχο, με σκοπό να υλοποιήσει σε χρόνο ανύποπτο το «πέρασμα» του ακινήτου στην ιδιοκτησία του πολιτικού.
~ Η «Torcaso» δεν ήταν καθόλου άγνωστη στον σοσιαλιστή πολιτικό. Και αυτό διότι σε μία ακόμα «σύμπτωση» η offshore διατηρούσε πενταώροφο κτίσμα στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας και Κομνά Τράκα 1, δηλαδή ακριβώς δίπλα (είναι μεσοτοιχία) στα δύο γραφεία που ο κ. Τσοχατζόπουλος δή-λωνε στο «πόθεν έσχες» του ότι διατηρεί επί της Κομνά Τράκα 3! Σαν να μην έφτανε το παραπάνω, την κατασκευή του ακινήτου της «Torcaso» είχε αναλάβει η ίδια βορειοελλαδική κατασκευαστική εταιρεία που ανακαίνισε τα γραφεία του πολιτικού το 2002, καθώς και το τριώροφο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το οποίο ξεκίνησε με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ αλλά με τα μπλε μάρμαρα από την Αργεντινή και τα τζακούζι των 60.000 ευρώ ξεπέρα-σε το 1,5 εκατ. ευρώ.
Πολλά λεφτά δεν είναι για ανακαίνιση όταν η αγορά ύστερα από έξι χρόνια ήταν μόλις 1.100.000 ευρώ; Σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» του κ. Τσοχατζόπουλου που παρουσιάζουμε, ο ίδιος αγόρασε δύο γραφεία επιφάνειας 59 τ.μ. και 142 τ.μ. το 2004. Λίγα χρόνια δηλαδή προτού προχωρήσει και στην τοποθέτησή του στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και ενώ είχε φυσικά ολοκληρώσει ευδοκίμως την υπουργική του θητεία.
~ Να ήταν άραγε τόσο τραγική σύμπτωση που ακριβώς δίπλα στα γραφεία του η εταιρεία που ενεπλάκη και στην αγοραπωλησία της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η «Torcaso» δηλαδή, διατηρούσε οίκημα; Και ποιο οίκημα! Αυτό που ενεπλάκη στο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου. Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων του πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για τις τραπεζικές πράξεις της μονής, στις αναλυτικές καταστάσεις ο ηγούμενος Εφραίμ και οι συνεργάτες του είχαν εκδώσει επιταγή 700.000 ευρώ, την οποία είχε εισπράξει η «Torcaso Investment» στις 15/7/2007 για την πώληση από την τελευταία του επίμαχου ακινήτου στις οδούς Κεφαλληνίας και Κομνά Τρακά 1 στα Πατήσια.
Το συμβόλαιο που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών είχε αριθμό 4730/422 και συντάχθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη συμβολαιογράφο κυρία Ελένη Ζαφειρίου-Γκιουλέκα (σύζυγος του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κώστα Γκιουλέκα) στις 30/4/2007. Το τίμημα της αγοράς τού εν λόγω ακινήτου έφτανε στα 3,7 εκατ. ευρώ! Αφορούσε σε οικόπεδο 335,05 τ.μ. με εξαώροφη οικο- δομή και δύο υπόγεια. Κατά το χρονικό διάστημα της αγοραπωλησίας, η οικοδομή βρισκόταν στο στάδιο της αποπεράτωσης, καθώς η κυπριακή εταιρεία έχοντας άδεια από την Πολεοδομία Αθηνών (εκδόθηκε το 2002) κατεδάφισε την παλιά διώροφη οικοδομή και έχτισε από την αρχή την εξαώροφη πολυκατοικία.
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως νομικός σύμβουλος της «Torcaso» υπήρξε ο δικηγόρος κ. Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου, ο οποίος ήταν μέλος στις γνωστές από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου εταιρείες «Ανθεμιάς» και «Rassadel».
Τέλος, η «Torcaso» είχε εμπλακεί και με άλλη αγοραπωλησία της Μονής Βατοπεδίου, και ειδικότερα με συμβόλαια αγοράς ακινήτων πίσω από τον Πύργο Αθηνών, τα οποία είχε κάνει η σύζυγος του «γαλάζιου» πρώην υπουργού κ. Γιώργου Βουλγαράκη
Σπαρτιάτης...
Αν πιστέψουμε, πάντως, τη δήλωση πόθεν έσχες, η οποία βεβαίως έχει κριθεί ως διάτρητη τόσο από τη Βουλή όσο και από τη δικαιοσύνη, ο κ. Τσοχατζόπουλος διάγει ...λιτό βίο κατά τα πρότυπα του σπαρτιάτικου τρόπου ζωής.
~ Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς ο «ωραίος Μπρούμελ» του Κινήματος καταφέρνει μέσα στις 8, κυριολεκτικά λευκές, κόλλες χαρτιού της δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων να «αποδομήσει» την εικόνα του άκρατου πλουτισμού που τον «καταδιώκει» τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, η αναγνωρισμένη από πολιτικούς φίλους και εχθρούς επικοινωνιακή μαεστρία του «χωλαίνει» αναφορικά με την περιγραφή της περιουσιακής του κατάστασης από τον ίδιο, αφού μία μόλις ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες» των πρώην και νυν κοινοβουλευτικών ανδρών ο φωτογραφικός φακός του «ΘΕΜΑτος» τον συνέλαβε να επισκέπτεται, με τον επιβεβλημένο σταθερό βηματισμό, τον διάσημο, και σχεδόν απαγορευτικό για το πορτοφόλι του μέσου Ελληνα, γαλλικό οίκο Hermès.
Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική δήλωση που υπέβαλε ο κ. Τσοχατζόπουλος στις 30 Ιουνίου 2009, ως μοναδικό εισόδημά του αναγράφεται η βουλευτική του αποζημίωση
που ανέρχεται στα 100.431,94 ευρώ. Η οικονομική κατάσταση του πρώην υπουργού είναι μάλλον δύσκολη αν κρίνει κανείς από τους τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς που
διαθέτει στην Εθνική Τράπεζα και στη Γενική, με το υπόλοιπό τους να διαμορφώνεται μόλις στα 13.500 ευρώ.
Ακόμα πιο «σφιχτό» είναι το πλαίσιο των οικονομικών της συζύγου του, υπαλλήλου της ΔΕΗ, κυρίας Βίκυς Σταμάτη, διαμορφώνοντας συνθήκες οικογενειακής οικονομικής στενότητας ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Τα ετήσια εισοδήματα της κυρίας Σταμάτη είναι της πενιχρής τάξης των 15.330,35 ευρώ, ενώ άνεμο ελπίδας και δυναμική αισιοδοξίας αποπνέει μόνο το τραπεζικό «κομπόδεμά» της σε Citibank και ALPHA, ύψους 18.000 ευρώ. Ούτε λόγος φυσικά για μετοχές και ομόλογα, με το Smartάκι των 650 κυβικών εκατοστών να αποτελεί τη μοναδική σπατάλη αλλά και διασκέδαση του ζευγαριού. Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα στην εικόνα που απαντάται στη δήλωση της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας Τσοχατζόπουλου.
 Η αγορά των δύο περιβόητων διαμερισμάτων, 142 και 59 τ.μ. αντίστοιχα, στην οδό Κόμνα Τράκα 3, προ εξαετίας και συνολικής εμπορικής αξίας
380.000 ευρώ, ήρθε να ενισχύσει αισθητά το «χαρτοφυλάκιο» real estate του ζευγαριού, που έως τότε περιελάμβανε, κατά δήλωσή του, ένα οικόπεδο στην Αμάρυνθο Ευβοίας, τη γνωστή κατοικία στον Κόρφο Κορινθίας, σημερινής εμπορικής αξίας 700.000 ευρώ, και ένα διαμέρισμα 130 τ.μ. που περιήλθε στην κατοχή της κυρίας Σταμάτη το 1990

