Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Η Εφημερίδα μας Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 {ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΙΤΗΣ }

Η  Εφημερίδα  μας  ,  Τρίτη  13  Ιανουαρίου  2015 {ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΙΤΗΣ }  :


*** Ο Γέροντας Παΐσιος ανακηρύχθηκε Άγιος  
Στην Αγιοκατάταξη του Οσίου Γέροντος Παϊσίου προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Φανάρι. Η Αγία και Ιερά Σύνοδος αποδέχθηκε την εισήγηση της Κανονικής Επιτροπής και ανέγραψε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον Όσιον μοναχόν Παϊσιον Αγιορείτην.Το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.   www.protothema.gr .  -
** ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ  ,
Βίντεο : http://youtu.be/FDNcVOxMcF8  ,.-

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ

*** ΑΓΙΟΣ  ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΙΤΗΣ :
 Στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης!!!

Το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.
Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην .
           
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
 
Ἁγίου Ὄρους ἀσκητὴν τὸν περιάκουστον, καὶ Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον, ἐπαινέσωμεν ἐν ὕμνοις ὁλοκαρδίως, ποδηγῶν γὰρ τοὺς πιστοὺς πρὸς βίον ἄριστον, ποταμῶν τῶν δωρημάτων τούτους ἔπλησας, διὸ κράζουσι· Χαίροις πάτερ Παΐσιε.
Στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης!!!
Το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων....
Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην .

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.
Ἁγίου Ὄρους ἀσκητὴν τὸν περιάκουστον, καὶ Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον, ἐπαινέσωμεν ἐν ὕμνοις ὁλοκαρδίως, ποδηγῶν γὰρ τοὺς πιστοὺς πρὸς βίον ἄριστον, ποταμῶν τῶν δωρημάτων τούτους ἔπλησας, διὸ κράζουσι· Χαίροις πάτερ Παΐσιε.

***  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ)
http://youtu.be/Lmx0Q1oOkZc


***   Γέροντας Παΐσιος: «Στην Γαλλία χιλιάδες έγιναν Μουσουλμάνοι… και οἱ Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση»
γαλλια μουσουλμανοι τζιχαντ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄
Στὴν Γαλλία, παρ” ὅλο ποὺ εἶναι κράτος προοδευμένο -δὲν εἶναι ὑπανάπτυκτο-, τελευταία* ὀγδόντα χιλιάδες ἔγιναν Μουσουλμάνοι. Γιατί; Γιατί ἔχουν κάνει τὴν ἁμαρτία μόδα. Βλέπεις ὅμως, ἐλέγχονται καὶ θέλησαν νὰ ἀναπαύσουν τὴν συνείδησή τους. Καὶ ὅπως οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες, γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὰ πάθη τους, εἶχαν βρεῖ τοὺς δώδεκα θεούς, ἔτσι καὶ αὐτοὶ ἔψαξαν νὰ βροῦν μία θρησκεία ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὰ πάθη τους, γιὰ νὰ τοὺς ἀναπαύση σ” αὐτὸ τὸ θέμα. Ὁ Μουσουλμανισμὸς κατὰ κάποιο τρόπο τοὺς ἐξυπηρετεῖ. Ἐπιτρέπει νὰ πάρουν ὅσες γυναῖκες θέλουν, ὑπόσχεται στὴν ἄλλη ζωὴ ἕνα βουνὸ πιλάφι, μία λίμνη γιαούρτι, ἕνα ποτάμι μέλι! Καὶ ὅσες ἁμαρτίες καὶ νὰ ἔχουν, ἅμα τοὺς λούσουν μὲ ζεστὸ νερό, ὅταν πεθάνουν, καθαρίζονται! Πᾶνε στὸν Ἀλλὰχ καθαροί! Τί ἄλλο θέλουν; Ὅλα βολικά! Ἀλλὰ οἱ Γάλλοι δὲν θὰ βροῦν ἀνάπαυση. Πᾶνε νὰ ἀναπαυθοῦν, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀναπαυθοῦν, γιατί τὰ πάθη δὲν δικαιολογοῦνται.
Οτιδήποτε καὶ ἂν κάνουν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἀναίσθητοι νὰ εἶναι, πάλι ἀνάπαυση δὲν βρίσκουν, πᾶνε νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα, ἀλλὰ ἐσωτερικὰ βασανίζονται, εἶναι ἀγριεμένοι. Γι” αὐτὸ ζητοῦν ψυχαγωγίες, τρέχουν στὰ νταούλια, μεθοῦν, βλέπουν…
τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή, γιὰ νὰ ξεχνιοῦνται, γιατί ἐλέγχονται. Καὶ ὅταν κοιμοῦνται, λὲς ὅτι ἡσυχάζουν; Ὑπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Ἡ πρώτη Ἁγία Γραφὴ ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς στοὺς Πρωτοπλάστους εἶναι ἡ συνείδηση, καὶ ἐμεῖς τὴν ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας. Ὅσο καὶ ἂν τὴν καταπατήση κανεὶς τὴν συνείδησή του, πάλι μέσα τοῦ ἐλέγχεται. Γι” αὐτὸ λένε: «Τὸν τρώει τὸ σαράκι». Ναί, δὲν ὑπάρχει γλυκύτερο πράγμα ἀπὸ τὸ νὰ ἔχη κανεὶς ἀναπαυμένη τὴν συνείδησή του. Φτερὰ νιώθει μέσα του, πετάει.  * Εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1988  , Ἤγγικεν     ,  orthodoxia-ellhnismos.gr ,.-

 ~** ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ -ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ : http://youtu.be/qdGDf75rHA0  ,
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΠΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ,ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ  http://youtu.be/qdGDf75rHA0

  ~** ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ : http://youtu.be/Dt1UqG2wIP4 ,
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ http://youtu.be/Dt1UqG2wIP4


***    Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ!!!
~ Ο άγιος Γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994 μ.Χ.
και αναπαύεται στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης
~ Ο άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης
, η αγιότητα του οποίου έχει ομολογηθεί από όλους σχεδόν τους Έλληνες, πολιτικούς, στρατιωτικούς, λαϊκούς, Μοναχούς, Ιερείς, Επισκόπους και αυτόν τον ίδιο τον Πατριάρχη, είχε κατά καιρούς μιλήσει σε πολλούς ανθρώπους για ό,τι βλέπουμε σήμερα στο Αιγαίο και για ό,τι θα δούμε σύντομα!
Πολλές από αυτές τις αποκαλύψεις και προφητείες που προείπε ο Γέροντας Παΐσιος με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, εμπεριέχονται στο νέο, συναρπαστικό βιβλίο του Επισμηναγού ε.α. Νικολάου Ζουρνατζόγλου «Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924 – 1994» εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία, κεντρική διάθεση Ορθόδοξος Κυψέλη.
Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε μερικά εξόχως αποκαλυπτικά σημεία, που αφορούν τις σχέσεις με την αμετανόητη Τουρκία, η οποία όπως γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα ήδη από τον Άγιο Κοσμά τον Αίτωλο θα μας επιτεθεί ύπουλα ως τα «Εξαμίλια»…

 Πηγή : * http://snsarfara.blogspot.com/2009/10/blog-post_4330.html : Ο Γέροντας μοναχός  Παϊσιος   Αγιορείτης .-

~** Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 2009 (Χάρτης ).Ο Γέρων Παΐσιος για Τουρκία, Πόλη, Αιγαίο
«Οι Τούρκοι τα κόλλυβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβη από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν… Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και, έτσι, ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι»… σελ. 410

«Η Τουρκία θα διαλυθεί και, μάλιστα, θα τη διαλύσουν οι ίδιοι οι σύμμαχοι» Μάρτιος 1994, σελ. 412

► «Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους» 1991, σελ. 413

► «Άντε, άντε, δε θα είμαι να σε καμαρώσω στην προέλαση, όταν θα προελαύνει ο ελληνικός στρατός για την Κωνσταντινούπολη» 1992, προς Αξκο της Π.Α., σελ. 413

«Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα «Εξαμίλια», διότι τα «Εξαμίλια» δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλεις, αλλά είναι τα έξι ναυτικά μίλια, η ζώνη των έξι μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδας και κάθε νησί μας. «Εξαμίλι» είναι κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιωτικές. Εκεί, λοιπόν, θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» σελ. 417

«Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φθάσει στα έξι μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους. Αλλά, αυτό δε θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το «Εξαμίλι» θα είναι η αρχή του τέλους…..Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα, που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την Πόλη…. Την Πόλη θα μας τη δώσουν….. Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή, οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε, αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι, τελικά, θα νικήσουν και θα πέσει η Πόλη στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς…… Θα αναγκασθούν να μας τη δώσουν…» σελ. 417 - 418

Οι Τούρκοι «θα καταστραφούν. Θα σβήσουν από το χάρτη, διότι είναι ένα έθνος, το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Από τους Τούρκους το 1/3 θα πάει από όπου ξεκίνησαν, στα βάθη της Τουρκίας, το 1/3 θα σωθεί, διότι θα έχει εκχριστιανισθεί και το τελευταίο 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο αυτόν….» σελ. 418-419 σ.σ. πρόκειται για την γνωστή Προφητεία του Αγίου Κοσμά. Βλέπε σχετικά στο αφιέρωμα του Νοιάζομαι για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ΕΔΩ

«Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να με κρατούσε ο Θεός ακόμη λίγα χρόνια στη ζωή, για να έβλεπα την πατρίδα μου μεγαλωμένη. Θα μεγαλώσει…» σελ. 419

«Η Τουρκία θα διαμελισθεί. Ο διαμελισμός αυτός σίγουρα μας ικανοποιεί και μας συμφέρει ως κράτος. Έτσι θ΄ απελευθερωθούν τα χωριά μας, οι αλύτρωτες πατρίδες. Η Κωνσταντινούπολη θα ελευθερωθεί, θα ξαναγίνει ελληνική. Θα ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία» σελ. 422

«Η Τουρκία θα διαμελισθεί σε 3-4 κομμάτια. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφή μέτρηση. Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη, οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Το κουρδικό θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Αυτά θα γίνουν, όχι τώρα, αλλά σύντομα, όταν θα πάψει αυτή γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών. Τότε θα γίνει ο διαμελισμός της Τουρκίας. Πολύ σύντομα οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης, θα γίνονται επάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω, θα ανάβονται επάνω (εννοούσε τους Κρυπτοχριστιανούς)….Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολλοί. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. Έφτασε ο καιρός» σελ. 431

«Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι θα μας παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά γιατί αυτό θα συμπλέει με τα συμφέροντά τους» σελ. 432

Οι Τούρκοι «θα κάνουν μόνο μία πρόκληση στην Ελλάδα, που θα έχει σχέση με την αιγιαλίτιδα ζώνη. Και εμάς θα μας πιάσει πείνα. Θα πεινάσει η Ελλάδα. Και επειδή θα κρατήσει αυτή η μπόρα κάποιο διάστημα, μήνες θα είναι, “θα πούμε το ψωμί ψωμάκι”» σελ. 434 και άλλη φορά έλεγε … «Να έχετε ένα κτηματάκι και λίγο να το καλλιεργήτε. Κοντά σε σας, θα βοηθήσετε και κάποιον που δε θα έχει» σελ. 436

«Όταν ακούσεις στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων (της αιγιαλίτιδας ζώνης) από 6 σε 12 μίλια, τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί….Μετά την πρόκληση των Τούρκων, θα κατεβούν οι Ρώσοι στα Στενά. Όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα. Αλλά, χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. Τότε, οι Τούρκοι για να υπερασπισθούν τα Στενά, που είναι στρατηγικής σημασίας, θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα. Παράλληλα δε, θα αποσύρουν δυνάμεις από καταληφθέντα εδάφη. Όμως, θα δουν τότε τα άλλα κράτη της Ευρώπης, συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία και άλλα έξι – εφτά κράτη της ΕΟΚ, ότι η Ρωσία θα αρπάξει μέρη, οπότε θα πουν: “Δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κανένα κομμάτι;” Όλοι, όμως θα κυνηγούν τη μερίδα του λέοντος. Έτσι θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο…..Θα βγάλει η (ελληνική) κυβέρνηση απόφαση να μη στείλη στρατό. Θα κρατήσει στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δε θα πάρει μέρος. Γιατί , όποιος πάρει μέρος σ΄ αυτόν τον πόλεμο (εν. τον ευρωπαϊκό), χάθηκε…»… 434

«Οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν, αλλά η Ελλάδα δε θα πάθει μεγάλη ζημιά. Δε θα περάσει πολύς καιρός μετά την επίθεση των Τούρκων στη χώρα μας και τότε οι Ρώσοι θα κτυπήσουν τους Τούρκους και θα τους διαλύσουν. Όπως ένα φύλλο χαρτί που το χτυπάς και διαλύεται, έτσι και οι Τούρκοι θα διαλυθούν. Το 1/3 από αυτούς θα σκοτωθεί, το 1/3 θα εκχριστιανισθούν και το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά. Η χρησιμοποίηση των νερών του Ευφράτη για αρδευτικά έργα από τους Τούρκους θα είναι μια προειδοποίηση ότι άρχισε η προετοιμασία του μεγάλου πολέμου που θα ακολουθήση» 1991, σελ. 439

«Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό Κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ. Τότε οι δυτικές δυνάμεις θα δώσουν προθεσμία στους Ρώσους για να αποσύρουν από τα μέρη αυτά τα στρατεύματά τους, τόσο χρόνο όσο χρειάζεται για να γίνουν τα λάχανα, δηλαδή 6 μήνες. Η Ρωσία, όμως, δε θα αποσύρει τις δυνάμεις της. Και τότε οι δυτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν στρατεύματα, για να επιτεθούν στους Ρώσους. Ο Πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι Παγκόσμιος και θα έχει ως συνέπεια να χάσουν οι Ρώσοι. Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλουπόλεις θα γίνουν παραγκουπόλεις. Εμείς, οι Έλληνες, δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο.» σελ. 440 - 441

«Η διοίκηση της Πόλης , από μας, θα είναι και στρατιωτική και πολιτική»!!! 1991, σελ. 435

«Εσύ (είπε σε νεαρό φοιτητή του Πολυτεχνείου Ξάνθης), σαν πολιτικός μηχανικός, θα συμβάλεις στην ακοικοδόμηση της Πόλης, γιατί η Πόλη θα ανοικοδομηθεί από την αρχή» σελ. 435

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ο Αγιορείτης
ο σύγχρονος άγιος του Ελληνισμού

ΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ο γέροντας Παΐσιος, αυτή η σύγχρονη αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρους, πρωταντίκρισε το φως του κόσμου στα Φάρασα της Καππαδοκίας στις 25 Ιουλίου 1924 μ.Χ..
Τις ταραγμένες εκείνες για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό ημέρες, τις ώρες του μαρτυρικού ξεριζωμού, ο ίδιος ο ʼγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, ο ʼγιος των Φαράσων, βάπτισε το γιο του λεοντόψυχου Πρόδρομου Χατζηδιγενή (Εζνεπίδη) και της ευσεβούς Ευλογίας (Ευλαμπίας), δίδοντάς του το δικό του όνομα, το όνομα Αρσένιος, προλέγοντας ότι «θα τον αφήσει στο πόδι του», προφητεύοντας έτσι το μετέπειτα θαυμαστό άγιο βίο εκείνου του παιδιού!

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΙΟΝΙΟ
Οι ξεριζωμένοι Φαρασιώτες, που με τον ηρωισμό, την προσευχή και την θεία παρρησία του Αγίου Αρσενίου είχαν αντιμετωπίσει ως τότε αποτελεσματικά του Τσέτες (άτακτο τούρκικο στρατό), πήραν τον κατάπικρο δρόμο της Ανταλλαγής και έφτασαν μετά από ταλαιπωρίες και πολύ υπομονή στην Κέρκυρα, όπου είχε προφητέψει πως θα κοιμηθεί ο ʼγιος Αρσένιος, ο οποίος και είχε προφητέψει επίσης από την Καππαδοκία ακόμα, πολύ νωρίς, όχι μόνο τη συμφορά του ξεριζωμού, αλλά και την τελική νίκη κατά των Τούρκων, την ελευθέρωση της Πόλης και το ξαναγύρισμα του Ελληνισμού!!!
Οι προφητείες αυτές του Αγίου Αρσενίου, βρίσκονται ακόμη αδημοσίευτες στο Μοναστήρι του στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης και είναι καταγραμμένες στα τουρκικά, όπως ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος είχε αποκαλύψει!

ΚΟΝΙΤΣΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
Από την Κέρκυρα οι Φαρασιώτες εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα, όπου μεγάλωσε με θεία ζωή ο μικρός Αρσένιος, ζώντας από μόνος του σαν Μοναχός, με εκούσιες στερήσεις, θυσίες, προσευχές, αγρυπνίες, καλοσύνες και ταπείνωση και νηστεία συστηματική, αποτέλεσμα της μεγάλης αγάπης που είχε η ψυχή του για το Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους, τους οποίους μιμούνταν από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, διαβάζοντας με δίψα τους θαυμαστούς βίους τους, επιθυμώντας όσο τίποτα να απολαμβάνει τη μυστική επίσκεψη της Θείας Χάριτος στην ψυχή του! Κι όταν βέβαια τον ρωτούσαν τι θα γινόταν σαν μεγάλωνε, απαντούσε «καλόγηρος»!

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ
Τελειώνοντας το Δημοτικό, πήγε να μάθει την τέχνη του ξυλουργού και επειδή έπιαναν τα χέρια του, έγινε ο καλύτερος μάστορας της Κόνιτσας, φτιάχνοντας ανάμεσα στα άλλα και εικονοστάσια και ξύλινους σταυρούς, βοηθώντας όπου και όπως μπορούσε, κάθε άνθρωπο που ήθελε στήριγμα ή είχε ανάγκη!

Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!
Στα δεκαπέντε του χρόνια
, όπως αναφέρει το πολύτιμο βιβλίο «Βίος Γέροντας Παϊσίου του Αγιορείτου» Ιερομονάχου Ισαάκ – διατίθεται από το Ι.Ησυχ. ʼγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Μεταμόρφωση Χαλκιδικής τηλ. 23750 61592 – κάποιος προσπάθησε να τον δηλητηριάσει πνευματικά, αναπτύσσοντάς του τη θεωρία του Δαρβίνου για την άθεο «εξέλιξη»…. Ο έφηβος Αρσένιος ταράχτηκε και αποφάσισε να προσευχηθεί, λέγοντας τότε με το μυαλό του: «εάν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστή να πιστέψω». Κόπηκε τότε στην προσευχή! Ώρες ατέλειωτες! Αλλά τίποτα! Έβαλε τότε απλοϊκό, καλό λογισμό, πως ακόμα «και άνθρωπος να ήταν (μόνο ο Χριστός), αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ γι΄ Αυτόν»!.. Ε, μετά από αυτόν το λογισμό, του παρουσιάσθηκε αμέσως ο ίδιος ο Χριστός μας, μέσα σε άφθονο φως, κοιτώντας τον με πολύ αγάπη και λέγοντάς του με το ίδιο Του το στόμα: «Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, κάν αποθάνη, ζήσεται»!!!

ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ
Αργότερα, σαν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και αφού ο Θεός τον τοποθέτησε ασυρματιστή, ώστε «να μη σκοτώσει άνθρωπο» όπως είχε ζητήσει, έδειξε και εκεί το θαυμαστό του χαρακτήρα, βοηθώντας κάθε άλλον συνάδελφό του, ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, προσευχόμενος και αγωνιζόμενος μέχρι θυσίας.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Αφού επισκέφθηκε ως πολίτης πια έπειτα το ʼΑγιον Όρος, επέστρεψε στην Κόνιτσα για να δουλέψει ως μαραγκός, ώστε να βοηθήσει την οικογένειά του και αφού τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες, ήσυχος, τράβηξε για εκεί που ποθούσε από μικρό παιδί η ψυχή του.
ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Πέρασε πάλι στο ʼΑγιον Όρος και μπήκε δόκιμος στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου (που τότε δεν ήταν ζηλωτικό μοναστήρι) και πάσχιζε με αμέτρητους κόπους, εργασίες, γονυκλισίες, προσευχές, νηστείες, στερήσεις, υπακοή, ταπείνωση και νοερή συνεχή προσευχή να ανέβει σε αρετή. Στη ρασοευχή ονομάστηκε Αβέρκιος και από ταπείνωση δεν έλαβε το Μεγάλο Σχήμα, αλλά ποθώντας την πνευματική και ασκητική ησυχία, αναχώρησε με την ευχή του πνευματικού του.

ΠΑΪΣΙΟΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Υποτάχθηκε κατόπιν στον προορατικό γέροντα Κύριλλο στην Καλύβα των Εισοδίων
, της Σκήτης του Αγίου Παντελεήμονα Κουτλουμουσίου και με προτροπή του έμεινε στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, έχοντας για προσκέφαλο ένα κούτσουρο και αντιμετωπίζοντας μεγάλο πόλεμο λογισμών από τον εχθρό, που πάντα προσπαθεί να βάλει δικές του άθλιες, πονηρές και βλάσφημες σκέψεις μέσα στο δικό μας μυαλό, υφαρπάζοντας το κυβερνείο του εαυτού μας, ώστε να μας ρίξει σε βαριά αμαρτία (πνευματική τρικλοποδιά)…

Χάρη στους ασκητικούς του αγώνες, με τους οποίους προσπαθούσε να εξουθενώσει τη σάρκα, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του, με αποτέλεσμα να σταλεί στην Κόνιτσα, όπου συνέχισε τους κόπους της προσευχής, αρχικά στο ξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και κατόπιν σε κάποιο σπίτι μιας ηλικιωμένης γερόντισσας, ενώ σαν καλυτέρευσε λίγο, επανήλθε στην Ι.Μ. Φιλοθέου, όπου και έλαβε τελικά το Μικρό μοναχικό Σχήμα, παίρνοντας το όνομα Παΐσιος, προς τιμή του Μητροπολίτου Καισαρείας Παϊσίου Β΄, που καταγόταν από τα Φάρασα!

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ!!!
Ο πόθος όμως του Παϊσίου για την ασκητική έρημο, είχε γίνει ακόμη πιο έντονος και λαχταρούσε να πάει στα ερημικά Κατουνάκια του ʼΑθωνα, αλλά διαφορετικό ήταν το θέλημα της Κυρίας Θεοτόκου, που μια μέρα του έδειξε στο κελί του οφθαλμοφανώς, σαν σε πνευματική τηλεόραση, τη Μονή Στομίου Κονίτσης και του είπε ολοζώντανα η ίδια η Παναγία: «δεν θα πας στα Κατουνάκια. Θα πας στη Μονή Στομίου»!!!!
Δηλαδή η Παναγιά τον έστελνε σαν να λέμε σε αποστολή, σε ένα άλλο Μοναστήρι της, στο στόμιο του ποταμού Αώου στην Κόνιτσα, στη χαράδρα του Αώου, ανάμεσα στα βουνά Τραπεζίτσα και Γκαμήλα στην Ήπειρο! ʼΑλλωστε ο γέροντας ήξερε τα μέρη, αφού είχε μεγαλώσει στην Κόνιτσα και τώρα ήξερε και το θέλημα της Κυράς του Αγίου Όρους!

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ
Το Μοναστήρι της Παναγιάς Στομίου, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είχε πρωτοχτιστεί στην απέναντι πλευρά στα 1590, αλλά μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση στα 1774, επειδή εκεί μετέβη θαυματουργικώς η Εικόνα της Μονής!
Η Ιερά Μονή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πνευματική καλλιέργεια των χωριών, αφού συντηρούσε συνεχώς πολλά σχολεία στη γύρω περιοχή, διατηρώντας έτσι αναμμένο το αληθινό φως της Παιδείας, την ορθόδοξη, ελληνοχριστιανική αγωγή, αυτή που άναψε τη λαμπάδα και το μπαρούτι του ΄21, αυτή που έφτιαξε τα μεγάλα Έπη των Βαλκανικών Απελευθερωτικών Πολέμων του 1912 – 1913, καθώς και το απαράμιλλο Έπος του 1940-41! Ίσως γι΄ αυτό μάλιστα τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής να κάψανε το Μοναστήρι στα 1943!!!

ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΜΙΟΥ
Το Μοναστήρι ήταν κατεστραμμένο – εκτός από το Ναό – για δεκαπέντε χρόνια! Οι Ναζί είχαν φροντίσει γι΄ αυτό! Όμως τώρα φρόντιζε και η Παναγιά για την ανοικοδόμηση και ανακαίνιση τις Ιεράς της Μονής, στέλνοντας ένα αγαπητό παιδί της, το μοναχό Παΐσιο, ο οποίος κατέβαλε κάθε κόπο, κουβαλώντας ακόμα και με τα χέρια βαριά φορτία από κάτω από το ποτάμι, κινητοποιώντας και ευαισθητοποιώντας τους αγαθούς κατοίκους των γύρω χωριών, συγκεντρώνοντας εισφορές που του έστελνε η Παναγιά με ευσεβείς ανθρώπους, μαζεύοντας εργάτες, φτιάχνοντας ο ίδιος κουφώματα, πατώματα, στέγες, σα μαραγκός και μάλιστα από τους καλύτερους, πάντα με χαρά και νηστεία, αγάπη και προσευχή! Πάντα ο τόσο αδύνατος στο σώμα και ο τόσο δυνατός στην ψυχή και την Πίστη!


ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ!!!
Στο πιο πάνω αναφερόμενο βιβλίο - «Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου» - συμπεριλαμβάνεται ένα θαυμαστό κυριολεκτικά γεγονός, που δείχνει τι γίνεται όταν υπάρχει «ευλογία» και πόσο ισχύει «δέησις δικαίου»…. Έριχναν λοιπόν τότε μια μεγάλη πλάκα στο Μοναστήρι με εβδομήντα άτομα, ώσπου ξαφνικά και ενώ προχωρούσε το ρίξιμο της πλάκας, οι μαστόροι συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονταν ακόμη είκοσι σωστά τσουβάλια τσιμέντου!!! Ξαφνιάστηκε ο Γέροντας! Ούτε μπορούσαν να αφήσουν στη μέση την πλάκα, όπως ξέρουν καλά οικοδόμοι, ούτε μπορούσαν να πάνε να φέρουν άλλα σακιά, διότι χρειάζονταν από τα μονοπάτια κοντά 4,5 ώρες!!! Μπήκε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία αμέσως ο Γέροντας Παΐσιος, άναψε ένα κερί, γονάτισε και παρακάλεσε την Παναγιά να βοηθήσει!!! Βγήκε κατόπιν έξω και λέει στους εργάτες «συνεχίστε και βάλτε την κανονική αναλογία τσιμέντου»! Και το θαύμα; Όχι μόνο τέλειωσε η πλάκα – που στέκει ως τώρα – όχι μόνο έβαλαν την κανονική δόση, αλλά περίσσεψαν από πάνω και πέντε ολόκληρα τσουβάλια τσιμέντου!!!

ΤΟ ΨΕΥΔΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ – ΨΕΥΤΙΚΟΣ «ΧΡΙΣΤΟΣ»
Μια νύχτα πάλι, εκεί στη Μονή Στομίου
, καθώς έλεγε την ευχή, άνοιξε η στέγη και φάνηκε ένα δυνατό φως, μαζί με ένα ξανθό πρόσωπο σαν του Χριστού, που φαινόταν όμως μισό, ενώ μια επιγραφή έγραφε «Δόξα εν υψίστοις Θεώ»! Τότε μια φωνή είπε στον Γέροντα «αξιώθηκες να δεις το Χριστό»! Εκείνος τότε έκανε ταπεινό λογισμό «ποιος είμαι εγώ ο ανάξιος να δω τον Χριστό» και τότε χάθηκε και το φως, χάθηκε και ο δήθεν «Χριστός»! «Έτσι αρχίζει η πλάνη, συμβούλευε σχετικά ο γέροντας. Αν δεν με βοηθούσε ο Κύριος να το αντιληφθώ ότι είναι δαιμονικό αυτό, μετά θα άρχιζε η τηλεόραση του πονηρού. Να ο Χριστός, να η Παναγιά, να οι προφητείες κλπ.. Και έτσι πλανάται ο άνθρωπος. Γι΄ αυτό χρειάζεται τα οράματα, και από τον Θεό να είναι, να μην τα παραδεχόμαστε εύκολα. Και ο Θεός τρόπον τινά χαίρεται, διότι έτσι δείχνουμε ταπείνωση και προσοχή, που ζητά από μας. Γνωρίζει Εκείνος μετά να μας δείξη αυτό που θέλει και να μας διδάξη με άλλον τρόπο»!!! (σ.σ. φανταστείτε τι μηχανή έχει στήσει ο πονηρός, με την ψευτογλωσσολαλιά των Πεντηκοστιανών, ώστε να πλανά αφελείς ανθρώπους, έντιμους κατά τα άλλα, που δεν θα μπορούσε αλλιώς ίσως να τους τουμπάρει… Παρόμοια γίνεται με ανθρώπους επιρρεπείς σε φλιτζάνια, χαρτιά και όνειρα, που ενώ πηγαίνουν στην Εκκλησία κάπου κάπου, ζουν τόσο μακριά από αυτήν… κανονίζοντας τη ζωή τους ανάλογα με το φλιτζάνι, τα χαρτιά ή τα όνειρα, που δεν είναι παρά δαιμονικοί τρόποι – πλάνες, ώστε να οδηγήσουν το άτομο και αυτούς που επηρεάζονται από εκείνο στην απώλεια… ʼλλωστε και ο Μωάμεθ, δέχτηκε λέει την επίσκεψη του «Αρχαγγέλου», του πονηρού, που μπορεί να μετασχηματίζεται ως γνωστόν και ως «άγγελος φωτός»… Γι΄ αυτό και όλοι οι έμπειροι Πνευματικοί Γέροντες, συμβουλεύουν ακριβώς ταυτόσημα με τα λόγια του Γέροντος Παϊσίου: καμία σημασία σε όνειρα! Απολύτως καμία!... Ο Θεός έχει άπειρους και ασφαλείς τρόπους για να μας οδηγήσει στο Θέλημά Του. Ώστε να ζητούμε να μας κυβερνά ο Χριστός και όχι τα όνειρα!... Παρόμοιες πλάνες συμβαίνουν με τους «αναστενάρηδες» και άλλους «θαυματοποιούς»,, με «θεραπευτές» που δήθεν τους παρουσιάζονται οι «Άγιοι Ανάργυροι», με τα ψευδοσημεία στο Τραχώνι της Κύπρου και τόσα άλλα… Μόνο κοντά σε έμπειρο, Ορθόδοξο, εντός της Εκκλησίας μας Πνευματικό, μπορεί κανείς να βαδίσει με ασφάλεια, διότι είναι αμέτρητες οι παγίδες του πονηρού, όπως τις είδε και έφριξε ο Μέγας ʼγιος Αντώνιος!...)

ΑΛΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ …ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ…
Ο Γέροντας είχε καταργήσει τις κοσμικές διασκεδάσεις
μέσα στην αυλή της Μονής κατά την ημέρα της Πανηγύρεως! (σ.σ. άλλο θα πει Εορτή και Πανήγυρις Πνευματική και άλλο Κοσμική – πολλοί δε άνθρωποι ιδίως σε χωριά, έχουν μπερδέψει τα δύο αυτά διαφορετικά πράγματα και προγραμματίζουν γλεντοκόπια σε ημέρες Πνευματικών-Εκκλησιαστικών Εορτών και ημέρες τρομακτικών Μαρτυρίων Αγίων!!! Κι όταν οι Ιερείς τους συμβουλεύουν ότι δεν είναι επιτρεπτά αυτά, θυμώνουν κι από πάνω… Διότι λείπει η σχετική κατηχητική Ορθόδοξη Παιδεία από τα Σχολεία, όπου ο άνθρωπος θα μπορούσε να μαθαίνει νωρίς, σωστά και μια για πάντα τι επιτρέπεται και τι όχι, ώστε να βαδίζει με ασφάλεια! Πολλά δε από αυτά αγνοούν και κάποιοι Θεολόγοι, διότι δεν τα έχουν διδαχθεί και μάλιστα θεωρούν παρακατιανούς τους Αγιορείτες!. Γι΄ αυτό ίσως και η Εκκλησία θέλει και δικαιούται να κάνει τις δικές της Σχολές, ώστε να βλαστήσει μαζί με την Ορθοδοξία και η Ορθοπραξία) . Μάλιστα και τότε κάποιοι δυσαρεστήθηκαν - για τους ίδιους λόγους - από το Γέροντα και κάποια μέρα κατά τη διάρκεια του Πανηγυρικού Εσπερινού, άναψαν φωτιές στην αυλή και χόρευαν! Ο Γέροντας - αφού τέλειωσε - πήρε το ράσο του και έφυγε! Αργότερα, με τις ασταμάτητες παρακλήσεις των ευσεβών, επέστρεψε, ώσπου στο τέλος και αφού ολοκλήρωσε το έργο του και εφόσον βοήθησε και γλύτωσε 80 ελληνικές οικογένειες που είχαν πέσει στην πλάνη και αίρεση των Προτεσταντών και τις γύρισε στην Ορθοδοξία, ακολούθησε τη νέα υπόδειξη της Παναγιάς να πάει πλέον στο Σινά!

ΩΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝ ΣΤΟ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟ ΟΡΟΣ!
Στο Θεοβάδιστο Όρος Σινά ο Γέροντας
, αφού βοήθησε σε πολλές ξυλουργικές εργασίες συντήρησης εικόνων στο καστρομονάστηρο της Αγίας Αικατερίνης που έχτισε ο Ιουστινιανός στη θέση μικρού Ναού που είχε φτιάξει η Ελληνίδα βασιλομήτωρ Αγία Ελένη, πήρε την ευχή και ανέβηκε ψηλά στα 2000 μέτρα, στο κελί-σπηλιά των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, ξυπόλητος, με ματωμένα πόδια, άσαρκος επίγειος άγγελος, τρεφόμενος μόνο με τις λιγοστές στάλες νερού που έβγαζε μια μικρή ευλογημένη πηγούλα, σε ρυθμό κομβοσχοινιού!


Ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ»
Εκεί μια μέρα πάλεψε με τον διάβολο
που του παρουσιάστηκε, πιέζοντάς τον συνέχεια και λέγοντάς του επί μιάμιση ώρα «πήδα κάτω από το βράχο Παΐσιε. Σου υπόσχομαι, δεν θα πάθεις τίποτε», ώστε να τον ωθήσει να πέσει μόνος του και να σκοτωθεί! Στο τέλος ο Γέροντας πήρε μια πέτρα και την έριξε στον γκρεμό λέγοντας στον πονηρό «άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου»! Ο διάβολος τότε, αφού νικήθηκε, προσπάθησε να ρίξει το Γέροντα με δεξιό λογισμό υπερηφανείας, λέγοντάς του με δήθεν θαυμασμό: «Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες»! Αλλά ο Γέροντας χωρίς να αφήσει δευτερόλεπτο αμέσως του γύρισε: «Ο Χριστός είναι Θεός. Δεν είναι σαν και μένα τον καραγκιόζη. “Ύπαγε οπίσω μου σατανά”»! 


