Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΩΝΣ/ΛΕΩΣ διατελέσαντες από ιδρύσεως Οικ. Πατριαρχείου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ  ΚΩΝΣ/ΛΕΩΣ διατελέσαντες από  ιδρύσεως Οικ. Πατριαρχείου
Τρίτη  6/5/2014
Ποιοι υπάγονται σε αυτό;Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ζουν στην Κεντρώα και Δυτική Ευρώπη, στην Αμερικανική Ήπειρο και στην Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία και Άπω Ανατολή.
Όλοι αυτοί υπάγονται εκκλησιαστικά στο Οικ. Πατριαρχείο, το οποίο και εκλέγει κατ' απόλυτο δικαιοδοσία τους Αρχιερείς των
Επαρχιών του Θρόνου.
Σήμερα τρεις Αρχιεπισκοπές: Αμερικής, Αυστραλίας και Μ.Βρετανίας, και οκτώ Μητροπόλεις: Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Βελγίου, Νέας Ζηλανδίας, Ελβετίας και lταλίας, που όλες τους αποτελούν
Εκκλησιαστικές Επαρχίες του Οικ. Πατριαρχείου.
Επίσης:  Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου,  Εκκλησία της Κρήτης,το Αγίου Όρους και διάφορα Πατριαρχικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Στη δικαιοδοσία, επίσης, του Οικ. Θρόνου ανήκουν και οι 24 Μητροπόλεις των λεγομένων "Νέων Χωρών", των περιοχών
δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας

 Ο  σήμερα  οικουμενικός  μας  Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΑΜΑΙΟΣ
***  Ιδρυτής1ος αι. Απόστολος Ανδρέας
[Επεξεργασία]Επίσκοποι Βυζαντίου
38-54 Στάχυς ο Απόστολος
54-68 Ονήσιμος
71-89 Πολύκαρπος Α΄
89-105 Πλούταρχος
105-114 Σεδεκίων
114-129 Διογένης
129-136 Ελευθέριος
136-141 Φήλιξ
141-144 Πολύκαρπος Β΄
144-148 Αθηνόδωρος
148-154 Ευζώιος
154-166 Λαυρέντιος
166-169 Αλύπιος
169-187 Περτίναξ
187-198 Ολυμπιανός
198-211 Μάρκος Α΄
211-214 Φιλάδελφος
214-230 Κυριακός Α΄
230-237 Καστίνος
240-245 Ευγένιος Α΄
245-272 Τίτος
272-284 Δομέτιος
284-293 Ρουφίνος
293-305 Πρόβος
306-314 Μητροφάνης Α΄
[Επεξεργασία]Επίσκοποι Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
314-337 Αλέξανδρος
337-339 Παύλος Α΄
339-341 Ευσέβιος ο Νικομηδείας
341-342 Παύλος Α΄ (2η φορά)
342-346 Μακεδόνιος Α΄
346-351 Παύλος Α΄ (3η φορά)
351-360 Μακεδόνιος Α΄ (2η φορά)
360-370 Ευδόξιος ο Αντιοχείας
370 Ευάγριος
370-380 Δημόφιλος
379-380 Γρηγόριος Ναζιανζηνός
380 Μάξιμος ο Κυνικός
380-381 Γρηγόριος Α΄ Ναζιανζηνός
[Επεξεργασία]Πατριάρχες Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
381-397 Νεκτάριος
398-404 Ιωάννης Α΄ Χρυσόστομος
404-405 Αρσάκιος
406-425 Αττικός
426-427 Σισίνιος Α΄
428-431 Νεστόριος
431-434 Μαξιμιανός
434-446 Πρόκλος
446-449 Φλαβιανός
449-458 Ανατόλιος
458-471 Γεννάδιος Α΄
472-489 Ακάκιος
489 Φραβίτας
489-495 Ευφήμιος
495-511 Μακεδόνιος Β΄
511-518 Τιμόθεος Α΄
[Επεξεργασία]Αρχιεπίσκοποι Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως
και Οικουμενικοί Πατριάρχες
518-520 Ιωάννης Β΄ Καππαδόκης
520-535 Επιφάνιος
535-536 Άνθιμος Α΄
536-552 Μηνάς
552-565 Ευτύχιος
565-577 Ιωάννης Γ΄ Σχολαστικός
577-582 Ευτύχιος (2η φορά)
582-595 Ιωάννης Δ΄ Νηστευτής
595-606 Κυριακός Β΄
607-610 Θωμάς Α΄
610-638 Σέργιος Α΄
638-641 Πύρρος
641-653 Παύλος Β΄
654 Πύρρος (2η φορά)
654-666 Πέτρος
667-669 Θωμάς Β΄
669-675 Ιωάννης Ε΄
675-677 Κωνσταντίνος Α΄
677-679 Θεόδωρος Α΄
679-686 Γεώργιος Α΄
686-687 Θεόδωρος Α΄ (2η φορά)
687-693 Παύλος Γ΄
693-706 Καλλίνικος Α΄
706-712 Κύρος
712-715 Ιωάννης ΣΤ΄
715-730 Γερμανός Α΄
730-754 Αναστάσιος
754-766 Κωνσταντίνος Β΄
766-780 Νικήτας Α΄
780-784 Παύλος Δ΄
784-806 Ταράσιος
806-815 Νικηφόρος Α΄
815-821 Θεόδοτος Α΄ Κασσιτεράς
821-836 Αντώνιος Α΄ Κασσιμάτης
836-842 Ιωάννης Ζ΄ Γραμματικός
842-846 Μεθόδιος Α΄
846-858 Ιγνάτιος
858-867 Φώτιος Α΄
867-877 Ιγνάτιος (2η φορά)
877-886 Φώτιος Α΄ (2η φορά)
886-893 Στέφανος Α΄
893-901 Αντώνιος Β΄ Καυλέας
901-907 Νικόλαος Α΄ Μυστικός
907-912 Ευθύμιος Α΄
912-925 Νικόλαος Α΄ Μυστικός (2η φορά)
925-928 Στέφανος Β΄
928-931 Τρύφων
931-956 Θεοφύλακτος
956-970 Πολύευκτος
970-974 Βασίλειος Α΄ Σκαμανδρηνός
974-980 Αντώνιος Γ΄ Στουδίτης
980-996 Νικόλαος Β΄ Χρυσοβέργης
996-999 Σισίνιος Β΄
999-1019 Σέργιος Β΄
1020-1025 Ευστάθιος
1025-1043 Αλέξιος Στουδίτης
1043-1059 Μιχαήλ Α΄ Κηρουλάριος
1059-1063 Κωνσταντίνος Γ΄ Λειχούδης
1063-1075 Ιωάννης Η΄ Ξιφιλίνος
1075-1081 Κοσμάς Α΄ Ιεροσολυμίτης
1081-1084 Ευστράτιος Γαριδάς
1084-1111 Νικόλαος Γ΄ Κυρδινιάτης
1111-1134 Ιωάννης Θ΄ Ιερομνήμων
1134-1143 Λέων Στυππής
1143-1146 Μιχαήλ Β΄ Κουρκούας
1146-1147 Κοσμάς Β΄ Αττικός
1147-1151 Νικόλαος Δ΄ Μουζάλων
1151-1153 Θεόδοτος Β΄
1153 Νεόφυτος Α΄
1154-1156 Κωνσταντίνος Δ΄ Χλιαρηνός
1156-1169 Λουκάς Χρυσοβέργης
1170-1177 Μιχαήλ Γ΄
1177-1178 Χαρίτων Ευγενειώτης
1178-1183 Θεοδόσιος Α΄ Βορραδιώτης
1183-1186 Βασίλειος Β΄ Καματηρός
1187-1189 Νικήτας Β΄ Μουντάνης
1189-1190 Λεόντιος Θεοτοκίτης
1190-1191 Δοσίθεος
1191-1198 Γεώργιος Β΄ Ξιφιλίνος
1198-1206 Ιωάννης Ι΄ Καματηρός
1207-1213 Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανός
1213-1215 Θεόδωρος Β΄ Ειρηνικός
1215 Μάξιμος Β΄
1215-1222 Μανουήλ Α΄ Χαριτόπουλος
1222-1240 Γερμανός Β΄
1240 Μεθόδιος Β΄
1240-1255 Μανουήλ Β΄
1255-1260 Αρσένιος Αυτωρειανός
1260-1261 Νικηφόρος Β΄
1261-1267 Αρσένιος Αυτωρειανός (2η φορά)
1267 Γερμανός Γ΄
1267-1275 Ιωσήφ Α΄
1275-1282 Ιωάννης ΙΑ΄ Βέκκος
1282-1283 Ιωσήφ Α΄ (2η φορά)
1283-1289 Γρηγόριος Β΄
1289-1293 Αθανάσιος Α΄
1294-1304 Ιωάννης ΙΒ΄
1304-1310 Αθανάσιος Α΄ (2η φορά)
1311-1315 Νήφων Α΄
1316-1320 Ιωάννης ΙΓ΄ Γλυκύς
1320-1321 Γεράσιμος Α΄
1323-1334 Ησαΐας
1334-1347 Ιωάννης ΙΔ΄ Καλέκας
1347-1349 Ισίδωρος Α΄
1350-1354 Κάλλιστος Α΄
1354-1355 Φιλόθεος Κόκκινος
1355-1363 Κάλλιστος Α΄ (2η φορά)
1364-1376 Φιλόθεος Κόκκινος (2η φορά)
1376-1379 Μακάριος
1379-1388 Νείλος
1389-1390 Αντώνιος Δ΄
1390-1391 Μακάριος (2η φορά)
1391-1397 Αντώνιος Δ΄ (2η φορά)
1397 Κάλλιστος Β΄ Ξανθόπουλος
1397-1410 Ματθαίος Α΄
1410-1416 Ευθύμιος Β΄
1416-1439 Ιωσήφ Β΄
1440-1443 Μητροφάνης Β΄
1443-1450 Γρηγόριος Γ΄ Μάμμας
1450-1453 Αθανάσιος Β΄
1454-1456 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος
1456-1462 Ισίδωρος Β΄
1462-1463 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος (2η φορά)
1463-1464 Σωφρόνιος Α΄
1464 Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος (3η φορά)
1465-1466 Ιωάσαφ Α΄ Κόκκας
1466 Μάρκος Β΄ Ξυλοκαράβης
1466 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος
1467-1471 Διονύσιος Α΄
1471-1475 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος (2η φορά)
1475-1476 Ραφαήλ Α΄
1476-1482 Μάξιμος Γ΄ Χριστώνυμος
1482-1486 Συμεών Α΄ Τραπεζούντιος (3η φορά)
1486-1488 Νήφων Β΄
1488-1490 Διονύσιος Α΄
1491-1497 Μάξιμος Δ΄
1497-1498 Νήφων Β΄ (2η φορά)
1498-1502 Ιωακείμ Α΄
1502 Νήφων Β΄ (3η φορά)
1503-1504 Παχώμιος Α΄
1504 Ιωακείμ Α΄ (2η φορά)
1504-1513 Παχώμιος Α΄ (2η φορά)
1513-1522 Θεόληπτος Α΄
1522-1526 Ιερεμίας Α΄
1526 Ιωαννίκιος Α΄
1526-1545 Ιερεμίας Α΄ (2η φορά)
1546-1556 Διονύσιος Β΄
1556-1565 Ιωάσαφ Β΄ Μεγαλοπρεπής
1565-1572 Μητροφάνης Γ΄
1572-1579 Ιερεμίας Β΄ Τρανός
1579-1580 Μητροφάνης Γ΄ (2η φορά)
1580-1584 Ιερεμίας Β΄ Τρανός (2η φορά)
1584-1585 Παχώμιος Β΄ Πατέστος
1585-1586 Θεόληπτος Β΄
1587-1595 Ιερεμίας Β΄ Τρανός (3η φορά)
1596 Ματθαίος Β΄
1596 Γαβριήλ Α΄
1597 Θεοφάνης Α΄ Καρύκης
1597-1598 Μελέτιος Α΄ Πηγάς
1598-1602 Ματθαίος Β΄ (2η φορά)
1602-1603 Νεόφυτος Β΄
1603 Ματθαίος Β΄ (3η φορά)
1603-1607 Ραφαήλ Β΄
1607-1612 Νεόφυτος Β΄ (2η φορά)
1612 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις
1612-1620 Τιμόθεος Β΄
1620-1623 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (2η φορά)
1623 Γρηγόριος Δ΄ Στραβοαμασείας
1623 Άνθιμος Β΄
1623-1633 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (3η φορά)
1633 Κύριλλος Β΄ Κονταρής
1633-1634 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (4η φορά)
1634 Αθανάσιος Γ΄ Πατελάρος
1634-1635 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (5η φορά)
1635-1636 Κύριλλος Β΄ Κονταρής (2η φορά)
1636-1637 Νεόφυτος Γ΄
1637-1638 Κύριλλος Α΄ Λούκαρις (6η φορά)
1638-1639 Κύριλλος Β΄ Κονταρής (3η φορά)
1639-1644 Παρθένιος Α΄
1644-1646 Παρθένιος Β΄
1646-1648 Ιωαννίκιος Β΄
1648-1651 Παρθένιος Β΄ (2η φορά)
1651-1652 Ιωαννίκιος Β΄ (2η φορά)
1652 Κύριλλος Γ΄
1652 Αθανάσιος Γ΄ Πατελάρος (2η φορά)
1652-1653 Παΐσιος Α΄
1653-1654 Ιωαννίκιος Β΄ (3η φορά)
1654 Κύριλλος Γ΄ (2η φορά)
1654-1655 Παΐσιος Α΄ (2η φορά)
1655-1656 Ιωαννίκιος Β΄ (4η φορά)
1656-1657 Παρθένιος Γ΄
1657 Γαβριήλ Β΄
1657-1662 Παρθένιος Δ΄
1662-1665 Διονύσιος Γ΄ Βαρδαλής
1665-1667 Παρθένιος Δ΄ (2η φορά)
1667 Κλήμης
1668-1671 Μεθόδιος Γ΄
1671 Παρθένιος Δ΄ (3η φορά)
1671-1673 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης
1673-1674 Γεράσιμος Β΄
1675-1676 Παρθένιος Δ΄ (4η φορά)
1676-1679 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (2η φορά)
1679 Αθανάσιος Δ΄
1679-1682 Ιάκωβος
1682-1684 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (3η φορά)
1684-1685 Παρθένιος Δ΄ (2η φορά)
1685-1686 Ιάκωβος (2η φορά)
1686-1687 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (4η φορά)
1687-1688 Ιάκωβος (3η φορά)
1688 Καλλίνικος Β΄
1688-1689 Νεόφυτος Δ΄
1689-1693 Καλλίνικος Β΄ (2η φορά)
1693-1694 Διονύσιος Δ΄ Μουσελίμης (5η φορά)
1694-1702 Καλλίνικος Β΄ (3η φορά)
1702-1707 Γαβριήλ Γ΄
1707 Νεόφυτος Ε΄
1707-1709 Κυπριανός
1709-1711 Αθανάσιος Ε΄
1711-1713 Κύριλλος Δ΄
1713-1714 Κυπριανός (2η φορά)
1714-1716 Κοσμάς Γ΄
1716-1726 Ιερεμίας Γ΄
1726 Καλλίνικος (πέθανε πριν αναρρηθεί στον Θρόνο)
1726-1732 Παΐσιος Β΄ (2η φορά)
1732-1733 Ιερεμίας Γ΄ (2η φορά)
1733-1734 Σεραφείμ Α΄
1734-1740 Νεόφυτος ΣΤ΄
1740-1743 Παΐσιος Β΄ (2η φορά)
1743-1744 Νεόφυτος ΣΤ΄ (2η φορά)
1744-1748 Παΐσιος Β΄ (3η φορά)
1748-1751 Κύριλλος Ε΄
1751-1752 Παΐσιος Β΄ (4η φορά)
1752-1757 Κύριλλος Ε΄ (2η φορά)
1757 Καλλίνικος Γ΄
1757-1761 Σεραφείμ Β΄
1761-1763 Ιωαννίκιος Γ΄
1763-1768 Σαμουήλ Χαντζερής
1768-1769 Μελέτιος Β΄
1769-1773 Θεοδόσιος Β΄
1773-1774 Σαμουήλ Χαντζερής (2η φορά)
1774-1780 Σωφρόνιος Β΄
1780-1785 Γαβριήλ Δ΄
1785-1789 Προκόπιος
1789-1794 Νεόφυτος Ζ΄
1794-1797 Γεράσιμος Γ΄
1797-1798 Γρηγόριος Ε΄
1798-1801 Νεόφυτος Ζ΄ (2η φορά)
1801-1806 Καλλίνικος Δ΄
1806-1808 Γρηγόριος Ε΄ (2η φορά)
1808-1809 Καλλίνικος Δ΄ (2η φορά)
1809-1813 Ιερεμίας Δ΄
1813-1818 Κύριλλος ΣΤ΄
1818-1821 Γρηγόριος Ε΄ (3η φορά)
1821-1822 Ευγένιος Β΄
1822-1824 Άνθιμος Γ΄
1824-1826 Χρύσανθος
1826-1830 Αγαθάγγελος
1830-1834 Κωνστάντιος Α΄
1834-1835 Κωνστάντιος Β΄
1835-1840 Γρηγόριος ΣΤ΄
1840-1841 Άνθιμος Δ΄
1841-1842 Άνθιμος Ε΄
1842-1845 Γερμανός Δ΄
1845 Μελέτιος Γ΄
1845-1848 Άνθιμος ΣΤ΄
1848-1852 Άνθιμος Δ΄ (2η φορά)
1852-1853 Γερμανός Δ΄ (2η φορά)
1853-1855 Άνθιμος ΣΤ΄ (2η φορά)
1855-1860 Κύριλλος Ζ΄
1860-1863 Ιωακείμ Β΄
1863-1866 Σωφρόνιος Γ΄
1867-1871 Γρηγόριος ΣΤ΄ (2η φορά)
1871-1873 Άνθιμος ΣΤ΄ (3η φορά)
1873-1878 Ιωακείμ Β΄ (2η φορά)

Ο Πατριάρχης Ιωακείμ Γ' που υπηρέτησε δυο
φορές στον Θρόνο του Φαναρίου

1878-1884 Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής
1884-1886 Ιωακείμ Δ΄
1887-1891 Διονύσιος Ε΄
1891-1894 Νεόφυτος Η΄
1895-1897 Άνθιμος Ζ΄
1897-1901 Κωνσταντίνος Ε΄
1901-1912 Ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής (2η φορά)
1913-1918 Γερμανός Ε΄
1921-1923 Μελέτιος Δ΄
1923-1924 Γρηγόριος Ζ΄
1924-1925 Κωνσταντίνος ΣΤ΄
1925-1929 Βασίλειος Γ΄
1929-1935 Φώτιος Β΄
1936-1946 Βενιαμίν
1946-1948 Μάξιμος Ε΄
1948-1972 Αθηναγόρας
1972-1991 Δημήτριος
1991- Βαρθολομαίος***  Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης

I. Προέλευση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εμφανίστηκε στην περιοχή του αρχαίου Βυζαντίου στη Μικρά Ασία κατά τον πρώτο αιώνα της Χριστιανοσύνης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος των Αποστόλων, χειροτόνησε τον πρώτο επίσκοπο της πόλης, καθώς επίσης και τους επισκόπους των πόλεων της Νίκαιας, Χαλκηδόνας, και Ηράκλειας στην περιοχή. Ο Επίσκοπος Βυζαντίου μετονομάστηκε σε Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης γύρω στο 330 μ.Χ., όταν ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο, το οποίο και μετονόμασε σε Κωνσταντινούπολη – την αποκαλούμενη «Νέα Ρώμη». Ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μ.Χ., η πρώτη από τις επτά Οικουμενικές Συνόδους που πραγματοποιήθηκαν υπό τη δικαιοδοσία της νεοσυσταθείσας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, στην οποία καθιερώθηκε το «Πιστεύω» ως σύμβολο της Χριστιανικής Πίστης και θεσπίστηκε ο καταστατικός Χάρτης της Χριστιανικής Εκκλησίας που ισχύει μέχρι σήμερα.
Ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης ως Οικουμενικού Πατριάρχη προσδιορίστηκε περαιτέρω με τους κανόνες των Β΄ και Δ΄ Οικουμενικών Συνόδων της αδιαίρετης Χριστιανικής Εκκλησίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 381 στην Κωνσταντινούπολη και το 451 στην Χαλκηδόνα, αντίστοιχα. Σε αυτές τις δύο Οικουμενικές Συνόδους αναγνωρίστηκε η Έδρα της Κωνσταντινούπολης ως Πατριαρχείο και ως πρώτη Έδρα της Ανατολής. Ο ακριβής τίτλος του «Οικουμενικού Πατριάρχη» αποδόθηκε επισήμως στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως σε μια σύνοδο που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 587 μ.Χ.

ΙΙ. Ίδρυση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως

Μετά από το Μεγάλο Σχίσμα της Χριστιανικής Εκκλησίας το 1054, που προκάλεσε ρήξη ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναδείχθηκε σε παγκόσμιο κέντρο της Ανατολικής – ή ορθότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που αμναφέτερται στο ρόλο της ως θεματοφύλακα των αναλλοίωτων και θεμελιωδών δογμάτων και κανόνων της αδιαίρετης Χριστιανοσύνης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αναγνωρίστηκε από τους άλλους Ορθόδοξους Ιεράρχες ως primus inter pares – πρώτος μεταξύ ίσων.
Σήμερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως (Istanbul, Τουρκία) συνεχίζει να κατέχει την πρώτη τιμητική θέση μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανικών Εκκλησιών σε όλο τον κόσμο. Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δρα ως πνευματικός ηγέτης και παγκόσμιος εκπρόσωπος των 300 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Η εξάπλωση της ορθόδοξης εκκλησίας ακύρωσε ιστορικές διακρίσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει την ιστορική, κανονική και θεολογική ευθύνη για την ανάληψη και το συντονισμό δράσεων στις οποίες εμπλέκονται όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, είτε υπάγονται στη δικαιοδοσία του είτε είναι ανεξάρτητες ή αυτόνομες. Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνεται η σύσταση και σύγκληση συνόδων για να προάγεται ο διάλογος μεταξύ Εκκλησιών και δογμάτων και να διευθετηθούν και να αντιμετωπίζονται τα τρέχοντα ζητήματα. Εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητός του στις Η.Π.Α. είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.

ΙΙΙ. Οικουμενικός Πατριάρχης: Η φωνή της Εκκλησίας για τα Μαρτύρια και τους Διωγμούς που υπέστησαν οι Χριστιανοί.

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι η φωνή της πολύπαθης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία επιβίωσε ορισμένων εκ των πλέον δριμύτερων θρησκευτικών διωγμών που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα κατά τα τελευταία 100 χρόνια και οι οποίοι συγκαταλέγονται στα πιο πρωτοφανή συμβάντα στη δισχιλιετή ιστορία της Χριστιανοσύνης.
Στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, αφανίστηκαν ολόκληροι πληθυσμοί Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη Μικρά Ασία και την Κρήτη. Εκατοντάδες επίσκοποι, δεκάδες χιλιάδες ιερείς, μοναχοί και μοναχές και εκατομμύρια άλλοι Ορθόδοξοι πιστοί εκτελέστηκαν ή καταδικάστηκαν σε αργό θάνατο στα γκούλαγκ της Σιβηρίας. Επιπλέον, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα τη γενοκτονία 700.000 Ορθόδοξων Σέρβων από τους Ναζί και τα ανδρείκελά τους. Χιλιάδες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που φορούσαν μπλε περιβραχιόνιο με την ένδειξη “P” (που σήμαινε “Pravoslavni” ή “Ορθόδοξος”) οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου δίπλα στους Εβραίους γείτονές τους.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Σιδηρούν Παραπέτασμα έπληξε την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία συνέχισε να αποτελεί στόχο μιας συστηματικής εκστρατείας καταπίεσης, αφανισμού και θανάτου που περιλάμβανε την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και, για ένα χρονικό διάστημα, ακόμη και την Ελλάδα.

I.V. Οικουμενικός Πατριάρχης: Φορέας ειρήνης και συμφιλίωσης

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης και το γεγονός αυτό του προσφέρει μια μοναδική αντίληψη για τις θρησκείες και τις πολιτιστικές παραδόσεις που υπάρχουν παγκοσμίως. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προήγαγε το διάλογο μεταξύ του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού και προσέγγισε την Άπω Ανατολή. Το 1996 οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στο Χόνγκ – Κόνγκ, Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ίδρυσε εκεί την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή. Ήταν η πρώτη επίσημη παρουσία στην Κίνα από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τη Πρωτοβουλία Βλατάδων, η οποία αναλήφθηκε με την έγκρισή του το Μάιο του 2006 στην ομώνυμη Ιερά Μονή Θεσσαλονίκης, συνέβαλε αποφασιστικά στη συμφιλίωση και την ειρήνη μεταξύ των λαών των Βαλκανίων, όπως στην περίπτωση της Βοσνίας. Μαζί με τον Πατριάρχη Παύλο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προώθησαν τη συνεργασία μεταξύ των καθολικών, μουσουλμανικών και ορθόδοξων κοινοτήτων της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Συγχρηματοδότησε επίσης το Συνέδριο για την Ειρήνη και τη Συμφιλίωση στην Κωνσταντινούπολη το 1994, το οποίο έφερε κοντά Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους. Λίγο αργότερα, στο διαθρησκειακό συνέδριο στη Βέρνη της Ελβετίας, συντάσσεται η Διακήρυξη του Βοσπόρου, η οποία επανέλαβε το εξής: «Το έγκλημα που γίνεται στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της θρησκείας». Στα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε να υποστηρίζει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες αυτές, ταξιδεύοντας στο Μπαχρέιν το Σεπτέμβριο του 2000 με στόχο να προωθήσει περαιτέρω το διάλογο.
Μετά την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου, η Α.Θ. Παναγιότητα Βαρθολομαίος ταξίδεψε άκοπα μιλώντας για το φάσμα της διεθνούς τρομοκρατίας και ενθαρρύνοντας τη διαθρησκειακή επικοινωνία και δράση. Στα τέλη του Δεκέμβρη του 2001, προήδρευσε μαζί με τον Ρομάνο Πρόντι, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιας μεγάλης διαθρησκειακής συνάντησης με θέμα «Η Ειρήνη του Θεού στον Κόσμο» στις Βρυξέλλες, στην οποία συναντήθηκαν οι σημαντικότεροι θρησκευτικοί ηγέτες του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού. Οι σύνεδροι υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Βρυξελλών, η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε «είναι ευθύνη των θρησκευτικών ηγετών να αποτρέπουν αυτές τις εκδηλώσεις θρησκευτικού ζήλου που δε συνάδουν με τη θρησκευτική πίστη». Καταδίκασε επίσης τη βία, την τρομοκρατία και την κακομεταχείριση των ανθρώπων επειδή καμία θρησκεία δεν τις δικαιολογεί και είναι αντίθετες στο πνεύμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
Στις 12 Ιανουαρίου του 2001, η Α.Θ. Παναγιότητά πήγε στο Ιράν και μίλησε στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη «Συμβολή της Θρησκείας στην Εδραίωση της Ειρήνης στο Σύγχρονο Κόσμο».

V. Οικουμενικός Πατριάρχης: Υπέρμαχος του Περιβάλλοντος

Η Α.Θ. Παναγιότητα Βαρθολομαίος υποστήριξε τόσο ακλόνητα και επίμονα τις θέσεις του στα περιβαλλοντικά συνέδρια ώστε να αποκαλείται «Πράσινος Πατριάρχης». Το 1994 διοργάνωσε το Σεμινάριο Περιβαλλοντικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη Χάλκη, εκεί που βρίσκεται η Θεολογική Σχολή του Πατριαρχείου.
Από το 1995 έχει διοργανώσει τρία συμπόσια για τη μελέτη του ζητήματος των υδάτων που καλύπτουν τα εφτά δέκατα της επιφάνειας της γης. Τα συμπόσια, στα οποία συμμετείχαν επιστήμονες, περιβαλλοντολόγοι, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, κινητοποίησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη για θέματα που αφορούν την υποβάθμιση του Αιγαίου Πελάγους, της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη. Επίσης, το 1997 διοργάνωσε στη Χάλκη το Σεμινάριο για το Περιβάλλον και την Ηθική και στην Καλιφόρνια το Περιβαλλοντικό Συμπόσιο.
Το 2000, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Scenic Hudson απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το Διεθνές Βραβείο Οραματιστή για Περιβαλλοντικά Επιτεύγματα σε τελετή στη Νέα Υόρκη.
Η Α.Θ. Παναγιότητα Βαρθολομαίος έχει μιλήσει και έχει γράψει εκτεταμένα για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ήδη από το 1992 έχει προτείνει στους επικεφαλής των ορθοδόξων εκκλησιών η 1η Σεπτεμβρίου να καθιερωθεί ως μέρα προσευχής υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος. Δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι δεν αφήνουμε αποτυπώματα και στο περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να επιλέξουμε είτε να το χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που να αντανακλά την ασχήμια και την απληστία είτε με τρόπο που η ομορφιά του να δείχνει την Χείρα του Θεού μέσα από τα έργα μας

VI.Οικουμενικός Πατριάρχης: Οικουμενικός Ηγέτης

Μαζί με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον II ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει σημειώσει απαράμιλλη πρόοδο προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Πίστης και Τάξης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για 15 χρόνια, εκ των οποίων τα οκτώ ως Πρόεδρος και εξελέγη μέλος των Κεντρικών και Εκτελεστικών Επιτροπών του Συμβουλίου.
Τα ανωτέρω, σε συνάρτηση με τις ακαταπόνητες προσπάθειές του για τη θρησκευτική ελευθερία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους αποστόλους της αγάπης, της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της δικαιοσύνης για την ανθρωπότητα και όλα τα δημιουργήματα.

***  ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1453-1822
 
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε
   Αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους ,τον αγώνα για την διατήρηση της Εθνικής ταυτότητας του Γένους και την  Παλιγγενεσία επωμίσθηκε η Εθναρχούσα Ορθόδοξος Εκκλησία, υπό τον Εθνάρχη - Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως .Με πολλές θυσίες ,δάκρυα και αίμα η Μητέρα Εκκλησία περιέθαλψε στην αγκαλιά Της το δουλωμένο Γένος και κατάφερε να κρατήσει αδούλωτο το φρόνημά του.Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η μανία του κατακτητή ξεσπούσε στο πρόσωπο του Πατριάρχη - Εθνάρχη . Στην μεγάλη χορεία των Μαρτύρων είναι πλείστοι οι Πατριάρχες,που αντί για ωμοφόριο ευλόγησαν και πέρασαν στον λαιμό τους το σχοινί του δημίου κι αντί να λειτουργήσουν στην Αγία Τράπεζα το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου λειτούργησαν το δικό τους σώμα και πρόσφερα το δικό τους αίμα.Επισφράγισαν έτσι την Πατριαρχική τους διακονία κι έκαμαν ,όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος,<<την τελευτήν τελευταίον μυστήριον>>.Το <<μυστήριο>> της Ρωμιοσύνης που άντεξε,έζησε και θα συνεχίσει να ζει !!!
Άγιος ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΣΤ
 
΄Αγιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄
Με άπειρο σεβασμό και απέραντη ευγνωμοσύνη καταχωρούμε εδώ τα σεπτά ονόματατων Μαρτύρων Πατριαρχών που έδωσαν την ζωή τους για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της Ελευθερίας.

 Ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την Άλωση,Γεννάδιος Σχολάριος,
είναι και ο πρώτος που παραιτείται λόγω διαφωνιών με την Οθωμανική Διοίκηση. 
Ιωάσαφ Ι΄ (1465-1466): Αφού τον ξύρισαν, εκθρονίστηκε με εντολή του Σουλτάνου. 
 Ραφάηλ Ι ΄(1475-1476): Μη δυνάμενος να πληρώσει το επιβαλλόμενο φόρο (πεσκέσι) εκθρονίστηκε, φυλακίστηκε όπου και μετά ένα χρόνο απεβίωσε.
Ραφαήλ Β΄ (1603-1607): Με εντολή του Σουλτάνου Αχμέτ Ι΄ εκθρονίστηκε και εξορίσθηκε και θανατώθηκε κατά φρικτό τρόπο.
Κύριλλος Ι΄ ο Λούκαρις: Αρκετές φορές ανήλθε και κατήλθε του θρόνου με πρώτη άνοδο το 1612. Στις 20 Ιουνίου 1638 με εντολή του Σαντραζάμη Μπαϊράμ Πασά συνελήφθη και φυλακίσθηκε σε πύργο του Βοσπόρου. Στις 27 Ιουνίου παραδίδεται σε Γενιτσάρους και εκείνοι με ένα πλοιάριο τον πνίγουν στη θάλασσα.
Κύριλλος Β΄ ο Κονταρής (1633-1639): Λόγω των αντικανονικών του ενεργειών εκθρονίζεται και κατόπιν συλλαμβάνεται από τις Οθωμανικές Αρχές, φυλακίζεται και εξορίζεται στην Καρθαγένη. Ο εκεί Οθωμανός πασάς της Τύνιδος του επέβαλε να ασπασθεί το Ισλαμισμό αλλ? ο Κύριλλος αντιστάθηκε και για τον λόγο αυτό απαγχονίζεται στις 24 Ιουνίου 1640. Και μία εντυπωσιακή λεπτομέρεια κατά τον απαγχονισμό το σχοινί κόβεται δυο φορές και για το λόγο αυτό τον πνίγουν.
Παρθένιος Β΄ (1644-1646, 1648-1651): Με εντολή του Σουλτάνου Ιμπραχίμ εκθρονίστηκε και παραδόθηκε στους Γενιτσάρους για να τον πνίξουν. Το σκήνος του βρέθηκε στη γύρω περιοχή της νήσου Πλάτης των Πριγκηποννήσων, από Χριστιανούς οι οποίοι και το ενταφίασαν στο νησί της Χάλκης.
Παρθένιος ο Γ΄ (1656-1657): Με εντολή του Σουλτάνου μετά από φρικτά βασανιστήρια απαγχονίστηκε στην περιοχή Παρμακκαπή της Πόλης το Σάββατο του Λαζάρου και μετά από τρεις ημέρες ερρίφθη στη θάλασσα.
Γαβριήλ Β΄ (23/4-5/5-1657): Στον Πατριαρχικό Θρόνο παρέμεινε μόνο δώδεκα μέρες. Εκθρονίστηκε και τοποθετήθηκε στη Μητρόπολη Προύσης. Μετά από καταγγελία-συκοφαντία Εβραίων της περιοχής ότι βάπτισε ένα μουσουλμάνο Χριστιανό, ενώ στην πραγματικότητα αυτός που βαπτίστηκε ήταν Εβραίος. Ως αποτέλεσμα, τον φυλάκισαν και στη συνέχεια τον απαγχόνισαν στις 3 Δεκεμβρίου 1659.
Μελέτιος Β΄ (1768-1769): Μετα την παραίτηση του συλλαμβάνεται μαζί με άλλους τριάντα προκρίτους,κληρικούς και λαϊκούς και φυλακίζεται βασανιζόμενος φρικτά.Ενώ αθωώθηκε της κατηγορίας για συνεργασία κατά του Οθωμανικού κράτους εξορίσθηκε στη Μυτιλήνη. Εκεί υπέφερε περισσότερα από την Οθωμανική Διοίκηση εξαιτίας και του πυρπολισμού του Τσεσμέ από τους Ρώσους. Κατόπιν ζήτησε άδεια από τον Σουλτάνο να μεταβεί στην πατρίδα του την Τένεδο. Στη συνέχεια μετέβη και στην Κωνσταντινούπολη με άδεια μόνο για 61 ημέρες. Απεβίωσε στην Τένεδο το 1777 σε μεγάλη φτώχεια.
Κύριλλος Στ΄ (1813-1818): Επειδή δεν κατέστη αρεστός στο Σουλτάνο Μαχμούτ εκθρονίστηκε και εξορίσθηκε στο Άγιον Όρος. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αδριανούπολη. Οκτώ μέρες μετά τον απαγχονισμό του Γρηγορίου Ε΄, στις 18 Απριλίου 1821, ο Σουλτάνος δίνει εντολή να κρεμαστεί και εκείνος στην πύλη του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Μετά από τρεις μέρες ρίχτηκε στον ποταμό Έβρο, τα νερά του οποίου τον έβγαλαν στις ακτές του Διδυμοτείχου.
Ευγένιος Β΄ (1821-1822): Διάδοχος του απαγχονισθέντος Γρηγορίου Ε΄. Παραδόθηκε σε διαδηλωτές και σύρθηκε στους δρόμους από τα γένια και τα μαλλιά και πέθανε αργότερα από τις κακουχίες που υπέστη.

  Στους μάρτυρες Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως ταιριάζουν τα λόγια των "εγκωμίων" του Μεγάλου Σαββάτου...<< ΄Ωσπερ πελεκάν,τετρωμένος την πλευράν σου Λόγε,σούς θανόντας παίδας εζώωσας,επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρουνούς .>>

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΛΟΥΚΑΡΙΣ


Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 


***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΜΑΪΟΥ 2014 : 
~ http://snsstamoskal.blogspot.gr/2014/05/01-2014.html , Πρωτομαγιά 01 Μαΐου 2014 Άρωμα όμορφης Ελλάδας , .-
~    www.aroma-elladas.gr  ,        
 ~  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/02-2014.html  , Το αγιάζι στην ενημέρωση Παρασκευή 02 Μαΐου 2014 , Άρωμα  ενημέρωσης για  όλους  μας ,-
http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2014/05/03-2014.html , Το αγιάζι στην ενημέρωση Σάββατο 03 Μαΐου 2014 .-
 http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2014/05/03-2014.html  , Άρωμα ενημέρωσης Σαββάτου 03 Μαϊου 2014 .-                                              
~ http://snsarfara.blogspot.gr/2014/05/18052014.html , Ανακήρυξης Υποψηφίων Δήμων Ν. Μεσσηνίας  για  εκλογές  18/05/2014 , Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 .-
~ http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2014/05/03-05-2014.html , ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  , Κυριακή 04 Μαΐου  2014 .-
 ~ http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2014/05/04-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Κυριακή 04 Μαΐου 2014.-
 ~  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2014/05/05-2014.html , Το αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 05 Μαΐου 2014 .-
~    http://stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/18-25-2014.html , Συνδυασμοί και  υποψήφιοι για την Περιφέρεια  Πελοπονήσσου στις  εκλογές  18  και  25  Μαϊου  2014  , Δευτέρα  05 Μαΐου  2014 .
~ http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2014/05/18-25-2014-18-25-2014-05-2014-83.html  , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ 18 και  25/05 Συνδυασμοί  και όλοι οι υποψήφιοι Ν. Μεσσηνίας  2014 , ΤΡΙΤΗ  06  ΜΑΪΟΥ  2014.-
~ http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2014/05/06-2014.html  , Το αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη 06 Μαϊου 2014  ,.-
~   http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html  , ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΙ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ  ΚΩΝΣ/ΛΕΩΣ διατελέσαντες από  ιδρύσεως Οικ. Πατριαρχείου . Τρίτη  6/5/2014 .-
~Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου