Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2016


   ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  06 Φεβρουαρίου  2016  :
~


~ 6 Φεβρουαρίου
Φωτίου του Μεγάλου (10, πατριάρχου Κων/πόλεως (†891). Βουκόλου επισκόπου Σμύρνης († α΄αι.). Μαρτύρων Φαύστης και των συν αυτή Ευιλασίου και Μαξίμου. Ιουλιανού τουιατρού, Σιλουανού του εν Εμέση. Φαύστου και Βασιλείου του εν τοις «Δαρείου». Νικηφόρου και Περγέτου. Οσίων Απρίωνος επισκόπου Κύπρου. Βαρσανουφίου και Ιωάννου του επικαλουμένου προφήτου. Ιωάννου του εν «Λυκώ» και Ιακώβου.
(1)O Μέγας Φώτιος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες μορφές της εκκλησιαστικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Γεννήθηκε το 820 από πλούσια οικογένεια, η οποία αγωνίσθηκε για την τιμή και την αποκατάσταση των αγίων εικόνων. O Φώτιος έκανε λαμπρές σπουδές και αρίστευσε στα γράμματα και τις επιστήμες. Διακρίθηκε για την ευφυΐα του, την πολυμέρεια και πολυμάθεια του , την ευθεία και αντικειμενική κρίση και το ήθος του χαρακτήρα. Στην αρχή υπηρέτησε και διέπρεψε σε ανώτατα πολιτικά αξιώματα, όταν όμως ο Πατριάρχης Ιγνάτιος απομακρύνθηκε από το θρόνο του με βίαιο τρόπο, ο Φώτιος αποτέλεσε τη μόνη ελπίδα εξόδου της εκκλησίας από την κρίση. Μέσα σε έξι ημέρες χειροτονήθηκε «αθρόων» διάκονος πρεσβύτερος και επίσκοπος και έθεσε το αξίωμά του και τη ζωή του, στην υπηρεσία της εκκλησίας. Αγωνίστηκε με πάθος κατά των ποικιλώνυμων εχθρών της Εκκλησίας και ιδίως κατά των καινοτομούντων παπικών, φθάνοντας ως και την καθαίρεσιν του πάπα Νικολάου. Όμως, ο αυτοκράτορας Λέων του στέρησε τον πατριαρχικό θρόνο και ο άγιος θα τελείωσε την πολυτάραχη ζωή του, εξόριστος σε κάποιο μοναστήρι πού το ονόμαζαν, των Αρμενίων. Υπήρξε ένας εκ των μεγαλυτέρων εκκλησιαστικών συγγραφέων, συγγράψας έργα δογματικά, αντιρρητικά, ερμηνευτικά, ηθικά, ασκητικά, καθώς και επιστολές, ύμνους. Για την όλη του παρουσία στην Εκκλησία εκλήθη «Μέγας». ~ 
Σήμερα 06/02/2016 εορτάζουν:
Όσιος Βουκόλος Επίσκοπος Σμύρνης, Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος Ιουλιανός ὁ ἐν Ἐμέσῃ
Αγία Αγάθη

Αγία Αγάθη
 
Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

Όσιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης
 
Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα

Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προ....
 
Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνοδίτης αυτών Νικόλαος οι Νεομάρτυρες εκ Σπετσών

Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφο....
 
Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Υπαπαντή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος....
 
Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας

Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας
 
Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

Άγιοι Τρεις Ιεράρχες
 
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου

Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομ....
 
Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος
 
Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Ανακομιδή Ιερών
~ Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης θεοπαγῆς προμαχών, τῶν Πατέρων καλλονὴ Φώτιε μέγιστε, οὐ γὰρ αἱρέσεων δεινῶν, στηλιτεύεις τὴν ὀφρύν, Ἐώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς Ἐκκλησίας λαμπρότης, ἣν διατηρεῖ Πάτερ ἄσειστον.
~ Απολυτίκιο Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   :
https://youtu.be/YGzVEEPR3og  .-

~
Βιογραφία
Ο Μέγας Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 - 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος Α' ο Μακεδών (867 - 886 μ.Χ.) και ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός (886 - 912 μ.Χ.), υιός του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 810 μ.Χ. (κατά άλλους το 820 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και επιφανή οικογένεια, που αγωνίσθηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων. Οι γονείς ήταν ο Άγιος Σέργιος (βλέπε 13 Μαΐου) και Ειρήνη και καταδιώχθηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (829 - 842 μ.Χ.). Ο Άγιος Σέργιος ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ταρασίου (784 - 806 μ.Χ.) και περιπομπεύθηκε δέσμιος από το λαιμό ανά τις οδούς της Κωνσταντινουπόλεως, στερήθηκε την περιουσία του και εξορίσθηκε μετά της συζύγου του και των παιδιών του σε τόπο άνυδρο, όπου από τις ταλαιπωρίες πέθανε ως Ομολογητής.
~ Ο ιερός Φώτιος διέπρεψε πρώτα στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα. Όταν με εντολή του αυτοκράτορα απομακρύνθηκε βιαίως από τον πατριαρχικό θρόνο ο Πατριάρχης Ιγνάτιος, ανήλθε σε αυτόν, το έτος 858 μ.Χ., ο ιερός Φώτιος, ο οποίος διακρινόταν για την αγιότητα του βίου του και την τεράστια μόρφωσή του. Η χειροτονία του εις Επίσκοπο έγινε την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους 858 μ.Χ. υπό των Επισκόπων Συρακουσών Γρηγορίου του Ασβεστά, Γορτύνης Βασιλείου και Απαμείας Ευλαμπίου. Προηγουμένως βέβαια εκάρη μοναχός και ακολούθως έλαβε κατά τάξη τους βαθμούς της ιεροσύνης.
~ Ο ιερός Φώτιος με συνοδικά γράμματα ανακοίνωσε, κατά τα καθιερωμένα, τα της εκλογής του στους Πατριάρχες της Ανατολής και τόνισε την αποκατάσταση της ειρήνης στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Αλλά πριν ακόμα προλάβει να την παγιώσει επήλθε ρήξη μεταξύ των ακραίων πολιτικών και των οπαδών του Πατριάρχη Ιγνατίου, των «Ιγνατιανών». Οι «Ιγνατιανοί» συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, αφόρισαν τον ιερό Φώτιο και ανακήρυξαν Πατριάρχη τον Ιγνάτιο. Ο Άγιος Φώτιος συγκάλεσε Σύνοδο στο ναό των Αγίων Αποστόλων για την αντιμετώπιση του ανακύψαντος ζητήματος. Η Σύνοδος καταδίκασε ως αντικανονικές τις ενέργειες των «Ιγνατιανών» και τόνισε ότι ο Ιγνάτιος, αφού παραιτήθηκε από τον θρόνο, δεν ήταν πλέον Πατριάρχης και ότι εάν διεκδικούσε και πάλι την επιστροφή του στον πατριαρχικό θρόνο, τότε αυτόματα θα υφίστατο την ποινή της καθαιρέσεως και του αφορισμού.
~ Ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας ιερούργησε, ως άλλος Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο. Αγωνίσθηκε για την αναζωπύρωση της ιεραποστολικής συνειδήσεως, που περιφρουρεί την πνευματική ανεξαρτησία και αυτονομία των ορθοδόξων λαών από εισαγωγές εθίμων ξένων προς την ιδιοσυγκρασία τους, με σκοπό την αλλοίωση της ταυτότητος και της πνευματικής τους ζωής. Διότι γνώριζε ότι ο μέγιστος εχθρός ενός λαού είναι η απώλεια της αυτοσυνειδησίας του, η φθορά της πολιτισμικής του ιδιοπροσωπίας και η αλλοίωση του ήθους του. Ο ιερός Φώτιος γνώριζε την ιεραποστολική δραστηριότητα του ιερού Χρυσοστόμου, αφού αναφέρεται πολλές φορές στο έργο αυτό και μάλιστα επηρεάστηκε από αυτή στο θέμα της χρήσεως των επιτόπιων γλωσσών και των μοναχών ως ιεραποστόλων. Επί ημερών του εκχριστιανίσθηκε το έθνος των Βουλγάρων, το οποίο μυσταγώγησε προς την αμώμητη πίστη του Χριστού και το αναγέννησε με το λουτρό του θείου Βαπτίσματος.
~ Ο ιερός Φώτιος διεξήγαγε μεγάλους και επιτυχείς αγώνες υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως εναντίων των Μανιχαίων, των Εικονομάχων και άλλων αιρετικών και επανέφερε στους κόλπους της Καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας πολλούς από αυτούς.
~ «Ἅπαντα μὲν τὰ ἀνθρώπινα συγκαταρρεῖ τῷ χρόνῳ καὶ ἀφανίζεται. Ἀρετὴ δέ.... καὶ χρόνου καὶ παθῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου περιγίνεται. Εἰ δὲ ἀκριβέστερον ἴδοις, τῷ χρόνῳ καὶ τῷ θανάτῳ μᾶλλον ἀναζὴ καὶ θάλλει καὶ τὸ οἰκεῖον κλέος καὶ τὴν εὐπρέπειαν, ἐναποσβεσθέντος αὐτοὶς τοῦ φθόνου, λαμπρότερον τὲ καὶ θαυμασιώτερον ἀναδείκνυται».
~ Ο λόγος αυτός, απόσταγμα της βαθιάς πίστεως και της κατά Θεόν σοφίας του Ισαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, «μυρίαις ἀρεταὶς ἐξανθήσαντος καὶ πάση γνώσει διαλάμψαντος», πληρέστατα εφαρμόζεται σε αυτόν τον ειπόντα, τον οποίο η αδιάφθορη συνείδηση της Εκκλησίας και του Γένους, ομολόγησαν αυτόν Άγιο και Ισαπόστολο «τοὶς οὐρανίοις ἀδύτοις ἀγκατοικιζόμενον», ως «ἀοίδιμον μὲν τοὶς διωγμοίς, δεδοξασμένον δὲ τοὶς θανάτοις».
~ Το θεολογικό του έργο δικαίωνε τους αγώνες της Εκκλησίας, βεβαίωνε την Ορθόδοξη πίστη και ενέπνεε την Εκκλησιαστική συνείδηση για την συνεχή εγρήγορση του όλου εκκλησιαστικού Σώματος. Υπό την έννοια αυτή η εκκλησιαστική συνείδηση διέκρινε στο πρόσωπό του τον υπέρμαχο της Ορθοδόξου πίστεως και τον εκφραστή του αυθεντικού φρονήματος της Εκκλησίας. Σε οιονδήποτε στάδιο του βίου και αν παρακολουθήσουμε τον ιερό Φώτιο, είτε στην βιβλιοθήκη, επιδιδόμενο σε μελέτες, είτε ως καθηγητή της φιλοσοφίας στο πρώτο Πανεπιστήμιο της Μεσαιωνικής Ευρώπης της Μαγναύρας σε μια εποχή που η Δύση ήταν ακόμη βυθισμένη στο τέλμα των σκοτεινών αιώνων, είτε υπουργούντα σε αξιώματα μεγάλα και περιφανή της Πολιτείας, είτε κοσμούντα τον αγιότατο Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, είτε εξασκούμενο στην ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία, είτε υφιστάμενο την παραγνώριση των ανθρώπων και τις σκληρές στερήσεις δύο εξοριών, παντού αναγνωρίζουμε τον μαχόμενο υπέρ της αληθούς Ορθοδόξου πίστεως, της «ἀποστολικῆς τὲ καὶ πατρικῆς παραδόσεως» και «τῆς προγονικῆς εὐσεβείας», η οποία αποτελεί και το περιεχόμενο της πατερικής διδασκαλίας αυτού. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Βασίλειος καταθέτοντας τη συνείδηση της Εκκλησίας περί της πρώιμης αγιοποιήσεως του μεγάλου Ιεράρχου, γράφει:
~ «Φώτιος γὰρ ἣν ὁ μακάριος, ὁ φωτὸς ἀκτίσι φερωνύμος τοῦ ὀνόματος πλήθει διδασκαλιῶν καταλάμψας τὰ πέρατα, ὁ ἐξ αὐτῶν σπαργάνων ἀφιερωθεῖς τῷ Χριστῷ, ὡς ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ εἰκόνος δημεύσει καὶ ἐξορία, τούτοις δὴ τοὶς ἀθλητικοὶς ἐκ προοιμίου ἀγώσι συγκοινωνήσας τῷ γεννήτορι, οὐ καὶ ἡ ζωὴ θαυμαστὴ καὶ τὸ τέλος ἐπέραστον, ὑπὸ Θεοῦ τοὶς θαύμασι μαρτυρουμένη».
~ Η ζωντανή Ορθόδοξη πίστη, κατά τον ιερό Πατέρα, η πίστη της αληθείας, είναι η αρχή της Χριστιανικής μας υποστάσεως και επιβάλλει την συνεχή προσπάθεια για το «ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοὶς οὐρανοὶς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς», για την πραγμάτωση της «καινῆς κτίσεως», που επιτυγχάνεται με τη δυναμική γεφύρωση, σύνδεση και αλληλοπεριχώρηση του θείου και ανθρώπινου στοιχείου. Ο Χριστός ενώνει στο πρόσωπό Του τη θεία με την ανθρώπινη φύση. Αυτό σημαίνει ότι η θεότητα και η ανθρωπότητα έχουν εν Χριστώ ένα κοινό τρόπο υπάρξεως και αυτός ο τρόπος είναι η ενότητα, η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων, η κοινωνία της αγάπης. Η ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού δεν είναι μία αφηρημένη αρχή. Φανερώνεται σε εμάς, όπως φανερώνεται πάντοτε η φύση: μόνο ως τρόπος υπάρξεως, δηλαδή ως δυνατότητα ζωής. Είναι η δυνατότητα να ζήσουμε, να πληρωθεί η απύθμενη δίψα για ζωή που βασανίζει την ύπαρξή μας, να ζήσουμε όλες τις δυνατότητες της ζωής νικώντας την αναπηρία και τον θάνατο της τεμαχισμένης υπάρξεως. Αρκεί να αποδεχθεί ο άνθρωπος την αμαρτία και αποτυχία του και να ζήσει την κένωση του Χριστού, τη ζωή του Θεού.
~ Η αληθινή Χριστιανική ζωή είναι η γέφυρα που συνδέει τον ουρανό με την γη, η συνεχής πηδαλιούχηση του πορθμείου εκείνου, το οποίο, όπως λέγει ο ιερός Φώτιος, έρχεται από τον ουρανό και «διαπορθμεύει ἠμὶν τὴν ἐκεῖθεν ἀγαθοειδὴ καὶ θείαν εὐμένειαν» και Χάρη. Αυτό ακριβώς είναι το αληθινό ήθος της Ορθοδοξίας: η αναγέννηση, ένωση, μετοχή και κοινωνία με τον Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος.
~ Το Ορθόδοξο, λοιπόν, ήθος, που είναι η κοινωνία του προσώπου με τον Θεό Πατέρα εν Χριστώ διά του Αγίου Πνεύματος και ο αγιασμός του όλου ανθρώπου στην οδό της θεώσεως αρχίζει να υπάρχει μόνο όταν έχουμε ως προϋπόθεση την ορθή πίστη, την ορθοδοξία. Γι' αυτό ουδέποτε ο Άγιος ανέχθηκε οποιαδήποτε παρασιώπηση ή παραφθορά της αλήθειας.
~ Γράφει χαρακτηριστικά ο ιερός Φώτιος προς τον Πάπα Νικόλαο: «τὰ οἰκουμενικαὶς καὶ κοιναὶς τυπωθέντα ψήφοις πάσι προσήκει φυλάττεσθαι». Διότι, διά της επιμελούς φυλάξεως της διδασκαλίας των Οικουμενικών Συνόδων, «πᾶσα καινοτομία καὶ αἵρεσις ἀπελαύνεται, τὸ δὲ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκήρατον καὶ ἀρχαιοπαράδοτον φρόνημα ταὶς εὐσεβούντων ψυχαὶς εἰς ἀδίστακτον σεβασμιότητα καθιδρύνεται». Έτσι η μία γενεά, μετά φόβου Θεού, παραδίδει στην επερχόμενη τα της πίστεως πολύτιμα κεφάλαια που έλαβε, με πλήρη συναίσθηση ότι και η επερχόμενη θα διατηρήσει αλώβητη την πίστη. Σε μία ομιλία του ο Άγιος εξαίρει τη σπουδαιότητα της συνεχιζόμενης ανελλειπώς διαδοχής:
~ «Πρὸ τῆς ἑβδόμης Συνόδου, ἔσχε πρὸ ταύτης ἡ Πρώτη πολλῶν ἐν μέρει τᾶς πράξεις μιμήσασθαι. Ἡ Δευτέρα τὴν Πρώτην ὑπογραμμὸν καὶ τύπον ἐδέξατο, τῆς δὲ Τρίτης αὐτὴ μετὰ τὴν πρώτην ὑπῆρξε παράδειγμα, ναὶ δὴ καὶ Τετάρτην ταυταὶς ἐπλούτει μιμήσασθαι καὶ ταὶς ἐφεξῆς ὑπῆρχον αἳ προλαβούσαι διδάσκαλοι».
~ Η απαρίθμηση εδώ των Συνόδων δεν είναι συμπτωματική. Για τον Άγιο, τον της απλανούς γνώσεως κανόνα, το παρελθόν, η παράδοση, τα γενόμενα στο άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού δεν αποτελούν απλά ιστορικά γεγονότα. Μάλλον αποτελούν υπόδειγμα, τύπο για το μέλλον του Κυριακού Σώματος. Γι' αυτό και δεν επιμένει μόνο στην ιστορική παράδοση ή μετάδοση, ούτε μόνο για τον κληρονομικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, αλλά προ παντός για την πληρότητα της αλήθειας, για την ταυτότητα και την συνέχεια της καθολικής εμπειρίας της Εκκλησίας, για τη ζωή της μέσα στη χάρη, για το παρόν μέσα στο οποίο κατοικεί ήδη το μέλλον, για το μυστήριο της πίστεως.
~ Η ενότητα, η αγιότητα και η καθολικότητα της Εκκλησίας συμπληρώνονται και καταξιώνονται με την αποστολικότητά της. Στην αρχιερατική προσευχή του Ιησού ο αγιασμός και η καθολική ενότητα της Εκκλησίας συνδέονται άμεσα με την αποστολικότητα: «Ἶνα ὁ κόσμος πιστεύση, ὅτι Σὺ μὲ ἀπέστειλας». Έτσι η αποστολικότητα γίνεται οντολογικό γνώρισμα της Εκκλησίας, που εκφράζει και τα άλλα γνωρίσματά της. Η Εκκλησία είναι αποστολική, γιατί συνεχίζει την αποστολή του Χριστού και των Αποστόλων Του μέσα στον κόσμο. Ο ιστορικός σύνδεσμός της με τους Αποστόλους και η βεβαίωση του συνδέσμου αυτού με την αναγωγή των κατά τόπους Εκκλησιών και των Επισκόπων στους Αγίους Αποστόλους αποτελούν τα εξωτερικά τεκμήρια της αποστολικής ιδιότητας και διαδοχής. Το ηθικό δε αίτημα της αποστολικότητας της Εκκλησίας είναι η υποχρέωση για πιστότητα στην αποστολική παράδοσή της, η οποία εξασφαλίζει την ταυτότητα και ενότητα του ζώντος Σώματος. «Τοῦτο γὰρ τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, τοῦτο τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὸ φρόνημα».
~ Αγωνιζόμενος ο Άγιος Φώτιος υπέρ «τῆς πίστεως ἠμῶν τῶν Χριστιανῶν...., τῆς ἀχράντου καὶ εἰλικρινοῦς λατρείας, καὶ τῶν περὶ αὐτὴν μυστηρίων», στην εγκύκλιο επιστολή του, το 867 μ.Χ., που απευθυνόταν προς τους κατά Ανατολάς Επισκόπους και Πατριάρχες, στρέφεται στην καταπολέμηση της αιρέσεως, «κατὰ πάσης αἱρέσεως», που αποτελεί την ενότητα και την ακεραιότητα της Ορθοδοξίας και συγχρόνως καλεί όλους να είναι άγρυπνοι εναντίων κάθε δυσέβειας. Ο Μέγας Φώτιος, γνωρίζοντας ότι κάθε εκτροπή από την αληθή πίστη έχει ως συνέπεια την έκπτωση από την πνευματικότητα, κατακρίνει «τὸ τῆς γνώμης ἠρρωστηκὸς καὶ ἀστήρικτον» και καταδικάζει, ως «ἁμαρτίαν πρὸς θάνατον», κάθε εκτροπή από την Ορθοδοξία και την «τῶν παραδοθέντων ἀθέτησιν» ή «καταφρόνησιν» από εκείνους που «κατὰ τῶν ἰδίων ποιμένων ὑπερήφανον ἀναλαμβάνουν φρόνημα, ἐκεῖθεν δὲ κατὰ τοῦ κοινοῦ Ποιμένος καὶ Δεσπότου παρατείνουν τὴν ἀπόνοιαν». Επί της βάσεως αυτής αντέκρουσε όχι μόνο τους εικονομάχους αλλά και τις παπικές αξιώσεις και το γερμανοφραγκικό δόγμα του filioque, το οποίο διασαλεύει την κοινωνία των αγιοπνευματικών προϋποθέσεων και ενεργειών και δεν έχει θέση μέσα στην κοινωνία του Σώματος της Εκκλησίας και της κοινότητος των αδελφών.
~ Γι' αυτό και η Σύνοδος, η οποία συνήλθε τον Ιούλιο ή Αύγουστο του 867 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, καθαίρεσε τον Πάπα Νικόλαο για τις αντικανονικές του ενέργειες, ενώ αποδοκίμασε τη διδασκαλία του filioque και τα ρωμαϊκά έθιμα. Μάλιστα η εγκύκλιος επιστολή του ιερού Φωτίου για τα θέματα αυτά, μετά τη συνοδική κατοχύρωση του περιεχομένου της, κατέστη ένα σταθερό πλέον κριτήριο για την αξιολόγηση των σχέσεων Ανατολής και Δύσεως.
~ Η δολοφονία του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Γ', στις 24 Σεπτεμβρίου 867 μ.Χ., από τον Βασίλειο Α' τον Μακεδόνα, συνοδεύτηκε και με κρίση στην Εκκλησία. Ο νέος αυτοκράτορας τάχθηκε υπέρ της προσεγγίσεως Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης και αναζήτησε ερείσματα στους «Ιγνατιανούς». Ο ιερός Φώτιος υπήρξε το θύμα αυτής της νέας πολιτικής σκοπιμότητας του αυτοκράτορα, ο οποίος εκθρόνισε τον Άγιο Φώτιο και αποκατέστησε στον θρόνο τον Πατριάρχη Ιγνάτιο, στις 23 Νοεμβρίου 867 μ.Χ. Η Σύνοδος του έτους 869 μ.Χ., που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό της Αγίας Σοφίας, αναθεμάτισε τον Άγιο Φώτιο, όσοι δε Επίσκοποι χειροτονήθηκαν από αυτόν ή παρέμεναν πιστοί σε αυτόν καθαιρέθηκαν και όσοι από τους μοναχούς ή λαϊκούς παρέμειναν οπαδοί του αφορίσθηκαν. Ο ιερός Φώτιος καθ' όλη την διαδικασία και παρά την προκλητική στάση των αντιπροσώπων του Πάπα τήρησε σιγή, τους υπέδειξε να μετανοήσουν και αρνήθηκε να δεχθεί την αντικανονική ποινή. Στη συνέχεια εξορίστηκε και υποβλήθηκε σε ποικίλες και πολλαπλές στερήσεις και κακουχίες. Επακολούθησε βέβαια η συμφιλίωση των δύο Πατριαρχών, Φωτίου και Ιγνατίου, αλλά ο θάνατος του Ιγνατίου, στις 23 Οκτωβρίου του 877 μ.Χ., επέτρεψε την αποκατάσταση του ιερού Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο μέχρι το έτος 886 μ.Χ. κατά τον οποίο εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από το διαδεχθέντα τον αυτοκράτορα Βασίλειο δευτερότοκο υιό του Λέοντα ΣΤ' τον Σοφό.
~ Ο Άγιος Φώτιος κοιμήθηκε οσίως το έτος 891 μ.Χ. όντας εξόριστος στην ιερά μονή των Αρμενιανών, όπως άλλοτε ο θείος και ιερός Χρυσόστομος στα Κόμανα του Πόντου. Το ιερό και πάντιμο σκήνωμα του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου εναποτέθηκε στην λεγόμενη μονή της Ερημίας ή Ηρεμίας, που ήταν κοντά στην Χαλκηδόνα. Παλιότερα η Σύναξή του ετελείτο στο Προφητείο, δηλαδή στο ναό του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που βρισκόταν στη μονή της Ερημίας, ενώ τώρα τελείται στην ιερά πατριαρχική μονή της Αγίας Τριάδος στη νήσο Χάλκη, όπου ιδρύθηκε και η Θεολογική Σχολή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

 
***  Σε τελική ευθεία η δημιουργία υδατοδρομίου στην Πύλο

Την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης του νέου υδατοδρομίου στην Πύλο εξέφρασε ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» και στελεχών του Δήμου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Πύλο. Εκτενέστερα, ο διευθυντής Εναρμόνισης και Λειτουργίας Υδατοδρομίων, Πολυχρόνης Ροντογιάννης και ο χειριστής Υδροπλάνων, Γιώργος Καραγκούνης, αφού έκαναν μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας, ενημέρωσαν τους αρμόδιους του Δήμου για τις διαδικασίες που κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να αδειοδοτηθεί ο χώρος για τη λειτουργία του υδατοδρομίου στην Πύλο. Στην παρουσίαση, το κοινό ενημερώθηκε για τις δυνατότητες που παρέχει η λειτουργία ενός υδατοδρομίου, όπως αυτή της ασφαλούς και άνετης μετακίνησης των πολιτών σε σύντομο διάστημα, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους περισσότερους ως τονωτικό για τον τουρισμό. Αναφέρθηκε, επίσης, η χρήση του υδροπλάνου για την εξυπηρέτηση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή της άμεσης μεταφοράς ενός ασθενή σε νοσοκομειακή μονάδα της πρωτεύουσας. «Ήρθε η ώρα να επανέλθει το θέμα του υδατοδρομίου στο προσκήνιο» τόνισε ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι θα υπάρξει θετική έκβαση στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για δημιουργία του υδατοδρομίου. «Προχωράμε άμεσα στην εκπόνηση μελέτης για το συγκεκριμένο θέμα. Ήδη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 υπάρχει πίστωση για τη δημιουργία των κτηριακών και άλλων υποδομών για τις λειτουργικές ανάγκες του υδατοδρομίου. Η ψήφιση του Νόμου 4146/13 ήταν η βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συγκοινωνιακού δικτύου υδροπλάνου στην περιοχή μας. Πράγματι το τελευταίο διάστημα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι χώροι για τα νέα υδατοδρόμια στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ήδη καλή πορεία της αξιοποίησης της Μαρίνας της Πύλου, τη λειτουργία των δύο πρώτων Eνάλιων Aρχαιολογικών Xώρων στην Ελλάδα που πρόκειται άμεσα να υλοποιηθούν και την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων για τη δημιουργία του αναρριχητικού μας πάρκου στη Σφακτηρία, φέρνει το Δήμο μας στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του τουρισμού στον τόπο μας, κάτι το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε». - 

***   Συνεχίζεται και δυναμώνει ο αγώνας στο μπλόκο του Καλού Νερού (φωτογραφίες)         

      
 
Ακλόνητοι σε θέση μάχης και αμετακίνητοι στο μπλόκο του Καλού Νερού είναι οι αγρότες της Τριφυλίας, παρά το τσουχτερό κρύο, τη βροχή και το χαλάζι. Συνηθισμένοι, άλλωστε, στις άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού και με τέτοιες βγάζουν το μεροκάματό τους στις καλλιέργειές τους στη γη της Τριφυλίας, δεν πτοούνται και το μπλόκο παραμένει ισχυρό και οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι για όλα! Τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα είναι παραταγμένα στον κόμβο του Καλού Νερού από την Τρίτη και καθημερινά εκατοντάδες αγρότες από την περιοχή δίνουν εκεί το αγωνιστικό τους παρών, μέρα και νύχτα! Στο πλευρό των αγροτών, όπως έχουμε επισημάνει, και με τη δική τους αγωνιστική τους παρουσία και συμπαράσταση, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, μηχανικοί, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες και επιστήμονες του ιδιωτικού τομέα, όπως και εργάτες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, ενώ την κινητοποίηση στηρίζουν και συμμετέχουν ενεργά οι Αγροτικοί Σύλλογοι Γαργαλιάνων και Φιλιατρών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βάλτας, αγρότες από τη Χριστιανούπολη και το Μουζάκι, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Τριφυλίας, αγρότες από τη γειτονική Χώρα και όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Γαργαλιάνων, Φιλιατρών και Κυπαρισσίας!
Ουσιαστικά, πρόκειται για κοινό μέτωπο αγώνα που συγκροτήθηκε με μπροστάρηδες τους αγρότες και συμμαχητές όλους τους κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς της Τριφυλίας. Ένα κοινωνικό μέτωπο απαιτώντας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ την απόσυρση του Ασφαλιστικού, την απόσυρση του Φορολογικού, την απόσυρση των τεκμηρίων διαβίωσης και διάλογο από μηδενική βάση.
Σήμερα Σάββατο, δε, ο δρόμος θα κλείσει από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 7.00 το απόγευμα. 
 
***  Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Τα μπλόκα στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο!         

      
Σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και σε ακόμα μεγαλύτερους και πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδικών δικτύων προχωρούν  οι αγρότες. Το ίδιο αποφάσισαν και τα μπλόκα της Μεσσηνίας τόσο στο Ασπρόχωμα όσο και στο Καλό Νερό.
Πιο συγκεκριμένα ο κόμβος Ασπροχώματος θα είναι κλειστός από τις 12μ.μ. το μεσημέρι του Σαββάτου έως και τις 12π.μ. τα μεσάνυχτα ενώ θα κλείσει για 3 ώρες (από τις 12 το μεσημέρι) και ο κόμβος στο αεροδρόμιο. Το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύει και για την Κυριακή. Στο Καλό Νερό οι αγρότες θα κλείσουν το δρόμο από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου εως και τις 7 το βράδυ. Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο του Ασπροχώματος, θα ταξιδέψει αύριο ως τη Νίκαια της Λάρισας όπου θα συμμετάσχει στις συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών με το πανελλήνιο συντονιστικό.
Παράλληλα, τη στάση τους σκληραίνουν και οι αγρότες στα υπόλοιπα μπλόκα στο εθνικό οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Στο μπλόκο της Νεστάνης, σύμφωνα με πληροφορίες του ArcadiaPortal.gr , οι αγρότες θα κλείσουν το δρόμο τα μεσάνυχτα της Παρασκευής επ΄αόριστον και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του Αχλαδόκαμπου και της παλαιάς εθνικής οδού. Στον Ισθμό όπως μετέδωσε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, οι αγρότες θα κλείσουν για 24 ώρες, από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έως και τις 10 το πρωί της Κυριακής, τόσο τον εθνικό δρόμο όσο και τους παράδρομους. Όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει εκτός Μεσσηνίας καλό θα είναι να επικοινωνεί με τον Μορεά 271 056 2000 και την Ολυμπία Οδό 22960 95555.
 
***  Γεμάτες πλατείες – Τυφλές ελπίδες (φωτογραφίες & βίντεο)         

      
 
Χιλιάδες κόσμου, όλων των επαγγελμάτων, διαδήλωσαν χθες στην Καλαμάτα
Φωνές και… νταούλια παντού
*Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες & βίντεο από τη χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση στην Καλαμάτα

«Πιάνω να ζωγραφίσω τα παιδιά μες στην πλατεία, σα να ’ταν όπως πρώτα κι όπως θα ’θελα. / Μα όλα αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν, αλλάξανε τα χρώματα, τα λόγια και τα στόματα».
Η φωνή του Σωκράτη Μάλαμα ταιριάζει γάντι στη χθεσινή ατμόσφαιρα στην Καλαμάτα. Παρά το συννεφιασμένο ουρανό, χιλιάδες άνθρωποι και μηχανήματα γέμισαν την κεντρική πλατεία και την Αριστομένους, σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που καταγράφηκαν ποτέ στην πόλη, εναντίον του Ασφαλιστικού και των μνημονίων που "πνίγουν" την κοινωνία και την οικονομία.
Κανονικά στη διαμαρτυρία θα έπρεπε να υπάρχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δα και πολύς ο χρόνος από τότε που ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Αλέξης Τσίπρας, δήλωνε πως η Ιστορία γράφεται με ανυπακοή και υποσχόταν αγώνα-ρήξη-ανατροπή.
Χθες, όμως, οι άνθρωποι και τα μέλη της κυβερνώσας Αριστεράς ήταν σκεπτικοί, προβληματισμένοι και απόντες. Για το φόβο των… Ιουδαίων «είχαν κατεβάσει» και τα παντζούρια στο κτήριο της Αριστομένους.
Όμως, δεν είναι το τραγούδι του Μάλαμα που αποδίδει καλύτερα την αίσθηση σήμερα. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά»… το παλιό τραγούδι των Κατσιμιχαίων αποδίδει καλύτερα τη χθεσινή ημέρα κι αυτό έγινε εμφανές από τους αστυνομικούς που κατέβηκαν να προφυλάξουν ποιον;
Από τον απέναντι δρόμο περνάει ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ακούει έναν από τους διαδηλωτές να του φωνάζει: «Αλλάξατε, αλλάξατε πολύ, σύντροφοι, και τώρα δε σας νοιάζει για εμάς». Όπως έμαθα αργότερα, ο εργαζόμενος ήταν 5μηνίτης του οποίου είχε λήξει ο χρόνος εργασίας. «Δίνουμε μάχη, παλεύουμε»: αυτές είναι οι φράσεις που ακούστηκαν από τα χείλη του, αλλά σκεπάστηκαν από τις φωνές των διαδηλωτών.
Όσο, όμως, και να επέμενε, όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι σήμερα η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση που θα επιδεινωθεί, καθώς το τρίτο μνημόνιο αυξάνει τη φορολογία και απειλεί μισθούς και συντάξεις.
Όταν τελειώσει η ύφεση, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι φτωχοί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σοβαρή προοπτική επενδύσεων, οι τράπεζες είναι πια σε ξένα χέρια και, μάλιστα, κερδοσκόπων και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα νέας κρίσης.
Η Ελλάδα μπήκε για τα καλά σε τροχιά ιστορικής παρακμής, με τις κοινωνικές αντιθέσεις να διευρύνονται και τη νεολαία να φεύγει στο εξωτερικό.
Στο 95% η συμμετοχή των
εμπορικών καταστημάτων
Για πρώτη φορά, έπειτα από χρόνια, τα περισσότερα καταστήματα ήταν κλειστά χθες το πρωί στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εμπόρων στην απεργία για το Ασφαλιστικό. Έμποροι, βιοτέχνες, επαγγελματίες το πρωί συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας τους, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, κάτω από τα γραφεία τους.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σε χαιρετισμό του προς τους συναδέλφους, τόνισε ότι η πρόταση της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό θα αφανίσει τους επαγγελματοβιοτέχνες, ενώ ζήτησε διάλογο για να συμφωνηθεί ένα ασφαλιστικό και φορολογικό πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει σταθερότητα σε βάθος 20ετίας και θα ευνοήσει την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Σύντομη ομιλία έκανε ο ίδιος και στη συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν κλειστά, αλλά επέδωσαν σχετικό ψήφισμα.
Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών στο κάλεσμα της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ για κλείσιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεών τους. Η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα ήταν για πρώτη φορά τόσο υψηλή και μαζική σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας». Ενδεικτικά στο Νομό Μεσσηνίας το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων έφτασε στο 95%!
Συγκέντρωση Εργατικού Κέντρου
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η συγκέντρωση στο δρόμο της Αριστομένους, κάτω από το κτήριο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ήταν τόσο μαζική. Ογκωδέστερη η πορεία που ακολούθησε με τη συμμετοχή πολλών συνδικαλιστικών σωματείων και συλλόγων.
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, βενζινοπώλες, οδηγοί ταξί, ναυτικοί, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά ο επιστημονικός κλάδος, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος βροντοφώναξαν, μεταξύ άλλων, για ένα Ασφαλιστικό βιώσιμο με δουλειές και συντάξεις, χωρίς περικοπές για όλες τις γενιές.
Δυναμικό «παρών» έδωσαν καθηγητές και δάσκαλοι, μέλη της "Λαϊκής Ενότητας" του ΕΠΑΜ και αργότερα η "Ανοιχτή Συνέλευση"
Απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου ζήτησε νωρίτερα κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, Σωτήρης Τσώνης.
Στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 67 χρόνια και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η γραμματέας του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, Νικολίνα Λέκκα.
Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον πρόεδρο των Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας Παναγιώτη Θεοδώρου, το γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Γιώργο Κανέλλη, τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Μεσσηνίας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Γιάννη Μπουρή, τον πρόεδρο της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Βασίλη Γεωργιόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοποννήσου Κυριάκο Αναγνωστόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σχολών Εκπαιδευτών Οδηγών Κώστα Παπαμικρουλέα, το γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Φώτη Μπουγά και την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Τζίνα Θεοδωροπούλου.
Συγκέντρωση ΠΑΜΕ
Με κάλεσμα προς τους εργαζομένους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη, μέχρι να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση να μη φέρει καν στη Βουλή την πρότασή της για το Ασφαλιστικό και να επανέλθουν κεκτημένα της κοινωνικής ασφάλισης που αφαιρέθηκαν τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Καλαμάτα.
Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έγινε στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ ακολούθησε μεγάλη πορεία στην κεντρική πλατεία, στην οδό Φραντζή και στη Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Κατά τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ απηύθυναν χαιρετισμούς ο Αντώνης Κυριακόπουλος από το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων και ο γιατρός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας Γιώργος Φερεντίνος, από το Σωματείων Εργαζομένων. Την κεντρική ομιλία έκανε ο Παναγιώτης Κουφαλάκος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΥΑΚ και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.
Στην… παρέλαση των τρακτέρ
Εκτός από τους διαμαρτυρόμενους πολίτες, πάνω την κεντρική πλατεία υπήρχαν και τα παρατεταγμένα τρακτέρ. Πέρασαν και από εκεί.
Απ’ όσα είδα εκείνο που μου έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ένα μικρό αγόρι γύρω στα οχτώ. Πήγε κοντά στα τρακτέρ, τα κοίταξε, τα ξανακοίταξε και έπειτα πέρασε από την απέναντι πλευρά, να δει και τα υπόλοιπα.
Ο θαυμασμός ήταν αποτυπωμένος στο βλέμμα του... πήρε το κινητό του πατέρα του και τα φωτογράφησε. Το παιδί αυτό μπορεί να μην είχε δει ποτέ από κοντά του τρακτέρ, το εργαλείο δουλειάς, την επιχείρηση του αγρότη που παρέχει όσα καταναλώνονται καθημερινά σε όλα τα νοικοκυριά!
Αν τα μέτρα περάσουν, τα παιδιά που δεν έχουν δει τρακτέρ θα πολλαπλασιαστούν, γιατί πολύ απλά δε θα υπάρχουν τρακτέρ... Αυτό, όμως, είναι σίγουρα το λιγότερο!
Τι άκουσα χθες στο μπλόκο; Άκουσα έναν αγρότη να μου εξηγεί ότι έβγαλε σπυράκια από το άγχος του… το άγχος που του προκαλεί να ακούει τις ιστορίες των οδηγών που θέλουν να περάσουν, με εκείνον τελικά να τους αφήνει, γιατί όπως μου εξηγεί, «μία στο εκατομμύριο να λένε ψέματα, εγώ δε θα άντεχα να μην τους αφήσω να περάσουν».
Άγγιξα τα χέρια πολλών αγροτών κατά το χαιρετισμό μας και αισθάνθηκα χέρια άγρια, σκασμένα, τραυματισμένα... χέρια δουλεμένα, που το μόνο που ζητούν είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια!
Καθολική η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων, μόνο το 26% στην Περιφερειακή Ενότητα
Καθολική ήταν η συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων της Καλαμάτας στη χθεσινή πανελλαδική απεργία κατά του Ασφαλιστικού. Οι υπηρεσίες τόσο του Πρωτοδικείου όσο και του Εφετείου λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας και μόνο για επείγοντα ζητήματα.
Μαζί με την αποχή που κάνουν από τα καθήκοντά τους για τέταρτη εβδομάδα δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας έμοιαζε χθες με εγκαταλελειμμένο κτήριο.
Μάλιστα, αυτό είχε γίνει απόλυτα κατανοητό από τον κόσμο και σχεδόν κανένας πολίτης δεν επισκέφθηκε χθες υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου.
Αντίθετα, στο απέναντι κτήριο, αυτό του Διοικητηρίου, οι μόνες υπηρεσίες με καθολική συμμετοχή των υπαλλήλων στην απεργία ήταν αυτές του Δήμου Καλαμάτας.
Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας λειτούργησαν κανονικά, αφού στην απεργία συμμετείχε μόνο το 26,7% των υπαλλήλων. Ειδικότερα, από τους 206 υπαλλήλους των συγκεκριμένων υπηρεσιών, έκαναν απεργία οι 55.    Β.Β
Δήμος Καλαμάτας
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το γραφείο Τύπου της Δημοτικής Αρχής, στη χθεσινή απεργία η συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου ήταν η εξής:
Από τους 407 υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου έκαναν απεργία οι 181, δηλαδή ποσοστό 44,50%. Από τους 9 υπαλλήλους του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας έκαναν απεργία 7, δηλαδή ποσοστό 77,80%. Δεν έκανε απεργία κανείς από τους 3 υπαλλήλους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας. Επίσης, ουδείς των 5 υπαλλήλων της Διοκλής ΑΕ απήργησε και ουδείς από τους 4 υπαλλήλους στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, ενώ στη ΒιΣφαΚα ΑΕ έκανε απεργία 1 υπάλληλος από τους 8 (ποσοστό 12,50%).
Στην ΚΕ «Φάρις» κατήλθαν σε απεργία 8 σε σύνολο 14 υπαλλήλων, δηλαδή ποσοστό 57,10% και στη ΔΕΥΑΚ 41 από τους 63, δηλαδή ποσοστό 65%.
Αποκομμένη η Πελοπόννησος
από την Αθήνα
Παρέμεινε κλειστή για πολλοστή ημέρα η εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των διοδίων του Ισθμού από αγρότες που διαμαρτύρονταν για το Ασφαλιστικό, ενώ λίγο αργότερα οι αγρότες έκλεισαν και την παλαιά εθνική οδό στο Καλαμάκι.
Οι αγρότες από τον Ισθμό άφηναν να περάσουν μόνο ασθενοφόρα και επείγοντα περιστατικά.
Επίσης, από προχθές στις 6.00 το απόγευμα οι αγρότες έχουν κλείσει και τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης - Κορίνθου στο ύψος των διοδίων Νεστάνης και θα έμεναν εκεί τουλάχιστον έως χθες τα μεσάνυχτα. Η κυκλοφορία διεξαγόταν από την παλαιά εθνική οδό μέσω Αχλαδόκαμπου.
Επί της ουσίας αξίζει να αναφέρουμε ότι το ταξίδι από την Αθήνα ως την Τρίπολη, που διαρκεί υπό κανονικές συνθήκες δύο ώρες, τώρα ξεπερνά τις πέντε ώρες.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο Θανάσης Καρτερός μέσω της "Αυγής" προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση: "Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Από τη μια οι εξεγερμένοι των μπλόκων, οι απεργοί της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, οι «κινητοποιήσεις της γραβάτας», οι ενώσεις των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των δημοσιογράφων κ.λπ. Που απαιτούν, με διαβαθμίσεις φυσικά και αποχρώσεις, να αποσυρθεί το σχέδιο για το Ασφαλιστικό, ως αντιλαϊκό και διαλυτικό για την κοινωνική ασφάλιση, και να αρχίσει από μηδενική βάση νέος διάλογος.
Από την άλλη, το κουαρτέτο, που απαιτεί αλλαγές στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Λαϊκίστικα μιλώντας, να μην αφήνει το σχέδιο καμιά αμφιβολία ότι είναι αντιλαϊκό, διαλυτικό για την κοινωνική ασφάλιση, χαριστικό για την εργοδοσία.
Πάρτε, παρακαλώ, υπόψη επίσης: Πρώτον, ότι ο χρόνος είναι εναντίον της κυβέρνησης -και της χώρας-, γιατί αυτή είναι που βιάζεται να τελειώσει με την αξιολόγηση και τη συνακόλουθη μείωση του χρέους. Και προϋπόθεση για να προχωρήσει το πράγμα είναι να προχωρήσουν το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό.
Δεύτερον, ότι η αντιπολίτευση στο σύνολό της, με ριζικά διαφορετικές θέσεις κάθε κόμματος φυσικά, βρίσκεται απέναντι στην κυβερνητική προσπάθεια.
Και τρίτον, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό με τη βοήθεια του προσφυγικού, για το οποίο η μαμά Ευρώπη κάνει αυτά που ξέρετε ότι κάνει. "Μακριά από μας, κι ας γίνει η Ελλάδα στάχτη και μπούρμπερη".
Α, να μην παραλείψουμε από την εικόνα και τους βαρόνους, που ανακάλυψαν την ταξική πάλη, την κοινωνική ευαισθησία, την πείνα και την ανθρωπιά. Και υποστηρίζουν μετά μανίας κάθε κίνηση, απ’ όπου κι αν προέρχεται, που περιπλέκει για την κυβέρνηση την κατάσταση.
Αδιαφορώντας για τις συνέπειες, για την αλήθεια, για τη δεοντολογία -τι λέω, Θεέ μου!- και για το αύριο της χώρας. Για να αποδειχτεί πόσο δίκιο είχαν εκείνοι που, δεκαετίες τώρα, τους έδιναν τις άδειες και τα δάνεια για να τα έχουν καλά μαζί τους. Και να γλιτώνουν από τις κατηγορίες του Άδωνι περί χούντας και του Λοβέρδου περί Βόρειας Κορέας. Ας τα ακούει ο Παππάς.
Του Αντώνη Πετρόγιαννη
Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας

***   Συνελήφθησαν και οι τρεις για τη χασισοφυτεία το καλοκαίρι στην Άμφεια         

      
 
Απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια 
Προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα στην ανακρίτρια έλαβαν ένας 37χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν με εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους για την καλλιέργεια χασισοφυτείας, που είχε εντοπισθεί το καλοκαίρι σε αγροτοδασική περιοχή στην Άμφεια.
Ο 37χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στη Θουρία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, ενώ οι άλλοι δύο νεαροί παρουσιάσθηκαν μόνοι τους στις Αρχές. Και οι τρεις έχουν απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τον Αύγουστο φυτεία με
27 δενδρύλλια και πάνω από 1,5 κιλό χασίς.
Μέσα στο κτήμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δοθεί από την Αστυνομία, πέρυσι τον Αύγουστο έφτασε πληροφορία στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ότι οι τρεις άντρες καλλιεργούν από κοινού χασίς σε ελαιοπερίβολο που διαθέτει ο 37χρονος.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία, ενώ παράλληλα αναζήτησαν τον 37χρονο, τον οποίο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν.
Κατά την παρακολούθηση της φυτείας έφτασαν στο ελαιοπερίβολο οι δύο νεαροί με μια μηχανή, αλλά όταν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, τράπηκαν σε φυγή.
Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών βρήκαν να καλλιεργούνται στο ελαιοπερίβολο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 23 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 2,5 έως 3 μέτρα.
Εντάλματα
Στο σημείο της φυτείας βρήκαν και 4 εκριζωμένα δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και ποσότητα χασίς 1.680 γραμμαρίων.
Σε αποθήκη που βρισκόταν μέσα στο περιφραγμένο ελαιοπερίβολο βρήκαν και κατέσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, δύο ζώνες με 44 φυσίγγια, δύο συσκευές ασύρματης επικοινωνίας και αρκετά αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης. Επίσης, ένα δοχείο που περιείχε χλωρό χασίς βάρους 63 γραμμαρίων.
Κανείς από τους τρεις δεν παρουσιάσθηκε τότε στις Αρχές, ενώ σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν προχθές τον 37χρονο, ενώ αμέσως μετά παραδόθηκαν μόνοι τους και οι άλλοι δύο.
Χθες το πρωί οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια, από την οποία πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.  Της Βίκυς Βετουλάκη 
 
***  Η Μεσσηνία στις παγκόσμιες αφιερωματικές εκδηλώσεις για τη Μαρία Κάλλας 

Κ. Ρούσσου: “O κόσμος πρέπει να μάθει ότι γενέτειρα της ήταν η Μεσσηνία” Στην Καλαμάτα βρίσκεται από χθες η μέτζο σοπράνο Κατερίνα Ρούσσου και ήδη πραγματοποίησε τις πρώτες επαφές για να τεθεί η βάση συνεργασίας διοργάνωσης του χρόνου εκδήλωσης και στη Μεσσηνία στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό ταυτόχρονα απ’ όλες τις όπερες στον κόσμο. Η ίδια η διεθνής Ελληνίδα, που κατοικεί μόνιμα στη Στοκχόλμη, δήλωσε λάτρης της Μαρίας Κάλλας, τονίζοντας πως αυτό είναι ένα προσωπικό οδοιπορικό. Μάλιστα, μιλώντας στο «Θ», σημείωσε ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι γενέτειρα της Μαρίας Κάλλας είναι η Μεσσηνία. Ελληνικός πολιτισμός Χθες το μεσημέρι η σοπράνο, συνοδευόμενη από το πρόεδρο της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας Παν. Μπαζίγο και τον καλαματιανό Θανάση Ψαρούλη, επισκέφθηκε την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη και συζήτησαν για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα μουσικής παιδείας, τα οποία προωθούνται μέσω του συλλόγου που έχει συστήσει η κα Ρούσσου στη Σουηδία. Συγκεκριμένα, έχει ιδρύσει το Σύλλογο για την Ελληνική Κλασική Μουσική στη Σουηδία μαζί με τον πιανίστα Γιόχαν Σάντμπακ και τη βιολονίστρια Ματούλα Ζαχαριάδου. Στόχος είναι η προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη μουσική και ήδη το Νοέμβριο διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ, που ήταν αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνο Η κα Αλειφέρη συνεχάρη την κα Ρούσσου για την πορεία της και τη μέσω αυτής προβολή του ελληνικού πολιτισμού στη Σουηδία. Χαρακτήρισε, δε, ευτυχία τη συμμετοχή της σοπράνο σε αυτές τις εκδηλώσεις, υπενθυμίζοντας ότι η κα Ρούσσου συμμετέχει στην πολυαναμενόμενη ταινία του Μπάμπη Τσόκα «Η δική μας Κάλλας». «Άρα η κα Ρούσου θα είναι μαζί μας του χρόνου σε μια διοργάνωση και συζητούμε το πλαίσιο που θα γίνει αυτό», σημείωσε η κα Αλειφέρη. Από την πλευρά της, η κα Ρούσου, μιλώντας στο «Θ», είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη Μεσσηνία και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συνεργασία που ξεκινά. Στόχος, όπως είπε, είναι να υπάρχει εξέλιξη σε αυτή τη συνεργασία και να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. «Υπάρχει διάθεση να γίνεται κάθε χρόνο μια εκδήλωση στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας. Πρέπει να αναδειχθεί ότι εδώ είναι η γενέτειρά της, γιατί, δυστυχώς, πολύς κόσμος δεν το ξέρει», κατέληξε η σοπράνο. Της Βίκυς Βετουλάκη - 

***   Το… βραβείο της οδού Αναπλιώτη         

      
Η οδός Αναπλιώτη θα μπορούσε εύκολα να βραβευτεί ως ο δρόμος με τις περισσότερες σπασμένες πλάκες.  Πότε, δε, αυτές θα αποκατασταθούν, ένας Θεός ξέρει. Αν ορισμένοι σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν και ως χώρο στάθμευσης, κάτι μπορεί να γίνει…
Α.Π.    - See more at:
http://www.tharrosnews.gr/news .-
 
***  «Πνίγηκαν» στη σκόνη 

  Έξαλλοι είναι κάτοικοι των παραλιακών περιοχών μέχρι τις Κιτριές για την κατάσταση που επικρατεί καθημερινά με τη διέλευση βαρέων οχημάτων και φορτηγών λόγω των έργων που εκτελούνται εκεί. Είχε που είχε τα χάλια του ο δρόμος, τώρα έχει γίνει χειρότερος και τους έχει «φάει» η σκόνη από το πήγαιν’ έλα των οχημάτων. Φυσικά, όπως μας μετέφεραν, ούτε για αστείο κάποιος από την εταιρεία κατασκευής του έργου ή το Δήμο να καθαρίσει το δρόμο. Β.Β.

***
 
***

*** Αθλητική  ενημέρωση  :

*** Κοπή πίτας στον Πάμισο και τιμητικές διακρίσεις (φωτογραφίες)
 


 

 

  
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε χθες βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης ο Γ.Σ. Πάμισος Μεσσήνης. Στην εορταστική τους εκδήλωση οι «πράσινοι» της Μεσσήνης τίμησαν τον Δήμο Μεσσήνης (την πλακέτα παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης Ηλίας Πετρόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αθλητικά θέματα, από τον πρόεδρο της ΕΠΣΜ Λεωνίδα Οικονομίδη), τον επίτιμο πρόεδρο του Μεσσηνιακού και παλιό πρόεδρο της Καλαμάτας και του Μεσσηνιακού, Σταύρο Παπαδόπουλο (την πλακέτα παρέλαβε ο εκπρόσωπός του Γιάννης Ηλιάδης από τον αντιπρόεδρο του Παμίσου Μεσσήνης Γιώργο Πετρουλάκη), τους παλιούς προέδρους Γιώργο Τσερπέ (την πλακέτα έδωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κωνσταντινέας), Νίκο Βλαχάκη (την πλακέτα έδωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Κουκούτσης) Δημήτρη (Μίμη) Ζέππο (την πλακέτα έδωσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Μεσσήνης, Στάθης Αναστασόπουλος) και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παμίσου Μεσσήνης Δημήτρη (Τάκη) Λαμπρόπουλο (την πλακέτα έδωσε ο δημοτικό σύμβουλος Μεσσήνης Αντώνης Νικολόπουλος. Οι τιμηθέντες εκτός από πλακέτες πήραν από ένα λάβαρο του Παμίσου Μεσσήνης, ενώ ο κ. Λαμπρόπουλος πήρε και μια φανέλα του ιστορικού συλλόγου της Μεσσήνης. Από την εκδήλωση απουσίασε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης λόγω ασθενείας, ενώ παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Μεσσήνης Χρήστος Καρύδης, Αριστομένης Αδαμόπουλος, Τάσος Τσερπές, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Νικόλαος Μπουρίκας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνης Νικολόπουλος, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεσσήνης Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας Λεωνίδας Οικονομίδης, το μέλος του Δ.Σ. Ηλίας Αλεξανδρόπουλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Μεσσήνης Ντίνα Αντωνάκου, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Πάμισος Μεσσήνης Γιώργος Καπερώνης, οι προπονητές του Απόλλωνα Πεταλιδίου και του ΑΟ Φαραί Αλέκος Τσατάς και Νίκος Βλαχάκης αντίστοιχα, πολυάριθμοι παλαίμαχοι του Παμίσου Μεσσήνης, το τεχνικό τιμ των πρασίνων της Μεσσήνης Αντώνης Μαυρέας, Αντώνης Παπαγιαννόπουλος, οι ποδοσφαιριστές, μέλη και φίλοι του Συλλόγου. Παρουσιαστής της εορταστικής εκδήλωσης ήταν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΜ και παλαίμαχος του Παμίσου Μεσσήνης Νίκος Ρούτσης, ο οποίος γι’ ακόμη μία φορά ήταν χειμαρρώδεις και ιδιαίτερα κατατοπιστικός για την προσφορά των προσώπων που τιμήθηκαν.

***  Αντί για Ψαχνά, φιλικό στη Σπάρτη η Καλαμάτα…

Όπως αναμενόταν ούτε αυτή την Κυριακή θα διεξαχθούν αγώνες για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κι έτσι η αναμέτρηση της Καλαμάτας στα Ψαχνά για την 15η αγωνιστική του 3ου Ομίλου αναβάλλεται για άλλη μια εβδομάδα και για τον ίδιο λόγο. Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό χθες: «Από την Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής ανακοινώνεται ότι, λόγω των σοβαρών και συνεχιζόμενων προβλημάτων στις οδικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, η αγωνιστική της 7/2/2016 μετατίθεται για τις 14/2/2016. Ως εκ τούτου, όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα του Πρωταθλήματος θα μετατεθεί προς τα πίσω κατά δύο αγωνιστικές». Επειδή όμως η αγωνιστική απραξία δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο και σε μια προσπάθεια να γνωρίσει καλύτερα ο νέος προπονητής, Κώστας Καλογιαννίδης, το παικτικό δυναμικό που έχει στη διάθεσή του προγραμματίστηκε για αύριο ένα δυνατό φιλικό στη Σπάρτη. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ., ενώ η ακριβής αποστολή θα γίνει γνωστή μετά τη σημερινή προπόνηση που έχει οριστεί στις 11 το πρωί στο γήπεδο του Ασπροχώματος. Ο έμπειρος τερματοφύλακας Παλιούρας που είναι ανέτοιμος μετά τον τραυματισμό είναι ο μόνος βέβαιος απόντας, ενώ «διχασμένος» είναι ο κ. Καλογιαννίδης για την περίπτωση του Χρήστου Καλαντζή, ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω αγωνιστικά. Αντίθετα, στη διάθεση του 39χρονου τεχνικού αναμένεται ότι θα είναι οι υπόλοιποι νεοφερμένοι και πιο συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Ραχίμ (23χρονος επιθετικός από ΑΕ Σπάρτης), Κώστας Μπεγλεκτσής (21 ετών, επιθετικός, ΑΕ Σπάρτης) και ο Κώστας Μπαντούνας (20 ετών, κεντρικός αμυντικός, Βύζας Μεγάρων). Χ.Ε. -

*** Συνοπτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής στη Super League:
Η Ξάνθη έκανε «κηδεία» στη Λεωφόρο, νίκη για Πλατανιά, ισοπαλία στη Λιβαδειά
ΣΑΒΒΑΤΟ   06/02/2016

Σημαντική νίκη του Πλατανιά, 2-0 τον Αστέρα
Πλατανιάς-Αστέρας Τρίπολης 2-0 .- ^ (20΄ Γουνδουλάκης, 79΄ Ανγκούλο)
 ~ Διαιτητής: Τζήλος
 Κίτρινες: Ράμος, Φ. Στανισάβλεβιτς - Σανκαρέ, Παντελιάδης
 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιώργος Παράσχος): Σωτηρίου, Κουλιμπαλί, Σκαρρντοβέλι, Σελίν, Μπανανά, Γκνιάτιτς, Μενδρινός (84΄ Μενδρινός), Μουνάφο (69΄ Φίλιπ Στανισάβλιεβιτς), Αποστολόπουλος, Γουνδουλάκης, Ράμος (76΄ Ανγκούλο)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δημήτρης Τερεζόπουλος): Μπαντής, Παντελιάδης, Σανκαρέ, Ζησόπουλος, Κιτοκό, Χαμντανί (81΄ Φερνάντες), Κουρμπέλης (66΄ Δημούτσος), Μπερτόλιο, Μούκαμ, Μάσα (76΄ Αλεξάνταρ Στανισάβλιεβιτς), Ιωαννίδης.

Video  :
~ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ Τρ.  20η  αγωνιστ. 2-0  6-2-2016   : https://youtu.be/qDz2svQpCJQ .-
«Έκλεψε» βαθμό ο Πανθρακικός στη Βοιωτία, 1-1 με τον Λεβαδειακό
Λεβαδειακός-Πανθρακικός 1-1 .-^  (54΄πεν. Μάντζιος - 87` Ηλιάδης)
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Κίτρινες κάρτες: Μερεμπασβίλι, Μουλόπουλος - Τσιάρας, Χρήστου, Χασομέρης
Κόκκινες κάρτες: Τσιάρας (52' δεύτερη κίτρινη)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Άκης Μάντζιος): Τσιντώτας, Τριποτσέρης, Στάθης (69` Γιάχιτς), Τσουρίκοφ, Μπεν, Μεντί, Ατζαγκούν (62` Ντομοβτσίσκι), Μάγκας (66` Μουλόπουλος), Μάντζιος, Μερεμπασβίλι, Μαχαμάτ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (Γιάννης Χατζηνικολάου): Αθανασιάδης, Μελίσσης, Μπαϊκαρά, Μπουγαΐδης, Ποτουρίδης, Χρήστου, Ηλιάδης (89` Γαβριηλίδης), Τσιάρας, Χασομέρης, Μουδούρογλου (58` Χαβίτο), Ίγκορ (90+5` Νικόλτσης).
Video :
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ  1-1  21η  αγωνιστ   06/02/2016 :                            https://youtu.be/gGFrJs-Bcv0  .-                                                                                                        ~Λεβαδειακός-Πανθρακικός  πεναλ  γκολ 21η  αγων   06/02/2016: https://youtu.be/iKwAGVzNGiA .-                                                                                                         Λεβαδειακός-Πανθρακικός  1-1  γκολ ισοφ   21η  αγων   06/02/2016  : https://youtu.be/Cga2IdjLXew .-                                                                                            ~ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ  1-1   21η  αγων  06 02 2016  γκόλ δηλώσεις : https://youtu.be/bcEEMSqsvUE .-
Η Ξάνθη μετέτρεψε τη «γιορτή» του Παναθηναϊκού σε «κηδεία»
Παναθηναϊκός-Ξάνθη 0-1 .-^ (67΄ Σολτάνι)
Διαιτητής: Μάνταλος (Καβάλας)
Κίτρινες: Λαγός, Μαρινάκης, Καλτσάς, Μολέδο - Μπαξεβανίδης, Σολτάνι, Μπέρτος, Λουσέρο
Κόκκινη: Ζέκα (51΄)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αντρέα Στραματσόνι): Στιλ, Κλωναρίδης, Λαγός (76΄ Λουντ), Ζέκα, Μαρινάκης, Βιγιαφάνιες (64΄ Πράνιτς), Ταυλαρίδης, Νάνο, Καλτσάς (54΄ Εσιέν), Μολέδο, Πέτριτς
ΞΑΝΘΗ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζαρόπουλος, Μπέρτος, Μπαξεβανίδης, Σολτάνι, Λουσέρο, Φλίσκας (70΄ Παπαστεριανός), Νιέτο (80΄ Βασιλακάκης), Ορφανίδης, Λισγάρας, Καρυπίδης, Ντιμιτρόφ (59΄ Σκουρτάι).
Video :
~ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ  0-1 το γκόλ  21η  αγων  06/2/016https://youtu.be/ujjkZeUbaKw  ,.- ~ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΞΑΝΘΗ 0-1  γκόλ  δηλώσεις φάσεις  21η  αγων   06/02/2016: https://youtu.be/pOjCmoQI-NI .--
ΚΥΡΙΑΚΗ  07/02/2016
15:00 (Καυτανζόγλειο) Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα
17:15 (Βέροια) Βέροια-Καλλονή
17:15 (Περιστέρι) Ατρόμητος-ΑΕΚ
19:30 (Καραϊσκάκη) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

***  Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία  Στην Α1 βόλεϊ ανδρών :
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Πάτρα, σούπερ Αρης 3-0 τον Φοίνικα
Παναθηναϊκός - Ορεστιάδα 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)

Παμβοχαϊκός - Ηρακλής 1-3 (17-25, 25-23, 21-25, 23-25)

Παναχαϊκή - Ολυμπιακός 1-3 (22-25, 25-21, 11-25, 20-25)

Άρης - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-20, 25-22, 26-24)

Εθνικός Αλεξ. - ΠΑΟΚ 7/2

Λαμία - ΑΟ Κηφισιάς 7/2

*** Διπλή ελληνική πρόκριση για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη
Στη Euroleague του πόλο γυναικών
Διπλή ελληνική πρόκριση για Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Πορτουένσε): 0-2, 1-6, 1-5, 1-7
~ Τα γκολ του Ολυμπιακού πέτυχαν οι Ασημάκη 5, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Αβραμίδου 3, Έγκενς 3, Ελευθεριάδου 3, Μπιανκόνι, Τετζαλίδου, Έμολο.
~ Οι αγώνες του 3ου ομίλου ολοκληρώνονται αύριο, με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να έχει ρεπό. Η Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει στις 13:30 τη Φλουβιάλ Πορτουένσε και χρειάζεται ένα βαθμό για να «σφραγίσει» την πρόκρισή της στα προημιτελικά
~  Ο ΝΟΒ αναμένεται να επικυρώσει και τυπικά την πρόκρισή του στην οκτάδα αύριο το μεσημέρι (13:30 ώρα Ελλάδας), με νίκη επί της αδύναμης Φλουβιάλ Πορτουένσε.
~* Τα οκτάλεπτα: 1-0, 3-2, 1-2, 1-1
Για τη Βουλιαγμένη σκόραραν οι Ρουμπέση 2, Τσουκαλά 2, Χυδηριώτη, Διαμαντοπούλου.
~** Η βαθμολογία του 3ου ομίλου (σε 3 αγώνες):
Ολυμπιακός 10 -4αγ.
Βουλιαγμένη 6
Πάντοβα 4
Πορτουένσε 3
Λόντον Ότερ 0

***   «Βόμβα» Κοντονή: «Εκτός αθλητισμού οι κατηγορούμενοι»
Ευθεία επίθεση κατά της ΕΠΟ«Βόμβα» Κοντονή: «Εκτός αθλητισμού οι κατηγορούμενοι»
~  Ευθεία επίθεση κατά της ΕΠΟ, αλλά και όσων έχουν ανοιχτά μέτωπα με τη δικαιοσύνη εξαπέλυσε ο Σταύρος Κοντονής, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο.
~* Ο υφυπουργός Αθλητισμού απαίτησε τις παραιτήσεις όσων εμπλέκονται σε σκάνδαλα όπως το «Koriopolis», την «Εγκληματική οργάνωση» κ.α., τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Αφορμή για το «ξέσπασμα» από την πλευρά της πολιτείας στάθηκε ο ορισμός του διαιτητή Αλέξανδρου Δημητρόπουλου (αφού αν και δεν κατονομάζεται, είναι αυτός που έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα κατηγορούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης!) στο κυριακάτικο ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, αλλά και το θέμα των επιχορηγήσεων της ΕΠΟ σε σωματεία.
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως πλέον άπαντες έχουν καταλάβει πως η Κυβέρνηση αποτελεί την τελευταία ελπίδα για έλεγχο και κάθαρση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Είναι ιδιαιτέρως θετικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι επί μονίμου βάσεως ζητείται από αθλητικές συλλογικότητες να παρέμβει ενεργά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαιτησία και τη διοίκηση του ποδοσφαίρου.
Αυτό σημαίνει ότι οι πάντες έχουν κατανοήσει πλέον ότι η Κυβέρνηση αποτελεί την τελευταία και τη μόνη ελπίδα να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και κάθαρσης, που αποτελεί αίτημα όλων των υγιών φιλάθλων.
Η σταθερή και αταλάντευτη πορεία που ακολουθεί η Κυβέρνηση επί των ανωτέρω ζητημάτων, η οποία ξεκίνησε με την ψήφιση του Ν.4326/2015 και την αυστηρή εφαρμογή του, συνεχίζεται με την ψήφιση του νόμου κατά της φαρμακοδιέγερσης αυτή την περίοδο και ολοκληρώνεται σε πρώτο επίπεδο με την ολοκλήρωση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το νέο αθλητικό νόμο, έχει ανησυχήσει πολλούς, πρώτα και κύρια την ηγεσία της ΕΠΟ, η οποία επιτίθεται κατά της Κυβέρνησης πιστεύοντας ότι οι πιέσεις «παντός τύπου» θα πιάσουν τόπο.
Εύκολα ξεχνούν τι έγινε τον περασμένο Απρίλιο και τον Μάιο, αλλά και πιο πρόσφατα.
Ας μην κόπτεται, λοιπόν, η ΕΠΟ για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το μέλλον και τη χρηματοδότησή του και ας σταματήσει τις επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις, ιδίως την παρούσα περίοδο.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αντιλαμβάνεται την αντίδραση της ΕΠΟ, όταν διαπιστώνει ότι το αδιαφανές και προβληματικό καθεστώς της ακυρώνεται με τις κυβερνητικές-νομοθετικές πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα: η αθλητική δικαιοσύνη λειτουργεί ανεπηρέαστη και υποδειγματικά χάρη στην θεσμοθέτηση των τακτικών δικαστών, οι οικονομικοί έλεγχοι σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των ομοσπονδιών διεξάγονται κανονικά και χωρίς εξαίρεση, και κυρίως ότι η εξυγίανση, η κάθαρση, η διαφάνεια, ο εκδημοκρατισμός έρχονται με σταθερά βήματα.
Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ έχουν ολοκληρωθεί σοβαρές διαδικασίες υπέρ της διαφάνειας στα όργανα διοίκησης των διεθνών ομοσπονδιών του ποδοσφαίρου, η Ελληνική Ομοσπονδία, αψηφώντας κάθε αρχή χρηστής διοίκησης συνεχίζει να μεταχειρίζεται πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε σοβαρά αθλητικά αδικήματα σα να μην μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους.
Μετά τον τελευταίο ορισμό, και δεδομένης της διαρκώς αυξανόμενης –και ιδιαίτερα τιμητικής- επίκλησης προς την Αθλητική Ηγεσία να παρέμβει στα του ποδοσφαίρου, καλούμε άμεσα ως ελάχιστο αυτονόητο ηθικό τους καθήκον όλους τους εμπλεκομένους με το ποδόσφαιρο και τoν αθλητισμό, εις βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί σοβαρές κατηγορίες από τη Δικαιοσύνη, να μην αναμένουν τη δικαστική κατάληξη των υποθέσεων που τους αφορούν, ούτε την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου, που θα ρυθμίσει τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους μέχρι τη λήξη των δικών. Έτσι θα αρθεί κάθε καχυποψία και αμφισβήτηση των εκδοθησομένων από τους ίδιους αποφάσεων.
Με αυτό τον τρόπο θα συνεισφέρουν στη σωτηρία του όλο και περισσότερο δοκιμαζομένου ελληνικού ποδοσφαίρου για το οποίο εξάλλου κόπτονται.
Η Κυβέρνηση σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας όλων των πολιτών, και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζονται σήμερα άμεσες και γενναίες αποφάσεις απ όσους διοικούν την ΕΠΟ και την ΚΕΔ».

*** ΕΠΟ: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, νόμιμοι όσοι βρίσκονται στο ποδόσφαιρο»
Απάντηση στον Κοντονή
ΕΠΟ: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, νόμιμοι όσοι βρίσκονται στο ποδόσφαιρο»
~ Άμεση ήταν η απάντηση της ΕΠΟ στον υφυπουργό Αθλητισμού, Σταύρο Κοντονή, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, με ανακοίνωσή του απαίτησε την παραίτηση από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, όσων εμπλέκονται σε σκάνδαλα και έχουν ήδη κατηγορηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα. Από την πλευρά της η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τόνισε πως όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το κάνουν νομίμως και πως τόσο η Ομοσπονδία, όσο και η ΚΕΔ δεν δέχονται υποδείξεις για το πώς να ασκούν τα καθήκοντά τους!
Προφανώς στην ΕΠΟ αγνοούν πως ήδη στη FIFA και την UEFA απομακρύνθηκαν Μπλάτερ και Πλατινί λόγω της εμπλοκής τους σε σκάνδαλα διαφθοράς, παρά το τεκμήριο της αθωότητας που επίσης δικαιούνται.
~  Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Χαιρετίζουμε το πρώτο αμυδρό δείγμα ενδιαφέροντος του κ. Υφυπουργού για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μετά από ένα σχεδόν χρόνο θητείας του. Η αναλογία 20 ευρώ ανά ερασιτεχνικό σωματείο, δεν αλλάζει, όμως, όσες ανακοινώσεις και αν εκδοθούν.
Επίσης, η επιθυμία πολιτικών και παραγοντικών κύκλων να ελέγξουν το ποδόσφαιρο χωρίς να προσφέρουν σε αυτό ούτε ευρώ δεν θα ευοδωθεί όσες ανακοινώσεις και να εκδοθούν.
Οφείλουμε να θυμίσουμε στον κ. Υφυπουργό εν όψει μελλοντικών ανακοινώσεων, ότι η αθλητική δικαιοσύνη λειτουργεί υποδειγματικά, όπως αναφέρει, χάρη στην εκλογή τακτικών δικαστών από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
 Οφείλουμε, επίσης, να θυμίσουμε, ότι στην Ελλάδα, όπου ισχύει ακόμη το τεκμήριο της αθωότητας και η διάκριση των εξουσιών, το ποιοι δεν μπορούν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο το αποφασίζει η δικαστική εξουσία. Σε όσους λοιπόν έχει απαγορεύσει η Δικαιοσύνη την ενασχόληση, δεν ασχολούνται. Όσοι ασχολούνται, ασχολούνται νομίμως.
Οφείλουμε ακόμη, να ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει περάσει περισσότερους ελέγχους, από όσους μπορεί να φανταστεί ο κ. Υφυπουργός, από την περίοδο που ο ίδιος αγνοούσε την ύπαρξη της. Και όλοι βγήκαν καθαροί.
Καταληκτικά, οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κ. Υφυπουργό ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ευτυχώς δεν έχει ανάγκη από καμιά κρατική χρηματοδότηση.
Χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και τα διανέμει με δικαιοσύνη. Βάση του σχεδιασμού της διοίκησης της ΕΠΟ, ο οποίος τηρείται , σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς των πολιτικών, αυτά τα έσοδα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Αυτοί που διοικούν την ΕΠΟ και την ΚΕΔ, με γνώμονα το όφελος του αθλήματος, δεν δέχονται υποδείξεις για το πώς να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του και ας αφήσει τους υπολοίπους να κάνουν τη δική τους».

***  ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ  ΕΠΣΜεσσηνίας  :
Α΄ Κατηγορία (20η αγωνιστική)
ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/02
Α.Ο. ΔΩΡΙΕΑΣ-Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 0-3               
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ-Α.Ο. ΦΑΡΑΙ 1-3 με τη συμπλήρωση του α΄ημίωρου, στο 31ο λεπτό ο Στέλιος Σπανός με πλασέ έγραψε το 0-1, στο 47΄ο Πέτσι σημείωσε το 0-2, στο 75΄ο Νίκος Εμμανουήλ μείωσε για το ΜΓΣ σε 1-2, στο 81ο λεπτό ο Γκάϊαν Μούσα με καρφωτή κεφαλιά το 1-3  και στο 90+ ο Μανωλόπουλος το τελικό 2-3.              
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΓΟΥ-Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 1-1 σκόρερ για τους  "νερατζούρι" του Σωτήρη Δημάκη στο 39ο λεπτό ο Μάριος Βουρνάς έγραψε το 0-1 και στην επανάληψη οι γηπεδούχοι του Κώστα Λαμπρόπουλου ισοφάρισαν σε 1-1.                     
 
Α1 Κατηγορία (18η αγωνιστική)
ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/02 
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0-2 στο 30ο λεπτό οι γηπεδούχοι συνέχισαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπάλα, στο 44ο λεπτό ο έμπειρος Αντωνόπουλος για τον Αίαντα έγραψε το 0-1 και στο 66΄ο Αντεμάι το 0-2 που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.      
ΑΚΡΙΤΑΣ-ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ 4-2 με ανατροπή για το συγκρότημα της φιλόδοξης Κορώνης            
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ 18:30                      
 
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική)
ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/02
Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ 0-3                     
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0-1                       
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 1-0 στο 29ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι με τον Ζάγουρα, στο 38ο λεπτό ο Α.Ο. Πατίστα πήρε προβάδισμα στο σκορ με εύστοχο κτύπημα πέναλτι που εκτέλεσε ο έμπειρος γκολκίπερ του Γιώργος Κυριακόπουλος γράφοντας το 1-0 και στο 87΄οι του Διαγόρα άγγιξαν την ισοφάριση... με το Ζάγουρα που είχε δοκάρι για την ομάδα του Μιχάλη Νικητόπουλου.  
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική)
ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/02
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ 3-0                     
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0-1  
 
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική)
ΑΓΩΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 06/02
ΠΑΟΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1-1               
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική)
Α.Σ. ΔΑΝΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ 1-2                       
Α.Ο. ΧΑΤΖΗ-ΑΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   0-7                  
 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Α΄ Κατηγορία
(20η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ Κυριακή 07/02/16  15:00  ΝΙΚΑΣ Δ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε.                 
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΠΥΛΟΥ  Κυριακή07/02/16  15:00 ΑΛΕΞΕΑΣ Η., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΡΕΚΚΑΣ Η.            
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣΚυριακή 07/02/16  15:00  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ.       
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Κυριακή 07/02/16      15:00 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ.            
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"   Κυριακή     07/02/16  15:00  ΜΠΛΑΝΑΣ Γ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΒΡΥΩΝΗΣ Β.    
21η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ                 ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"          Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                   ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ                      Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ              ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ                 Σάββατο13/02/16       15:30                                  
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ                      ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Σάββατο     13/02/16  19:00                                  
 
Α1 Κατηγορία
(18η αγωνιστική)
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ                       Κυριακή 07/02/16      15:00           ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΚΑΥΚΑΣ Α.            
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ                        ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ          Κυριακή     07/02/16  15:00           ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ.      
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ               Κυριακή     07/02/16  15:00           ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.                       
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Κυριακή     07/02/16  18:30  ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η.                       
19η αγωνιστική
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                     ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ                       Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ                      ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ                      Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ                     ΑΡΙΟΣ           Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
 
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(16η αγωνιστική)
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ           ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ"                Κυριακή     07/02/16  12:00           ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΝΙΑΡΧΟΣ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.                       
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ                        ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                    Κυριακή 07/02/16      15:00           ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.           
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Κυριακή     07/02/16  15:00           ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΖΕΡΒΑ Μ.                       
17η αγωνιστική
ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ                  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ"                Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ                   ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                    Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ                  ΠΛΑΤΥ          Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(16η αγωνιστική)
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ                 ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Κυριακή     07/02/16  12:30           ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ξ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε.                      
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"          Κυριακή     07/02/16  12:30           ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                    
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ     ΠΛΑΤΣΑΣ    Κυριακή     07/02/16  15:00           ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ.                      
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ           ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"          Δευτέρα     08/02/16  15:30 ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.                       
17η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ                ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ          ΚΟΡΩΝΗΣ  Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                    ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       Σάββατο     13/02/16  15:30                                  
Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
(12η αγωνιστική)
Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ       ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Κυριακή     07/02/16  10:00           ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΥ Δ., ΛΙΓΓΡΗ Χ.
Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ                      ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ                      Κυριακή     07/02/16  12:00           ΣΑΚΚΑΣ Β., ΜΠΟΤΗ Σ., ΧΕΛΗ Φ.
Γ΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
(12η αγωνιστική)
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ                      ΔΗΜ. ΚΤΕΛ "Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ"          Κυριακή     07/02/16  10:00           ΜΑΝΤΑΣ Ι., ΖΕΡΒΑ Μ., ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π.        
ΑΣ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ        ΔΗΜΟΤΙΚΟ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ       Δευτέρα     08/02/16  18:00           ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε.                       
13η αγωνιστική
 ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       Σάββατο     13/02/16  15:30 .          
 *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016   : 
 Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS   στο αγιάζι της ενημέρωσης  Δευτέρα  01 Φεβρουαρίου  2016 :  
http://snsarfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-01-2016.html .- 
~Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τρίτη 02  Φεβρουαρίου 2016: http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-02-2016.html .- 
 ~Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης , Η  Εφημερίδα  μας ,Τρίτη  02  Φεβρουαρίου  2016 : http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2016/02/02-2016.html .-
 ~ Η  Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης Τετάρτη  04 Φεβρουαρίου  2016 :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-04-2016.html .-
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις  Τετάρτη  03 Φεβρουαρίου  2016 :  http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/02/03-2016.html  .-
~ Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης  Πέμπτη  04 Φεβρουαρίου  2016 :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-04-2016.html .-
~ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας  Πέμπτη  04  Φεβρουαρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/02/04-2016.html .-
~ ~ Η Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της ενημέρωσης Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2016 :   http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-05-2016.html .-
~
Συνεργάτης σε (10) Ιστολόγια Αναρτήσεων:  
1. STAMOS
-ARFARA -GREECE
,
2.
Arfara-Messinias-
asteras-arfaron
,
3.
Stamos
Arfara Messinias Greece
,
4.
ARFARA - KALAMATAS ,
5.
ASTERAS ARFARON
2011
,
6.
Arfara-Messinias 2 ,
7.
stamos-dynami ,
8.
Arfara-Messinias ,
9.
Arfara-Messinias 1 -
FOTOS
,
10.
vlasios ,11. ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,12. http://arfara-messinias-stamos-2010  , ~13. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,14. http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , 15. http:// arfara-messinias-news.blogspot.com , https://www.facebook.com/panathinaikokoinima , ^ STAMOS -ARFARA -GREECE ,^  stamos-dynami  ,^ Arfara-Messinias  ,^, Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,http://dimmetop.arfara.blogspot.com  , Arfara-Messinias 2  , 
 
****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4475 video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2794 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2764   video. -                  https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        10.033  βίντεο   .-
~
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016  :     
 ~ ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας  Τρίτη  26  Ιανουαρίου  2016 :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2016/01/26-2016.html .-   
 ~  Η Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Τετάρτη  27  Ιανουαρίου  2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-27-2016.html .- 
 ~ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Τετάρτη  27/01/2016  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2016/01/27012016.html .- 
 ~ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις , Τετάρτη  27 Ιανουαρίου  2016 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2016/01/27-2016.html .- 
~  Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Πέμπτη  28  Ιανουαρίου  2016 :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-28-2016.html .-
~  Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης Παρασκευή  29  Ιανουαρίου  2016  : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-29-2016.html .-                                                     ~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA NEWS   στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  30  Ιανουαρίου  2016 :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-30-2016.html .- 
~   Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS  στο αγιάζι της  ενημέρωσης  Κυριακή  31  Ιανουαρίου  2016 : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2016/01/arfara-news-31-2016.html .-  
 ~  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ Από τις δικές μας περιηγήσεις Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2016 : 9ο μέρος -κεφάλαιο: http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2016/02/05-2016.html .- 
~ ~ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  06 Φεβρουαρίου  2016 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2016/02/arfara-news-06-2016.html .-                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου