Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Φωτπγραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Φωτπγραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή  22 Απριλίου 2012  :
1975-76 ΑΛΕΞΑΣΜΔΡΟΥΠΟΛΗ
Το μικρό μας ποντικάκι παρουσιάζει ! :
Φωτογραφίες του χθες !!! Από το στρατό 1974-1976
Κυανή - Κουφόβουνο  Διδιμοτείχου 1975-76
Επιστράτευση 32 μήνες  φαντάρο !
Κυανή Έβρου Ερυθροπόταμος 2ος λόχος Υγειονομικό 50  Σ.Π.
Με τον επιλοχία παίζουμε τάβλι σε ώρα ανάπαυσης
Στο Διοικητήριο του 2ου λόχου Υγειονομικού βγάζοντας τις υπηρεσίες
Από το 211 Τ.Υ. της Δράμας με τον 2ο Λόχο στα σύνορα του Έβρου 1975
Επικοινωνίες με το τηλέφωνο του Λούχου 1974-75
Στο  λόχο στην Κυανή  σε ώρα διασκέδασης 
                                έφοδος σε σκοπιές στον Έβρο  1975  
Η σύζυγος  Δέσποινα σε τζαμι στο Διδιμότοιχο  1975
Με  στρατιώτες του λόχου στην Κυανή του Έβρου το 1975
Στο Κουφόβουνο του Έβρου το 1975
Στο καφενείο του Κυρ-Μήτσου στην Κυανή το 1975
με τον επίατρο και τα  μέλη διοίκησης του λόχου
Κυανή -Διδιμοτοίχου στον Έβρο 1975
Στο Ερυθροπόταμο του Έβρου έζω από το χωριό  Μεταξάδες
Στην Κυανή του Έβρου το 1975
Αναμνήσεις στρατού από 6ο Σ.Π. Κορίνθου (κατάταξης) , Υγειονομικό στην Χίο , 211 Τ.Υ.  Δράμμας   και 2ο Λόχο Υ. στον Έβρο το 1974-75
Με τα ρούχα εξόδου από το ΔΥΓ  - ΤΑΣ  Υγειονομικού Γ.Ε.Σ. στην Αθήνα 1976
Στην Χίο  Πάσχα του 1974 ψήνοντας τα αρνιά ....
Στο χωριό Τριφύλι στον Έβρο το 1975
Μαζί με την Επιλοχία μετά από έφοδο στις σκοπιές του Έβρου 1975
Η  γυναίκα στρατιωτίνα στην Κυανή του Έβρου το 1975
Στην Αλεξανδρούπολη το 1975
Αναμήσεις από την επιστράτευθση στον Έβρο
Με την γυναίκα μου στον Έβρο
Στο 211 Τ. Υ. στην Δράμα γραφείο Διοίκησης 1974
** Φωτογραφείες από όμορφες οικογενειακές στιγμές αναπόλησης :
Anastasia Bl. Blasiou - Simeon Atlamazoglou 1972-73 Salonika
* Thessaloniki  1981 Blasis - Nikos -Basilis S. Skoulika
Kanadas time Greece 1979
Στην Αγία Θεοδώρα Αρκαδίας - Μπάστα 1982
Αρφαρά  Μεσσηνίας 1981-82
Αρφαρά 1980 γιαγιά - μαμά και  εγκονός
Αρφαρά 1977-78
Καλαμάτα 1981
Καλαμάτα  1981
1981 βάπτιση Βασίλη με νονό Ηλ. Κοντόπουλο
στο εξωκκλήσι Προφήτου Ηλία και Αγίου Νεκταρίου στο Αρφαρά
Από το Μυστήριο βάπτισης νουνός και αναδεξιπνιός 1981
Δέσποινα -Συμεών Βλ. Βλασίου μετά την βάπτιση 1981
 τα παιδιά Βασίλης ,Βλάσης και Νίκος  Στ. Σκούλικα
Μαθητική φωτογραφία
Θεσσαλοινίκη  1968
Θεσσαλονίκη 1966-67 ο ανθρωπος της ζωής μου
Θεσσαλονίκη 1970-71

**

~** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 :

*** http://asterasarfaron2011.blogspot.com/2012/04/31032012-01042012.html , Αθλητικό Σ/Κ 31/03/2012 και 01/04/2012 .-

*** http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/2-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ‘-

*** http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.com/2012/04/3-2012.html   , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης Τρίτη 3 Απριλίου 2012


**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

**  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.com/2012/04/4-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Τετάρτη 4 Aπριλίου 2012  .-

** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/5-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης , Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 .-

** http://vlasiosarfara.blogspot.com/2012/04/5-2012.html , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης  , Πέμπτη  5 Απριλίου  2012 .-
~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 .-

~ ** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/blog-post.html  , Ενημέρωση -Θέσεις - Απόψεις - Σκέψεις - Σχόλια κ.π.α. Παρασκευή  6 Απριλίου 2012 .-

~*** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/7-2012.html  , Στην Καθημερινότητα της Ενημέρωσης   Σάββατο 7 Απριλίου 2012 .-
~*** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/8-2012.html , Κυριακή  των Βαϊων  8 Απριλίου 2012 κοντά σας .-

*** http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/04/9-2012.html , Μεγάλη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-

~** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/10-2012.html ,  Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012 των Παθών του Κυρίου μας στην ενημέρωση .- nm

~**  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/04/10-2012.html , Στην καθημερινότητα μας Μεγάλη Τρίτη 10  Απριλίου  2012 .-
*** http://stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/11-2012.html , Μεγάλη  Τετάρτη ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11 Απριλίου  2012.-
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2012/04/12042012.html , Μεγάλη  Πέμπτη 12/04/2012  στην καθημερινότητα της ενημέρωσης  .-
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/13-2012.html , Μεγάλη Παρασκευή  13  Απριλίου  2012 σατο αγιάζι της ενημέρωσης.-
~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2012/04/14-2012.html ,  Μέγα Σάββατο 14 Απριλίου  2012 στην ενημέρωσή μας .-
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2012/04/k-15-2012.html , Kυριακά  15  Απριλίου  2012  ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΣΑΤΑΣΕΩΣ .. στην ενημέρωση.-

~** http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2012/04/16-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Δευτέρα 16 Απριλίου 2012 .-

~** http://snsarfara.blogspot.com/2012/04/17-2012.html , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης Τρίτη  17 Αποριλίου  2012 .- & ΦΏΤΟ-Αλμπουμ  .

~**  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/18-2012.html  , AΠΟΨΕΙΣ -Θέσεις -Σχόλια -Παρουσιάσεις Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 .-

~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2012/04/18-2012.html  , Στο αγιάζι της καθημερινής ενημέρωσης Τετάρτη 18 Απριλίου 2012  Foto - Album .- 

~**  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2012/04/19-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 19 Απριλίου 2012  FotoAlbum .-

~** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2012/04/19-2012.html , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης Πέμπτη 19  Απριλίου  2012  φωτογραφίες  ~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/20-2012.html , Στο αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Παλιές Φωτογραφίες  .-
~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/21-2012.html , ΠΑΛΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για μιά θύμηση Σάββατο  21 Απριλίου  2012 .-
  
~** http://vlasisarfarablogspot.blogspot.com/2012/04/21-2012_21.html , ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ  ενημέρωση και Άλλα  Σάββατο 21 Απριλίου  2012 , Φωτογραφίες από προσωπικό άλμπουμ .-
~** http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2012/04/22-2012.html , Φωτογραφίες του παλιού καιρού για μιά θύμηση Κυριακή 22 Απριλίου 2012 .-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου