Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ARFARA  NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα  από Αρφαρά .
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
~~* Ο Ελληνάρας Δεσπότης από το Κιλκίς 26-11-2018 :https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10214297912615189/  .- 
~  ***  29 Νοεμβρίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Παραμόνου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων

~  Τη μνήμη του Αγίου Παραμόνου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων τιμά σήμερα, 29 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Παράμονος μαρτύρησε μαζί με άλλους 370 χριστιανούς στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος, που είχε κάνει πολλούς φόνους χριστιανών. Τότε λοιπόν, κοντά στον ποταμό Τίγρη υπήρχαν ιαματικά λουτρά. Στα λουτρά αυτά είχε πάει και ένας φανατικός λάτρης των ειδώλων, ο άρχων Ακυλίνος. Όταν έκανε θυσίες στο ναό της Ίσιδος, έδωσε διαταγή να συμμετέχουν σ’ αυτές ο Παράμονος και άλλοι 370 χριστιανοί, που είχαν συλληφθεί και τους κρατούσαν φυλακισμένους.
Όλοι όμως αρνήθηκαν. Και ενώ γίνονταν οι ειδωλολατρικές θυσίες, οι πιστοί του Χριστού έψαλλαν «ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς» (Προς Εφεσίους, ε’ 19) στο Σωτήρα τους.
Ο Ακυλίνος, εξαγριωμένος από τη στάση τους, διέταξε να τους σκοτώσουν. Όρμησαν εναντίον τους οι στρατιώτες, και κτυπώντας τους με τις λόγχες, καταξέσχισαν τα σώματα τους. Έτσι, μαρτυρικά και ένδοξα παρέδωσαν όλοι τη γενναία ψυχή τους στο στεφανοδότη Χριστό.
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Παράμονον μέλψωμεν συν Φιλουμένω πιστοί, ως θείους θεράποντας και αθλητάς ευκλεείς Χριστού του Θεού ημών, τούτον γαρ φερωνύμως ως φιλήσαντας άγαν, ήσχυναν δι’ αγώνων παρανόμων το κράτος αιτούντες πταισμάτων λύσιν πάσι και έλεος.
~**  Μονή Μεγίστης Λαύρας

 Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας – The Holy Monastery of the Great Lavra
Ιδρύθηκε από τον άναμορφωτή του αθωνι­κού μοναχισμού, όσιο Αθανάσιο τον επονομασθέντα Αθωνίτη, περί το 963, με δαπάνες του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκα. Έχει τά πρωτεία στην τάξη των αγιορείτικων μονών και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οικο­δομικά συγκροτήματα του Αγίου Όρους. Ο βασικός πυρήνας του Καθολικού της οικοδομήθηκε από τον Όσιο, περί το έτος 1000. Τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και πανηγυρίζει στη μνήμη του οσίου Αθανασί­ου (5 Ιουλίου), στα παρεκκλήσια των Αγίων Τεσσαράκοντα βρίσκεται ο τάφος του Οσίου, οι τοιχογραφίες του Καθολικού είναι εργα του Θεοφάνους του Κρητός (1535), ενώ του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου έγιναν από το Φράγκο Κατελάνο (1560). Στο Θεοφάνη αποδίδονται και οι τοιχογραφίες της Τράπεζας όπου, μεταξύ των άλλων, εικονί­ζονται και φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Άξια θέας είναι η προ του καθολικού φιάλη και τα φυλασσόμενα στο σκευοφυλάκιο κειμήλια. Στη Λαύρα υπάγονται οι Σκήτες της Αγίας Άννης, των Καυσοκαλυβίων και του Προ­δρόμου, και η λεγόμενη «Έρημος». The monastery was founded by the reformer of Athonite monasticism St Athanasios around 963, with money provided by the emperor Nicephoros Phocas. It stands first in the hierarchy of Athonite monasteries and is one of the largest complex of buildings on Mount Athos. The core of the katholikon was built by the saint around the year 1000. The church is dedicated to the Annunciation and its feast day on 5 July is celebrated in memory of St Athanasios, whose tomb is in the chapel of the Forty Martyrs. The wall-paintings in the katholikon are by Theophanes the Cretan (1535), and those in the chapel of St. Nicholas by Frangos Catelanos (1560). Theophanes is also believed to have painted the murals in the refectory, which include the philosophers of ancient Greece. The phiale in front of the katholikon and the relics in the treasury are well worth seeing. Within the jurisdiction of Lavra lie the sketes of St Anne’s, Kafsokalyvia and Prodromou, and also the so-called «Desert» or wilderness at the tip of the Mount Athos peninsula.  
Λεζάντες Φωτογραφιών

Megisti Lavra 01
Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Πανοραμική εξωτερική άποψη.
A panoramic view of the Holy Monastery of the Great Lavra.
 
Megisti Lavra 02
Ο ναός της Κουκουζέλισσας και ο πύργος ο λεγόμενος «του Τσιμισκή».
The chapel of Panaghia Koukouzelissa and the so-called tower ‘’of Tsimiskis’’.
 
Megisti Lavra 03
Μοναχοί ευτρεπίζουν τα κόλλυβα.
Monks decorating ‘’kolliva’’.
 
Megisti Lavra 04
Οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος σε εικονίδιο με την υπογραφή του Θεοφάνους του Κρητός.
St George and St Demetrios, an icon signed by Theophanes the Cretan.
~**  Τί συμβολίζει η σφραγίδα στο Πρόσφορο;

~  Το  είναι το ψωμί που προσφέρουμε στον Ναό, για να τελεσθεί η Θεία Ευχαριστία. Μαζί με το κρασί, ως Τίμια Δώρα (άρτος και οίνος), προτού μεταφερθούν με τη Μεγάλη Είσοδο στην Αγία Τράπεζα, τοποθετούνται στην Πρόθεση (προ + τίθημι = προθέτω), όπου με την τελετή της Προσκομιδής θα προετοιμασθούν για τη Θεία Λειτουργία.  Στην Προσκομιδή τμήματα του Προσφόρου θα τοποθετηθούν τελετουργικά στο Δισκάριο και λίγο κρασί στο Άγιο Ποτήριο.
Το στρογγυλό σχέδιο του Προσφόρου συμβολίζει την κοιλιά της Παρθένου Μαρίας, απ’ όπου προήλθε (γεννήθηκε) ο μονογενής Υιος της. Πάνω στο Πρόσφορο υπάρχει ανάγλυφο σχέδιο, που σχηματίζεται από σφραγίδα.  Από το κέντρο του Προσφόρου βγαίνει ο Αμνός, δηλ. το κεντρικό τετράγωνο του σχεδίου με τα γράμματα: ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ (Ιησούς Χριστός νικά). Τα γράμματα αυτά πρέπει να είναι ευδιάκριτα και να φαίνονται καθαρά. Λέγεται Αμνός (αρνάκι), γιατί ο προφήτης Ησαϊας προφήτευσε ότι ο Μεσσίας σαν ένα άκακο αρνάκι θα οδηγηθεί στη θυσία. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος επιβεβαίωσε αυτή την προφητεία, όταν έδειξε στους μαθητές του τον Μεσσία και είπε: «Να ο αμνός του Θεού» (Ιωάν.1α’, 29). Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην Α Επιστολή (1α, 18-19) γράφει:»Ελυτρώθητε εκ της ματαίας υμών αναστροφής… τιμίω αίματι ως αμνού αμώμου και ασπίλου Χριστού». Το σχέδιο του Προσφόρου περιέχει επίσης τη μερίδα της Παναγίας με τα γράμματα Μ και Θ, δηλ. Μήτηρ Θεού. Η τριγωνική μερίδα της Παναγίας τοποθετείται δεξιά του Αμνού στο Δισκάριο με τα λόγια: ‘Εις τιμήν και μνήμην της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας, ης ταις πρεσβείαις πρόσδεξαι, Κύριε, την Θυσίαν ταύτην εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον. (Συνεχίζει με τον 10ο στίχο του 44ου ψαλμού) Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη’. (Δηλαδή: Προσφέρουμε τη μερίδα αυτή προς τιμή και μνήμη της υπερευλογημένης ένδοξης Κυρίας μας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, με τις πρεσβείες της οποίας δέξου, Κύριε, τη Θυσία αυτή στο υπερουράνιό σου Θυσιαστήριο. Τιμητικά στάθηκε η Βασίλισσα στα δεξιά σου με ιματισμό χρυσό ντυμένη, στολισμένη). Η Παναγία στη Βασιλεία του Θεού έχει το πρωτείο τιμής. Από τα εννέα τριγωνάκια, που βρίσκονται στο δεξί μέρος του προσφόρου, εξάγονται οι μερίδες των αγγέλων και όλων των αγίων και τοποθετούνται αριστερά του Αμνού. Οι άγιοι που μνημονεύονται είναι οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι, οι Ανάργυροι, οι Θεοπάτορες μαζί με τον άγιο της ημέρας και τελευταίος ο Πατέρας της Εκκλησίας που συνέγραψε την τελούμενη Θεία Λειτουργία. Οι άγιοι, επειδή δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και δεν έχουν εισέλθει ακόμα στον Παράδεισο, ωφελούνται κι αυτοί από τη μνημόνευση στις Θείες Λειτουργίες. Εξάλλου και στον Παράδεισο θα προχωρούν από ‘δόξης εις δόξαν’, δηλ. θα βελτιώνεται η κατάστασή τους και θα απολαμβάνουν σταδιακά μεγαλύτερες θείες ευλογίες. Επίσης, κατά τον Καβάσιλα προσφέρεται η αναίμακτη θυσία ως ευχαριστία στον Θεό, που μας έδωσε τους αγίους. Αυτοί αποτελούν τα πρότυπα όλων των χριστιανών, αυτοί τους καθοδηγούν και μεσιτεύουν γι’ αυτούς με τις προσευχές τους. Από άλλα τμήματα του Προσφόρου εξάγονται οι μερίδες υπέρ των ζώντων και των κεκοιμημένων, οι οποίοι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτές τοποθετούνται εμπρός από τον Αμνό και, όταν πριν τη Θεία Κοινωνία κατά τη συστολή (ένωση) Σώματος και Αίματος ο Λειτουργός τις ρίχνει στο Δισκοπότηρο, λέει συγχρόνως τα ακόλουθα αξιοπρόσεκτα λόγια:»Απόπλυνον, Κύριε,τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τω Αίματί σου τω Αγίω πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων σου των αγίων. Αμήν». (Δηλαδή: Σβήσε εντελώς, Κύριε, τις αμαρτίες όσων εδώ μνημονεύθηκαν δούλων Σου με το Αίμα Σου το Άγιο με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και όλων Σου των αγίων. Αμήν). Στήν αρχή της Προσκομιδής ο Ιερουργός υψώνει (σηκώνει ψηλά) το Πρόσφορο μέχρι το μέτωπο και μ αυτή την κίνηση συμβολίζει την ύψωση του Χριστού στον Σταυρό, όπου έχυσε το τίμιο Αίμα Του για τη σωτηρία των ανθρώπων. (Έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου)
*** Προσπάθεια επίδειξης δύναμης Τατούλη στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας 
Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγει το κτήριο για εκδηλώσεις
-Μερική πληροφόρηση του Δήμου για το τι θα γίνει εκεί…
Μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μιας και σκοπός της, όπως είπε χθες η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το κτήριο του ανήκει. Για το λόγο αυτό έχει δοθεί το σύνθημα: «Ανοίγουμε τις πόρτες του Μεγάρου με δωρεάν είσοδο σε όλους τους πολίτες».
Όλα δείχνουν ότι η Περιφέρεια θέλει να κοντράρει τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας που ανοίγει το Μέγαρο για συγκεκριμένες εκδηλώσεις και ελεγχόμενα (είτε με εισιτήρια είτε με δελτία εισόδου).
Να σημειωθεί πως η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο επίσκεψης 60 ατόμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακολούθησης μαζί με εκπροσώπους υπουργείων. Επίσκεψη την οποία ο Δήμος γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, εξ ου και επέτρεψε να δοθεί το Μέγαρο, όχι όμως και τις παράλληλες εκδηλώσεις.
 Η Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Πόρων μέσα από τα ΠΕΠ
Η κα Νικολάκου θέλησε αρχικά να ενημερώσει τους πολίτες για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Έτσι, λοιπόν, για πρώτη φορά στην πόλη μας, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακολούθησης σε σχέση με το ΠΕΠ Πελοποννήσου, συνεδριάσεις που γίνονται συχνά, παρουσία και εκπροσώπων των υπουργείων.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Χορού και κατά την αντιπεριφερειάρχη επιλέχθηκε αυτό το εμβληματικό έργο, διότι η Περιφέρεια θεωρεί ότι ανήκει σε εκείνα τα οποία μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να αποδείξουν ότι οι πόροι της Ε.Ε., με την υλοποίηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατευθύνονται σε σημαντικά έργα, τα οποία παραδίδονται στη συνέχεια στην τοπική κοινωνία.

Η Ιωάννα Λαμπροπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας και πληροφόρησης των ΠΕΠ Πελοποννήσου, μίλησε για την Πελοπόννησο στην Ευρώπη. Όπως είπε, το Μέγαρο Χορού είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει από το ΠΕΠ Πελοποννήσου. Η ίδια θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίσουν το Μέγαρο. Έτσι, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων έχει αποφασιστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας, όπου θα παρουσιάζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν υλοποιηθεί από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, με έμφαση σε αυτά της Μεσσηνίας.
Επίσης, θα προβληθούν ταινίες που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και αφορούν στη συμβολή της στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
Ο Νίκος Μπεντεβής, προϊστάμενος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, παρατήρησε ότι είναι υποχρέωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να γνωρίσουν οι πολίτες, όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά όλης της Πελοποννήσου, όσα έργα έχουν γίνει. Έτσι κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί στην έκθεση φωτογραφίας που θα ξεκινήσει μετά τις 12.00 αύριο το μεσημέρι.
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανοίγει το Μέγαρο- Οι εκδηλώσεις 
Παίρνοντας το λόγο η κα Νικολάκου πρόσθεσε ότι σημαντικά έργα ΠΕΠ παρουσιάζονται στους πολίτες και «ανοίγουν τις πόρτες τους». Αυτή, όπως είπε, είναι η άποψη της Περιφέρειας και, μάλιστα, με ελεύθερη είσοδο.
Έτσι, πέραν της έκθεσης φωτογραφίας στο φουαγιέ του Μεγάρου, αύριο (στις 6.00 το απόγευμα) «θα είναι μια μέρα που όλοι μαζί θα γιορτάσουμε μέσα στο Μέγαρο Χορού». Επίσης- ανέφερε- η Περιφέρεια θεωρεί ότι πρέπει να τηρείται η δέσμευση από τις Διαχειριστικές Αρχές, να δημιουργούνται μεγάλες εκδηλώσεις. Εκεί θα παρουσιαστεί, όπως είπε, ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την επιμέλεια και το συντονισμό της κας Νίνας Δράκου, ενώ συντελεστές είναι καλλιτεχνικές ομάδες από την πόλη (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας, Παιδική Χορωδία από τη Βέργα, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, παρουσίαση αρχαίου κλασικού χορού από την Ανδριάνα Παπανικολάου).
Η επιμελήτρια και συντονίστρια της εκδήλωσης, Νίνα Δράκου, συμπλήρωσε ότι θα δοθούν ακόμα παραστάσεις χορού από σχολές και συλλόγους της πόλης, αλλά και καταξιωμένους χορογράφους που θα έρθουν από την Αθήνα. Με τη σειρά της απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, ενώ ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με μια έκπληξη.
 Η πιστοποίηση δεν έχει δοθεί 
Σε ερώτηση που θέσαμε στην κα Νικολάκου για το πώς γίνεται μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση σε ένα κτήριο που ακόμα δεν έχει λάβει πιστοποίηση, καθώς ίσως προκληθούν φθορές που μπορούν να την μπλοκάρουν, απάντησε ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι έχουν λυθεί τα ζητήματα που μπλόκαραν την πιστοποίηση, άρα μπορεί να γίνει παρουσίαση του έργου. Συμπλήρωσε, δε, ότι ο Δήμος έχει δώσει άδεια για την εκδήλωση, ενώ ανέφερε ακόμη ότι στο Μέγαρο γίνονται ολόκληρα Φεστιβάλ, οπότε δεν υφίσταται ζήτημα.
 Βιωσιμότητα Μεγάρου 
Σε άλλη ερώτηση, για το αν μιλάμε για ένα βιώσιμο, μη ζημιογόνο έργο, η κα Νικολάκου είπε ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και κάλεσε τους έχοντες την ευθύνη της λειτουργίας του Μεγάρου να αντιληφθούν ότι δεν κατασκευάστηκε για να μένει κλειστό και να ανοίγει όταν και όποτε ανοίγει. Ούτε το Μέγαρο έγινε για να το επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ομάδα της κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο.
Κλείνοντας την απάντηση ζήτησε να επικρατήσει σύνεση και να υπάρξει εκείνη η επιτροπή που θα διοικεί το Μέγαρο, για να μπορέσει να εντάξει και να εισάγει το κτήριο στην ίδια την κοινωνία. Για αυτό, σχολίασε, σύνθημα της Περιφέρειας είναι: «Ανοίγουμε τις πόρτες του Μεγάρου με δωρεάν είσοδο σε όλους τους πολίτες», κάτι που, όπως είπε, απαιτεί συνεργασία, σύνεση, ένωση δυνάμεων και να μη θέλει ο καθένας να κρατήσει μερίδιο που θεωρεί ότι του δίνει κάποιο πολιτικό ανάστημα.
 Η Περιφέρεια έσωσε και ολοκλήρωσε το Μέγαρο
Σε ερώτηση για την ολοκλήρωση του έργου, που μάλιστα χρειάστηκε να ενταχθεί σε τρία προγράμματα, η κα Νικολάκου απάντησε ότι αν δεν υπήρχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δε θα «έκλεινε» ποτέ.
Παραδέχτηκε, δε, ότι είχε προβλήματα και κάποια στιγμή βρέθηκε σε κρίση, αλλά τότε βρέθηκε τρόπος διαχείρισης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Διαφορετικά, θα έπρεπε να επιστραφούν 11 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη.
Το πρόβλημα, σύμφωνα με την κα Νικολάκου, ήταν καθαρά διαχειριστικό και διοικητικό, για το οποίο η Περιφέρεια δεν είχε σχέση, όμως στο κομμάτι που την αφορά, δήλωσε βέβαιη ότι αν η Περιφέρεια δεν περνούσε ως γέφυρα και δε γινόταν συνεργασία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας καθώς και των εκπροσώπων Διαχειριστών του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, θα δημιουργούνταν τεράστιο πρόβλημα.
Όσο για το αν το Μέγαρο αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα έργου ΕΣΠΑ, είπε ότι σίγουρα δεν είναι το καλύτερο, όμως η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα Μέγαρο Χορού.
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***  Οι πρωταγωνιστές του φετινού σεμιναρίου Μεσσηνιακής Γαστρονομίας 
Οι μοναδικές γεύσεις και τα αγνά προϊόντα της μεσσηνιακής γης ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του σεμιναρίου Μεσσηνιακής Γαστρονομίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και συμμετοχή πλήθους επαγγελματιών του χώρους της εστίασης.
Εφτά επαγγελματίες της περιοχής παρουσίασαν συναρπαστικούς γευστικούς συνδυασμούς και δημιουργική αξιοποίηση των μεσσηνιακών προϊόντων, πλημυρίζοντας με χρώματα και αρώματα την αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου, υπενθυμίζοντας σε όλους την πλούσια παράδοση του τόπου.
Είχε προηγηθεί το θεωρητικό μέρος της διοργάνωσης, με μια σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που ανέδειξαν την αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης μιας μεσσηνιακής γαστρονομικής εμπειρίας για κάθε επισκέπτη της περιοχής.
Ειδικότερα, στην εναρκτήρια εισήγηση του σεμιναρίου ο κ. Θοδωρής Σπηλιώτης αναφέρθηκε στις αρχές του Αθωνικού Μάνατζμεντ και πώς αυτές μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή στην οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Πίττας εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας γαστρονομικών κοινοτήτων με στόχο την προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας για την ανάπτυξη ουσιαστικά του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
Ο κ. Δημοσθένης Μπρούσαλης από την πλευρά του ανέδειξε την αξία του σωστού branding και marketing στο στήσιμο ενός εστιατορίου και ολοκληρώνοντας το θεωρητικό σκέλος ο κ. Χάρης Τζανής παρουσίασε τους βασικούς κανόνες για την επίτευξη της γευστικής αρμονίας ποτού και φαγητού.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε φέτος στο πλαίσιο του 8ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και απευθύνθηκε σε ένα ευρύ κοινό με ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη της γαστρονομικής παράδοσης της περιοχής.
Στόχος, άλλωστε, των σεμιναρίων μεσσηνιακής γαστρονομίας που υλοποιεί το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου τα τελευταία έξι χρόνια, είναι να παρουσιάσει στους επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού όλες τις τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της γαστρονομίας, δείχνοντας παράλληλα το δρόμο για μια συνολικά βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας, προς όφελος του αγροτικού τομέα, της κοινωνίας, του πολιτισμού και του ίδιου του περιβάλλοντος.

*** Φως… με τα υπό κατάρρευση κτήρια της Καλαμάτας 
Θα μπορούσε να αποτελεί και μια μοναδική ευκαιρία για τα υπό κατάρρευση κτήρια της Καλαμάτας η πρόταση που ετοιμάζεται από το αρμόδιο υπουργείο. Ειδικότερα, απαλλοτρίωση ακινήτων σε υποβαθμισμένα οικοδομικά τετράγωνα, για να γίνουν ευρείας κλίμακας αστικές αναπλάσεις στα κέντρα των πόλεων, με αποζημίωση των ιδιοκτητών προσαυξημένη κατά 50% από την αντικειμενική αξία του ακινήτου ή εναλλακτικά  δυνατότητα μετακίνησης των ιδιοκτητών σε κατοικίες με ίση ή μεγαλύτερη επιφάνεια και καλύτερη ποιότητα από εκείνη στην οποία διέμεναν, προβλέπει το σχέδιο που προωθεί ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Δημαράς.
Ο υφυπουργός ΠΕΝ, Γιώργος Δημαράς, έχοντας λάβει πράσινο φως από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΝ, Γ. Σταθάκη, εργάζεται για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης αστικών αναπλάσεων με απόσυρση παλαιών στατικά ευάλωτων και ενεργειακά προβληματικών κτηρίων στα κέντρα των πόλεων, ιδίως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και άλλων.
Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί στο ΥΠΕΝ, υπό τον κ Δημαρά, νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου διοργανώνεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τεχνικών επιστημονικών οργανισμών, της αυτοδιοίκησης και των άλλων εμπλεκομένων φορέων, για να γίνει διαβούλευση επί της νέας πρότασης.
 Απαλλοτριώσεις
Στο μεταξύ, ο υφυπουργός ΠΕΝ με συνέντευξή του στο reader.gr παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρότασης του ΥΠΕΝ για τις αστικές αναπλάσεις και ειδικότερα επισήμανε:
-«Είναι απόλυτη ανάγκη να ανανεωθεί το υπάρχον γηρασμένο απόθεμα κτηρίων και ενεργειακά αλλά και από άποψη αντοχής. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να προστεθεί πράσινο στην πόλη, όχι μόνο στους εξώστες και τις ταράτσες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά η κατεδάφιση κτηρίων που δεν έχουν στατική αντοχή, που είναι ετοιμόρροπα και πολλά από αυτά ακατοίκητα και που δεν έχουν κριθεί διατηρητέα Η πολεοδομική παρέμβαση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου.
Η πολυιδιοκτησία είναι το δυσκολότερο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Δε νομίζω ότι υπάρχει άλλος προσφορότερος τρόπος από την απαλλοτρίωση υποβαθμισμένων οικοδομικών τετραγώνων, με τον όρο ότι δε θα ζημιωθεί κανένας πολίτης, αλλά το αντίθετο, θα ωφεληθούν όλοι.
Οι αποζημιώσεις σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι 50% αυξημένες σε σχέση με τις αντικειμενικές τιμές, ή να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε κατοικίες με ίση ή μεγαλύτερη επιφάνεια και καλύτερη ποιότητα από εκείνη στην οποία διέμεναν οι πολίτες.
Το άλλο ζήτημα είναι να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για το πρώτο στάδιο εφαρμογής αυτών των παρεμβάσεων, γιατί στη συνέχεια, η υπεραξία της γης από το νέο σχεδιασμό, θα εξασφαλίζει τα οικονομικά μέσα των αναπλάσεων. Γενικά χρειάζεται αναπροσανατολισμός των πόρων στην κατεύθυνση αυτή και στη νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο 2020-2027, αυτού του είδους οι παρεμβάσεις προβλέπονται στους βασικούς άξονες».
Ο κ. Δημαράς τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, καθώς  δε διευκολύνει την υλοποίηση των αστικών αναπλάσεων, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής στην πρωτεύουσα. Επίσης, μίλησε για την αδήριτη ανάγκη ανανέωσης των παλιών κτιρίων, ανά τη χώρα, τα οποία δε διαθέτουν στατική επάρκεια και γι’ αυτό δε γίνεται να επενδύουμε ενεργειακά σε αυτά.
 Κεντρικός σχεδιασμός
Αναφερόμενος στον  κεντρικό σχεδιασμό για τα έργα ανάπλασης στην Αθήνα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ειδικότερα: «Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δε διευκολύνει την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων που να αλλάζουν πραγματικά και ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής στην πρωτεύουσα. Στο υπουργείο επεξεργαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση αναπλάσεων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Επιδιώκουμε την αύξηση του πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, σε συνδυασμό με την ανανέωση των κτηρίων για να εξασφαλίζουν στατική αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, αλλά και μια καλή ενεργειακή συμπεριφορά. Στον ενεργειακό σχεδιασμό που παρουσίασε η κυβέρνηση, προβλέπεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτήρια. Το σχέδιο για ευρείας κλίμακας αναπλάσεις θα συνδυάζεται με τα ρυθμιστικά σχέδια, καθώς και τις προτεραιότητες που θέτουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες».
 Οι πόλεις
Παρουσιάζοντας τις πόλεις στις οποίες απαιτείται ανασχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις μέσω τολμηρών παρεμβάσεων κυρίως στα τμήματα εκείνα που γηράσκουν, ο κ Δημαράς είπε: «Είναι κυρίως οι παλιές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), αλλά και άλλες που στο μεγαλύτερο μέρος τους, κυρίως στο κέντρο των πόλεων, τα κτήρια τους έχουν ηλικία πάνω από 60 ή 70 έτη. Γνωρίζουμε ότι πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας έχουν στην κυριολεξία καταρρεύσει και από πολεοδομική και από κοινωνική άποψη».
Προτεραιότητα, είπε ο υφυπουργός ΠΕΝ, πέρα από το γενικό σχέδιο επανασχεδιασμού των τμημάτων των πόλεων που έχουν γεράσει και παρακμάζουν, θα δοθεί σε τμήματα του κέντρου της Αθήνας. Χαρακτηριστικά είπε ο ίδιος ότι υπάρχουν σημεία κομβικά για την πόλη που πρέπει να αναπλαστούν, όπως είναι η περιοχή των σταθμών Λαρίσης – Πελοποννήσου, που αποτελούν μία από τις κύριες εισόδους της πρωτεύουσας.
Τέλος, σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση συνεργασίας από τους Δήμους και χαρακτηριστικά δήλωσε: «Με όσους Δήμους έχουμε μιλήσει έχουν ενθουσιαστεί με το σχέδιο και το περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Αθήνα και Θεσσαλονίκη στηρίζουν την προσπάθειά μας».

***   Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου 
Αφιέρωμα στο Μικρασιάτη λογοτέχνη και ζωγράφο Φώτη Κόντογλου, έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της Γενιάς του ’30, διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας αύριο Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, στις 6.00 το απόγευμα.
Επιμέλεια κειμένων – παρουσίαση: Σταματία Δεληγιάννη – φιλόλογος.
Για τα αντέτια του δωδεκαημέρου θα μιλήσει η πρόεδρος του συλλόγου Αργυρούλα Μητράκου, ενώ θα προσφερθούν παραδοσιακά μικρασιάτικα κεράσματα.

***  Ο καιρός  σήμερα Πέμπτη στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για α σήμερα Πέμπτη 29/11/2018 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, ενώ από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-90%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, τις πρώτες πρωινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ και από τις πρωινές ώρες και μετά θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου θα αγγίζουν τα 6 - 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.
Προσοχή, μην παρκάρετε τα αυτοκίνητα σας κάτω από ψηλά δέντρα και ασταθείς κατασκευές. Επίσης οι πεζοί να δείξουν προσοχή στα ιπτάμενα αντικείμενα.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** Νέα ολοήμερη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία με 16 συλλήψεις 
Ολοήμερη αστυνομική επιχείρηση, λίγες μόνο ημέρες μετά την προηγούμενη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Μεσσηνία με 16 συλλήψεις, όπως και στους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι στην Περιφέρεια σε 719 άτομα, εκ των οποίων τα 508 ήταν Έλληνες και τα 211 αλλοδαποί, καθώς και σε 524 οχήματα.  Επιπλέον, προσήχθησαν 99 άτομα, από τα οποία 54 ήταν Έλληνες και 45 αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 48 άτομα.
 Συλλήψεις
Στη Μεσσηνία αναλυτικά συνελήφθησαν:
-Ένας 52χρονος από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας για ναρκωτικά. Σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν στην κατοχή του χύμα ποσότητα χασίς βάρους 0,7 γραμμαρίων
-Τρεις Έλληνες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
-Ένας αλλοδαπός από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας για καταδικαστικό έγγραφο
-Ένας Έλληνας και τρεις αλλοδαποί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
-Δέκα αλλοδαποί οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 219 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μία παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και μία παράβαση για στέρηση άδειας μουσικών οργάνων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.
Επίσης, χθες το πρωί στα Φιλιατρά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνελήφθη ένας 45χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν 4 ανισοβαρείς ποσότητες κάνναβης εντός νάιλον συσκευασίας, συνολικού μεικτού βάρους 11,5 γραμμ.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

*** Δημοπρασία για ενοικιαζόμενα ποδήλατα στην Καλαμάτα 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της προχθεσινής του συνεδρίασης ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη δημοπρασία για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.
Οι εκμισθούμενοι χώροι για την τοποθέτηση σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων είναι οι εξής:
1. Νότια της κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, έναντι Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη
2. Πλησίον κεντρικής εισόδου του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων «Τέντας», εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Καλαμάτας, λόγω άμεσης γειτνίασης
3. Στο νότιο τμήμα της οδού 23ης Μαρτίου, έναντι της ομώνυμης πλατείας
4. Στην πλατεία Δημαρχείου έναντι κεντρικού κτηρίου Δημαρχείου
5. Σε κατάλληλο χώρο, στο δυτικό πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, ακριβώς κάτω από την οδό Ξενοφώντος
6. Σε κατάλληλο χώρο, πάνω στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλαμάτας και συγκεκριμένα στην απόληξη της οδού Μαιζώνος με την οδό Ναυαρίνου, έπειτα από σχετική έγκριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
7. Σε χώρο νοτίως της πλατείας Ι.Ν. Αναστάσεως, στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.
Για την παραχώρηση θα διεξαχθεί δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή.

***

Μακεδονικό: Υπό κατάληψη πολλά σχολεία και της Μεσσηνίας (φωτογραφίες και βίντεο)

Πρώτη Δημοσίευση: 29/11/2018 08:55 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/11/2018 09:38
Από το πρωί της Πέμπτης 10 σχολεία και της Μεσσηνίας συμμετέχουν στο πανελλήνιο κάλεσμα καταλήψεων για το ζήτημα της Μακεδονίας.
Έξω από τα σχολεία βρίσκονται και γονείς που είτε διαφωνούν είτε συμφωνούν για την κατάληψη και έτσι μέχρι στιγμής δεν έχουν λείψει οι αψιμαχίες μεταξύ αυτών είτε και των καθηγητών.
Video: 

***

***  Πρεμιέρα στο Θέατρο Νηπιαγωγείο με την παιδική παράσταση «Η Μπάντα του δάσους» 
Πρεμιέρα με την παιδική παράσταση «Η Μπάντα του δάσους» έχει το Θέατρο Νηπιαγωγείο την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στις 11.00 το πρωί.
«Η μπάντα του δάσους» είναι βασισμένη στο παραμύθι των αδελφών Γκριμ «Οι μουσικοί της Βρέμης», σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Ευταξοπούλου και μουσική επένδυση της μουσικό/θέατρο/παιδαγωγικής ομάδας Τσικιμπόμ.
Τέσσερα ζώα, ο γάιδαρος Ρακίνας, ο σκύλος Σοφοκλής , η αγελάδα Μινέρβα και ο κόκορας Ερρίκος, διωγμένα και πληγωμένα από τα αφεντικά τους όταν πια παύουν να τους είναι χρήσιμα, περιπλανιούνται στο δάσος για να βρουν μία καλύτερη τύχη. Βρίσκουν έτσι ο ένας τον άλλον και ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας που τους δίνει χαρά και δύναμη να συνεχίσουν. Ξαφνικά, μέσα στο δάσος, ανακαλύπτουν το κρησφύγετο τεσσάρων ληστών που έχουν κατακλέψει όλη τη Βρέμη. Αποφασίζουν να τους τιμωρήσουν, έτσι με καλή συνεργασία τρομάζουν και διώχνουν μακριά τους ληστές, ενώ επιστρέφουν τα κλοπιμαία στους χωριανούς. Γίνονται οι ήρωες της Βρέμης και τα αφεντικά τους, τους ζητούν να επιστρέψουν πίσω, όμως εκείνοι προτιμούν τη νέα οικογένεια που δημιούργησαν μεταξύ τους και αντί να επιστρέψουν, φτιάχνουν την μπάντα του δάσους και παίζουν μουσική στις χαρές και στις λύπες. Ο θρύλος λέει πως αυτή η μπάντα κράτησε για πάντα…
Κείμενο/σκηνοθεσία: Ελένη Ευταξοπούλου
Παίζουν: Καλλιρρόη Βελέντζα, Ελένη Ευταξοπούλου, Κωνσταντίνα Κολόκα, Πάνος Ταντής
Μουσική σύνθεση: Πάνος Ταντής
Χορογραφία: Δημήτρης Αναστασόπουλος
 Πληροφορίες
Από 9 Δεκεμβρίου ως 20 Ιανουαρίου, κάθε Κυριακή στις 11.00, στο Θέατρο Νηπιαγωγείο, Λεϊκων 24.
Από 25 Νοεμβρίου καθημερινές για σχολεία κατόπιν συνεννόησης.
Γενική είσοδος 5 ευρώ.
Πληροφορίες-επικοινωνία-κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 6948930181.

***  Οι επιθεωρητές του υπουργείου Περιβάλλοντος ζητούν στοιχεία για τα πυρηνελαιουργεία! 
Με έγγραφό της η προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ζητεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου την αποστολή στοιχείων για τα 5 πυρηνελαιουργεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «σε συνέχεια των ελέγχων που έχουμε διενεργήσει και αυτών που θα επακολουθήσουν, μετά των επανειλημμένων καταγγελιών και της σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή για τα πέντε πυρηνελαιουργεία της Π.Ε. Μεσσηνίας, (...) παρακαλούμε τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως άμεσα μας αποστείλουν για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες τις άδειες λειτουργίας, ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, Αποφάσεις Τεχνικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τυχόν προσφυγές των ενδιαφερομένων ή τυχόν παράταση της ισχύος τους ή άλλως ενημέρωσή μας για την εξέλιξή τους, Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Διαπιστώσεις παραβάσεων από οποιαδήποτε Υπηρεσία, τυχόν Εκθέσεις αυτοψίας από ελέγχους, που είναι σε εξέλιξη και αξιολόγηση».
Ζητείται, επίσης, τα στοιχεία να καλύπτουν βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετίας.
Το έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, κοινοποιείται στο Δήμο Καλαμάτας.
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί στο απαράδεκτο φαινόμενο να «πνίγεται» από αεραπόβλητα πυρηνελαιουργείων η ευρύτερη περιοχή και η Καλαμάτα, με επιπτώσεις στην υγεία ευπαθών ομάδων και στην εικόνα της περιοχής και τον τουρισμό. Η μοναδική λύση είναι η εφαρμογή των όρων αδειοδότησης αυτών των αναγκαίων για την οικονομία της περιοχής μας μονάδων.

***  Απάντηση στον πρόεδρο της Τ.Κ. Ανάληψης Παύλο Γρηγορόπουλο για το δρόμο Ριζόμυλος - Καλαμάτα 
Ο κύριος Παύλος Γρηγόπουλος το έτος 2016 κάλεσε στο Δημαρχείο Μεσσήνης τους ιδιοκτήτες και επαγγελματίες που θίγονται από τη βελτίωση του δρόμου, δηλαδή την παλιά χάραξη, ο οποίος με τα σχέδια που τους έδειξε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γ. Τσώνης και ο τότε αντιδήμαρχος Ξαρχάκος τους έδειξε προσχέδιο του δρόμου, το οποίο δείχνει έναν τετράιχνο δρόμο με λωρίδα στη μέση τύπου «Νιου Τζέρσεϊ», παράδρομους που οδηγούν σε αγροτικούς δρόμους και πολλούς κόμβους.
Αυτό είναι ψέματα, κύριε Γρηγορόπουλε, εάν δε γνωρίζεις τίποτα για το δρόμο, τι σχέδιο μας έδειξες; Δηλαδή, μας έδειξες ένα «κουρελόχαρτο», μόλις είδες τις αντιδράσεις που δημιουργούνται. Είναι εύκολο, κε Γρηγορόπουλε, να υπογράψεις για τις περιουσίες των άλλων και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, γιατί στο συγκεκριμένο δρόμο δεν έχεις ιδιοκτησία. Σε κανένα κείμενο που δημοσιεύσαμε στον Τύπο δεν αναφέραμε για έγγραφα από Πολεοδομία Καλαμάτας ή για δικηγόρο Παναγιώτης Κοκκινόπουλο ή για άλλα έγγραφα που λες ή φαντάζεσαι. Σε προσκαλούμε να φέρεις τα δημοσιευμένα κείμενα που αναφέρουν αυτά που λες και ισχυρίζεσαι. Αλλιώς κι εμείς θα προβούμε δικαστικά για τα ψέματα και τις συκοφαντίες που λες και δημοσιεύεις εναντίον μας. Είναι δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε δικηγόρο. Νομίζουμε ότι μας εκπροσωπεί καλύτερα και δε θα πάρουμε την άδειά σου για αυτό.
Επανειλημμένα ρωτάμε πάλι τον Παύλο Γρηγορόπουλο, πρόεδρο Αναλήψεως. Ο δρόμος Ριζόμυλος Καλαμάτας θα είναι ανοιχτός ή κλειστός; Μπορεί να μας απαντήσει μέσω του Τύπου, για να δούμε τότε ποιος λέει αλήθεια ή ψέματα;
Πληροφορούμε τον κ. Γρηγορόπουλο ότι μετά τη συνέντευξη του κυρίου Γ. Δέδε, γενικού γραμματέα του υπουργείου, στον τηλεοπτικό σταθμό «best», παρόντος του δημάρχου Μεσσήνης, είπε τα εξής: «Θα γίνει ο δρόμος Ριζόμυλος – Καλαμάτα στην παλιά Καλαμάτα, θα είναι κλειστός με παρόδρομους και κυκλικούς κόμβους, θα υπάρχει διαβούλευση 52 ημερών και μετά από εκεί θα ψηφίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια Μεσσήνης και Καλαμάτας, μέσα σε έξι μήνες το έργο θα ξεκινήσει».
Όλα αυτά ο γ. γραμματέας του υπουργείου τα είπε στο δήμαρχο Μεσσήνης Γ. Τσώνη, στον κύριο Στάθη Αναστασόπουλο, ο οποίος ήταν ο μόνος που αντέδρασε για το σχέδιο του δρόμου της παλιάς χάραξης. Ο δήμαρχος Μεσσήνης δεν απαντάει εάν συμφωνεί με ανοιχτό η κλειστό δρόμο. Μπορείτε, κύριε Γρηγορόπουλε, να πάρετε τα σχετικά βίντεο ή δημοσιεύματα των εφημερίδων.
Ρωτάμε πάλι τον πρόεδρο Δ.Δ. Αναλήψεως, Παύλο Γρηγορόπουλο: δεν έμαθε ούτε τώρα για το δρόμο «κλειστού τύπου που είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να ενημερώνει τους πολίτες της Ανάληψης και τους επιχειρηματίες της περιοχής, που εάν εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό θα βάλουν λουκέτο.
Ο γενικός γραμματέας Γ. Δέδες, κύριε Γρηγορόπουλε, ήρθε στο Δημαρχείο Μεσσήνης να ενημερώσει το δήμαρχο Γ. Τσώνη για το δρόμο που σχεδιάζει το υπουργείο και τον ενημέρωσε. Ο δήμαρχος Μεσσήνης δεν ενημερώθηκε για το σχέδιο του δρόμου που είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, για αυτό είναι δήμαρχος, για να γνωρίζει, όχι για να μη γνωρίζει. Το ίδιο, κύριε Γρηγορόπουλε, ισχύει και για εσένα. Είσαι πρόεδρος και πρέπει να γνωρίζεις τι γίνεται με το σχέδιο του δρόμου. Να σε ενημερώσει ο δήμαρχος Μεσσήνης τι ακριβώς γίνεται με το υπουργείο. Κύριε Γρηγορόπουλε, εάν τις αντιδράσεις μας για το δρόμο που καταστρέφει τις περιουσίες μας και κλείνει τις επιχειρήσεις μας τις θεωρείς μπλόφες και λασπολογία, όπως γράφεις, λυπόμαστε για τον τρόπο που σκέπτεσαι. Να ξέρεις, κύριε Γρηγορόπουλε, ότι οι περιουσίες και οι επιχειρήσεις μας έχουν γίνει με ιδρώτα και αίμα και δε θα τις αφήσουμε να χαθούν σαν χαρτοπόλεμος.
Ο κόσμος έχει μυαλό και κρίνει, κύριε Γρηγορόπουλε, όταν εσύ έχεις καλέσει 40 ιδιοκτήτες στο Δημαρχείο, τους έδειξες ένα προσχέδιο του δρόμου Ριζόμυλος-Καλαμάτα στην παλιά χάραξη, το οποίο δείχνει ένα δρόμο κλειστού τύπου «Νιού Τζέρσεϊ» και δε γνωρίζεις τίποτα από εκεί και μετά. Αυτό είναι έντιμη στάση για πρόεδρο Δ. διαμερίσματος; Εάν, κε Γρηγορόπουλε, δε γνωρίζεις το σχέδιο, στο λέμε εμείς που δεν είμαστε ούτε δήμαρχοι ούτε πρόεδροι. Είμαστε απλοί πολίτες που ενδιαφερόμαστε για τις περιουσίες μας και τις επιχειρήσεις μας.
Παραπέμπουμε τον κ. Γρηγορόπουλο στο δελτίο του best tv, 25-8-2018, που λέει ξεκάθαρα ότι ο δρόμος θα είναι κλειστός με 11 κυκλικούς κόμβους. Εμείς απαντάμε με αποδείξεις και όχι με φαντασίες και λασπολογίες. Το σχέδιο είναι το εξής: Εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Έχουμε μια έτοιμη μελέτη από την παραλιακή χάραξη με περιβαλλοντικούς όρους, για την οποία τα Δημοτικά Συμβούλια έχουν αποφανθεί, ενώ έχουμε και ένα νέο δεδομένο, το οποίο ήρθε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να πάμε στη βελτίωση του υφιστάμενου με παράκαμψη της Μεσσήνης. Θα ξεκινάει από το στρατιωτικό αεροδρόμιο, θα κινείται νότια, θα περνάει τον Πάμισο με μεγάλη γέφυρα και θα κινείται στο νότιο όριο έξω από το πολεοδομικό όριο της Μεσσήνης.
Προβλέπεται να καταλήγει και να συναντήσει τον υφιστάμενο δρόμο μετά το Νεφρολογικό Κέντρο Μεσόγειος, δηλαδή βγαίνει εκτός Μεσσήνης, πηγαίνει κλειστός μέχρι το δέλτα στη Βελίκα, ακολουθεί την παραλιακή χάραξη. Δηλαδή, μόνο στη Μεσσήνη μέχρι τη Βελίκα γίνεται παράκαμψη στον παλαιό δρόμο. Να σημειωθεί ότι στην Ανάληψη και στον ποταμό Μουρτιά γίνεται γέφυρα, η οποία περνάει 23 μέτρα από τη μια πλευρά του δρόμου τη δεξιά και από την άλλη πλευρά δεν περνάει ούτε 4 μέτρα, κατά περίεργο τρόπο.
Να σημειωθεί ότι ο δήμαρχος Μεσσήνης Γ. Τσώνης σε τηλεοπτική συνέντευξη στις 22/10/2018, στο κανάλι «Best TV», δήλωσε ότι δε γνωρίζει το σχέδιο του δρόμου Ριζόμυλος-Καλαμάτας που φέρνει το υπουργείο και ο Μορέας, δηλαδή τη βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού.
Τότε, κύριε Γρηγορόπουλε, γιατί καλέσατε στο Δημαρχείο 40 ιδιοκτήτες και επαγγελματίες του Δήμου Μεσσήνης και Αναλήψεως και τους δείξατε το προσχέδιο του δρόμου, δηλαδή μάλλον εμπαίζετε τους πολίτες, «ντροπή σας».
Να ξέρετε, κε Γρηγορόπουλε, εκφοβισμοί και ψέματα δε θα περάσουν. Πρακτικές του δημάρχου Μεσσήνης που μας πήγε στον εισαγγελέα Καλαμάτας γιατί αντιδράσαμε για το δρόμο, δε θα περάσουν.
Ακόμα, κε Γρηγορόπουλε, λέτε ότι πήρατε υψηλό αριθμό ψήφων για να γίνετε πρόεδρος Αναλήψεως. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι είσαι και καλός πρόεδρος. Αυτό θα το δείξει η κάλπη το Μάιο μήνα του 2019.
Αυτό, λοιπόν, είναι το σχέδιο, κε Γρηγορόπουλε. Εμείς το δημοσιεύουμε στην εφημερίδα και δεν το κρύβουμε στο χρονοντούλαπο. Θα κρίνει ο κόσμος όταν θα το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, εάν το σχέδιο είναι αυτό η όχι. Τότε θα δούμε εάν οι δημοτικοί άρχοντες έχουν δίκιο ή εμείς οι απλοί πολίτες.
Είναι δυνατό, κε Γρηγορόπουλε, να γίνει γεωλογική μελέτη ή περιβαλλοντική μελέτη χωρίς να έρθει γεωτρύπανο, όπως ήρθε για την παραλιακή χάραξη; «Για εσάς μάλλον είναι δυνατό να γίνουν μελέτες χωρίς γεωτρύπανα σε γραφεία».
Η μεγάλη κοροϊδία, κε Γρηγορόπουλε, είναι ότι στην εφημερίδα «Ελευθερία» την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 υπάρχει κείμενο που αναφέρεται στο δρόμο Ριζόμυλου – Καλαμάτας, όπου ο κ. Σπίρτζης και ο κ. Δέδες διαβεβαιώνουν το δήμαρχο Πύλου κ. Καφαντάρη ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι μελέτες, ενώ εξέφρασαν την αισιοδοξία ότι το έργο θα δημοπρατηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2019. Δηλαδή, έχουν προχωρήσει τα πάντα και ο δήμαρχος Μεσσήνης και ο κ. Γρηγορόπουλος δε γνωρίζουν τίποτα, ποιον κοροϊδεύουν;
Εκπρόσωπος επαγγελματιών
Παναγιώτης Μητσέας

***  Κάθειρξη σε τρεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους στη Μεσσηνία 
Παρουσιάζονταν ως λογιστές και εφοριακοί 
 Πάνω από 33.000 ευρώ είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ηλικιωμένους στη Μεσσηνία τρεις άνδρες (ανάμεσά τους πατέρας και γιος) από την Ημαθία, οι οποίοι παρουσιάζονταν πότε ως λογιστές ή εφοριακοί και πότε ως ασφαλιστές, ζητώντας ποσά με διάφορες δικαιολογίες.
Χθες εκδικάστηκε η υπόθεσή τους σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας, το οποίο προχώρησε σε μείωση των ποινών τους, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους αποζημιώνοντας τα θύματά τους.
Πρωτόδικα, αλλά και χθες, κρίθηκαν ένοχοι ως μέλη συμμορίας που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση. Χθες, στην εκδίκαση της υπόθεσης, στο εδώλιο κάθισε μόνο ο ένας κατηγορούμενος που εξακολουθεί να κρατείται στις φυλακές, ενώ πατέρας και γιος ήταν απόντες και εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο.
Ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και για πλαστογραφία. Πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή καθείρξεως 9 ετών και 6 μηνών και χθες μειώθηκε σε κάθειρξη 6 ετών και 9 μηνών. Πατέρας και γιος πρωτόδικα είχαν καταδικασθεί σε κάθειρξη 6 ετών ο καθένας και χθες η ποινή τους μειώθηκε σε κάθειρξη 5 ετών και 6 μηνών.
 Απάτες σε ηλικιωμένους
Τα περιστατικά συνέβησαν τους πρώτους μήνες του 2012. Πολλοί ηλικιωμένοι, από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, είχαν αρχίσει να καταγγέλλουν απάτες σε βάρος τους. Περιέγραφαν την εμφάνιση δύο αντρών που προσποιούνταν τους εφοριακούς ή τους λογιστές – ασφαλιστές και τους αποσπούσαν χρήματα πείθοντάς τους ότι θα διευθετούσαν με αυτά δήθεν οφειλές συγγενικών τους προσώπων. Οι δράστες είχαν φροντίσει από πριν να έχουν μάθει κάποιες πληροφορίες για τα θύματά τους και τα συγγενικά τους πρόσωπα για να είναι πιο πειστικοί.
Παράλληλα, υπήρχε πληροφορία ότι οι δράστες των συγκεκριμένων περιστατικών μετακινούνται με συγκεκριμένο μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα είχε καταγραφεί από κάμερα και σε περιοχή όπου είχε γίνει μία από τις απάτες. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά την τέλεση της απάτης φρόντιζαν να απομακρύνονται από την περιοχή, με σηκωμένο το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, προκειμένου να μην είναι εύκολο κάποιος να δει τους αριθμούς της πινακίδας.
 Κι άλλες απάτες
Τέλος Απριλίου του 2012 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας εντόπισαν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο γιος, καθώς και ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο πατέρας και ο τρίτος δράστης.
Μάλιστα, την ημέρα που συνελήφθησαν είχαν επιχειρήσει να εξαπατήσουν μια γυναίκα, την οποία σταμάτησαν σε δρόμο της Καλαμάτας, της συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΤΕΒΕ ζητώντας της 800 ευρώ για δήθεν οφειλή του γιου της, όμως δεν έγιναν πιστευτοί.
Σε άλλες περιπτώσεις, όμως οι ηλικιωμένοι τους πίστεψαν και έχασαν λεφτά:
-Έπεισαν μια 81χρονη στην Καλαμάτα ότι ο γιος της οφείλει στην εφορία και της πήραν 650 ευρώ. Για να γίνουν απολύτως πιστευτοί έκαναν ότι τηλεφώνησαν στο γιο της αποκαλώντας τον με το όνομά του και ότι συνεννοούνται για την οφειλή. Μάλιστα, επιχείρησαν να της πάρουν άλλα 100 ευρώ, αλλά έφυγαν όταν είδαν ότι η γυναίκα δεν είχε άλλα χρήματα στο σπίτι.
-Στη Μεσσήνη πλησίασαν στο δρόμο μια 88χρονη και συστήθηκαν ως εφοριακοί. Κατάφεραν να της πάρουν 130 ευρώ ως οφειλή του εγγονού της στην εφορία, προσποιούμενοι και πάλι ότι μιλούν μαζί του.
-Στο Αριοχώρι προσέγγισαν 88χρονη, την έπεισαν ότι είναι λογιστές και της πήραν 550 ευρώ ως οφειλή του ανιψιού της. Μάλιστα, ένας εξ αυτών προσποιήθηκε ότι είναι ο ανιψιός της και μίλησε μαζί της στο τηλέφωνο, παρακαλώντας την να δώσει τα χρήματα και αυτός θα τα επιστρέψει. Παράλληλα, οι δράστες βλέποντας από πού η γυναίκα έβγαλε τα χρήματα, αφαίρεσαν άλλα 150 ευρώ, όταν έλειψε από το δωμάτιο.
-Στην Καλογερόρραχη αφαίρεσαν από 92χρονη ως «λογιστές» για δήθεν οφειλή του γιου της 900 ευρώ.
-Στην Εύα από 85χρονο πήραν ως «εφοριακοί» για οφειλή του γιου του 850 ευρώ.
-Στην Καλαμάτα έπεισαν 73χρονη ότι είναι λογιστές και της πήραν 2.100 ευρώ για οφειλή του γιου της, ενώ από 74χρονη, με την ίδια δικαιολογία, απέσπασαν 2.100 ευρώ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγαν την 74χρονη με το αυτοκίνητό τους στην Εθνική Τράπεζα για να κάνει ανάληψη των χρημάτων και της έδωσαν και δήθεν απόδειξη.
-Επίσης, στην Καλαμάτα από 83χρονη πήραν 1.200 ευρώ ως «λογιστές», ενώ από 86χρονο το ποσό των 1.600 ευρώ. Από 93χρονη πήραν το ποσό των 150 ευρώ και από 84χρονη το ποσό των 1.200 ευρώ.
-Στο Κεφαλόβρυσο από 81χρονη ζήτησαν 800 ευρώ για οφειλή του γαμπρού της, όμως τελικά πήραν 500 ευρώ.
-Στο Πεταλίδι έπεισαν 84χρονη ότι είναι εφοριακοί, τους ακολούθησε έως την Εθνική Τράπεζα στη Μεσσήνη και της πήραν 7.200 ευρώ.
-Στην Καλαμάτα οδήγησαν 76χρονη στην Εθνική Τράπεζα ζητώντας της 6.000 ευρώ και τελικά κατάφεραν να της πάρουν 2.400 ευρώ.
Ως δράστες έχουν αναγνωρισθεί από θύματα και σε περιστατικά απάτης που έγιναν στο Παλαιό Φάληρο και το Διδυμότειχο.
Για το μεγαλύτερο ποσό που είχαν πάρει προσκομίστηκαν αποδεικτικά στο δικαστήριο ότι έχει επιστραφεί στα θύματα.  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Μπαράζ κλοπών προκαλεί ανασφάλεια στην Κυπαρισσία! 
Όχι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε σπίτια φέρεται να παραβίασαν και έκλεψαν άγνωστοι δράστες τις προηγούμενες μέρες στην Κυπαρισσία. Εντύπωση, δε, προκαλεί το γεγονός ότι τα σπίτια στα οποία «μπουκάρισαν» κατοικούνταν και, μάλιστα, σε κάποια εξ αυτών οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι ήταν εντός.
Μεγάλη «μπάζα» φέρεται να έκαναν κακοποιοί σε οικισμό της Κυπαρισσίας, όπου μπήκαν σε οικία και αφού έψαξαν παντού και τα έκαναν όλα άνω-κάτω, αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, κοσμήματα και αντικείμενα.
Σε άλλο σπίτι οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών, αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, αντικείμενα αξίας και διάφορα τιμαλφή και έφυγαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.
Χθες το πρωί οι κακοποιοί με τη μέθοδο της απασχόλησης μπήκαν σε σπίτι και «σήκωσαν» χρήματα, χρυσαφικά και κοσμήματα.
Τα νέα αυτά κρούσματα επιτείνουν την ανασφάλεια και το φόβο των κατοίκων της περιοχής της Κυπαρισσίας, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος και η Πολιτεία δεν κάνουν τίποτα, όπως λένε οι κάτοικοι, για ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων. Σημειώνουν, δε, πως απαιτείται άμεσα ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων Κυπαρισσίας και Γαργαλιάνων με προσωπικό και μέσα, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, και βεβαίως να υπάρχει συστηματικότερη αστυνόμευση.
Το προσωπικό που υπηρετεί στα Α.Τ. της περιοχής καταβάλλει προσπάθειες νυχθημερόν και υπό αντίξοες συνθήκες, αλλά δυστυχώς δεν επαρκεί.  Του Ηλία Γιαννόπουλου

*** Διακοπή ρεύματος στο κέντρο της Καλαμάτας 
Χωρίς ρεύμα βρίσκεται εδώ και μερικά λεπτά μεγάλο μέρος του κέντρου της Καλαμάτας. Σε λίγο περισσότερη ενημέρωση .-

*** 


*** Αθλητική ενημέρωση   :


*** Για  το Europa League στο ποδόσφαιρο 
Σπαρτάκ Μόσχας-Ραπίντ Βιέννης  1-2 .- ^
Αστάνα-Ντινάμο Κιέβου  0-1 .-^
Μπέτις-Ολυμπιακός  1-0 .- ^ 

Μίλαν-Ντουντελάνζ 5-2 .- ^
Μίλαν (4-3-3): Ρέινα - Λαξάλτ, Ζαπάτα, Σϊμιτε, Καλάμπρια - Χαλίλοβιτς, Μπερτολάτσι, Μπακαγιόκο - Ιγκουαίν, Κουτρόνε, Τσαλχάνογλου
Ντουντελάνζ (3-5-1-1): Μπονεφουά - Πρεμπέ, Κρουζ, Σνελ - Μελισιέ, Κουτουριέ, Κρούσκα, Στολζ, Γιορντάνοφ - Σινανί - Τουρπέλ


ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ-Βίντι 2-0 .-^
Σάλτσμπουργκ-Λειψία 1-0 .-^
Βόρσκλα-Άρσεναλ  0-3 .- ^
Φενέρμπαχτσε-Ντινάμο Ζάγκρεμπ  0-0 .- ^
Ζενίτ-Κοπεγχάγη  1-0 .- ^

Τσέλσι-ΠΑΟΚ  4-0 .- ^
Ρέιντζερς-Βιγιαρεάλ  0-0 .-^
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μαρσέιγ  4-0 .-^
Απόλλων Λεμεσού-Λάτσιο 2-0 .-^
Σάρσμποργκ-Μπεσίκτας  2-3 .-^
Μάλμε-Γκενκ  2-2 .-^ 
Σταντάρ Λιέγης-Σεβίλη 1-0 .-^

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις των 19:55: 
Ζενίτ-Κοπεγχάγη  1-0  ,(0-0) .- ^
Βόρσκλα Πολτάβα-Άρσεναλ  0-3 ,(0-3) .- ^
Ζυρίχη-ΑΕΚ Λάρνακας  1-2 ,(0-1) .- ^
Καραμπάγκ-Σπόρτινγκ   1-6 ,(1-3) .- ^
Κρασνοντάρ-Ακισασπόρ  2-1 ,(0-1) .- ^ 
Μίλαν-Ντουντελάνζ  5-2  ,(1-1) .- ^
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Λουντογκόρετς  1-1 ,(0-0) .- ^
Μπάτε Μπορίσοφ-Βίντι  2-0  ,(1-0) .- ^
Μπέτις-Ολυμπιακός  1-0  ,(1-0) .- ^
Μπορντό-Σλάβια Πράγας  2-0 ,(0-0) .- ^
Ρόζεμποργκ-Σέλτικ   0-1 ,(0-1) .- ^
Σάλτσμπουργκ-Λειψία  1-0 ,(0-0) .- ^

Φενερμπαχτσέ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ  0-0  ,(0-0) .- ^
Άντερλεχτ-Σπάρτακ Τρνάβα 
  0-0 ,(0-0) .- ^


~**  Τα παιχνίδια  για την 5η αγωνιστική του Europa League:
 Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
Απόλλων Λεμεσού – Λάτσιο  2-0 , (1-0).-^
Γιάμπλονετς – Ρεν 0-1 , (0-0).-^
Μάλμε – Γκενκ   2-2 ,(0-1).-^
Ρέιντζερς – Βιγιαρεάλ  0-0 , (0-0) .-^
Σάρπσμποργκ – Μπεσίκτας  2-3,(2-0).-^
Σταντάρ Λιέγης – Σεβίλλη 1-0 ,(0-0).- ^
Τσέλσι – ΠΑΟΚ 4-0 ,(2-0).-^
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μαρσέιγ 4-0 ,(2-0).-^
~^^Αναλυτικά η βαθμολογία των ομίλων μετά το πέρας 5 αγωνιστικών: 1ος Όμιλος
1. Μπάγερ Λεβερκούζεν 10 (11-8)
2. Ζυρίχη 9 (6-5)
3. ΑΕΚ Λάρνακας 5 (5-7)
4. Λουντογκόρετς 3 (4-6)

2ος Όμιλος
1. Σάλτσμπουργκ 15 (15-5)
2. Σέλτικ 9 (5-6)
3. Λειψία 6 (8-7)
4. Ρόζενμποργκ 0 (3-13)

3ος Όμιλος
1. Ζενίτ 11 (6-3)
2. Σλάβια Πράγας (2-3)
3. Κοπεγχάγη (3-4)
4. Μπορντό 4 (5-6)

4ος Όμιλος
1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 13 (11-3)
2. Φενερμπαχτσέ (7-6)
3. Σπάρτακ Τρνάβα (3-7)
4. Άντερλεχτ (2-7)

5ος Όμιλος
1. Άρσεναλ 13 (11-2)
2. Σπόρτινγκ 10 (10-3)
3. Βόρσκλα Πολτάβα 3 (4-10)
4. Καραμπάγκ 3 (2-12)

6ος Όμιλος
1. Μπέτις 11 (7-2)
2. Μίλαν 10 (11-6)
3. Ολυμπιακός (8-5)
4. Ντουντελάνζ (3-16)

7ος Όμιλος
1. Βιγιαρεάλ (10-5)
2. Ραπίντ Βιέννης (5-9)
3. Ρέιντζερς (8-7)
4. Σπάρτακ Μόσχας 5 (8-10)

8ος Όμιλος
1. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 15 (15-4)
2. Λάτσιο 9 (8-9)
3. Απόλλων Λεμεσού 4 (7-9)
4. Μαρσέιγ 1 (5-13)

9ος Όμιλος
1. Γκενκ 8 (10-8)
2. Μπεσίκτας 7 (9-10)
3. Μάλμε 6 (6-6)
4. Σάρπσμποργκ 5 (8-9)

10ος Όμιλος
1. Κρασνοντάρ 12 (8-5)
2. Σεβίλλη 9 (15-6)
3. Σταντάρ Λιέγης 9 (7-9)
4. Ακισασπόρ 0 (4-14)

11ος Όμιλος
1. Ντιναμό Κιέβου 11 (10-6)
2. Αστάνα 8 (7-5)
3. Ρεν 6 (5-8)
4. Γιάμπλονετς 2 (5-8)

12ος Όμιλος
1. Τσέλσι 15 (10-1)
2. Μπάτε Μπορίσοφ 6 (6-8)
3. Βίντι 6 (3-5)
4. ΠΑΟΚ 3 (4-9)


*** Για το Euroleague στο Ευρωμπάσκετ  : 
Νταρουσάφακα - Γκραν Κανάρια  71-75, (44-34)  .-^
Τα δεκάλεπτα :25-22 , 19-12 , 12-23 , 18-23 .- ^ 
Ζάλγκιρις - Αρμάνι Μιλάνο  83-78 ,(40-31).-^
Τα δεκάλεπτα : 18-23 , 22-8 , 20-27 , 23-20 .- ^
Μακάμπι - Μπάγερν  95-71 , (47-29) .- ^
Τα δεκάλεπτα :27-17 , 20-12 , 20-26  ,  28-16 .-^  
Ρεάλ Μαδρίτης - ΤΣΣΚΑ  88-93 ,(41-38).-  ^
Τα δεκάλεπτα :  20-24 , 21-14 , 20-29 , 27-26 .-^ 


***  ΧΘΕΣ ,  ....  για το Champions League για την 5η αγωνιστική  
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μονακό  2-0 .-[ 2 ΄ Ο Κόκε , 24΄ Γκριζμάν,   ] .-^
Λοκομοτίβ Μόσχας - Γαλατασαράι 2-0 .-[43΄ ο Κρικόβιακ , 54΄ Ιγκνατίεφ ,] .-^
Νάπολι-Ερυθρός Αστέρας  3-1 .-
Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ  2-1 .
Αϊντχόφεν-Μπαρτσελόνα  1-2  .-
Τότεναμ-Ίντερ   1-0  .-
Ντόρτμουντ-Μπριζ   0-0  .-
Πόρτο - Σάλκε 2-1  .- 

*** ΠΡΟ-ΧΘΕΣ , ... Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα του Champions League: 
5ος όμιλος 
ΑΕΚ – Αγιαξ   0-2 .- ^ 
Μπάγερν – Μπενφίκα   5-1 .- ^
6ος όμιλος 
Χοφενχάιμ – Σαχτάρ Ντονετσκ   2-3 .- ^
Λιόν –Μάντσεστερ Σίτι   2-2 .- ^ 
7ος όμιλος 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βικτόρια Πλζεν   1-2 .- ^
Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης    0-2 .- ^
8ος όμιλος 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γιουνγκ Μπόις   1-0 .- ^
Γιουβέντους – Βαλένθια   1-0 .- ^

***   CEV Champions League βόλεϊ :  Ολυμπιακός-Σαχτιόρ 

~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
~** ARFARA NEWS ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας τα Νέα από το Αρφαρά . Παρασκευή  02 Νοεμβρίου  2018  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-
~**ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  από το  Α   έως  και το -Ω  ...... Παρασκευή  02 Νοεμβρίου 2018  : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/11/blog-post.html .-
~** ARFARA NEWS  -2-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά . Παρασκευή  02  Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/11/arfara-news-2.html  .-
~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα μας από ΑΡΦΑΡΑ .  Σάββατο  03 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsstamoskal.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html  .-
~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  τα  Νέα από το Αρφαρά . Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .-
~** ARFARA NEWS -2- Η Εφημερίδα μας  τα Νέα από το Αρφαρά . Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news-2.html  .-~* * ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από το Αρφαρά . Τρίτη  20 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://stamos-dynami.blogspot.com/2018/11/arfara-news_19.html     .-
~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα  από το Αρφαρά . Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζει της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/11/arfara-news_21.html   .-
~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας τα Νέα από Αρφαρά . Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/11/arfara-news.html .- 
 ~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά .  Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :   https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/11/arfara-news_23.html .-  
~** ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά  Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/11/arfara-news-24-2018.html  .-  
~**  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από  Αρφαρά . Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news_25.html   .- 
 ~** ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά . Δευτέρα 26  Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης: https://snsstamoskal.blogspot.com/2018/11/arfara-news_26.html      .-  
  ~**  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά  Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/11/arfara-news-27-2018.html     .- 
 ~**  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα από το Αρφαρά . Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2018/11/arfara-news_28.html  .- 
~* *ARFARA  NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα  από Αρφαρά . Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .   :   https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/11/arfara-news_29.html .-
~**


***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: https://twitter.com/stamos01  .-                       1. - Stamatios Skoulikas = Stamatios Skoulikas,http://www.youtube.com/stamos01  ,  6605 videos.  -    Σταματης Σκουλικας  1.527.984 προβολές , Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009.- 
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947 http://www.youtube.com/stamatios01  ,    3917   videos.     σταμος σκουλικας, 933.273 προβολές  , Εγγράφηκε στις 13 Φεβ 2011.-  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas, +Stamos, http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    4132  video. – 1.266.707 προβολές  , Εγγράφηκε στις 21 Ιουλ 2011 .- https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1 ,. - - βλάσης σκούλικας ,Σύνολον   14.547   βίντεο   .- 
*** ~ 1.-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
3.-   https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook 
4 ~ https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas
5 ~  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01 .—
6.- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=pb&hc_location=friends_tab .-  Αναρτήθηκε από Stamatios Skoulikas