~*** Ανοιχτές πληγές: Για να μην ξεχνιόμαστε ενόψει εκλογών... :
~ Ενόσω βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οσονούπω θα κληθούμε να ρίξουμε στην κάλπη την πολύτιμη ψήφο μας, ας υπενθυμίσουμε την παρούσα κατάσταση στην οποία μας έχουν φέρει οι κυβερνώντες "σωτήρες" της χώρας.
Ο φαύλος κύκλος λοιπόν της ύφεσης, τον οποίο βιώνει εδώ και δύο χρόνια η ελληνική οικονομία λόγω των αλλεπάλληλων πακέτων λιτότητας, που επιβάλλονται διαρκώς, έχει προκαλέσει και ένα φαύλο κύκλο αστοχιών στην εκτέλεση όχι μόνο του φετινού, αλλά όλων των προϋπολογισμών της τελευταίας τριετίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η νέα κυβέρνηση -με την ανάληψη των καθηκόντων της- θα κληθεί να αντιμετωπίσει ουκ ολίγες πληγές στα δημοσιονομικά της χώρας, τις οποίες και θα πρέπει να κλείσει όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ποιες είναι, όμως, αυτές, πώς προκλήθηκαν και πόσο εύκολο είναι να κλείσουν;

Πρόκειται για αστοχίες κυρίως στο σκέλος των εσόδων, καθώς τόσο η ελληνική πλευρά, όσο -πολύ χειρότερα- και οι δανειστές μας αρνούνται να συνειδητοποιήσουν ότι οι νέοι φόροι διώχνουν στην ουσία φόρους, δηλαδή χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Αυτό φαίνεται κάθε μήνα, για παράδειγμα, στα δελτία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπου από το κακό στο χειρότερο βαδίζουν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Η κατακόρυφη αύξηση του συγκεκριμένου φόρου έχει μειώσει την κατανάλωση της αμόλυβδης βενζίνης (η σημαντική πτώση της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας είναι έκδηλη σε καθημερινή βάση), ενώ ο φετινός χειμώνας βρήκε τα περισσότερα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά ή άλλα μέσα θέρμανσης, αντί για το πετρέλαιο.
Το ίδιο ισχύει και για τα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, η κατακόρυφη αύξηση των συντελεστών του οποίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να λειτουργήσει όπως πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός, έχει αυξήσει τη φοροκλοπή από τις επιχειρήσεις.
Πέραν των αστοχιών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φόρων, το πάγωμα της αγοράς, όπως στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, που έχουν προκαλέσει τα ολοένα και πιο αυστηρά και απολύτως άδικα και πέραν κάθε λογικής τεκμήρια, στερεί διόλου ευκαταφρόνητα ποσά από τα δημόσια ταμεία, αφού αγοραπωλησίες οικοπέδων και κατοικιών στην ουσία δεν γίνονται, ενώ όσα οχήματα πωλούνται, είναι μικρού κυβισμού και αξίας, ώστε η τελική τους τιμή να μην επιβαρύνεται με φόρο πολυτελείας!
Προβλήματα, βέβαια, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δεν υπάρχουν μόνο στα έσοδα. Οι απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις στο μέτωπο των δαπανών δεν έγιναν την τελευταία διετία, πέραν της εύκολης λύσης των οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις.
Το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να είναι σπάταλο, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να συντηρεί οργανισμούς και υπηρεσίες, που δεν έχουν αντικείμενο και λόγο ύπαρξης, να μην έχει παρέμβει επί της ουσίας στις λειτουργικές του δαπάνες και να κάνει τα στραβά μάτια σε υπερωρίες και άλλα έξοδα, που θα έπρεπε να είχαν ήδη περικοπεί.
Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένο το γεγονός πως η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αποφασίσει την απόλυση περισσότερων από 15.000 υπαλλήλων, που προβλεπόταν αρχικά για φέτος.
Δεδομένες πρέπει να θεωρούνται γενναίες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι σημαντικές απώλειες για τα ταμεία από το κούρεμα του ελληνικού χρέους, λόγω των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους, και τα διαρκώς μειούμενα έσοδα από τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών, έχουν οδηγήσει τους ασφαλιστικούς φορείς ταμειακά στα όριά τους.
Αυτό σημαίνει πως θα απαιτηθούν μέτρα, όπως αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, νέα μείωση των συντάξεων - κύριων και επικουρικών -, ενώ θα προωθηθούν και δραστικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.
Όπως το είπαμε και στην αρχή: Φαύλος κύκλος. Αδιέξοδο ατελείωτων σκληρών μέτρων χωρίς πολιτική ευθύνη και συνείδηση. Ανοιχτές πληγές που κανείς από όλους αυτούς που μας κυβέρνησαν και διεκδικούν εκ νέου την ψήφο μας δεν κατάφερε -δεν θέλησε;- να γιατρέψει...

~** Το μαφιόζικο ξεκαθάρισμα λογαριασμών με αφορμή τη σύλληψη και κράτηση του Άκη Τσοχατζόπουλου‏ :

~ του Δαμιανού Βασιλειάδη, εκπαιδευτικού, συγγραφέα, ιδρυτικού και ηγετικού στελέχους του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ.
Αθήνα, 11.4.2012
Κανένας φυσικά δεν μπορεί να πιστέψει, εκτός αν είναι απόλυτα ηλίθιος, ότι με την σύλληψη και κράτηση του Άκη Τσοχατζόπουλου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 11 Απριλίου, πρόκειται για πρόθεση της κυβέρνησης και του κρατούντος πολιτικού συστήματος, επιτέλους να επικρατήσει διαφάνεια και να τιμωρηθούν παραδειγματικά κάποιοι ένοχοι για διαφθορά. Κι’ αυτό μετά από 38 έτη συνεχούς και συνεπούς διαφθοράς το οποίο εφάρμοσε και εξέθρεψε το ίδιο με πρωτεργάτη τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιον άλλον!!!
Θα αποτελούσε πρωταπριλιάτικο αστείο, αν ήταν πρωταπριλιά.
Πολλές ερμηνείες δόθηκαν πέραν τούτου, που άλλες μπορεί να ευσταθούν στο σύνολό τους, άλλες εν μέρει.

Όμως θα βάλω μια διάσταση της περίπτωσης Άκη, που δεν έθιξε κανείς έως τώρα και για μένα αποτελεί την ουσία του προβλήματος που σχετίζεται με τον Άκη.
Επειδή με τον Άκη ξεκινήσαμε στο Μόναχο μαζί με κάποιους άλλους συντρόφους στην ίδρυση του ΠΑΚ το 1968, αμέσως μετά την αναγγελία από τον Ανδρέα Παπανδρέου της πρώτης διακήρυξης του ΠΑΚ και επειδή επιπλέον αγωνιστήκαμε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μαζί και έως την παραίτησή μου από το ΠΑΣΟΚ το 1977, είμαι σε θέση να ξέρω κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν άλλοι.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος καθ’ όλη τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα δεν είχε περιουσιακά στοιχεία και ήταν αδιάφθορος. Αυτά που απέκτησε μετά τη μεταπολίτευση οφείλονται ...απεναντίας στη διαφθορά στην οποία εντάχτηκε και ως ο πιο στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε και από τους κορυφαίους διεφθαρμένους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ο μόνος. Η ιεράρχηση της διαφθοράς ξεκινάει από το κορυφαία στελέχη του εκάστοτε ΠΑΣΟΚ και προχωράει προς τα κάτω, προς τη βάση, όπως λέγαμε στα «παλιά τα χρόνια»!
Πολλοί πονηροί φυσικά κατάφεραν να κρυφτούν στο γενικό κλεπτοκρατικό πολιτικό σύστημα που βασιλεύει έως σήμερα κι’ ένας «θεός» ξέρει πόσο ακόμη.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε στον άμεσο περίγυρό του απατεώνες, καιροσκόπους, τυχοδιώκτες και καριερίστες. Αυτούς επέλεξε και τους άλλους κατέβασε από το «τραίνο» ή κατέβηκαν μόνοι τους, όταν διαπίστωσαν το νόημα της «αλλαγής».
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος δεν διέθετε επί πλέον δική του συγκρότηση και προσωπικότητα. Ήταν ετεροπροσδιοριζόμενος. Φυσικά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που τον είχε κοντά του γι’ αυτό το λόγο.
Από την εποχή του ΠΑΚ που αποδέχτηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου τον διορισμό του, με τον οποίο ο υποφαινόμενος διαφωνούσε, έως την όλη διαδρομή του που ποτέ δεν έφερε την παραμικρή αντίρρηση στον Ανδρέα Παπανδρέου. Γνωστό είναι το αστείο, που αποδίδει απόλυτα την πραγματικότητα: «Τι ώρα είναι Άκη;» ρωτάει ο Ανδρέας και η απάντηση του Άκη: Ό,τι πεις Ανδρέα»!
Ο Ανδρέας Παπανδρέου διέφθειρε και τον Άκη και την νεολαία του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ ολόκληρο και όλο τον ελληνικό λαό.
Γιατί τα λέω όλα αυτά. Για να πω τούτο και εδώ θέλω να καταλήξω.
Ο πανούργος Ευάγγελος Βενιζέλος θέλει να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία και το δικό του πολιτικό τζάκι. Είναι υποχρεωμένος να εξαφανίσει μεθοδικά και προγραμματισμένα με ότι έχει σχέση με παπανδρεϊσμό και Σημιτισμό.
Ξεκινάει από τον Άκη και έπεται συνέχεια.
Βασικά η σύλληψη και κράτησή του αποτελεί συμβολισμό. Μέσω του Άκη αρχίζει και ξηλώνει το μύθο του Ανδρέα Παπανδρέου και της δυναστείας Παπανδρέου. Θέλει να μη τον αμφισβητεί κανένας και αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν δεν σβήσει στα μάτια των στελεχών, μελών και οπαδών του ΠΑΣΟΚ η αίγλη του παλιού καλού ΠΑΣΟΚ, που εκφράζει και προσωποποιεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και εν μέρει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ως γόνος της δυναστείας και ο Άκης ως παπανδρεϊκό σύμβολο.
Ας θυμηθούμε ότι ο Κώστας Σημίτης έβαλε στην πάντα σχεδόν όλους τους ανδρεοπαπανδρεϊκούς, εκτός από τα καθαρά λαμόγια, που δεν θα του πρόβαλαν αντίσταση. 
Ο Γιώργος ακολούθησε την ίδια μέθοδο για τον Σημίτη. Το ίδιο πράττει τώρα και ο Βενιζέλος. Η πρακτική είναι δοκιμασμένη, αποτελεσματική και γι’ αυτό η παραμένει η ίδια.
Θέλει να δείξει ότι γυρίζει σελίδα. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή για το τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. το παρελθόν σβήνει μονοκονδυλιάς. Δεν υπήρξε. Μ’ ένα συγγνώμη τελείωσε.
Πονηρός και πανούργος ο δικολάβος που κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Θα το χάψει ο διεφθαρμένος λαός, πιστεύει. Δεν έχει και άδικο. Ο δικομματισμός θα σαρώσει πάλι, παρ’ όλα τα περί του αντιθέτου λεγόμενα. Εξάλλου υπάρχουν και τα γνωστά αναχώματα και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία. Το σύστημα τα έχει μελετήσει όλα και έχει επεξεργαστεί όλα τα σενάρια, ώστε να μη του φύγει τίποτε και όλα να είναι υπό έλεγχο.
Φυσικά αποτελεί παράλληλα και προεκλογικό τρικ για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, κυρίως των κομμάτων εξουσίας, που θέλει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο από το βρικολακιασμένο που έχει.
Λες και τώρα ανακάλυψαν τη διαφθορά και θα την καταπολεμήσουν. Ποιοι; Αυτοί που την δημιούργησαν και την εξέθρεψαν και την γιγάντωσαν. Αυτοί που θέλουν να μας σώσουν αφού μας βάλουν στον τάφο, χωρίς ανάσταση.
Τελικά μην αμφιβάλετε θα προχωρήσουμε στο Γολγοθά, αλλά ανάσταση δε θα ζήσουμε.
Το σύστημα είναι πεπεισμένο ότι είμαστε ηλίθιοι (για να μη πω τίποτε χειρότερο) και αξίζουμε να πάθουμε περισσότερα γι’ αυτό που είμαστε!
Η απόδειξη θα έρθει στις 6 Απριλίου.
Μερικοί φυσικά, μέσα στα χαλάσματα και τον όλεθρο, θα θριαμβολογούν γιατί αύξησαν κατά τι τα εκλογικά ποσοστά τους.
Όμως το σύστημα, σύστημα!
[1] Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Παραιτήθηκα το 1977 καταγγέλλοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου για αριστερή φρασεολογία και δεξιά πολιτική πρακτική.
[2] Όποιος θέλει να μάθει την αλήθεια και για τον Άκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, μπορεί να ανατρέξει τόσο στο ιστολόγιό μου, όσο και να διαβάσει το βιβλίου μου:  Ο μύθος του Ανδρέα ή οι θεωρητικές βάσεις της Ένωσης Κέντρου , του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ και η πρακτική του κατάληξη, εκδ. «Εναλλακτικές εκδόσεις», Αθήνα 2007.  Για το σύστημα το βιβλίο μου αυτό είναι απαγορευμένο.
Ακούω τον κ. Κατσανέβα στην τηλεόραση να επαινεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και την περίοδο διακυβέρνησής του, τη στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου τον ίδιο δεν ήθελε να τον  βλέπει ούτε στον ύπνο του. Υπάρχουν γραπτές δηλώσεις του ίδιου του Ανδρέα.
~** Πληροφορίες λένε  πως το Λάο.ς. βρίσκεται σε κατάσταση πανικού ανα το πανελλήνιο κι αδυνατεί να "κλείσει" ψηφοδέλτια τουλάχιστον εδώ στη Κρήτη. Τα μέλη του αρνούνται να δώσουν το παρόν στις εκλογές αυτές φοβούμενα το "ξύλο" που πιθανόν θα εισπράξουν για την προδοτική πολιτική του αρχηγού τους με το Μνημόνιο και τους παπαδήμιους ...
Κι ερωτούμε:  Τάξατε κύριοι του Λά.ο.ς.  απο ένα ταληράκι σε δυό κυρίες για να μπουν στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου?  Κι απο τη μία  φάγατε πόρτα, ενώ την άλλη την καταφέρατε ??? ΝΑΙ ή ΌΧΙ ???   ο αυτόπτης μάρτυς
~*** ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ Η ΠΙΘΑΝΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ... ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ... ΕΣΥ??? :
~ Ένα επικίνδυνο μείγμα κάλπικων διλημμάτων και επιχειρηματολογίας έωλης, βομβαρδίζει την Ελληνική κοινωνία, λίγο πριν την πραγματοποίηση των πρώτων κατοχικών εκλογών στη μεταπολεμική Ελλάδα.
Το πραγματικό διακύβευμα για τους ενορχηστρωτές αυτού του διλήμματος, είναι η ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση των κοτσαμπάσηδων, και η εδραίωση του δοσιλογισμού ως κυρίαρχη και μοναδικά αποδεκτή πολιτική, που θα σφραγίσει οριστικά το μέλλον του τόπου.
Τα επικοινωνιακά συστατικά αυτού του επικίνδυνου μείγματος, αποσκοπούν στη συγκάλυψη των πραγματικών προβλημάτων, και επιχειρούν να αναδείξουν με τρόπο προκλητικά ψευδεπίγραφο, ως κυρίαρχα ζητούμενα, τις κάθε λογής κούφιες επικοινωνιακές πολιτικές παγίδες.
Το ΠΑΣΟΚ – αυτός ο άθλιος πρωταγωνιστής της κορυφαίας εθνικής προδοσίας -  επιχειρεί εντελώς υστερόβουλα και με εμφανή την αγωνία να εξασφαλίσει - μέσω των εκλογών - την απενοχοποίηση της εγκληματικής πολιτικής του, να πείσει πως η επόμενη μέρα θα κρίνει...- Το μέλλον της «εθνικής περιουσίας» που υποτίθεται ότι διαμορφώθηκε με τις «θυσίες» του Ελληνικού λαού, και φυσικά...- Την παραμονή της χώρας στη ζώνη του ευρώ ή την αποπομπή της.
Αυτό που αποκρύπτει σκόπιμα είναι πως… ......>>>>>>>
-Το σύνολο της πραγματικής εθνικής περιουσίας έχει εκποιηθεί…
-Το «εθνικό θησαυροφυλάκιο» δεν φυλάσσει πλέον πραγματικό πλούτο, αλλά ένα σύνολο από πρωτόκολλα και συμφωνίες ντροπής και ταπείνωσης με τις οποίες υποθηκεύεται ουσιαστικά και τυπικά το μέλλον της χώρας στις δυνάμεις της κατοχής και τις πολικές και οικονομικές συμμορίες της Ευρώπης…
-Και πως στις εκλογές που έρχονται, οι χορογράφοι δεν αποσκοπούν στην ανάδειξη εθνικής κυβέρνησης, αλλά επιδιώκουν έναν νομιμοφανή διορισμό αχυρανθρώπων και απόλυτα ελεγχόμενων κοτσαμπάσηδων, που θ αναλάβουν το ρόλο του τοποτηρητή για τη υλοποίηση κατοχικών συμφωνιών και τη διαφύλαξη συγκεκριμένης ενότητας συμφερόντων.
Η Νέα Δημοκρατία – αυτός ο θλιβερός συμπρωταγωνιστής της πιο βρώμικης συνομωσίας που διαδραματίστηκε ποτέ σε βάρος του τόπου – κουνάει απειλητικά τον μπαμπούλα της πιθανολογούμενης «ακυβερνησίας», επιδιώκοντας να αναλάβει τα αδιαφιλονίκητα πρωτεία στο ρόλο του πειθήνιου τοποτηρητή, συναγωνιζόμενη πλέον απροκάλυπτα το ξεφωνημένο ΠΑΣΟΚ σε εθελοδουλία και υποτακτικότητα στις στρατηγικές επιδιώξεις των πολιτικών και οικονομικών συμμοριών.
Αυτό για το οποίο σκόπιμα δε μιλά είναι πως…
-Ο ταπεινωμένος ηγέτης της, δεν υπέγραψε συμβόλαιο εθνικής υπερηφάνειας με το λαό τον οποίο επιδιώκει να κυβερνήσει, αλλά συμβόλαιο υποταγής και ευλαβικής προσήλωσης στις απαιτήσεις των συμμοριών…
-Η πεμπτουσία των πολιτικών της υποσχέσεων, δεν αποσκοπεί στη δρομολόγηση πολιτικών εθνικά ανεξάρτητης μετεκλογικής πορείας, αλλά στην αναζήτηση «ισοδύναμων» πολιτικών υποταγής και λαϊκής καταδυνάστευσης, που έτσι κι αλλιώς η ίδια η κοινωνία θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα μ αυτόν η μ εκείνον τρόπο, ενώ το σύνολο της ουσίας των εθνοκτόνων πολιτικών και οικονομικών δεσμεύσεων, δεν πρόκειται ούτε κατά διάνοια να αμφισβητηθεί.
Τη σκυτάλη σ αυτή την ελεεινή συγχορδία την παραλαμβάνει «επάξια» και ο ίδιος ο δοτός πρωθυπουργός, και επιχειρεί να πλασάρει ως αδιαμφισβήτητο μονόδρομο τις επιλογές της απροσχημάτιστης υποτέλειας, εμφανίζοντάς τες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ…
Φυσικά και στο δοτό πρωθυπουργό, διέφυγε να αποσαφηνίσει μια … μικρή λεπτομέρεια. Ότι δηλαδή το τίμημα αυτής της παραμονής, σε συνάρτηση με τις πολιτικές ταπείνωσης που τον ανέδειξαν και που το σύνολο των πολιτικών ουρακοτάγκων δεσμεύτηκαν ενυπόγραφα να υλοποιήσουν σημαίνει…
-Μικρότερη Ελλάδα…
-Ανύπαρκτη εθνική αξιοπρέπεια…
-Σκηνικό δυστυχίας, εξαθλίωσης και απόλυτης καταστροφής  σε ολόκληρη την επικράτεια…
-Και φυσικά μια κοινωνία μαζικά ανέργων και απελπισμένων (ευρω)Ελλήνων, και με μισθούς 180 ευρώ για τους ελάχιστους τυχερούς και περιστασιακά εργαζόμενους.
Ποιος ρώτησε όμως αυτή την κοινωνία αν θέλει την παραμονή της σ αυτή τη ληστοσυμμορία για να δουλεύει (αν δουλεύει) με μισθό τα 180 …πολύτιμα ευρώ???
Κανείς!!! Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο θρίαμβος της αλήθειας, αλλά το "μεγαλείο" της πολιτικής απάτης.
Στον …αντίποδα??? όλων αυτών, υπάρχει και ένα συνονθύλευμα ετερόκλητων «αντιμνημονιακών» φαφλατάδων, που επίσης διεκδικούν ψήφο αυξημένης παρουσίας στο μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό.
Συχνά ο λόγος τους εμπνέει – αφού ότι «πουλά» είναι εύκολο να το στολίζεις με μεγαλοκουβέντες που τονίζουν την αντίθεση, ακόμη και αν πίσω από αυτές υποκρύπτονται στην ουσία οι ίδιες ολέθριες κυρίαρχες επιλογές με αυτές που υιοθετούν οι υποτιθέμενοι μνημονιακοί «αντίπαλοί» τους.
Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα γκριζογένηδων νεανιζόντων στην πολιτική, που αίφνης ξεπετσιάστηκαν από το πολιτικό τους παρελθόν, και ανακάλυψαν ότι η πολιτική αρκεί να είναι «αντί» χωρίς να είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται από ένα σύνολο πολιτικών θέσεων που δε θα καταδεικνύουν το τι δεν πρέπει να γίνει, αλλά θα τολμούν ουσιαστική προσέγγιση πάνω στο τι πρέπει να γίνει. Όχι για να αλλάξει ο Μανωλιός, αλλά για να αλλάξει ουσιαστικά πορεία ο τόπος.
Και αλλαγή πορείας προϋποθέτει…
- Αλλαγή συνολικής πολιτικής…
- Αλλαγή πολιτικής φυσιογνωμίας των φορέων που θα την ασκήσουν…
- Αλλαγή συνολικής κατεύθυνσης αναφορικά με την ταυτότητα των συμφερόντων που θα κληθεί να υπηρετήσει. Και φυσικά…
-Αλλαγή της εξουσίας και του ρόλου των κοινωνικών δυνάμεων μέσα σ αυτήν, με τρόπο που να διαφυλάσσουν και το στίγμα της και την εφαρμοσιμότητά της στην πράξη.
Και στο βαθμό που οι σειρήνες του «αντιμνημονισμού» επιχειρούν να σαγηνεύσουν αποκρύπτοντας από την κοινωνία αυτή την πλευρά της αδιαμφισβήτητης αλήθειας, τότε αυτό…
- Δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός αλλά συνειδητή επιλογή αυτών που επιμελημένα την αποκρύπτουν…
- Μετατρέπει αυτοδίκαια την ψήφο ελπίδας σε ψήφο τουλάχιστον αυταπάτης σε σχέση με τα μελλούμενα. Και φυσικά…
Μένει οσονούπω να αποδειχτεί αν και πόσο σύντομα θα εξελιχθεί από ψήφο πολιτικής αυταπάτης, σε ψήφο συνειδητής πολιτικής εξαπάτησης.
Όπως και να έχει οι εκλογές φτάνουν. Η αποφυγή τους δεν κατέστη δυνατή μετά από το αίμα του δολοφονημένου συμπολίτη μας μπροστά από το κοινοβούλιο που ντρόπιασε ο δωσιλογισμός.
Θα επιχειρήσουν λοιπόν να τις μετατρέψουν σε ώρα της «ένοχης κοινωνίας» που θα κληθεί να προσυπογράψει με την ψήφο της τα πρωτόκολλα ντροπής, για να νομιμοποιήσει έτσι τις υπογραφές προσκυνημένων και δωσίλογων.
Θα κρατήσει ψηλά τη σημαία της περηφάνιας της ή θα υποκύψει τελικά στις απατηλές σειρήνες της συνενοχής εξαπατημένη και πάλι από την κατευθυνόμενη κινδυνολογία???
Αυτό μένει να αποδειχθεί, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα αν οι ψεύτες, οι δοτοί και οι προσκυνημένοι, είναι οι μοναδικοί ηγέτες του τις αξίζουν να την κυβερνούν, ή αν δικαιούται μια διαφορετική σχέση με την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια.
Επόμενη πιθανή στάση πριν την ετυνηγορία, θα είναι η πιθανή προβοκάτσια της Πρωτομαγιάς. 


Οι μηχανισμοί τους αγρυπνούν... Φρόντισε να μη σε πιάσουν στον ύπνο.
~** Έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο στην Ανάσταση : http://youtu.be/y38bLnQJvo4 ,
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/y38bLnQJvo4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έψελνε το «Χριστός Ανέστη», αλλά οι πολίτες έψελναν τον εθνικό ύμνο!
Κατά την διάρκεια του μυστηρίου της Ανάστασης, πλήθος κόσμου που είχε παρευρεθεί στον Ι.Ν. του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, θέλησαν να εκφράσουν την αγανάκτηση τους για την εξαθλίωση που βιώνει ο ελληνικός λαός, ψάλλοντας αντί για το «Χριστός Ανέστη», τον εθνικό ύμνο, μεταδίδοντας το δικό του μήνυμα τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στην θρησκευτική.
Βέβαια, από την οργή του κόσμου δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν και όσοι πολιτικοί παρευρέθησαν στον εν λόγω ναό. Ανάμεσα τους ήταν και ο πρωθυπουργός της χώρας, Λουκάς Παπαδήμος.
Έτσι, λίγο μετά τις 00.15 κατά την έξοδο των πολιτικών προσώπων δεν έλειψαν και οι φραστικές επιθέσεις. «Φύγετε Προδότες», ήταν μία από τις φράσεις που ακούστηκαν.
Ο κόσμος δεν ξεχνά ούτε τα προβλήματα του, αλλά ούτε και αυτούς που τα δημιούργησαν…


~**  Κρατειστε τους κλεφτες μακρια ενω λειπετε


~ Στις διακοπές φροντίστε φεύγοντας από το σπίτι:
- Να είναι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.
- Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονές που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.
- Μην αφήνετε σηµειώµατα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.
- Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι «κράχτες» της απουσίας σας. 5. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.
- Το σπίτι ή το διαµέρισµα σας να µην δείχνει «εντελώς κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας.
- Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόµατου φωτισµού.
- Ενεργοποιείστε, αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.
- Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας.
- Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας να ειδοποιήσετε αμέσως το «100″ ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας.

~** Αμαν. Ηρθε ο έξυπνος λογαριασμός της ΔΕΗ

  ~ Αποκλειστικά δειτε τον εδώ! Κάντε κλικ να δειτε την εικόνα! Είναι ο νέος έξυπνος λογαριασμός της ΔΕΗ ο οποίος θα αλλάζει τα δεδομένα! Δειτε τον .

~** Θεόδωρος Πάγκαλος: «Δεν ήμουν ποτέ οπαδός ή συνεργάτης του Ακη Τσοχατζόπουλου»

~ «Δεν ήμουν ποτέ οπαδός ή συνεργάτης του Ακη Τσοχατζόπουλου» ανέφερε σήμερα το πρωί ο Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να σχολιάσει τον πρώην υπουργό, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Πάγκαλος τόνισε ότι είχαν πράγματι μια κοινή πορεία με τον κ. Τσοχατζόπουλο και παραδέχθηκε ότι έχει και ο ίδιος την ευθύνη που του αναλογεί. Αναφερόμενος στην απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τους TOR-M1, επισήμανε ότι ήταν απόλυτα απαραίτητο να γίνει αυτό το πρόγραμμα εκείνη την εποχή, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη τουρκική επιθετικότητα, με την Άγκυρα να απειλε... 

* Κύριοι αυτή την φορά δεν θέλω να με σώσετε. (Οι εκλογές της 06/05/2012).

~ Η Ελλάδα με λίγα νούμερα.Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες μειώθηκαν σταδιακά από τα237,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009 [1] έγιναν στο τέλος Φεβρουαρίου 2012 μόλις 164,38 δισ. Ευρώ [2]. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αναλώνει τις αποταμιεύσεις του, μια που είναι λογικά αδύνατη η υπόθεση πως η μείωση αφορά μόνο τις οικονομικά δυνατές τάξεις.Ο βασικόςπερισσότερα »

~** Κρήτη: Και δεύτερος πνιγμός άνδρα από κρέας!

~ Μετά την ανείπωτη τραγωδία την Κυριακή του Πάσχα στο χωριό Αστρίτσι του Ηρακλείου, όπου ένας 54χρονος βρήκε τραγικό θάνατο από το κρέας... το οποίο του κάθισε στο λαιμό και τον έπνιξε, άλλο ένα ίδιο περιστατικό σημειώθηκε και πάλι στο Ηράκλειο.Στην περιοχή του Αι Γιάννη, ένας 67χρονος άφησε χθες το μεσημέρι την τελευταία του πνοή αφού πνίγηκε και αυτός από κρέας.Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με το cretalive.gr, έτρωγε με την σύζυγό του όταν ένιωσε έναν κόμπο στον οισοφάγο. Εκείνη κάλεσε αμέσως βοήθεια ενώ παράλληλα προσπαθούσε μόνη της να τον βοηθήσει.Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρ...
~ «Παπανδρέου και Καραμανλής δεν έπρεπε να είναι υποψήφιοι»]Αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη Ν.Δ. ο Σκανδαλίδης Αρνητικός στο ενδεχόμενο ....μετεκλογικής συνεργασίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης. «Εγώ σε κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπαίνω», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής, εξηγώντας ότι «με τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του δεν αποτελεί εγγύηση για την διακυβέρνηση του τόπου». Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό 9, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε: «Αν είναι να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας καλό θα είναι να γίνει με προγραμματική συμφωνία και με έν...

~**

~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 :

*** http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2012/04/31032012-01042012.html , Αθλητικό Σ/Κ 31/03/2012 και 01/04/2012 .-

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/2-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ‘-

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2012/04/3-2012.html   , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Τρίτη 3 Απριλίου 2012

**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/5-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 .-

** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2012/04/5-2012.html , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης  , Πέμπτη  5 Απριλίου  2012 .-
~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 .-

~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή  6 Απριλίου 2012 .-

~*** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/7-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης   Σάββατο 7 Απριλίου 2012 .-
~*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/8-2012.html , Κυριακή  των Βαϊων  8 Απριλίου 2012 κοντά σας .-

*** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/04/9-2012.html , Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-

~** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/10-2012.html ,  Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012 των Παθών του Κυρίου μας στην ενημέρωση .- nm

~**  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/04/10-2012.html , Στην καθημερινότητα μας Μεγάλη Τρίτη 10  Απριλίου  2012 .-
*** http://stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/11-2012.html , Μεγάλη  Τετάρτη ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11 Απριλίου  2012.-
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2012/04/12042012.html , Μεγάλη  Πέμπτη 12/04/2012  στην καθημερινότητα της ενημέρωσης  .-
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/13-2012.html , Μεγάλη Παρασκευή  13  Απριλίου  2012 σατο αγιάζι της ενημέρωσης.-
~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2012/04/14-2012.html ,  Μέγα Σάββατο 14 Απριλίου  2012 στην ενημέρωσή μας .-
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2012/04/k-15-2012.html , Kυριακά  15  Απριλίου  2012  ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΑΤΑΣΕΩΣ .. στην ενημέρωση.-

~** http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/16-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 16 Απριλίου 2012 .-

~** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/17-2012.html , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη  17 Αποριλίου  2012 .- & ΦΏΤΟ-Αλμπουμ  .
~**