****  Πώς και γιατί έγινε άγιος ο Παΐσιος
 της Μαργαρίτας Πουρνάρα
Την Κυριακή 18 Ιανουρίου στην Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου - πλέον - Παΐσιου του Αθωνίτη, χιλιάδες πιστοί θα συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί για να προσκυνήσουν. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τα χρονικά της σύγχρονης ορθοδοξίας καθώς ο γέροντας που πέθανε πριν από 22 χρόνια υπήρξε ξεχωριστή προσωπικότητα του καιρού μας.
Για όσους τον συνάντησαν από κοντά, ήταν φανερό το χάρισμα της προόρασης και της διόρασης: λένε, ότι είχε την αναμφισβήτητη δύναμη, να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του ανθρώπου που ήταν απέναντι του, πριν ακούσει έστω και μια λέξη. Με προσευχή και πνευματική καθοδήγηση, του έδινε λύση, φώτιση και δύναμη.
Με τον καιρό η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και την Ορθοδοξία, καθώς το όνομά του είναι ευρέως γνωστό. Και μπορεί στην χώρα μας ορισμένα ΜΜΕ να έδωσαν μεγάλη έμφαση σε διάφορες προφητείες του που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις αλυτρωτισμού και με τομείς που εμπίπτουν στην εξωτερική πολιτική αλλά είναι σαφές ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως εξέδωσε την επίσημη απόφαση της αγιοκαταταξής του, βασιζόμενο σε εντελώς διαφορετικά κριτήρια.
Το NEWS 247 επικοινώνησε με τον Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Σαμαρά στο Φανάρι, ο οποίος είναι Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου και μέλος της Κανονικής Επιτροπής, που επιλήφθηκε του θέματος. Εχοντας γνώση του Τυπικού, ο πατέρας Βαρθολομαίος μας εξήγησε την διαδικασία σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία αποφασίζει να ανακηρύξει κάποιον μοναχό, κληρικό ή μάρτυρα σε άγιο.
«Κατά τους πρώτους χρόνους της Χριστιανοσύνης, για να αναγραφεί κάποιος άγιος έπρεπε να έχει μαρτυρήσει, δηλαδή να έχει δώσει την ζωή του για τον Χριστό. Αναφερόμαστε στην εποχή όπου γίνονταν οι διωγμοί των Χριστιανών.
Μετά την παροχή ελευθερίας στην έκφραση χριστιανικής πίστης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στον 4ο αιώνα μ.Χ. αναδείχθηκαν και άλλοι μάρτυρες μέσα από τις διάφορες ιστορικές περιπέτειες, σε κάθε χριστιανικό έθνος.
 Υπήρχαν μάλιστα και περιπτώσεις μαρτύρων, σε χρόνους πολύ πιο κοντινούς στους δικούς μας, όπως λ.χ. στην κομμουνιστική περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης όταν είχε επιβληθεί ο αθεϊσμός και υπήρχαν άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους για την πίστη τους».
© Παρέχεται από: News247.gr «Μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ, για να αναγραφεί κάποιος άγιος έπρεπε η ζωή του να είναι το υπόδειγμα της απόλυτης εφαρμογής των εντολών του Χριστού και της διδασκαλίας της Εκκλησίας, ανεξαρτήτως της θαυματουργίας. Δηλαδή, δεν ήταν απαραίτητο να έχει κάνει θαύματα. Με αυτόν τον τρόπο ξεχώρισαν κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί που ανεδείχθησαν σε αγίους .  
Όμως, βασικό κριτήριο για την ανάδειξη κάποιου σε άγιο, είναι αυτός να είναι άγιος στην συνείδηση του λαού του Θεού. Τότε, έρχεται η Ιερά Συνοδος να αναγνωρίσει την αγιότητα ενός προσώπου και να αναγράψει αυτό το πρόσωπο μεταξύ των Αγίων, όταν διαπιστώσει την ύπαρξη αυτής της κοινής συνείδησης. Πρόκειται λοιπόν για συνδυασμό υποδειγματικής εφαρμογής των αρχών της ορθοδόξου πίστεώς μας και την ύπαρξη του λαϊκού αισθήματος που να το επιβεβαιώνει. Αυτό είναι το κυριότερο κριτήριο αναγραφής στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, πέραν του μαρτυρίου.
Με βάση αυτά τα κριτήρια, τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε περιπτώσεις όπως ο Αγιος Νεκτάριος και ο Αγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, γνωστός ως ιερέας στην Πολυκλινική Αθηνών, ο οποίος συνέδεσε το όνομά και την διακονία του με την Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήλεσι. Πρέπει μάλιστα να σας πω ότι ο τελευταίος, όπως άλλωστε και ο Αγιος Παϊσιος είχαν ζήσει στο Αγιον Ορος και γνωρίζονταν μεταξύ τους. Υπάρχει και αλληλογραφία τους».
Ο πατέρας Βαρθολομαίος συνεχίζει, μιλώντας για την πρόσφατη αναγραφή του Πατρός Παϊσιου στο αγιολόγιο: «Υπήρξε οπωσδήποτε μια μεγάλη μορφή, που εκπληρώνει όλα κριτήρια αγιότητας. Στην συνείδηση των ανθρώπων όλα αυτά τα χρόνια είχε διαμορφωθεί η άποψη ότι ο γέροντας Παΐσιος έκανε θαυματουργίες αλλά και ότι η ζωή του υπήρξε υπόδειγμα πίστεως. Τα πιστοποιημένα του θαύματα αφορούν σε θεραπείες ασθενειών, κατόπιν προσευχής του ιδίου εν ζωή η κατόπιν επικλήσεως του ονόματός του μετά θάνατον. Υπάρχουν 150 και πλέον βιβλία γραμμένα σε διαφορετικές γλώσσες που μιλούν για τον βίο και την πολιτεία του. Η μορφή του έχει εικονογραφηθεί ως αγίου εξ ευλαβείας πολλών πιστών, ενώ υπάρχουν ιδιωτικοί ευκτήριοι οίκοι αφιερωμένοι σε αυτόν. Ακόμα και επιστημονικές μελέτες έγιναν από Θεολογικές Σχολές όπως αυτή της Θεσσαλονίκης».
«Βεβαίως υπάρχει μια βασική αρχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να έχει παρέλθει ένα ικανό χρονικό διάστημα από την κοίμηση ενός προσώπου, πριν αυτή αποφανθεί για την αγιότητά του. Και αυτό για να εκλείψουν βιολογικά, οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέθηκαν μαζί και θα είχαν συναισθηματικούς ή προσωπικούς ή άλλους λόγους για να καλλιεργήσουν το κοινό συναίσθημα περί αγιότητας είτε να επηρεάσουν αρνητικώς την κοινή γνώμη περί αυτού.
 
Αυτός είναι ο γενικός κανών. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις και ειδικά για περιπτώσεις που τα κριτήρια αγιότητας είναι αδιάσειστα. Τέτοια περίπτωση ήταν ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (14ος αιώνας μ.Χ.), ο οποίος πολύ λίγα χρόνια μετά την κοίμησή του ανεγράφη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο πατέρας Βαρθολομαίος έκλεισε την συνέντευξη λέγοντας: «Οι Αγιοι Νεκτάριος, Πορφύριος και Παϊσιος είναι μεγάλοι σύγχρονοι Αγιοι της Εκκλησίας μας, για τους οποίους η συνείδηση του λαού είναι απολύτως βεβαία, και αποδεικνύουν περίτρανα δύο πράγματα: Πρώτον ότι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι ένας μουσειακός ιστορικός θεσμός αλλά ένα ζωντανό δένδρο που αναφύει καινούριους κλάδους συνεχώς, τους αγίους μας. Δεύτερον ότι η αγιότητα είναι υπόθεση προσωπική όλων μας, εφικτή αρκεί να την επιδιώξουμε”. © Παρέχεται από: * www.News247.gr ,.-                           

 ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ! :
Ο αγιασμένος Γέροντας Παΐσιος, που κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου 1994, άφησε πίσω του μια τεράστια πνευματική και εθνική κληρονομιά και παρακαταθήκη!
 Ειδικότερα για τα Εθνικά Θέματα, παραθέτουμε το Βίντεο-Αφιέρωμα, με πηγές τις συγκλονιστικές "Μαρτυρίες Προσκυνητών" στο ομώνυμο βιβλίο με κύριο τίτλο "ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994", Ν. Ζουρνατζόγλου, εκδόσεις Αγιοτόκος Καππαδοκία! Οι προφητείες του Γέροντα είναι αποκαλυπτικές και μας δείχνουν τι πρέπει να κάνουμε και τι να περιμένουμε!
Αιγαίο- Εξαμίλια -Τουρκία-Κωνσταντινούπολη­- Πόλεμοι- Αγια-Σοφιά!
Δείτε το μέλλον, σήμερα! Video : http://youtu.be/xsJYLaMv8mc , .-

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 2009 (Χάρτης ).
~**   http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2011/02/25022011.html : AGIO OROS ATHOS!

~**http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2011/06/2011_29.html , Σκήτες του Αγίου Όρους 2011 .-

***  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΝΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ
Βίντεο  , : http://youtu.be/xmflU49LpBE


***

***  BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =
http://www.youtube.com/stamos01 ,        3973   video.-                         
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01 ,     2301    video.-                
3. - Vlasis Skoulikas =   
http://www.youtube.com/vlasiskal , =       2 304   video.- 
Σύνολον                                               8578    βίντεο   .-

https://plus.google.com/+StamatiosSkoulikas/posts .- = Stamatios Skoulikas - Google+ ,.-
 http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home  2738   https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258   339   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
 https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    743.– 
Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   296 .-                                             
*** http://www.twitter.com/stamos01/  ,447/414/27  , 19,1  χιλ./258/11 .-
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-

~  Το  αγιάζι  της ενημέρωσης Τρίτη  30  Δεκεμβρίου  2014 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/12/30-2014.html .-
~ Το αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  31 Δεκεμβρίου  2014  : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/12/31-2014.html .-

 *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2015  :
~  Επικαιρότητα και ενημέρωση  01  Ιανουαρίου  2015: http://snsarfara.blogspot.gr/2015/01/01-2015.html ,.-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Πέμπτη  01  Ιανουαρίου  2014 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/01/01-2014.html .-
~  Επικαιρότητα  ενημέρωση  Παρασκευή  02 Ιανουαρίου  2015  :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/01/02-2015.html .- 
~ Επικαιρότητα  ενημέρωση Σάββατο  03  Ιανουαρίου  2015  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/01/03-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 03 και 04 Ιανουαρίου 2015   : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/03-04-2015.html ,
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Κυριακή  04  Ιανουαρίου  2015 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/01/04-2015.html .-
~ Επικαιρότητα Ενημέρωση Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2015   : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/01/05-2015.html .-
~Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Τρίτη  6 Ιανουαρίου  2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/01/6-2015.html .-
~Επικαιρότητα Ενημέρωση Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2015  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/07-2015.html .-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Πολιτικά Ειδησιογραφία  07 και 08/01/2015  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/07-08012015.html .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή 09  Ιανουαρίου  2015 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/01/09-2015.html .-
~Επικαιρότητα  Ενημέρωση Πολιτική  (οι)   Παρασκευή  09/01/2015 : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/01/09012015.html  ,-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση   Σάββατο  10  Ιανουαρίου  2015   :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/01/10-2015.html .-
~ Επικαιρότητα  Ενημέρωση  Κυριακή   11  Ιανουαρίου  2015  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/01/11-2015.html .-
~ Αθλητικό Σαββατο-Κύριακο 10 και 11 Ιανουαρίου 2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/01/10-11-2015.html .-
~ Το αγιάζι της ενημέρωσης 12 Ιανουαρίου 2015  : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/01/12-2015.html .-
~    Επικαιρότητα Ενημέρωση Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2015/01/12-2015.html .-
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  13  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/01/13-2015.html .-
 {ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΕΙΟΡΙΤΗΣ } .-

Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη  13  Ιανουαρίου  2015  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/01/13-2015.html .-
 

 
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου